Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie o nowym ''Prawie wodnym'' (Katowice, Wrocław, Żyrardów)

Szkolenie o nowym ''Prawie wodnym'' (Katowice, Wrocław, Żyrardów)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on czwartek, 3 stycznia 2019 | 12:30

Szkolenie - Prawo wodne. Analiza nowego stanu prawnego (Katowice, woj. śląskie)

"Ustawa prawo wodne – praktycznie. Najważniejsze zmiany i ich konsekwencje"

Najbliższe terminy szkolenia:
- 25 marca 2019 r., Żyrardów (woj. mazowieckie)

Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych!  - Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie


Celem szkolenia jest:
 • zapoznanie z regulacjami prawnymi prawa wodnego,
 • wskazanie obowiązków wynikających z wprowadzonych regulacji prawnych, szczególnie w zakresie korzystania z wód i ponoszenia kosztów tego korzystania.  
Szkolenie adresowane jest dla podmiotów zainteresowanych prawnymi aspektami korzystania z wód, uzyskiwaniem zgód wodnoprawnych oraz ponoszących opłaty za korzystanie z wód.

Fachową wiedzę popieramy przykładami. Dowiesz się o zmianach wynikających z nowego prawa wodnego, a wątpliwości rozwiejesz podczas konsultacji (na mailowe konsultacje będziesz mieć aż 14 dni).

Organizator:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z prawie 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017.

Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:

Miejsce szkolenia:

Katowice:
ul. Krasińskiego 13
Współrzędne GPS miejsca szkolenia: szer. geogr. 50.255409, dł. geogr. 19.033602
Zobacz lokalizację w Google Maps

Wrocław:
Dom Technika NOT, ul. Piłsudskiego 74
Współrzędne GPS miejsca szkolenia: szer. geogr. 51.100758, dł. geogr. 17.032738
Zobacz lokalizację w Google Maps

Żyrardów
Pl. Jana Pawła II nr 2
Współrzędne GPS miejsca szkolenia: szer. geogr. 52.0566762, dł. geogr. 20.4372324
Zobacz lokalizację w Google Maps


Czas szkolenia:

Aktualnie zaplanowane terminy:
 • 25 marca 2019 r.,  Żyrardów (woj. mazowieckie)
Godz. 9,00-17,00
(plus możliwość bezpłatnych konsultacji dla Uczestników: 17,00-19,00)Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć:

 • Jakim zmianom ulegną regulacje dotyczące gospodarowania wodami,
 • Jakie obowiązki spoczywają na Twojej firmie w związku ze zmianą przepisów,
 • Jakie zmiany nastąpią w systemie opłat za korzystanie ze środowiska, a zwłaszcza za korzystanie z wód.

Program szkolenia
 1. Podstawowe pojęcia i definicje - wskazanie zmian pojęć i omówienie nowych.
 2. Zakres kompetencyjny organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami.
 3. Korzystanie z wód:
  • korzystanie zwykłe,
  • korzystanie powszechne,
  • korzystanie szczególne,
  • usługi wodne,
 4. Znaczące zmiany w podejściu do wód opadowych i roztopowych.
 5. Ochrona wód, ochrona przed suszą i powodzią, budownictwo wodne i melioracje.
 6. Regulacje formalnoprawne w zakresie gospodarowania wodami – wymagalność, procedury uzyskania, strony postępowania, sprzeciwy, terminy obowiązywania, wygaśnięcie, cofnięcie, ograniczenie, wymogi jakie powinny spełniać poszczególne formy regulacji formalnoprawnych:
 7. Opłaty za usługi wodne – zmiana systemu naliczania i poboru opłat – przykłady.
 8. Zarządzanie wodami.
 9. Kary związane z nieprzestrzeganiem zasad korzystania z wód i gospodarowania wodami – wynikające z prawa wodnego, prawa ochrony środowiska, kodeksu karnego.
 10. Zmiany w systemie prawnym wynikające z wprowadzenia nowego prawa wodnego.

Metody szkoleniowe:


Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu połączonego z dyskusją i analizą przypadków oraz warsztatami.


Ekspert prowadzący szkolenie:

Andrzej Milian - trener i praktyk, od blisko 20 lat współpracujący z przedsiębiorcami, administracją publiczną oraz uczelniami wyższymi w zakresie ochrony środowiska. Konsultant-doradca, projektant (rekultywacje terenów przekształconych, zdegradowanych, składowisk odpadów), szkoleniowiec - m.in. w zakresie Prawa wodnego.
Wieloletnie i wielopłaszczyznowe doświadczenie w sprawach związanych z ochroną środowiska zaowocowało m.in. udziałem, w charakterze trenera, w szeregu ogólnopolskich projektów szkoleniowych realizowanych dla administracji publicznej w związku z systemowymi zmianami przepisów prawnych w Polsce, cyklach szkoleniowych dla przedsiębiorców w zakresie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie środowiska oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Administrowania Funduszami Unijnymi organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.


Zasady naboru:
Szkolenie ma charakter otwarty. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 dni roboczych przed datą danego szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt w celu ustalenia, czy są jeszcze miejsca). Dla rejestracji na szkolenie wymagane jest:Inwestycja w szkolenie:
Cena:

 • Katowice: 600 netto/Osobę (738 zł brutto)
 • Wrocław: 650 zł netto/Osobę (799,50 zł brutto)
 • Żyrardów: 590 zł netto/Osobę (725,70 zł brutto)

Rabaty, promocje, dofinansowania:


 • Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych
 • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (w przypadku zgłoszenia uczestnika przez firmę)
 • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (w przypadku zgłoszenia się jako osoba fizyczna)
 • 10% dla absolwentów Szkół Czystszej Produkcji / Akademii Czystszej Produkcji
 • 5% dla absolwentów naszych poprzednich szkoleń
 • 5% dla drugiej i kolejnych osób zgłoszonych na to szkolenie z tej samej firmy
 • W przypadku zgłoszenia czterech osób z tej samej firmy - czwarta osoba gratis
Uwaga! powyższe rabaty/promocje/dofinansowania nie sumują się. Od ceny można odliczyć jedną z wymienionych powyżej pozycji.Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
 Dodatkowo, bezpłatnie otrzymują Państwo:
 • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia,
 • możliwość konsultacji e-mailowych z Prowadzącym przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”
ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice
Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska)
Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – Prawo wodne"
Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?

 • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
 • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
 • Jesteśmy Organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
 • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
 • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
 • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, studia przypadków (case studies), warsztaty.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych osobistych konsultacji z Prelegentem 2 godziny po zakończeniu szkolenia.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
 • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe.
 • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
 • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie.


Zobacz statystyczne podsumowanie ocen naszych szkoleń

Zobacz także inne przykładowe opinie o naszych szkoleniach i pozostałe referencje.


Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:


Serdecznie zapraszamy!


Uwaga! Jeśli poniższy formularz zgłoszeniowy źle się wyświetla, kliknij tutaj.
Zobacz jakie jeszcze szkolenia przygotowaliśmy dla Ciebie

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz