Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie: REACH/CLP (Katowice)

Szkolenie: REACH/CLP (Katowice)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on wtorek, 5 września 2017 | 14:12''Obowiązki nakładane na przedsiębiorców wynikające z rozporządzeń REACH/CLP''Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych w firmach za gospodarowanie chemikaliami oraz innych zainteresowanych obowiązkami nakładanymi na przedsiębiorców, wynikającymi z przepisów rozporządzeń REACH i CLP.

Fachową wiedzę popieramy przykładami. Wątpliwości rozwiejesz podczas konsultacji (na mailowe konsultacje będziesz mieć aż 14 dni).
Organizator:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z prawie 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017
Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:

 


Data i czas szkolenia:
 • (do ustalenia)
Godz.10,00-16,00
(plus możliwość indywidualnych konsultacji 16,00-18,00)Miejsce:
Katowice, ul. Krasińskiego 13
Współrzędne GPS miejsca szkolenia: szer. geogr. 50.255409, dł. geogr. 19.033602
Zobacz lokalizację w Google Maps


Cel edukacyjny szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie lub aktualizacja wiedzy uczestników w zakresie prawa chemicznego.

Cel biznesowy szkolenia:
Znajomość bieżących aktów prawnych pozwoli firmom uniknąć kar wynikających z nieprzestrzegania przepisów nakładanych przez rozporządzenia REACH/CLP.


Program szkolenia:
 1. Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (REACH) – zakres stosowania, podstawowe definicje, wyłączenia.
 2. Identyfikacja roli przedsiębiorstwa mającego kontakt z chemikaliami: producent, importer, dalszy użytkownik.
 3. Rejestracja substancji.
 4. Substancje SVHC.
 5. Zezwolenia (załącznik XIV REACH).
 6. Ograniczenia i zakazy stosowania chemikaliów (załącznik XVII REACH).
 7. Obowiązki producentów wyrobów.
 8. Przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw (karta charakterystyki, scenariusz narażenia, informacje przekazywane do ECHA).
 9. Raport bezpieczeństwa chemicznego dalszego użytkownika – w jakich przypadkach?
 10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 (CLP) – cel, budowa, podstawowe definicje, wyłączenia.
 11. Zgłaszanie klasyfikacji do wykazu C&L.
 12. Zasady klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych według CLP.
 13. Kiedy informować Inspektora do Spraw Substancji Chemicznych o mieszaninach stwarzających zagrożenie?
 14. Gdzie szukać informacji?


  Ekspert prowadzący szkolenie:

  Mgr inż. inżynierii i technologii chemicznej, absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”. Prowadzi szkolenia zamknięte i otwarte. Pełnomocnik do spraw gospodarki chemikaliami. Zajmuje się między innymi wsparciem przedsiębiorstw we wprowadzaniu produktów chemicznych do obrotu, sporządzaniem kart charakterystyki, oznakowaniem produktów chemicznych.  Metody szkoleniowe: 
  Wykład, prezentacja multimedialna, omawianie przykładów, warsztaty, dyskusja moderowana.

  Zasady naboru:
  Szkolenie ma charakter otwarty. Dla zgłoszenia na szkolenie wymagane jest:


  Inwestycja w szkolenie:
  Cena: do ustalenia

  Rabaty/promocje:
  • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (w przypadku delegowania uczestnika przez firmę będącą Członkiem Wspierającym)
  • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (w przypadku zgłoszenia się jako osoba fizyczna) 
  • 10% dla Absolwentów Szkół Czystszej Produkcji / Akademii Zrównoważonej Produkcji 
  • 5% dla Absolwentów naszych poprzednich szkoleń
  • 5% dla drugiego i następnych Pracowników, w przypadku zgłoszenia na to szkolenie większej liczby Osób z jednej firmy
  • W przypadku zgłoszenia czterech Osób z tej samej firmy - czwarta Osoba gratis
  Uwaga! powyższe rabaty/promocje nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższy spośród przysługujących danemu Uczestnikowi rabatów.

  Cena zawiera:

  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
  Dodatkowo, bezpłatnie otrzymują Państwo:
  • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia,
  • możliwość konsultacji e-mailowych z Prowadzącą przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.

  Dane do przelewu:
  Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”
  ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice
  Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska)
  Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – REACH/CLP”  Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?
  • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
  • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
  • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
  • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, warsztaty.
  • Jesteśmy Organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
  • Zapewniamy możliwość indywidualnych, osobistych konsultacji z Prelegentem 2 godziny po zakończeniu szkolenia.
  • Zapewniamy możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
  • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe.
  • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
  • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie


  Zobacz statystyczne podsumowanie ocen naszych szkoleń  Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:
  Adam Pieloch - sprawy organizacyjne, zapisy
  tel. 668 222 646
  e-mail: a.pieloch@cp.org.pl
  Michał Jan Cichy - sprawy merytoryczne i organizacyjne, zapisy
  tel. 601 33 71 70
  e-mail: mj.cichy@cp.org.pl

  Serdecznie zapraszamy!

  Jeżeli poniższy formularz zgłoszeniowy nie wyświetla się prawidłowo, kliknij tutaj.


  Udostępnij

  0 komentarze :

  Prześlij komentarz