Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji

Dobre praktyki CP: 96. Wykorzystywanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i gnojowicy do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby zakładu, zgodnie z zasadami GOZ (Zakłady Mięsne Food Service w Rawie Mazowieckiej)

piątek, 12 maja 2023

Dobre praktyki CP: 95. Redukcja emisji NH3 i NOx w ramach optymalizacji procesu spalania oraz modernizacji systemu oczyszczania spalin i pomiaru emisji w instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych (MZGOK Konin)

Dobre praktyki CP: 94. Ograniczenie powstawania odpadów dzięki rezygnacji z jednorazowych naczyń i drewnianych mieszadełek na rzecz naczyń ceramicznych i wielorazowych sztućców (Adams Group)

Dobre praktyki CP: 93. Nowe formy edukacji ekologicznej Pracowników oraz wdrażanie i promowanie proekologicznych zachowań (Adams Group)

Dobre praktyki CP: 92. Ograniczenie transportu oraz zmniejszenie objętości odpadów i zajmowanego przez nie miejsca dzięki zastosowaniu belownicy do prasowania odpadów z foli i makulatury (Adams Group)

Dobre praktyki CP: 91. Minimalizacja zużycia energii elektrycznej w wyniku doposażenia stanowisk pracy w narzędzia pneumatyczne (WRO-STAL)