Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenia i inne wydarzenia z zakresu ochrony środowiska, terminarz (możesz uczestniczyć zarówno on-line, jak i stacjonarnie)

Szkolenia i inne wydarzenia z zakresu ochrony środowiska, terminarz (możesz uczestniczyć zarówno on-line, jak i stacjonarnie)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on środa, 10 lipca 2024 | 13:15

OCHRONA ŚRODOWISKA - PRAKTYCZNE SZKOLENIA

 • szkolenia otwarte:
  • stacjonarne
  • on-line
  • hybrydowe
 • szkolenia zamawiane:
  • w siedzibie zamawiającego
  • w salach organizatora
  • on-line

Z MOŻLIWOŚCIĄ UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DLA MMŚP Z BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH PARP!Małe grupy szkoleniowe, praktyczna wiedza, możliwość zadawania pytań podczas szkolenia (w przypadku udziału on-line - również przez mikrofon - na bieżąco, w czasie szkolenia)
______________________
 

SZKOLENIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA:

______________________


Szkolenie "Przepisy prawne w ochronie środowiska - praktyczne kompendium dla firm"

Terminy:
 
Udział ON-LINE lub stacjonarny (w miastach - jak poniżej): 
 
 
Kliknij w grafikę powyżej by poznać szczegóły, lub zapytaj o to szkolenie: tel. 601 33 71 70, e-mail: szkolenia@cp.org.pl
 
Temat ciekawy, ale nie pasuje Ci termin, lub chcesz zamówić takie szkolenie dla swojej firmy? - zadzwoń: 601 33 71 70.
______________________

"Odpady w firmach - wymagania prawne, najnowsze zmiany, ewidencja, sprawozdawczość, gospodarka odpadami w praktyce"

Szkolenie "Odpady w firmach - wymagania prawne, najnowsze zmiany, ewidencja, sprawozdawczość, gospodarka odpadami w praktyce"

Udział ON-LINE lub stacjonarny (w miastach - jak poniżej):
 
 
 
ZWRÓĆ UWAGĘ, że trzy podobne tematycznie szkolenia: z podstaw gospodarki odpadami ("Odpady w firmach ..."), z zakresu systemu BDO, a także gospodarki opakowaniami oraz sprawozdawczości opakowaniowej i produktowej są organizowane zazwyczaj 3 dni pod rząd. Możesz zatem zgłosić się na jedno, albo od razu na kilka z nich.
 
 
Kliknij w grafikę powyżej by poznać szczegóły, lub zapytaj o to szkolenie: tel. 601 33 71 70, e-mail: szkolenia@cp.org.pl
 
Temat ciekawy, ale nie pasuje Ci termin, lub chcesz zamówić takie szkolenie dla swojej firmy? - zadzwoń: 601 33 71 70.
______________________ 

''System BDO od podstaw - wymagania, zmiany, praktyka''

Szkolenie ''System BDO od podstaw - wymagania, zmiany, praktyka''

Terminy:
 
 
 
ZWRÓĆ UWAGĘ, że trzy podobne tematycznie szkolenia: z podstaw gospodarki odpadami, z zakresu systemu BDO, a także gospodarki opakowaniami oraz sprawozdawczości opakowaniowej i produktowej są organizowane zazwyczaj 3 dni pod rząd. Możesz zatem zgłosić się na jedno, albo od razu na kilka z nich.
 
 
Kliknij w grafikę powyżej by poznać szczegóły, lub zapytaj o to szkolenie: tel. 601 33 71 70, e-mail: szkolenia@cp.org.pl
 
Temat ciekawy, ale nie pasuje Ci termin, lub chcesz zamówić takie szkolenie dla swojej firmy? - zadzwoń: 601 33 71 70.
______________________

"Sprawozdawczość opakowaniowa i produktowa w BDO (w tym opłata recyklingowa) oraz produkty objęte wpisem do BDO (opakowania i odpady opakowaniowe, oleje, opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory)"

Szkolenie "Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - sprawozdawczość opakowaniowa i produktowa w BDO (opakowania, oleje, opony, baterie i akumulatory, ZSEE)"

Terminy:
 
Udział ON-LINE lub stacjonarny w Katowicach:
 
 
 
ZWRÓĆ UWAGĘ, że trzy podobne tematycznie szkolenia: z podstaw gospodarki odpadami, z  zakresu systemu BDO, a także gospodarki opakowaniami oraz sprawozdawczości opakowaniowej i produktowej są organizowane zazwyczaj 3 dni pod rząd. Możesz zatem zgłosić się na jedno, albo od razu na kilka z nich.
 
Kliknij w grafikę powyżej by poznać szczegóły, lub zapytaj o to szkolenie: tel. 601 33 71 70, e-mail: szkolenia@cp.org.pl
 
Temat ciekawy, ale nie pasuje Ci termin, lub chcesz zamówić takie szkolenie dla swojej firmy? - zadzwoń: 601 33 71 70.
______________________

Szkolenie "Nowe obowiązki przedsiębiorców związane z implementacją dyrektywy plastikowej" (dyrektywy SUP)

Udział ON-LINE lub stacjonarny (w miastach - jak poniżej):
 
Terminy: 
Kliknij w grafikę powyżej by poznać szczegóły, lub zapytaj o to szkolenie: tel. 601 33 71 70, e-mail: szkolenia@cp.org.pl
 
Temat ciekawy, ale nie pasuje Ci termin, lub chcesz zamówić takie szkolenie dla swojej firmy? - zadzwoń: 601 33 71 70.
______________________
 

Szkolenie "Odpady komunalne, czyli jak zachować czystość i porządek w gminie"

Terminy:
 
Udział ON-LINE lub stacjonarny w Katowicach:


 
 
Kliknij w grafikę powyżej by poznać szczegóły, lub zapytaj o to szkolenie: tel. 601 33 71 70, e-mail: szkolenia@cp.org.pl
 
Temat ciekawy, ale nie pasuje Ci termin, lub chcesz zamówić takie szkolenie dla swojej firmy? - zadzwoń: 601 33 71 70.
______________________
 

Szkolenie ''Odpady medyczne i weterynaryjne w praktyce"

Terminy:
 
Udział ON-LINE lub stacjonarny (w miastach - jak poniżej):

  
 
Kliknij w grafikę powyżej by poznać szczegóły, lub zapytaj o to szkolenie: tel. 601 33 71 70, e-mail: szkolenia@cp.org.pl
 
Temat ciekawy, ale nie pasuje Ci termin, lub chcesz zamówić takie szkolenie dla swojej firmy? - zadzwoń: 601 33 71 70.
______________________

 ''Odpady budowlane w praktyce – aktualne obowiązki i zmiany od 2023 r.''

Szkolenie ''Odpady budowlane w praktyce – aktualne obowiązki i zmiany od 2025 r.''

Terminy:
 

  
 
Kliknij w grafikę powyżej by poznać szczegóły, lub zapytaj o to szkolenie: tel. 601 33 71 70, e-mail: szkolenia@cp.org.pl
 
Temat ciekawy, ale nie pasuje Ci termin, lub chcesz zamówić takie szkolenie dla swojej firmy? - zadzwoń: 601 33 71 70.
______________________

 

Szkolenie dwudniowe: "Kierownik składowiska odpadów oraz kierownik spalarni i współspalarni''

Terminy:
 
Udział ON-LINE:
 
 
Kliknij w grafikę powyżej by poznać szczegóły, lub zapytaj o to szkolenie: tel. 601 33 71 70, e-mail: szkolenia@cp.org.pl
 
Temat ciekawy, ale nie pasuje Ci termin, lub chcesz zamówić takie szkolenie dla swojej firmy? - zadzwoń: 601 33 71 70. 
 
______________________

Szkolenie "Transgraniczne przemieszczanie odpadów"

Terminy:
 
 
 
Kliknij w grafikę powyżej by poznać szczegóły, lub zapytaj o to szkolenie: tel. 601 33 71 70, e-mail: szkolenia@cp.org.pl
 
Temat ciekawy, ale nie pasuje Ci termin, lub chcesz zamówić takie szkolenie dla swojej firmy? - zadzwoń: 601 33 71 70.
______________________

''Podstawy raportowania KOBiZE oraz opłaty za korzystanie ze środowiska - praktyczne warsztaty'' (szkolenie dla początkujących)

Szkolenie ''Podstawy raportowania KOBIZE oraz opłaty za korzystanie ze środowiska - praktyczne warsztaty'' (szkolenie dla początkujących)

Terminy:
 

 
 
 
Kliknij w grafikę powyżej by poznać szczegóły, lub zapytaj o to szkolenie: tel. 601 33 71 70, e-mail: szkolenia@cp.org.pl
 
Temat ciekawy, ale nie pasuje Ci termin, lub chcesz zamówić takie szkolenie dla swojej firmy? - zadzwoń: 601 33 71 70.
______________________

"Raportowanie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE)"

Szkolenie "Raportowanie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE)"

Terminy:
 
Udział ON-LINE:
 
 
 
 
Kliknij w grafikę powyżej by poznać szczegóły, lub zapytaj o to szkolenie: tel. 601 33 71 70, e-mail: szkolenia@cp.org.pl
 
Temat ciekawy, ale nie pasuje Ci termin, lub chcesz zamówić takie szkolenie dla swojej firmy? - zadzwoń: 601 33 71 70.
______________________
 

Szkolenie "Raport uproszczony do KOBIZE"

Terminy (ON-LINE): 
Kliknij w grafikę powyżej by poznać szczegóły, lub zapytaj o to szkolenie: tel. 601 33 71 70, e-mail: szkolenia@cp.org.pl
 
Temat ciekawy, ale nie pasuje Ci termin, lub chcesz zamówić takie szkolenie dla swojej firmy? - zadzwoń: 601 33 71 70.  
______________________
 

Szkolenie "CBAM - graniczny podatek węglowy: nowy obowiązek importerów, na drodze do redukcji emisji gazów cieplarnianych"

Terminy (ON-LINE lub stacjonarnie w Katowicach): 
Kliknij w grafikę powyżej by poznać szczegóły, lub zapytaj o to szkolenie: tel. 601 33 71 70, e-mail: szkolenia@cp.org.pl
 
Temat ciekawy, ale nie pasuje Ci termin, lub chcesz zamówić takie szkolenie dla swojej firmy? - zadzwoń: 601 33 71 70. 
______________________   
 

Szkolenie "Obliczanie śladu węglowego w firmie w zakresach 1 i 2"

Terminy:


 
Kliknij w grafikę powyżej by poznać szczegóły, lub zapytaj o to szkolenie: tel. 601 33 71 70, e-mail: szkolenia@cp.org.pl
 
Temat ciekawy, ale nie pasuje Ci termin, lub chcesz zamówić takie szkolenie dla swojej firmy? - zadzwoń: 601 33 71 70. 
 ______________________

 

Szkolenie "Obliczanie śladu węglowego w firmach w zakresie trzecim (scope 3)"

Terminy:
 
Terminy:


 
Kliknij w grafikę powyżej by poznać szczegóły, lub zapytaj o to szkolenie: tel. 601 33 71 70, e-mail: szkolenia@cp.org.pl
 
Temat ciekawy, ale nie pasuje Ci termin, lub chcesz zamówić takie szkolenie dla swojej firmy? - zadzwoń: 601 33 71 70. 
______________________

 

Szkolenie "Przepisy prawa krajowego i UE w zakresie F-gazów i SZWO z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych, m.in. związane z Centralnym Rejestrem Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) oraz Bazą Danych Sprawozdań (BDS)" - szkolenie praktyczne

Terminy:
 
Udział ON-LINE:
 
 
 
 
Kliknij w grafikę powyżej by poznać szczegóły, lub zapytaj o to szkolenie: tel. 601 33 71 70, e-mail: szkolenia@cp.org.pl
 
Temat ciekawy, ale nie pasuje Ci termin, lub chcesz zamówić takie szkolenie dla swojej firmy? - zadzwoń: 601 33 71 70.
______________________

"Ustawa prawo wodne – praktycznie. Najważniejsze zmiany i ich konsekwencje"

Szkolenie "Ustawa prawo wodne – praktycznie. Najważniejsze zmiany i ich konsekwencje"

Terminy:
 
Udział ON-LINE lub stacjonarny w Katowicach:

 
 
 

Kliknij w grafikę powyżej by poznać szczegóły, lub zapytaj o to szkolenie: tel. 601 33 71 70, e-mail: szkolenia@cp.org.pl
 
Temat ciekawy, ale nie pasuje Ci termin, lub chcesz zamówić takie szkolenie dla swojej firmy? - zadzwoń: 601 33 71 70.
______________________
 
"Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - zmiany"

Szkolenie "Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - praktycznie" (ZSEE)

Udział ON-LINE lub stacjonarny w Katowicach:


Kliknij w grafikę powyżej by poznać szczegóły, lub zapytaj o to szkolenie: tel. 601 33 71 70, e-mail: szkolenia@cp.org.pl
 

 
______________________

https://www.cp.org.pl/szkolenie-oos

Szkolenie "Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych wymagań prawnych" (OOŚ)

Terminy:
 
 
 
 
 
Kliknij w grafikę powyżej by poznać szczegóły, lub zapytaj o to szkolenie: tel. 601 33 71 70, e-mail: szkolenia@cp.org.pl

Temat ciekawy, ale nie pasuje Ci termin, lub chcesz zamówić takie szkolenie dla swojej firmy? - zadzwoń: 601 33 71 70. 
______________________
 

Szkolenie "Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie"

Terminy:
 
 
 
 
 
Kliknij w grafikę powyżej by poznać szczegóły, lub zapytaj o to szkolenie: tel. 601 33 71 70, e-mail: szkolenia@cp.org.pl

Temat ciekawy, ale nie pasuje Ci termin, lub chcesz zamówić takie szkolenie dla swojej firmy? - zadzwoń: 601 33 71 70.
______________________

"Nowelizacja systemu LUCID według ustawy VerpackG2"

Szkolenie "Nowelizacja systemu LUCID według ustawy VerpackG2"

Terminy:
 
Udział ON-LINE:
 
 
 
Kliknij w grafikę powyżej by poznać szczegóły, lub zapytaj o to szkolenie: tel. 601 33 71 70, e-mail: szkolenia@cp.org.pl
 
Temat ciekawy, ale nie pasuje Ci termin, lub chcesz zamówić takie szkolenie dla swojej firmy? - zadzwoń: 601 33 71 70.
______________________

"Rekultywacja składowisk odpadów i terenów niekorzystnie przekształconych"

Szkolenie "Rekultywacja składowisk odpadów i terenów niekorzystnie przekształconych"

Terminy:
 
Udział ON-LINE:
 
 
 
Kliknij w grafikę powyżej by poznać szczegóły, lub zapytaj o to szkolenie: tel. 601 33 71 70, e-mail: szkolenia@cp.org.pl
 
Temat ciekawy, ale nie pasuje Ci termin, lub chcesz zamówić takie szkolenie dla swojej firmy? - zadzwoń: 601 33 71 70. 
______________________

"Obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z przepisów rozporządzeń REACH i CLP - jak je spełnić?"

Szkolenie "Obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z przepisów rozporządzeń REACH i CLP - jak je spełnić?"

Terminy:
 
Udział ON-LINE:
 
 
 
ZWRÓĆ UWAGĘ na trzy podobne tematycznie szkolenia: z REACH/CLP, z zakresu Kart charakterystyki, a także zgłaszania mieszanin przez portal PCN. Możesz zgłosić się na jedno, albo od razu na kilka z nich.

Kliknij w grafikę powyżej by poznać szczegóły, lub zapytaj o to szkolenie: tel. 601 33 71 70, e-mail: szkolenia@cp.org.pl
 
Temat ciekawy, ale nie pasuje Ci termin, lub chcesz zamówić takie szkolenie dla swojej firmy? - zadzwoń: 601 33 71 70.
______________________

"Sporządzanie Kart Charakterystyki zgodne z przepisami rozporządzenia 2020/878"

Szkolenie "Karty Charakterystyki zgodne z przepisami rozporządzenia 2020/878 - teoria i praktyka"

Terminy:
 
Udział ON-LINE:
 
 
 
ZWRÓĆ UWAGĘ na trzy podobne tematycznie szkolenia: z REACH/CLP, z zakresu Kart charakterystyki, a także zgłaszania mieszanin przez portal PCN. Możesz zgłosić się na jedno, albo od razu na kilka z nich.
 
 
Kliknij w grafikę powyżej by poznać szczegóły, lub zapytaj o to szkolenie: tel. 601 33 71 70, e-mail: szkolenia@cp.org.pl
 
Temat ciekawy, ale nie pasuje Ci termin, lub chcesz zamówić takie szkolenie dla swojej firmy? - zadzwoń: 601 33 71 70.
______________________

 "Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie przez portal PCN. Teoria i praktyka"

Szkolenie "Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie przez portal PCN. Teoria i praktyka"

Terminy:
 
Udział ON-LINE:
 
 
 
ZWRÓĆ UWAGĘ na trzy podobne tematycznie szkolenia: z REACH/CLP, z zakresu Kart charakterystyki, a także zgłaszania mieszanin przez portal PCN. Możesz zgłosić się na jedno, albo od razu na kilka z nich.

Kliknij w grafikę powyżej by poznać szczegóły, lub zapytaj o to szkolenie: tel. 601 33 71 70, e-mail: szkolenia@cp.org.pl
 
Temat ciekawy, ale nie pasuje Ci termin, lub chcesz zamówić takie szkolenie dla swojej firmy? - zadzwoń: 601 33 71 70.
 
______________________

 "Raportowanie o uwolnieniach i transferach zanieczyszczeń oraz o transferach odpadów w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)''

Szkolenie 
"Raportowanie w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)''

Terminy:
 
Udział ON-LINE:

 
Kliknij w grafikę powyżej by poznać szczegóły, lub zapytaj o to szkolenie: tel. 601 33 71 70, e-mail: szkolenia@cp.org.pl
 
Temat ciekawy, ale nie pasuje Ci termin, lub chcesz zamówić takie szkolenie dla swojej firmy? - zadzwoń: 601 33 71 70.
______________________

"Wycinka zieleni w 2021 r.- omówienie ustawy o ochronie przyrody oraz ustaw powiązanych w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji, problemy praktyki, orzecznictwo. Zmiany dot. Konserwatora zabytków"

Szkolenie "Wycinka zieleni - omówienie ustawy o ochronie przyrody oraz ustaw powiązanych w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji, problemy praktyki, orzecznictwo. Zmiany dot. Konserwatora zabytków"

Terminy:
 
Udział ON-LINE:


Kliknij w grafikę powyżej by poznać szczegóły, lub zapytaj o to szkolenie: tel. 601 33 71 70, e-mail: szkolenia@cp.org.pl
 
Temat ciekawy, ale nie pasuje Ci termin, lub chcesz zamówić takie szkolenie dla swojej firmy? - zadzwoń: 601 33 71 70. 

______________________

"REACH – rejestracja z wykorzystaniem programu IUCLID. Warsztaty praktyczne"

Szkolenie "REACH – rejestracja z wykorzystaniem programu IUCLID. Warsztaty praktyczne"

Kliknij w grafikę powyżej by poznać szczegóły, lub zapytaj o to szkolenie: tel. 601 33 71 70, e-mail: szkolenia@cp.org.pl
 

______________________

 

KURSY I STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

______________________


Ciągły nabór na praktyczny kurs kształcący Ekspertów Czystszej Produkcji:
"Akademia Czystszej Produkcji"

(nabór ogólnopolski)
 
Kliknij w tytuł Akademii lub klawisz poniżej, aby poznać szczegóły, lub zapytaj: tel. 605 199 555, e-mail: a.wojcik@cp.org.pl
 

______________________


Studia podyplomowe przygotowane we współpracy z Politechniką Śląską, na temat "Gospodarka Obiegu Zamkniętego"

(luty 2022 r., Katowice)
 
Kliknij w tytuł studiów, aby poznać szczegóły, lub zapytaj: tel. 601 33 71 70, e-mail: m.hordynska@cp.org.pl
 

______________________

Zobacz również:

______________________

 
 
Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?
 • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
 • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu (nie dotyczy udziału w Akademii Czystszej Produkcji)
 • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice. 
 • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
 • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, studia przypadków (case studies), warsztaty.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych osobistych konsultacji z Prelegentem do 2 godzin po zakończeniu szkolenia (w zależności od danego szkolenia).
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi nawet do 14 dni po zakończeniu szkolenia (w zależności od danego szkolenia).
 • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe.
 • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
 • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie.

______________________


Poznaj nas - zobacz krótki film TVP o naszym Stowarzyszeniu!


______________________

Osoby kontaktowe w sprawie szkoleń:

Adam Pieloch - sprawy organizacyjne, zapisy na szkolenia, sprawy księgowe
tel. 668 222 646
e-mail: a.pieloch@cp.org.pl

Michał Jan Cichy - sprawy merytoryczne i organizacyjne, zapisy na szkolenia
tel. 601 337 170
e-mail: szkolenia@cp.org.pl

Anna Jagoda-Siegmund - sprawy merytoryczne i dotyczące dofinansowań z BUR
tel. 665 462 133
e-mail: a.jagoda-siegmund@cp.org.pl
 
Anna Wójcik - Akademia Czystszej Produkcji
tel. 605 199 555
e-mail: a.wojcik@cp.org.pl

______________________

 
Osoby odpowiadające merytorycznie za oferowane usługi (w tym za dobór kadry o odpowiednich kompetencjach do zakresu merytorycznego szkolenia):
 • W zakresie Akademii Czystszej Produkcji
  • Anna Wójcik, tel. 605 199 555, e-mail: a.wojcik@cp.org.pl
  • Kierownicy poszczególnych Akademii CP

______________________

Jak dotąd nie mieliśmy reklamacji. Gdyby jednak zaistniała taka sytuacja, zasady ich rozpatrywania opisane są w Regulaminie reklamacji w zakresie usług szkoleniowych

______________________
Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz