Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie nt. raportu uproszczonego do KOBIZE

Szkolenie nt. raportu uproszczonego do KOBIZE

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on środa, 3 stycznia 2024 | 09:13

 

Uwaga! 
 
Od roku 2023 można składać RAPORT UPROSZCZONY do KOBIZE
 
Sprawdź, czy Twojej firmy dotyczy możliwość złożenia raportu uproszczonego i jeśli tak - przyjdź na to szkolenie (kliknij w grafikę poniżej):
 


 
Pamiętaj: do 28 lutego każdego roku należy złożyć obowiązkowy raport o emisjach do krajowej bazy (KOBIZE). Wystarczy, że masz w firmie samochód - już podlegasz temu obowiązkowi. Jeśli nie masz jeszcze konta w bazie - najwyższy czas je założyć. Przyjdź na szkolenie i dowiedz się szczegółów.
 

"Raport uproszczony do KOBIZE" - szkolenie (z pracą "na żywo" na systemie KOBIZE)


Najbliższe terminy (udział ON-LINE):
 • 6 listopada 2024 r.

Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych! - Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie


Praktyczne szkolenie, połączone z szeroką prezentacją Krajowej bazy. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak wypełniać nowy raport uproszony - to szkolenie jest dla Ciebie. Pytania możesz zadawać podczas szkolenia, jak również bezpośrednio po szkoleniu (1 godzina konsultacji) oraz przez 7 dni po zakończeniu szkolenia.
Zapraszamy!
 

https://goo.gl/forms/NwUhfJgztKdDyJ4b2


Organizator:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z ponad 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017

 

 

 Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:
Szkolenia ON-LINE odbywają się na platformie ClickMeeting.
 

Godziny szkolenia:
 • 9.00-13.45
  (plus możliwość konsultacji dla Uczestników: 13.45-14.45)

  Program szkolenia:
  1. Wprowadzenie do tematyki związanej z raportowaniem do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji:
   • podstawy prawne – ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji,
   • raportowanie do Krajowej bazy, a system sprawozdawczości dot. opłat za korzystanie ze środowiska.
  2. Zasady sporządzania raportów rocznych do Krajowej bazy:
   • podmioty objęte obowiązkiem sporządzenia i wysłania raportu,
   • zasady rejestracji podmiotów,
   • zasady aktualizacji danych dot. podmiotu w Krajowej bazie; rodzaje formularzy,
   • rodzaje raportów do Krajowej bazy,
   • zmiany w strukturze Krajowej bazy oraz zakresie raportu do Krajowej bazy w zależności od roku sprawozdawczego.
  3. Raport uproszczony (od 2022 r.)
   • kryterium podmiotowe dla raportu uproszczonego,
   • tworzenie raportu uproszczonego do Krajowej bazy i kopiowanie danych z lat wcześniejszych,
   • przekształcanie raportu standardowego w raport uproszczony (od 2022),
   • klasyfikacja do raportu uproszczonego,
   • struktura raportu uproszczonego, optymalny sposób poruszania się po systemie,
   • zakres raportu w zależności od rodzaju prowadzonej działalności skutkującej emisją zanieczyszczeń do powietrza,
   • najczęściej popełniane błędy i sposoby ich unikania/naprawiania,
   • wysyłanie raportu uproszczonego oraz jego ewentualna korekta,
   • pobieranie potwierdzenia wysłania raportu oraz wybranych części raportu.
  4. Omówienie sposobu generowania wykazu opłatowego w zakresie powietrza na podstawie danych z Krajowej bazy:
   • podstawy prawne
   • zgodność danych wprowadzanych do Krajowej bazy z wykazem opłatowym,
   • generowanie i pobieranie wykazu w pliku Word korzystając z narzędzia dostępnego na stronie Krajowej bazy,
   • uzupełnianie i przygotowanie danych w wykazie opłatowym w zakresie powietrza.

    
   Podczas szkolenia:

   • prezentowane są przykłady na systemie Krajowej bazy
   • istnieje możliwość prześledzenia przykładów z kont Uczestników – w przypadku Osób, które będą chciały udostępnić widok ze swojego komputera dla wszystkich Uczestników szkolenia


  Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć m.in.:
  • w jakim terminie należy się wywiązać z obowiązku raportowania o emisjach,
  • jakiego spektrum substancji emitowanych do powietrza dotyczy obowiązek sprawozdawczy i w jaki sposób podaje się dane o emisji do powietrza?
  • jak prawidłowo wypełnić uproszczony raport do Krajowej bazy?
  • jak optymalnie poruszać się po systemie Krajowej bazy?
  • jakie są powiązania wykazu opłatowego z systemem Krajowej bazy?
  • jak uzupełnić dane w wykazie opłatowym na podstawie danych z raportu do Krajowej bazy?


  Po tym szkoleniu będziesz umieć m.in.:
  • tworzyć właściwą strukturę raportu uproszczonego, w zależności od tego, jaką działalność emisyjną prowadzi Twoje firma, 
  • prawidłowo wprowadzać do raportu dokładnie te rodzaje emisyjnej działalności, jakie potrzebujesz umieć wprowadzić,
  • optymalnie poruszać się po systemie Krajowej bazy,
  • wygenerować wykaz opłatowy w zakresie powietrza za pomocą narzędzia dostępnego na stronie Krajowej bazy,
  • uzupełniać wymagane dane w wykazie opłatowym w zakresie powietrza.


  Metody pracy:
  • prelekcja połączona z prezentacją multimedialną,
  • omawianie przykładów zgodnych z zapotrzebowaniem Uczestników,
  • dyskusja,
  • pokazywanie przykładów na systemie Krajowej bazy (w przypadku szkolenia on-line) lub warsztaty na własnych kontach w bazie KOBIZE (w przypadku szkolenia stacjonarnego).
    
    
   Ekspertka prowadząca szkolenie:

   Ewa Michalik-Kardaś - Absolwentka wydziału Inżynierii Środowiska oraz studiów podyplomowych Informatyka i Zarządzanie w Ochronie Środowiska Politechniki Warszawskiej, 12 lat pracowała w KOBiZE IOŚ-PIB – w tym 10 lat w Zespole Zarządzania Krajową Bazą, gdzie zajmowała się m.in. współtworzeniem i ulepszaniem systemu Krajowej bazy, analizowaniem danych w niej zawartych, dostosowywaniem systemu do zbierania informacji wymaganych zmieniającym się prawem, a w okresie raportowania – wspieraniem Użytkowników Krajowej bazy w poprawnym wypełnianiu raportu. W pracy szkoleniowo-warsztatowej jest elastyczna, zwraca uwagę na potrzeby Uczestników. Dzięki swojemu doświadczeniu zawodowemu zna nie tylko trudności, jakie najczęściej miewają Użytkownicy Krajowej bazy, ale także szczegóły dotyczące samego systemu. Dyplomowana trener szkoleniowiec, obecnie zawodowo zajmuje się m.in. szkoleniami i nauczaniem..

    
   Zasady naboru:

   Szkolenie ma charakter otwarty. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 dni roboczych przed datą szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt w celu ustalenia, czy są jeszcze miejsca). Dla rejestracji na szkolenie wymagane jest:

   Inwestycja w szkolenie:
   • Cena: 590 zł netto/Osobę (725,70 zł brutto)
   Rabaty, promocje i dofinansowania dotyczące tego szkolenia:
   • Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych
   • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia Polski Ruch CP
   • 50% dla Ekspertów Czystszej Produkcji NIF-NOT - Absolwentów Szkół/Akademii Czystszej Produkcji
   • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Polski Ruch CP
   • 5% dla Absolwentów naszych szkoleń
   • 3% dla dla grupy od 2 do 3 Osób zgłoszonych z tej samej firmy 
   • 15 % przy zgłoszeniu co najmniej 4 Osób z tej samej firmy

   Uwaga! powyższe rabaty/promocje/dofinansowania nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższy spośród przysługujących danemu Uczestnikowi rabatów.

    

   Cena zawiera:

   • materiały szkoleniowe,
   • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
   • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 1 godziny po zakończeniu szkolenia (w przypadku szkoleń on-line: konsultacje telefoniczne lub na sali webinaryjnej),
   • możliwość konsultacji e-mailowych z Prelegentem przez kolejnych 7 dni po zakończeniu szkolenia.   Dane do przelewu:
   Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
   ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice
   Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska)
   Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – raport uproszczony KOBIZE"
   Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?

   • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
   • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
   • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
   • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
   • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
   • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, warsztaty.
   • W cenie szkolenia zapewniamy Uczestnikom możliwość indywidualnych, osobistych konsultacji z Prelegentem w dniu szkolenia, po jego zakończeniu.
   • W cenie szkolenia zapewniamy Uczestnikom możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi po zakończeniu szkolenia, przez kolejne 7 dni.
   • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe.
   • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
   • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie

   Zobacz przykładowe statystyczne podsumowanie opinii o naszych szkoleniach, na podstawie ankiet ewaluacyjnych   Przykładowe opinie o naszych szkoleniach oraz pozostałe referencje
    

    

   Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:

   • Michał Jan Cichy - sprawy merytoryczne i organizacyjne, zapisy
    tel. 601 337 170
    e-mail: mj.cichy@cp.org.pl

   •  Anna Jagoda-Siegmund - sprawy merytoryczne i dofinansowanie z BUR
     tel. 665 462 133
     e-mail: a.jagoda-siegmund@cp.org.pl
   Serdecznie zapraszamy!

   Aby przejść do formularza zgłoszeniowego, kliknij poniższy klawisz:   https://goo.gl/forms/NwUhfJgztKdDyJ4b2 

   Udostępnij

   0 komentarze :

   Prześlij komentarz