Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Raportowanie do KOBIZE 2019-2020 - szkolenie i warsztaty (Katowice, Wrocław)

Raportowanie do KOBIZE 2019-2020 - szkolenie i warsztaty (Katowice, Wrocław)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on czwartek, 3 stycznia 2019 | 11:00

Szkolenie - KOBIZE.

Uwaga! Do 28 lutego należy złożyć obowiązkowy raport o emisjach do krajowej bazy (KOBIZE). Wystarczy, że masz w firmie samochód - już podlegasz temu obowiązkowi. Jeśli nie masz jeszcze konta w bazie - najwyższy czas je założyć. Przyjdź na szkolenie i dowiedz się szczegółów.
 

"Raportowanie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE)" - szkolenie z warsztatami przy komputerach.

Najbliższe terminy:

 • 20 marca 2020 r., Katowice
 • 26 marca 2020 r., Wrocław
Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych! - Dowiedz się jak uzyskać dofinansowaniePodczas tego praktycznego szkolenia połączonego z warsztatami przy komputerach uzyskasz informacje na temat obowiązkowego raportowania emisji do powietrza do Krajowej Bazy KOBIZE. Jeśli chcesz się nauczyć raportować do Bazy lub masz wątpliwości, czy raportujesz prawidłowo - to szkolenie jest dla Ciebie (uwaga: jeśli masz już konto w Bazie - co jest na tym szkoleniu zalecane - weź ze sobą na szkolenie swój login i hasło!) Do tego będziesz mieć możliwość bezpłatnego zadawania pytań Prowadzącemu aż 14 dni po zakończeniu szkolenia.
Zapraszamy!

Organizator:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z prawie 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017
 

 Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:


 Miejsce szkolenia:

 • Katowice: ul. Żeliwna 38 (Park Technologiczny)
 • Wrocław: ul. Piłsudskiego 74 (Dom Technika NOT)

Czas/data szkolenia:
Aktualnie zaplanowane terminy:
 • 20 marca 2020 r., Katowice
 • 26 marca 2020 r., Wrocław
Godz. 9.30,00-16.00
(plus możliwość bezpłatnych konsultacji dla Uczestników: 16.00-18.00)Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć:
 • jakich podmiotów gospodarczych dotyczy obowiązek raportowania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji,
 • w jakim terminie należy się wywiązać z obowiązku raportowania o emisjach, jakiego spektrum substancji emitowanych do powietrza dotyczy obowiązek sprawozdawczy
 • i w jaki sposób podaje się dane o emisji do powietrza,
 • jakie mogą być źródła danych o emisji, z których można korzystać w ramach raportowania do Krajowej bazy,
 • jaka jest struktura raportu i jakie zawiera on elementy wykraczające poza dane typowo emisyjne (podział zakładu na instalacje, źródła emisji wchodzące w skład instalacji, emitory, urządzenia ochronne, paliwa, odpady, surowce, wielkość produkcji).

Po tym szkoleniu będziesz umieć:
 • rejestrować się w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji,
 • tworzyć w Krajowej bazie miejsca korzystania ze środowiska przypisane do Twojego podmiotu,
 • zakładać raport dla Twojego podmiotu oraz sprawozdania dla poszczególnych miejsc korzystania ze środowiska,
 • poprawnie konstruować strukturę raportu, zgodnie z rzeczywistą strukturą technologiczną instalacji eksploatowanej na terenie Twojego zakładu oraz sposobem monitorowania emisji;
 • wprowadzać do raportu dane emisyjne w sposób spójny z prowadzoną przez Ciebie innymi rodzajami sprawozdawczości, w tym sprawozdawczością dot. opłat za korzystanie ze środowiska,
 • poprawnie wypełnić raport w przypadku, gdy korzystasz ze środowiska wyłącznie eksploatując urządzenia, w tym środki transportu,
 • identyfikować na potrzeby raporty emisje, które miały miejsce w warunkach odbiegających od normalnych oraz emisje przypadkowe,
 • wprowadzać do raportu dane o posiadanych decyzjach emisyjnych i dokonanych zgłoszeniach eksploatacji instalacji,
 • wprowadzać do raportu dane o planowanych/realizowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych.


Program szkolenia:
 1. Wprowadzenie do tematyki związanej z raportowaniem do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji:
  • podstawy prawne – ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji,
  • obowiązki przedsiębiorców wynikające z raportowania do Krajowej bazy,
  • substancje wprowadzane do powietrza objęte systemem zarządzania emisjami,
  • raportowanie do Krajowej bazy, a system sprawozdawczości dot. opłat za korzystanie ze środowiska.
 2. Zasady sporządzania raportów rocznych do Krajowej bazy:
  • podmioty objęte obowiązkiem sporządzenia i wprowadzenia raportu, zakres raportu w zależności od rodzaju eksploatowanych instalacji i/lub urządzeń,
  • zasady rejestracji podmiotów (konto w Krajowej bazie),
  • zasady aktualizacji danych dot. podmiotu w Krajowej bazie,
  • zasady sporządzenia raportu rocznego i sposoby pozyskiwania potrzebnych danych,
  • zasady wyliczania wielkości emisji do powietrza w oparciu o wskaźniki emisji (np. dla spalania paliw, spawania),
  • zasady wyliczania wielkości emisji do powietrza lotnych związków organicznych (określanie składu preparatu w oparciu o kartę charakterystyki, identyfikacja substancji spełniających definicje LZO).
 3. Warsztaty – wprowadzanie raportów do Krajowej bazy, praca uczestników na swoich kontach w Krajowej bazie, bieżące konsultacje i pomoc w rozwiązywaniu problemów dot. sposobu wprowadzenia danych do raportu, sposobu interpretacji danych będących w posiadaniu uczestnika szkolenia (dot. struktury technologicznej instalacji, charakterystyki źródeł emisji, rodzaju i wielkości emisji do powietrza, rodzaju, charakterystyki i ilości zużywanych paliw i surowców, przetwarzanych odpadów, itp.).
  Na tą część szkolenia uczestnicy powinni przygotować zestaw danych w oparciu o posiadane dokumenty – m.in. raporty opłatowe, dokumentacje wnioskowe, zgłoszeniowe, posiadane pozwolenia na emisję, itp.

Metody szkoleniowe:
Warsztaty,
omawianie przykładów/studia przypadków (case studies), prezentacja multimedialna, dyskusja moderowana.

Ekspert prowadzący szkolenie:
Grzegorz Majek – specjalista z zakresu ochrony środowiska, posiadający trzynastoletnie doświadczenie w branży (m.in. jako projektant w firmie konsultingowej, główny specjalista ds. ochrony środowiska w organach administracji rządowej i administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego, główny specjalista ds. ochrony środowiska w międzynarodowej firmie z sektora energetycznego, szkoleniowiec). W swojej pracy trenerskiej zwraca głównie uwagę na indywidualne potrzeby Uczestnika szkolenia. Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (specjalność: ochrona i kształtowanie środowiska na kierunku geografia) oraz studiów podyplomowych „Gospodarka Odpadami” (Politechnika Śląska), "Instrumenty i Techniki Ochrony Środowiska" (AGH w Krakowie), "Energetyka Cieplna" (AGH w Krakowie).


Zasady naboru:

Szkolenie ma charakter otwarty. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 dni roboczych przed datą szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt w celu ustalenia, czy są jeszcze miejsca). Dla rejestracji na szkolenie wymagane jest:

Inwestycja w szkolenie:
 • Cena:
  • Katowice: 590 zł netto / 725,70 brutto za osobę
  • Wrocław: 650 zł netto / 799,50 zł brutto za osobę

Rabaty, promocje, dofinansowania:
 • Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych
 • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (w przypadku delegowania uczestnika przez firmę będącą Członkiem Wspierającym)
 • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (w przypadku zgłoszenia się jako osoba fizyczna)
 • 15% dla Absolwentów Szkół Czystszej Produkcji / Akademii Czystszej Produkcji 
 • 5% dla Absolwentów naszych poprzednich szkoleń
 • 5% dla drugiego i następnych Pracowników, w przypadku zgłoszenia na to szkolenie większej liczby Osób z jednej firmy
 • W przypadku zgłoszenia czterech Osób z tej samej firmy - czwarta Osoba gratis
Uwaga! powyższe rabaty/promocje/dofinansowania nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższy spośród przysługujących danemu Uczestnikowi rabatów.

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
Dodatkowo, bezpłatnie otrzymują Państwo:
 • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia,
 • możliwość konsultacji e-mailowych z Prowadzącym przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”
ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice
Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska)
Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – Kompendium"
Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?
 • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
 • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
 • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
 • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
 • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
 • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, warsztaty.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych, osobistych konsultacji z Prelegentem 2 godziny po zakończeniu szkolenia.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
 • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe.
 • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
 • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie


Zobacz statystyczne podsumowanie ocen naszych szkoleń


Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:

 • Michał Jan Cichy - sprawy merytoryczne i organizacyjne, zapisy
  tel. 601 337 170
  e-mail: mj.cichy@cp.org.pl

Serdecznie zapraszamy!

Jeżeli poniższy formularz zgłoszeniowy nie wyświetla się prawidłowo, kliknij tutaj.
Zobacz jakie jeszcze szkolenia przygotowaliśmy dla Ciebie


Udostępnij

0 komentarze :

Publikowanie komentarza