Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji

Ostatnie dni zapisów na szkolenie o studium wykonalności w nowej perspektywie finansowej dla projektów środowiskowych, OZE i z zakresu efektywności energetycznej (Katowice, 6.09.2016)

czwartek, 25 sierpnia 2016

W pakiecie taniej: Cztery praktycznie szkolenia środowiskowe dla firm, w cenie trzech

środa, 17 sierpnia 2016

Szkolenie ''Ochrona środowiska w firmach - kompendium wymagań prawnych dla nie-prawników'' (Katowice, 13 września 2016 r.)

Szkolenie ''Gospodarka odpadami, z uwzględnieniem odpadów opakowaniowych – praktyczne kompendium dla firm'' (Katowice, 15.09.2016)

Szkolenie ''Opłaty za korzystanie ze środowiska, z podstawami raportowania do KOBIZE - praktyczne warsztaty dla firm'' (Katowice, 20.09.2016)

Szkolenie ''Sankcje wynikające z naruszania przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska - niezbędnik przedsiębiorcy'' (Katowice, 29.09.2016)