Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie REACH/CLP (Katowice)

Szkolenie REACH/CLP (Katowice)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on czwartek, 1 października 2020 | 17:06

''Zarządzanie chemikaliami - wymagania prawne wynikające z REACH i CLP''


Najbliższe terminy:
 • ON-LINE:
  • obecnie prowadzimy nabór na podobne szkolenie z inną trenerką - zobacz tutaj
 • Stacjonarne
  • obecnie brak zaplanowanych terminów


Małe grupy szkoleniowe, praktyczna wiedza, możliwość zadawania pytań podczas szkolenia


Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych! - Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie


Szkolenie adresowane jest głównie do osób odpowiedzialnych w firmach za gospodarowanie chemikaliami. Uczestnicy zostaną zapoznani z najważniejszymi informacjami dotyczącymi obowiązków wynikających z rozporządzeń REACH i CLP oraz powiązanymi z nimi innymi przepisami.
Fachową wiedzę popieramy przykładami. Wątpliwości rozwiejesz podczas konsultacji (na mailowe konsultacje po szkoleniu będziesz mieć aż 14 dni).


https://forms.gle/dVv1zeC45FRvmoSz8


Organizator:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z ponad 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017


Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:


 


Szkolenia ON-LINE odbywają się na platformie ClickMeeting.

Miejsce szkolenia:

 • Katowice: 
  • Polskie Centrum Czystszej Produkcji, ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice
   lub:
  • Park Technologiczny Ekoenergia Woda Bezpieczeństwo, ul. Żeliwna 38a, Katowice

Godziny szkolenia
 • ON-LINE: 8.00-14.00
  (plus możliwość zdalnych bezpośrednich konsultacji dla Uczestników w dniu szkolenia)
 • Stacjonarne: 10.00-16.00
  (plus możliwość bezpośrednich konsultacji dla Uczestników 16.00-18.00)


Program szkolenia

 1. Rozporządzenie REACH i CLP – wprowadzenie
 2. Obowiązki producenta, importera chemikaliów: rejestracja substancji - co po 1 czerwca 2018? Zezwolenia, ograniczenia, zgłaszanie klasyfikacji do wykazu C&L
 3. Obowiązki dalszych użytkowników: komunikacja w łańcuchu dostaw - karty charakterystyki, „deklaracja zgodności z REACH”, gromadzenie informacji, oznakowanie chemikaliów
 4. Raport bezpieczeństwa chemicznego dalszego użytkownika, raport dalszego użytkownika
 5. Rozporządzenie komisji UE 2017/542 (niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej – UFI, kto jest odpowiedzialny za zgłoszenie mieszanin, okresy przejściowe) - nowe wytyczne dotyczące zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie
 6. Obowiązki producentów wyrobów - lista substancji SVHC Runda pytań i odpowiedzi
 
Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć m.in.:
 • jakie są obowiązki przedsiębiorstw, które wynikają z przepisów chemicznych?
 • co to są substancje SVHC?
 • co to jest UFI?
 • gdzie szukać informacji?

Po tym szkoleniu będziesz umieć m.in.:
 • przedkładać informacje do EChA 
 • weryfikować kartę charakterystyki i etykietę ostrzegawczą

Metody szkoleniowe:
Prezentacja, omawianie przykładów na podstawie danych Zamawiającego (case study), dyskusja


Ekspert prowadzący szkolenie:
Mgr inż. inżynierii i technologii chemicznej, absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”. Prowadzi szkolenia zamknięte i otwarte. Zajmuje się między innymi wsparciem przedsiębiorstw we wprowadzaniu produktów chemicznych do obrotu, sporządzaniem kart charakterystyki, oznakowaniem produktów chemicznych.

 
Zasady naboru:
Szkolenie ma charakter otwarty. Dla zgłoszenia na szkolenie wymagane jest:

do 4 dni roboczych przed datą szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt w celu ustalenia, czy są jeszcze miejsca).


Inwestycja w szkolenie:

Cena: 

 • ON-LINE: 550 zł netto (676,50 zł brutto)/osobę
 • Stacjonarne: 690 zł netto (848,70 zł brutto)/Osobę

  Rabaty i promocje:

  • Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych
  • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (w przypadku zgłoszenia uczestnika przez firmę)
  • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (w przypadku zgłoszenia się jako osoba fizyczna)
  • 10% dla absolwentów Szkół Czystszej Produkcji / Akademii Czystszej Produkcji
  • 5% dla absolwentów naszych poprzednich szkoleń
  • 5% dla drugiej i kolejnych osób zgłoszonych na to szkolenie z tej samej firmy
  • W przypadku zgłoszenia czterech osób z tej samej firmy - czwarta osoba gratis  
  Uwaga! powyższe rabaty/promocje nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższy przysługujący spośród wymienionych powyżej opustów.

  Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy (dotyczy tylko szkoleń stacjonarnych)
  • lunch (dotyczy tylko szkoleń stacjonarnych)
  • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
  • możliwość indywidualnych, zdalnych konsultacji z Prelegentem bezpośrednio po zakończeniu szkolenia,
  • możliwość konsultacji e-mailowych z Prelegentem przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.

  Dane do przelewu:
  Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”
  ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice
  Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska)
  Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – REACH"
  Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?
  • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
  • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
  • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
  • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
  • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
  • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, studia przypadków (case studies), warsztaty.
  • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych osobistych konsultacji z Prelegentem 2 godziny po zakończeniu szkolenia.
  • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
  • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe
  • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
  • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie.

  Zobacz statystyczne podsumowanie ocen naszych szkoleń

  Zobacz także inne przykładowe opinie o naszych szkoleniach i pozostałe referencje.


  Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:
  • Adam Pieloch - sprawy organizacyjne, zapisy
   tel. 668 222 646
   e-mail: a.pieloch@cp.org.pl
  • Michał Jan Cichy - sprawy merytoryczne i organizacyjne, zapisy
   tel. 601 337 170
   e-mail: mj.cichy@cp.org.pl
  • Anna Jagoda-Siegmund - sprawy merytoryczne i dofinansowanie z BUR
   tel. 665 462 133
   e-mail: anna.jagoda.cp@gmail.com

   
  Udostępnij

  0 komentarze :

  Prześlij komentarz