Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Akademia Czystszej Produkcji - trwa nabór na kolejne edycje!

Akademia Czystszej Produkcji - trwa nabór na kolejne edycje!

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on środa, 10 lipca 2024 | 13:15

 
 

AKADEMIA CZYSTSZEJ PRODUKCJI CZEKA NA CIEBIE!

  

Zdobądź nową, praktyczną wiedzę. Dowiedz się, jak środowiskowo i odpowiedzialnie zarządzać firmą oraz jak czerpać z tego korzyści - również biznesowe. Wdróż przykładową zmianę, która będzie korzystna dla środowiska oraz przyniesie oszczędności finansowe Twojej Firmie. Zdobądź międzynarodowy Dyplom Eksperta Czystszej Produkcji i dołącz do grona naszych Współpracowników.

Chcesz, aby Twoja Firma otrzymała Świadectwo Czystszej Produkcji? A może wnioskujesz o dofinansowanie nowej inwestycji w strefie ekonomicznej i potrzebujesz takiego Świadectwa?*
To również możesz osiągnąć dzięki udziałowi Twoich Pracowników oraz Twojej Firmy w naszej Akademii!


* Posiadanie Świadectwa Czystszej Produkcji, jak również wpis do Polskiego Rejestru CP i OP, znalazły się wśród kryteriów jakościowych oceny projektów inwestycyjnych, zarówno w sektorze przemysłowym, jak i w usługach - w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji - aktualna wersja: Dz.U. 2022 poz. 2861 (akt wykonawczy do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji - Dz.U. 2018 poz. 1162).
 

 • Obecnie Akademie realizowane są w tzw. trybie "indywidualnym" - są to bardzo intensywne kursy, prowadzone w większości ON-LINE, realizowane dla jednej firmy lub dla małej grupy firm. Tryb indywidualny jest odpłatny.
 • Chcesz poznać szczegóły? - skontaktuj się z nami. Informacji udziela: Anna Wójcik, Wiceprezes Zarządu, tel. 605 199 555.

 

OBECNIE TRWA NABÓR NA EDYCJE:

 • 65. edycja: rozpocznie się w III kw. 2024 r.
 • 66. edycja: rozpocznie się w IV kw. 2024 r.
 

 O AKADEMII CZYSTSZEJ PRODUKCJI

Wszystkich zainteresowanych zdobyciem praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania środowiskowego i CSR oraz uzyskaniem międzynarodowego Dyplomu Eksperta Czystszej Produkcji zapraszamy do "Akademii Czystszej Produkcji" - następczyni "Szkół Czystszej Produkcji"
Naszą propozycję kierujemy do wszystkich Osób, które chcą dowiedzieć się w jaki sposób prowadzić działalność, aby z jednej strony nie stracić pieniędzy z powodu braku wiedzy na temat ochrony środowiska i związanych z nią wymagań, a z drugiej nie przeoczyć szans – a wręcz przeciwnie: zaoszczędzić środki finansowe dzięki ekoinnowacjom oraz pozyskać dodatkowe środki na efektywne środowiskowo działania ze źródeł zewnętrznych. Pokażemy też, jak zmienić podejście do zarządzania kwestiami społecznymi prowadzenia działalności, aby stały się one użyteczne dla biznesu i ograniczały związane z nim ryzyko.
 
 

Organizator:Adresaci Akademii Czystszej Produkcji:
Adresatami są głównie przedsiębiorcy i pracownicy firm oraz innych instytucji gotowych wdrażać u siebie zmiany proekolgiczne.

Jaką wiedzę i umiejętności daje udział w Akademii?
Absolwenci Akademii zdobywają:
 • Praktyczną wiedzę dotyczącą m.in.:
  • zarządzania środowiskowego i jego narzędzi,
  • licznych przykładów i studiów przypadków (case studies) rentownych działań i dobrych praktyk prośrodowiskowych,
  • przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska,
  • nowoczesnych narzędzi zarządzania środowiskowego, jak ocena cyklu życia wyrobu (LCA) czy ślad węglowy (ang. carbon footprint),
  • źródeł i sposobów finansowania inwestycji oraz innych działań proekologicznych
  • identyfikacji i/lub szacowania ekologicznych i społecznych korzyści z podejmowanych działań,
  • podstaw szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i innych organizacji, włącznie z wybranymi aspektami raportowania ekologicznego i społecznego
    
 • Praktyczne umiejętności w zakresie m.in.:
  • wdrażania zarządzania środowiskowego w organizacjach zgodnie z zalecaną przez ONZ strategią Czystszej Produkcji, kładącej nacisk na zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń oraz marnotrawstwu zasobów u źródła ich powstania,
  • wykorzystania praktycznych narzędzi zarządzania środowiskowego,
  • prowadzenia przeglądu/audytu środowiskowego,
  • projektowania i wdrażania działań proekologicznych, przynoszących równocześnie korzyści ekonomiczne,
  • uczestnictwa w systemie dobrowolnych zobowiązań ekologicznych prowadzonych przez Polski Ruch CP.

Certyfikat dla Absolwentów:
 • Międzynarodowy dyplom Eksperta Czystszej Produkcji, wydawany w języku angielskim

Czas trwania Akademii:
 • 20 zajęć wykładowych + zajęcia konsultacyjne indywidualne i grupowe prowadzone ON-LINE,
 • 1 dzień konsultacji w przedsiębiorstwie.
Forma zajęć:
 • Prelekcje, warsztaty (nacisk został położony właśnie na zajęcia praktyczne), studia przypadków (case studies), dyskusja, konsultacje, prace projektowo-wdrożeniowe.

 


 

Ramowy program Akademii CP:
 • Dobre praktyki w zakresie ochrony środowiska w przykładowych przedsiębiorstwach, pojęcie Ekoinnowacji i Projektu Czystszej Produkcji (Projektu CP)
 • Podstawy koncepcji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
 • Budowa systemu zarządzania środowiskowego zgodnie ze strategią Czystszej Produkcji
 • Planowanie i organizacja prac: Tworzenie i funkcjonowanie Zespołu ds. środowiska
 • Zasady i metodyka przeprowadzania efektywnego przeglądu wstępnego / Audytu CP
 • Ocena formalno-prawna; podstawowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie korzystania ze środowiska
 • Wybrane narzędzia wspomagające zarządzanie środowiskowe
 • Analiza finansowa i ekonomiczna projektów proekologicznych, obliczanie efektywności ekonomicznej Projektów CP
 • Źródła finansowania projektów proekologicznych w Polsce
 • Ciągłe doskonalenie strategii CP w ramach systemu Dobrowolnych Zobowiązań Ekologicznych (DZE CP)
 • Raportowanie ekologiczne i społeczne w Programie CP
 • Prezentacje dotychczasowych wyników prac projektowych, dyskusja
 • Możliwości dalszego doskonalenia: CP a sformalizowane systemy zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 i EMAS
 • Możliwości dalszego doskonalenia: wybrane narzędzia zarządzania środowiskowego - ocena cyklu życia wyrobu (LCA), ekoprojektowanie (ang. eco-design), ślad węglowy (ang. carbon footprint)
 • Podstawy społecznej odpowiedzialności organizacji (ang. Social Corporate Responsibility - CSR)
 • Publiczna obrona Projektów CP realizowanych w trakcie trwania Akademii
 • Zakończenie Akademii i uroczyste wręczenie międzynarodowych dyplomów Ekspertów Czystszej Produkcji

Zgłoszenia:
 • Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem w Akademii? - zapraszamy do rozmowy. Osoba kontaktowa: Anna Wójcik, tel. 605 199 555.
 
WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - BĘDZIEMY WIEDZIELI, ŻE JESTEŚ ZAINTERESOWANA/Y AKADEMIĄ. Ostateczną decyzję o udziale będziesz mógł/mogła podjąć, gdy będziemy ustalać terminy zjazdów.
 

   
  Serdecznie zapraszamy!
   

  Polub nas na Facebooku:

  https://www.facebook.com/AkademiaCzystszejProdukcji   


  Udostępnij

  0 komentarze :

  Prześlij komentarz