Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Patronat naszego Stowarzyszenia nad konkursem ''Ekolaury 2023'' PIE

Patronat naszego Stowarzyszenia nad konkursem ''Ekolaury 2023'' PIE

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on środa, 12 kwietnia 2023 | 11:16

 

 
Nasz Stowarzyszenie, jak co roku, objęło patronatem medialnym kolejną edycję konkursu "Ekolaury", organizowanego przez Polską Izbę Ekologii. Jest to ogólnopolski konkurs, promujący "najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska". Skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni oraz instytutów.

Wnioski przyjmowane są w poniższych kategoriach:

 • Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
 • Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zrównoważona gospodarka zasobami mineralnymi,
 • Ochrona powietrza atmosferycznego,
 • Ochrona i adaptacja do zmian klimatu,
 • Edukacja ekologiczna,
 • Ochrona powierzchni ziemi, rewitalizacja terenów zdegradowanych,
 • Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
 • Odnawialne źródła energii,
 • Gmina, powiat, związek komunalny przyjazne środowisku,
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,
 • Zrównoważony transport,
 • Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju.


Celem Konkursu jest wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w:

 • promowanie działań w obszarze edukacji ekologicznej;
 • popularyzację inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej;
 • promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska i klimatu oraz na oszczędność zasobów naturalnych.


Terminarz 22. edycji Konkursu „Ekolaury PIE 2023”:

 • marzec – ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu;
 • do 30 czerwca – nadsyłanie wniosków konkursowych na adres zarządu PIE;
 • do 15 sierpnia – ocena formalna wniosków konkursowych;
 • do 29 września – ocena merytoryczna i wyłonienie Laureatów Konkursu;
 • październik/listopad – ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali wręczenia nagród Laureatom.

Szczegółowe informacje: na stronie https://www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury/

 

 

 

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz