Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , » Polski Rejestr Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości

Polski Rejestr Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 30 kwietnia 2021 | 05:31


Polski Rejestr Czystszej Produkcji powstał w roku 2002. Jest on ogólnopolskim, dostępnym publicznie wykazem jednostek organizacyjnych wyróżniających się w zakresie realizacji zapobiegawczej strategii ochrony środowiska - Czystszej Produkcji. Aby znaleźć się w tym rejestrze, należy wykazać nie tylko prowadzenie działalności proekologicznej i związanych z nią efektów oraz planów, ale też działalność i plany związane z wywieraniem pozytywnego, szeroko pojętego wpływu społecznego.

Patronat nad Rejestrem sprawują:

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
  • Główny Inspektor Ochrony Środowiska
  • Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch CP.

Rejestr posiada wysokiej rangi Kapitułę, której przewodniczącym jest Wiceminister Klimatu i Środowiska.

W obradach Kapituły uczestniczą reprezentanci ministerstw, organizacji rządowych i pozarządowych, instytucji finansujących oraz przedstawiciele przedsiębiorstw i samorządów. W ostatnich latach w obradach Kapituły uczestniczyli m.in. reprezentanci Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz reprezentanci Liderów Czystszej Produkcji (nagrody Prezesa Stowarzyszenia "Polski Ruch CP").

Sekretariat Rejestru prowadzi ogólnopolskie Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji z siedzibą w Katowicach.

Certyfikaty potwierdzające wpis do Rejestru, sygnowane przez osoby sprawujące patronat nad Rejestrem, są wręczane na corocznym spotkaniu jego Laureatów - spotkania takie były organizowane dotąd m.in. w ministerstwach właściwych do spraw gospodarki lub środowiska.
Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz