Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji

''Jednorazówki poza obiegiem!'' - zapraszamy na wydarzenie w ramach Circular Week! (23.10.2018 r., Zabrze)

sobota, 6 października 2018

Patronujemy Warszawskiemu Szczytowi w sparawie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym - 25.10.2018 r.

Patronat nad Polish Circular Week

O Gospodarce o Obiegu Zamkniętym na SGH - konferencja pod naszym patronatem i z naszym udziałem

Podpisanie Międzynarodowej Deklaracji CP ONZ we wrześniu 2018 r.

Promocja CP podczas lokalnego wydarzenia na Dolnym Śląsku