Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Świadectwo Czystszej Produkcji

Świadectwo Czystszej Produkcji

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on sobota, 8 kwietnia 2023 | 09:54

Świadectwo Czystszej Produkcji jest nadawane przedsiębiorstwom i innym organizacjom, które:
  • ukończyły Akademię Czystszej Produkcji (dawniej: Szkołę CP), w ramach której m.in. wdrożyły przykładowe działanie proekologiczne zgodne z zasadami strategii Czystszej Produkcji (tj. zapobiegające zanieczyszczeniom lub marnotrawstwu zasobów u źródła ich powstawania)
  • złożyły raport ekologiczny, w którym wykazały swoje dotychczasowe osiągnięcia oraz nakreśliły plan działań proekologicznych na najbliższe lata.
Posiadacz Świadectwa jest wpisywany do Rejestru Świadectw Czystszej Produkcji. Wpis w tym rejestrze jest weryfikowany w cyklu rocznym.

Posiadacz Świadectwa CP, w okresie jego ważności, jest upoważniony do:
UWAGA: posiadanie Świadectwa Czystszej Produkcji, jak również wpis do Polskiego Rejestru CP i OP, znalazły się wśród kryteriów jakościowych oceny projektów inwestycyjnych, zarówno w sektorze przemysłowym, jak i w usługach - w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji - aktualna wersja: Dz.U. 2022 poz. 2861 (jest to akt wykonawczy do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji - Dz.U. 2018 poz. 1162).

Rejestr Świadectw Czystszej Produkcji, wraz z Polskim Rejestrem  Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości tworzą tzw. System Dobrowolnych Zobowiązań Ekologicznych, którego pełny regulamin znajduje się na stronie www.prcpiop.pl.

Wzór Świadectwa Czystszej Produkcji (wersja polskojęzyczna):Na życzenie Laureata Świadectwo może zostać wydane dodatkowo w języku angielskim, np. celem przedłożenia zagranicznym kontrahentom.


Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz