Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Świadectwo Czystszej Produkcji

Świadectwo Czystszej Produkcji

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on środa, 8 kwietnia 2015 | 05:28

Świadectwo Czystszej Produkcji jest nadawane przedsiębiorstwom i innym organizacjom, które:
  • ukończyły Akademię Zrównoważonej Produkcji (dawniej: Szkołę CP), w ramach której m.in. wdrożyły przykładowe działanie proekologiczne zgodne z zasadami strategii Czystszej Produkcji (tj. zapobiegające zanieczyszczeniom lub marnotrawstwu zasobów u źródła ich powstawania)
  • złożyły raport ekologiczny, w którym wykazały swoje dotychczasowe osiągnięcia oraz nakreśliły plan działań na najbliższe lata.
Laureat Świadectwa jest wpisywany do Rejestru Świadectw Czystszej Produkcji. Wpis w tym rejestrze jest weryfikowany w cyklu dwuletnim.

Laureat Świadectwa CP, w okresie jego ważności, jest upoważniony do:
  • używania, zatwierdzonego przez UNEP, polskiego logo Programu Czystszej Produkcji (Polskiego Logo CP),
  • promowania jego działań i osiągnięć proekologicznych przez Stowarzyszenie „Polski Ruch CP”,
  • wpisu do dostępnego publicznie Rejestru Świadectw Czystszej Produkcji,
  • kandydowania do bardziej prestiżowego Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości (PRCPiOP), funkcjonującego pod przewodnictwem Ministra Gospodarki
 Rejestr Świadectw Czystszej Produkcji, wraz z Polskim Rejestrem  Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości tworzą tzw. System Dobrowolnych Zobowiązań Ekologicznych, którego pełny regulamin znajduje się na stronie www.prcpiop.pl.

Aktualny wzór Świadectwa Czystszej Produkcji (wersja polskojęzyczna):Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz