Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie - Pomoc publiczna na przedsięwzięcia w ochronie środowiska

Szkolenie - Pomoc publiczna na przedsięwzięcia w ochronie środowiska

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on wtorek, 5 września 2017 | 14:20

Szkolenie - Pomoc publiczna na przedsięwzięcia w ochronie środowiska (Katowice, woj. śląskie)

"Pomoc publiczna na przedsięwzięcia w ochronie środowiska: odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, rewitalizacja, pomoc regionalna, pomoc de minimis i pomoc na działania B+R"


Szkolenie dotyczy pomocy publicznej udzielanej na przedsięwzięcia w ochronie środowiska, zarówno w ramach programów operacyjnych realizowanych w latach 2014-2020, jak i poza tymi programami - np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy ochrony środowiska oraz ETS. 

Adresujemy je głównie do:
 • pracowników instytucji aplikujących w ramach funduszy unijnych, np.:
  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
  • ośrodków zdrowia,
  • funduszy ochrony środowiska,
 • przedsiębiorców (w tym dużych przedsiębiorstw) realizujących przedsięwzięcia pro-środowiskowe (ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, B+R) z udziałem środków publicznych.

Fachową wiedzę popieramy przykładami - w tym analizą przypadków zgłaszanych przez Uczestników (również podczas indywidualnych konsultacji).
Wątpliwości rozwiejesz podczas dyskusji oraz konsultacji - w trakcie oraz po szkoleniu (na e-mailowe konsultacje będziesz mieć aż 14 dni).Organizator:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z ponad 27-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017
Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:


 Miejsce szkolenia:
Katowice, ul. Krasińskiego 13
Współrzędne GPS miejsca szkolenia: szer. geogr. 50.255409, dł. geogr. 19.033602

Zobacz lokalizację w Google Maps


Czas szkolenia:
Termin do ustalenia

Godz. 10,00-15,30
(plus możliwość indywidualnych konsultacji 15,30-17,30)Program szkolenia
 • Pomoc publiczna – istota i przesłanki oraz dopuszczalność dla różnych projektów
 • Wsparcie odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej w świetle projektu nowelizacji ustawy
 • Pomoc na wysokosprawną kogenerację oraz efektywność energetyczną
 • Pomoc regionalna oraz pomoc de minimis a projekty środowiskowe
 • Pomoc na działania w sektorze energetyki i innowacji [B+R]
 • Koszty kwalifikowalne w ramach pomocy publicznej
 • Obowiązki Beneficjentów pomocy publicznej: rozliczenie, sprawozdawczość,
 • Studium przypadku: przesłanki do wyliczenia i określenia pułapu wsparcia dla projektów oraz określenie kosztów kwalifikowalnych i pułapów wsparcia 
 • Konsultacje - dla zainteresowanych

  Metody szkoleniowe:

  Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu połączonego z dyskusją i analizą zgłaszanych problemów praktycznych, warsztatami oraz analizą przypadków.


  Ekspert prowadzący szkolenie:
  Anna Rozkosz - certyfikowana trenerka biznesu i facylitatorka szkoleń. Od wielu lat zaangażowana w tematykę Prawa Zamówień Publicznych (PZP), funduszy europejskich, prawa ochrony środowiska oraz tematyki z zakresu efektywności energetycznej, również jako badaczka i analityczka. Ma na swoim koncie przeprowadzonych 3.500 godzin szkoleń z zakresu tematyki funduszy UE, ochrony środowiska oraz PZP.
  Szkoli i konsultuje zarówno dla Zamawiających, jak i dla Oferentów. Znawczyni tematyki Zrównoważonych Zamówień Publicznych, konsultantka dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przygotowywania zamówień. Na stałe związana z organizacjami badającymi i szkolącymi w zakresie zamówień publicznych. Znawczyni tematyki finansowania europejskiego oraz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, prowadzi liczne szkolenia również w tym zakresie. Znawczyni dobrych praktyk w międzynarodowych zamówieniach oraz standardów europejskich i ONZ w zakresie zamówień publicznych oraz ekoinnowacji. Znawczyni tematyki PZP w kontekście nowej perspektywy finansowej dla projektów społecznych (EFS), środowiskowych (EFRR) oraz badawczo- rozwojowych. Certyfikowana ekspertka z zakresu pomocy publicznej na przedsięwzięcia z zakresu energetyki i ochrony środowiska (URE).
  Współpracuje z funduszami inwestycyjnymi, z Instytutem Allerhanda w Krakowie oraz z Polskim Instytutem Praw Człowieka i Biznesu, gdzie pracuje jako ekspertka z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz ekoinnowacji. Zarządza również przedsiębiorstwem wdrażającym innowacyjne technologie środowiskowe oraz energetyczne.


  Zasady naboru:

  W przypadku zainteresowania szkoleniem prosimy o kontakt: 601 33 71 70

  Cena:

  do ustalenia  Zobacz jakie jeszcze szkolenia przygotowaliśmy dla Ciebie


  Udostępnij

  0 komentarze :

  Prześlij komentarz