Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , » Polski Rejestr Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości

Polski Rejestr Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 10 kwietnia 2015 | 05:31


Polski Rejestr Czystszej Produkcji powstał w roku 2002. Jest on ogólnopolskim, dostępnym publicznie wykazem jednostek organizacyjnych wyróżniających się w zakresie realizacji zapobiegawczej strategii ochrony środowiska - Czystszej Produkcji. Aby znaleźć się w tym rejestrze, należy wykazać nie tylko prowadzenie działalności proekologicznej i związanych z nią efektów oraz planów, ale też działalność i plany związane z wywieraniem pozytywnego, szeroko pojętego wpływu społecznego.

Patronat nad Rejestrem sprawują Minister Gospodarki, Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch CP.

Rejestr posiada wysokiej rangi Kapitułę, której przewodniczącym jest Minister Gospodarki.
W obradach Kapituły uczestniczą reprezentanci ministerstw, organizacji rządowych i pozarządowych, instytucji finansujących oraz przedstawiciele przedsiębiorstw i samorządów. W ostatnich latach w obradach Kapituły uczestniczyli m.in. reprezentanci Ministerstwa Gospodarki, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz reprezentanci Liderów Czystszej Produkcji (nagrody Prezesa Stowarzyszenia "Polski Ruch CP").

Sekretariat Rejestru prowadzi ogólnopolskie Stowarzyszenie "Polski Ruch Czystszej Produkcji" z siedzibą w Katowicach.

Certyfikaty potwierdzające wpis do Rejestru, sygnowane przez osoby sprawujące patronat nad Rejestrem, są wręczane na corocznym spotkaniu jego Laureatów, w Ministerstwie Gospodarki.


Udostępnij

0 komentarze :

Publikowanie komentarza