Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji

List otwarty do Czytelników CPiEZ (2004 r.), od byłego Wiceprezesa Rady Ministrów RP oraz pierwszego Przewodniczącego Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości - p. Marka Pola

Szanowni Państwo!

Bardzo się cieszę z nowej inicjatywy społecznej podjętej w ramach Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT uruchomienia wydawnictwa poświęconego poszerzonemu pojmowaniu filozofii Czystszej Produkcji prezentowanej prawie 15 lat temu w Warszawie przez UNEP – Agencję Ochrony Środowiska ONZ a obejmującej dzisiaj swoim zasięgiem cały świat.

Stosowanie strategii Czystszej Produkcji stało się w Polsce powszechne dzięki temu programowi, który Polski Rząd wsparł podpisując Międzynarodową Deklarację Czystszej Produkcji ogłoszoną przez ONZ-UNEP.

Polska stoi od kilku lat wobec konieczności pilnej realizacji nowych zadań w zakresie dostosowania naszej gospodarki do niejednokrotnie bardzo trudnych wymagań Unii Europejskiej.

Szczególnie trudne i złożone są one w Ochronie Środowiska.

Zostałem zaproszony do współpracy z Waszą Federacją jako przewodniczący Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości – a razem ze mną uczestniczą w jej pracach wybitni kierownicy lub ich pełnomocnicy z zainteresowanych resortów i centralnych instytucji gospodarczych.

Bardzo sobie cenię ten zaszczytny obowiązek i podejmuję to wyzwanie wraz z dużą grupą polskich przedsiębiorców i pracowników samorządów terytorialnych, których gorąco zachęcam do wprowadzania systemu dobrowolnych zobowiązań ekologicznych do swoich systemów zarządzania środowiskiem.

Przyjęta formuła dobrowolnych zobowiązań ekologicznych jest przykładem dobrze pojmowanej postawy proekologicznej uczestników podjętej inicjatywy – zarówno wpisujących się do Rejestru jak i członków Kapituły.

Chcemy wykazać, że w Polsce troska o właściwe zarządzanie zasobami przyrody a także odpowiedzialność społeczna staje się coraz bardziej powszechna i że w tym zakresie również podejmujemy podobne wysiłki jak to czynią odpowiedzialne społeczeństwa w krajach rozwiniętych.

Zdaję sobie sprawę, że rozmiar tych inicjatyw jest jeszcze mały, lecz ważne jest że rozpoczęliśmy i prowadzimy taki proces i że wytrwamy w nim na dłużej.

Życzę wszystkim dalszego rozwoju proekologicznego myślenia i działania, a także dobrych rezultatów w poprawie stanu przyrody w Polsce.

Marek Pol
Przewodniczący Kapituły Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości
Wiceprezes Rady Ministrów RP
(2004 r.)

0 komentarze :

Prześlij komentarz