Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie - Raportowanie do KOBIZE

Szkolenie - Raportowanie do KOBIZE

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on środa, 29 listopada 2023 | 11:25

Szkolenie - KOBIZE.

Uwaga! Do końca lutego każdego roku należy złożyć obowiązkowy raport o emisjach do krajowej bazy (KOBIZE). Wystarczy, że masz w firmie samochód - już podlegasz temu obowiązkowi. Jeśli nie masz jeszcze konta w bazie - najwyższy czas je założyć. Przyjdź na szkolenie i dowiedz się szczegółów.
 

"Raportowanie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE)" - szkolenie (z pracą "na żywo" na systemie KOBIZE)


Najbliższe terminy (udział ON-LINE):
 • 16 października 2024 r.
 • 28 listopada 2024 r.

Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych! - Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie


Praktyczne szkolenie, połączone z szeroką prezentacją Krajowej bazy, a w przypadku szkolenia stacjonarnego również z warsztatami na własnych kontach w KOBIZE. Jeśli chcesz się nauczyć raportować do Krajowej bazy lub masz wątpliwości, czy raportujesz prawidłowo - to szkolenie jest dla Ciebie. Pytania możesz zadawać podczas szkolenia, jak również bezpośrednio po szkoleniu (2 godziny konsultacji) oraz przez kilka dni po zakończeniu szkolenia (szczegóły poniżej).
Zapraszamy!
 

https://goo.gl/forms/NwUhfJgztKdDyJ4b2


Organizator:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z ponad 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017
 

 Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:
Szkolenia ON-LINE odbywają się na platformie ClickMeeting.
 
Miejsca szkoleń stacjonarnych:
 • Warszawa
  • "Centrum Żoliborz", Plac Inwalidów 10
   lub
  • inne lokalizacje, w pobliżu Dworca Centralnego PKP

Godziny szkolenia:
 • ON-LINE: 
  • 8.30-15.15
   (plus możliwość konsultacji dla Uczestników: 15.30-16.30)
 • Stacjonarne
  • 9.30-16.00
   (plus możliwość konsultacji dla Uczestników: 16.00-17.00)

Program szkolenia:
 1. Wprowadzenie do tematyki związanej z raportowaniem do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji:
  • podstawy prawne – ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji,
  • raportowanie do Krajowej bazy, a system sprawozdawczości dot. opłat za korzystanie ze środowiska.
 2. Zasady sporządzania raportów rocznych do Krajowej bazy:
  • podmioty objęte obowiązkiem sporządzenia i wysłania raportu,
  • zasady rejestracji podmiotów,
  • zasady aktualizacji danych dot. podmiotu w Krajowej bazie; rodzaje formularzy,
  • zasady sporządzenia raportu rocznego,
  • zakres raportu w zależności od rodzaju prowadzonej działalności skutkującej emisją zanieczyszczeń do powietrza,
  • zmiany w strukturze Krajowej bazy oraz zakresie raportu do Krajowej bazy w zależności od roku sprawozdawczego,
  • zasady wyliczania wielkości emisji do powietrza w oparciu o wskaźniki emisji i inne dostępne informacje (np. wskaźniki dla spalania paliw, spawania lub obliczanie emisji na podstawie kart charakterystyki).
 3. W zależności od wersji szkolenia:
  • On-line:
   • prezentacja przykładów na systemie Krajowej bazy
   • istnieje możliwość prześledzenia przykładów z kont Uczestników – w przypadku Osób, które będą chciały udostępnić widok ze swojego komputera dla wszystkich Uczestników szkolenia.
  • Stacjonarne:
   • wprowadzanie raportów do Krajowej bazy, praca uczestników na swoich kontach w Krajowej bazie, bieżące konsultacje i pomoc w rozwiązywaniu problemów dot. sposobu wprowadzenia danych do raportu, sposobu interpretacji danych będących w posiadaniu Uczestnika szkolenia (dot. struktury technologicznej instalacji, charakterystyki źródeł emisji, rodzaju i wielkości emisji do powietrza, rodzaju, charakterystyki i ilości zużywanych paliw i surowców, przetwarzanych odpadów, itp.).
   • Na tę część szkolenia stacjonarnego Uczestnicy powinni przygotować zestaw danych w oparciu o posiadane dokumenty – m.in dane o zużyciu paliw, ilości uzupełnianych w danym roku sprawozdawczym czynników chłodniczych do klimatyzacji, parametry techniczno-technologiczne eksploatowanych instalacji i urządzeń (np. z tabliczek znamionowych), dokumentacje wnioskowe, zgłoszeniowe, posiadane pozwolenia na emisję itp.


Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć m.in.:
 • w jakim terminie należy się wywiązać z obowiązku raportowania o emisjach, jakiego spektrum substancji emitowanych do powietrza dotyczy obowiązek sprawozdawczy i w jaki sposób podaje się dane o emisji do powietrza?
 • jakie mogą być źródła danych o emisji, z których można korzystać w ramach raportowania do Krajowej bazy?
 • jaka jest struktura raportu i jakie zawiera on elementy: rodzaje sprawozdań do wypełnienia w strukturze raportu, rodzaje miejsc korzystania ze środowiska, struktura technologiczna zakładu w podziale m.in. na: instalacje, źródła emisji wchodzące w skład instalacji, emitory, reduktory, paliwa, odpady, surowce, wielkość produkcji?
 • jakie są różnice w strukturze Krajowej bazy w zależności od roku sprawozdawczego?


Po tym szkoleniu będziesz umieć m.in.:
 • tworzyć właściwą strukturę raportu w zależności od tego, jaką działalność emisyjną prowadzi Twoje firma,
 • poprawnie konstruować strukturę sprawozdania dla miejsca korzystania ze środowiska z eksploatacją instalacji – zgodnie z rzeczywistą strukturą technologiczną instalacji eksploatowanej na terenie Twojego zakładu oraz sposobem monitorowania emisji,
 • wprowadzać do raportu dane emisyjne w sposób spójny z prowadzonymi przez Ciebie innymi rodzajami sprawozdawczości, w tym sprawozdawczością dot. opłat za korzystanie ze środowiska,
 • prawidłowo wprowadzać do raportu dokładnie te rodzaje emisyjnej działalności, jakie potrzebujesz umieć wprowadzić,
 • identyfikować na potrzeby raportu emisje, które miały miejsce w warunkach odbiegających od normalnych oraz emisje przypadkowe,
 • wprowadzać do raportu dane o posiadanych decyzjach emisyjnych i dokonanych zgłoszeniach eksploatacji instalacji,
 • wprowadzać do raportu dane o planowanych/realizowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych.


Metody pracy:
 • prelekcja połączona z prezentacją multimedialną,
 • omawianie przykładów zgodnych z zapotrzebowaniem Uczestników,
 • dyskusja,
 • pokazywanie przykładów na systemie Krajowej bazy (w przypadku szkolenia on-line) lub warsztaty na własnych kontach w bazie KOBIZE (w przypadku szkolenia stacjonarnego).
 
 
Ekspertka prowadząca szkolenie:

Ewa Michalik-Kardaś - Absolwentka wydziału Inżynierii Środowiska oraz studiów podyplomowych Informatyka i Zarządzanie w Ochronie Środowiska Politechniki Warszawskiej, 12 lat pracowała w KOBiZE IOŚ-PIB – w tym 10 lat w Zespole Zarządzania Krajową Bazą, gdzie zajmowała się m.in. współtworzeniem i ulepszaniem systemu Krajowej bazy, analizowaniem danych w niej zawartych, dostosowywaniem systemu do zbierania informacji wymaganych zmieniającym się prawem, a w okresie raportowania – wspieraniem Użytkowników Krajowej bazy w poprawnym wypełnianiu raportu. W pracy szkoleniowo-warsztatowej jest elastyczna, zwraca uwagę na potrzeby Uczestników. Dzięki swojemu doświadczeniu zawodowemu zna nie tylko trudności, jakie najczęściej miewają Użytkownicy Krajowej bazy, ale także szczegóły dotyczące samego systemu. Dyplomowana trener szkoleniowiec, obecnie zawodowo zajmuje się m.in. szkoleniami i nauczaniem.

 
Zasady naboru:

Szkolenie ma charakter otwarty. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 dni roboczych przed datą szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt w celu ustalenia, czy są jeszcze miejsca). Dla rejestracji na szkolenie wymagane jest:

Inwestycja w szkolenie:
 • Cena: 690 zł netto/Osobę (848,70 zł brutto)

Rabaty, promocje i dofinansowania dotyczące tego szkolenia:
 • Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych
 • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia Polski Ruch CP
 • 50% dla Ekspertów Czystszej Produkcji NIF-NOT - Absolwentów Szkół/Akademii Czystszej Produkcji
 • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Polski Ruch CP
 • 5% dla Absolwentów naszych szkoleń
 • 3% dla dla grupy od 2 do 3 Osób zgłoszonych z tej samej firmy 
 • 15 % przy zgłoszeniu co najmniej 4 Osób z tej samej firmy

Uwaga! powyższe rabaty/promocje/dofinansowania nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższy spośród przysługujących danemu Uczestnikowi rabatów.

 

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy (dotyczy tylko udziału stacjonarnego)
 • lunch (dotyczy tylko udziału stacjonarnego)
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
 • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 1 godziny po zakończeniu szkolenia (w przypadku szkoleń on-line: konsultacje telefoniczne lub na sali webinaryjnej),
 • możliwość konsultacji e-mailowych z Prelegentem przez kolejnych 7 dni po zakończeniu szkolenia.Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice
Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska)
Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – KOBIZE"
Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?

 • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
 • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
 • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
 • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
 • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
 • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, warsztaty.
 • W cenie szkolenia zapewniamy Uczestnikom możliwość indywidualnych, osobistych konsultacji z Prelegentem w dniu szkolenia, po jego zakończeniu.
 • W cenie szkolenia zapewniamy Uczestnikom możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi po zakończeniu szkolenia, przez kolejne 7 dni.
 • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe.
 • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
 • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie

Zobacz przykładowe statystyczne podsumowanie opinii o naszych szkoleniach, na podstawie ankiet ewaluacyjnychPrzykładowe opinie o naszych szkoleniach oraz pozostałe referencje
 

 

Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:

 • Michał Jan Cichy - sprawy merytoryczne i organizacyjne, zapisy
  tel. 601 337 170
  e-mail: mj.cichy@cp.org.pl

 •  Anna Jagoda-Siegmund - sprawy merytoryczne i dofinansowanie z BUR
   tel. 665 462 133
   e-mail: a.jagoda-siegmund@cp.org.pl

Serdecznie zapraszamy!

Aby przejść do formularza zgłoszeniowego, kliknij poniższy klawisz:https://goo.gl/forms/NwUhfJgztKdDyJ4b2 
Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz