Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie ''Prawo wodne - analiza nowego stanu prawnego'' (Katowice)

Szkolenie ''Prawo wodne - analiza nowego stanu prawnego'' (Katowice)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on wtorek, 5 września 2017 | 14:30

Szkolenie - Prawo wodne. Analiza nowego stanu prawnego (Katowice, woj. śląskie)

"Prawo wodne - analiza nowego stanu prawnego"


Celem szkolenia jest:
 • zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi "nowego" prawa wodnego,
 • omówienie zmian i różnic pomiędzy "starym", a "nowym" prawem wodnym,
 • wskazanie obowiązków wynikających z wprowadzanych regulacji prawnych,
 • pokazanie niektórych zmian (np. nowego sposobu wyliczania opłat) w praktycznych przykładach oraz w formie warsztatów.

Adresowane jest ono głównie do:
 • przedsiębiorców,
 • administracji publicznej,
 • firm konsultingowych,
 • pracowników służb ochrony środowiska.
Fachową wiedzę popieramy przykładami - w tym analizą przypadków zgłaszanych przez Uczestników (również podczas indywidualnych konsultacji).
Dowiesz się o zmianach wynikających z nowego prawa wodnego, również w odniesieniu konkretnie do Twojej sprawy, a wątpliwości rozwiejesz podczas dyskusji oraz konsultacji - w trakcie oraz po szkoleniu (na mailowe konsultacje będziesz mieć aż 14 dni).Organizator:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z ponad 27-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017
Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:


 Miejsce szkolenia:
Katowice, ul. Krasińskiego 13
Współrzędne GPS miejsca szkolenia: szer. geogr. 50.255409, dł. geogr. 19.033602

Zobacz lokalizację w Google Maps


Czas szkolenia:

Aktualnie zaplanowane terminy:
 • 8 marca 2018 r. (pewny termin, są jeszcze miejsca)
Godz. 10,00-16,00
(plus możliwość indywidualnych konsultacji 16,00-18,00)Program szkolenia
 1. Prawo wodne wczoraj a dziś
 2. Zakres kompetencyjny organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami:
  • nowe organy,
  • struktura administracji,
  • zależności,
  • zmiany zakresu kompetencji.
 3. Omówienie pojęć i definicji - wskazanie zmian pojęć i omówienie nowych.
 4. Wody:
  • rodzaje wód,
  • własność wód i gruntów pod wodami,
  • obowiązki właściciela wód,
  • utrzymanie wód,
  • gospodarowanie wodami i gruntami pod wodami,
  • charakter zasobu wód.
 5. Korzystanie z wód:
  • korzystanie zwykłe,
  • korzystanie powszechne,
  • korzystanie szczególne,
  • usługi wodne,
  • kąpieliska,
  • terminy wejścia w życie obowiązków korzystania wód,
  • omówienie zmian i różnic – analiza przypadku.
 6. Znaczące zmiany w podejściu do wód opadowych i roztopowych.
 7. Ochrona wód:
  • cele środowiskowe w odniesieniu do jednolitych części wód
  • cele ochrony wód i ich realizacja,
  • obowiązki w zakresie ochrony wód,
  • nowe warunki wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
  • aglomeracje.
 8. Nowe podejście do stref ochrony ujęć:
  • strefa ochrony bezpośredniej,
  • strefa ochrony bezpośredniej ze strefą ochrony pośredniej,
  • wyznaczanie stref,
  • analiza ryzyka.
 9. Ochrona przed powodzią:
  • obszary zagrożone powodzią,
  • plany powodziowe,
  • planowanie przestrzenne na obszarach zagrożonych powodzią.
 10. Budownictwo wodne:
  • obowiązki właścicieli urządzeń wodnych,
  • zakazy,
  • legalizacja urządzeń wodnych i przywrócenie ich funkcji.
 11. Melioracje wodne – zmiany dotyczące urządzeń melioracji wodnych.
 12. Gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa.
 13. Regulacje formalnoprawne w zakresie gospodarowania wodami – wymagalność, procedury uzyskania, strony postępowania, sprzeciwy, terminy obowiązywania, wygaśnięcie, cofnięcie, ograniczenie, wymogi jakie powinny spełniać poszczególne formy regulacji formalnoprawnych:
  • pozwolenia wodnoprawne,
  • zgody wodnoprawne,
  • oceny wodnoprawne,
  • decyzje zwalniające,
  • studium przypadku - opracowanie schematu postępowania mającego na celu uzyskanie poszczególnych form regulacji formalnoprawnej w zakresie gospodarowania wodami.
 14. Opłaty za usługi wodne:
  • usługi wodne objęte opłatami,
  • opłata stała – usługi wodne objęte opłatą, zasady naliczania opłaty,
  • opłata zmienna - usługi wodne objęte opłatą, zasady naliczania opłaty,
  • opłaty podwyższone,
  • nowe podejście do opłat - inny podmiot naliczający opłaty,
  • studium przypadku oraz warsztaty: wyliczenie opłaty za pobór wody, odprowadzanie ścieków.
 15. Inne instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami:
  • studium przypadku oraz warsztaty: określenie instrumentu ekonomicznego jaki powinien być zastosowany w konkretnych przypadkach.
 16. Kary związane z nieprzestrzeganiem zasad korzystania z wód i gospodarowania wodami – wynikające z prawa wodnego, prawa ochrony środowiska, kodeksu karnego.
 17. Odpowiedzialność odszkodowawcza.
 18. Spółki wodne.
 19. Mediacje
 20. Konsultacje - dla zainteresowanych


Metody szkoleniowe:


Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu połączonego z dyskusją i analizą zgłaszanych problemów praktycznych, warsztatami oraz analizą przypadków.


Ekspert prowadzący szkolenie:

Andrzej Milian - trener i praktyk, od blisko 20 lat współpracujący z przedsiębiorcami, administracją publiczną oraz uczelniami wyższymi w zakresie ochrony środowiska. Konsultant-doradca, projektant (rekultywacje terenów przekształconych, zdegradowanych, składowisk odpadów), szkoleniowiec - m.in. w zakresie Prawa wodnego.
Wieloletnie i wielopłaszczyznowe doświadczenie w sprawach związanych z ochroną środowiska zaowocowało m.in. udziałem, w charakterze trenera, w szeregu ogólnopolskich projektów szkoleniowych realizowanych dla administracji publicznej w związku z systemowymi zmianami przepisów prawnych w Polsce, cyklach szkoleniowych dla przedsiębiorców w zakresie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie środowiska oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Administrowania Funduszami Unijnymi organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.


Zasady naboru:
Szkolenie ma charakter otwarty. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 dni roboczych przed datą danego szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt w celu ustalenia, czy są jeszcze miejsca). Dla rejestracji na szkolenie wymagane jest:
Inwestycja w szkolenie:
Cena: 590 zł brutto/Osobę

Rabaty i promocje:


 • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (w przypadku zgłoszenia uczestnika przez firmę)
 • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (w przypadku zgłoszenia się jako osoba fizyczna)
 • 10% dla absolwentów Szkół Czystszej Produkcji / Akademii Czystszej Produkcji
 • 5% dla absolwentów naszych poprzednich szkoleń
 • 5% dla drugiej i kolejnych osób zgłoszonych na to szkolenie z tej samej firmy
 • W przypadku zgłoszenia czterech osób z tej samej firmy - czwarta osoba gratis
Uwaga! powyższe rabaty/promocje nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższy przysługujący spośród wymienionych powyżej rabatów (lub promocji).


Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
 • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia,
 • możliwość konsultacji e-mailowych z Prowadzącym przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia
 • możliwość zadania pytań Prowadzącemu jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia (odpowiedzi zostaną udzielone podczas szkolenia; pytania należy kierować na adres: biuro@cp.org.pl, w tytule e-maila proszę należy wpisać "Pytanie do Prowadzącego (Prawo wodne)").
Do materiałów dołączamy najnowszy numer ogólnopolskiego czasopisma "Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie".


Dane do przelewu:
Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”
ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice
Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska)
Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – Prawo wodne"
Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?

 • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
 • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
 • Jesteśmy Organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
 • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
 • Skupiamy się na problemach poszczególnych Uczestników, analizujemy zgłaszane przez Nich przykłady.
 • Dajemy możliwość zadania pytań Prelegentowi jeszcze przed szkoleniem (odpowiedzi są przekazywane Uczestnikom podczas szkolenia).
 • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, studia przypadków (case studies), warsztaty.
 • Zapewniamy możliwość indywidualnych osobistych konsultacji z Prelegentem 2 godziny po zakończeniu szkolenia.
 • Zapewniamy możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
 • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe.
 • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
 • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie.

Zobacz statystyczne podsumowanie ocen naszych szkoleń

Zobacz także inne przykładowe opinie o naszych szkoleniach i pozostałe referencje.


Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:


Serdecznie zapraszamy!


Uwaga! Jeśli poniższy formularz zgłoszeniowy źle się wyświetla, kliknij tutaj.
Zobacz jakie jeszcze szkolenia przygotowaliśmy dla Ciebie
Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz