Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Raportowanie do KOBIZE - szkolenie i warsztaty (Katowice, Warszawa, Wrocław)

Raportowanie do KOBIZE - szkolenie i warsztaty (Katowice, Warszawa, Wrocław)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on czwartek, 3 stycznia 2019 | 11:00

Szkolenie - KOBIZE.

Uwaga! Do 28 lutego należało złożyć obowiązkowy raport o emisjach do krajowej bazy (KOBIZE). Wystarczy, że masz w firmie samochód - już podlegasz temu obowiązkowi. Jeśli nie masz jeszcze konta w bazie - najwyższy czas je założyć. Przyjdź na szkolenie i dowiedz się szczegółów.
 

"Raportowanie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE)" - szkolenie z warsztatami przy komputerach.

Najbliższe terminy:

 • Katowice
  • 17 września 2020 r.
  • 28 października 2020 r.
 • Warszawa
  • 30 września 2020 r.
  • 22 października 2020 r.
 • Wrocław
  • 7 października 2020 r.
Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych! - Dowiedz się jak uzyskać dofinansowaniePodczas tego praktycznego szkolenia połączonego z warsztatami przy komputerach uzyskasz informacje na temat obowiązkowego raportowania emisji do powietrza do Krajowej Bazy KOBIZE. Jeśli chcesz się nauczyć raportować do Bazy lub masz wątpliwości, czy raportujesz prawidłowo - to szkolenie jest dla Ciebie (uwaga: jeśli masz już konto w Bazie - co jest na tym szkoleniu zalecane - weź ze sobą na szkolenie swój login i hasło!) Do tego będziesz mieć możliwość bezpłatnego zadawania pytań Prowadzącemu aż 14 dni po zakończeniu szkolenia.
Zapraszamy!

https://goo.gl/forms/NwUhfJgztKdDyJ4b2


Organizator:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z ponad 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017
 

 Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:

Miejsce szkolenia:

 • Katowice:
  • Park Technologiczny Ekoenergia Woda Bezpieczeństwo, ul. Żeliwna 38a
   lub
  • Polskie Centrum Czystszej Produkcji, ul. Krasińskiego 13
 • Warszawa
  • "Centrum Żoliborz", Plac Inwalidów 10
   lub
  • inne lokalizacje, w pobliżu Dworca Centralnego PKP
 • Wrocław
  • Silver Conference Center (hotel Ibis Styles - obok dworca PKP), ul. plac Konstytucji 3 Maja nr 3
   lub
  • NOT Wrocław, ul. Piłsudskiego 74 

Godziny szkolenia:
9.30,00-16.00
(plus możliwość bezpłatnych konsultacji dla Uczestników: 16.00-18.00)Program szkolenia:
1. Wprowadzenie do tematyki związanej z raportowaniem do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji:
 • podstawy prawne – ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji,
 • obowiązki przedsiębiorców wynikające z raportowania do Krajowej bazy,
 • raportowanie do Krajowej bazy, a system sprawozdawczości dot. opłat za korzystanie ze środowiska.
2. Zasady sporządzania raportów rocznych do Krajowej bazy:
 • podmioty objęte obowiązkiem sporządzenia i wprowadzenia raportu,
 • zasady rejestracji podmiotów (konto w Krajowej bazie),
 • zasady aktualizacji danych dot. podmiotu w Krajowej bazi; rodzaje formularzy,
 • zasady sporządzenia raportu rocznego,
 • zakres raportu w zależności od rodzaju prowadzonej działalności skutkującej emisją zanieczyszczeń do powietrza,
 • zasady wyliczania wielkości emisji do powietrza w oparciu o wskaźniki emisji (np. dla spalania paliw, spawania), 
 • zasady wyliczania wielkości emisji do powietrza lotnych związków organicznych (określanie składu preparatu w oparciu o kartę charakterystyki, identyfikacja substancji spełniających definicje LZO).
3. Warsztaty – wprowadzanie raportów do Krajowej bazy, praca uczestników na swoich kontach w Krajowej bazie, bieżące konsultacje i pomoc w rozwiązywaniu problemów dot. sposobu wprowadzenia danych do raportu, sposobu interpretacji danych będących w posiadaniu uczestnika szkolenia (dot. struktury technologicznej instalacji, charakterystyki źródeł emisji, rodzaju i wielkości emisji do powietrza, rodzaju, charakterystyki i ilości zużywanych paliw i surowców, przetwarzanych odpadów, itp.).
Na tę część szkolenia uczestnicy powinni przygotować zestaw danych w oparciu o posiadane dokumenty – m.in dane o zużyciu paliw, ilości uzupełnianych w danym roku sprawozdawczym czynników chłodniczych do klimatyzacji, parametry techniczno - technologiczne eksploatowanych instalacji i urządzeń (np. z tabliczek znamionowych), dokumentacje wnioskowe, zgłoszeniowe, posiadane pozwolenia na emisję itp. 


Uwaga! Szczegółowy zakres danych potrzebnych do wprowadzenia raportu do Krajowej bazy jest zawarty w Rozporządzeniu Ministra Środowiska – z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877)


Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć:
 • jakich podmiotów gospodarczych dotyczy obowiązek raportowania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji,
 • w jakim terminie należy się wywiązać z obowiązku raportowania o emisjach, jakiego spektrum substancji emitowanych do powietrza dotyczy obowiązek sprawozdawczy
 • i w jaki sposób podaje się dane o emisji do powietrza,
 • jakie mogą być źródła danych o emisji, z których można korzystać w ramach raportowania do Krajowej bazy,
 • jaka jest struktura raportu i jakie zawiera on elementy wykraczające poza dane typowo emisyjne (podział zakładu na instalacje, źródła emisji wchodzące w skład instalacji, emitory, urządzenia ochronne, paliwa, odpady, surowce, wielkość produkcji).

Po tym szkoleniu będziesz umieć:
 • rejestrować się w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji,
 • tworzyć w Krajowej bazie miejsca korzystania ze środowiska przypisane do Twojego podmiotu,
 • zakładać raport dla Twojego podmiotu oraz sprawozdania dla poszczególnych miejsc korzystania ze środowiska,
 • poprawnie konstruować strukturę raportu, zgodnie z rzeczywistą strukturą technologiczną instalacji eksploatowanej na terenie Twojego zakładu oraz sposobem monitorowania emisji;
 • wprowadzać do raportu dane emisyjne w sposób spójny z prowadzoną przez Ciebie innymi rodzajami sprawozdawczości, w tym sprawozdawczością dot. opłat za korzystanie ze środowiska,
 • poprawnie wypełnić raport w przypadku, gdy korzystasz ze środowiska wyłącznie eksploatując urządzenia, w tym środki transportu,
 • identyfikować na potrzeby raporty emisje, które miały miejsce w warunkach odbiegających od normalnych oraz emisje przypadkowe,
 • wprowadzać do raportu dane o posiadanych decyzjach emisyjnych i dokonanych zgłoszeniach eksploatacji instalacji,
 • wprowadzać do raportu dane o planowanych/realizowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych.

Metody szkoleniowe:
Warsztaty,
omawianie przykładów/studia przypadków (case studies), prezentacja multimedialna, dyskusja moderowana.

Ekspert prowadzący szkolenie:

Katowice, Wrocław:
Grzegorz Majek - specjalista z zakresu ochrony środowiska, posiadający trzynastoletnie doświadczenie w branży (m.in. jako projektant w firmie konsultingowej, główny specjalista ds. ochrony środowiska w organach administracji rządowej i administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego, główny specjalista ds. ochrony środowiska w międzynarodowej firmie z sektora energetycznego, szkoleniowiec). W swojej pracy trenerskiej zwraca głównie uwagę na indywidualne potrzeby Uczestnika szkolenia. Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (specjalność: ochrona i kształtowanie środowiska na kierunku geografia) oraz studiów podyplomowych „Gospodarka Odpadami” (Politechnika Śląska), "Instrumenty i Techniki Ochrony Środowiska" (AGH w Krakowie), "Energetyka Cieplna" (AGH w Krakowie).

Warszawa
Ewa Michalik-Kardaś - Absolwentka wydziału Inżynierii Środowiska oraz studiów podyplomowych Informatyka i Zarządzanie w Ochronie Środowiska Politechniki Warszawskiej, 12 lat pracowała w KOBiZE IOŚ-PIB – w tym10 lat w Zespole Zarządzania Krajową Bazą. Jest współtwórcą systemu Krajowej bazy w jego obecnej formie, twórcą filmów instruktażowych dotyczących wypełniania raportu do Krajowej bazy. Pracując w KOBiZE IOŚ-PIB przez wiele lat wspierała Ludzi przy poprawnym wypełnianiu raportu do Krajowej bazy. W pracy szkoleniowo-warsztatowej jest elastyczna, zwraca uwagę na potrzeby Uczestników. Dzięki swojemu doświadczeniu zawodowemu zna nie tylko trudności, jakie najczęściej miewają Użytkownicy Krajowej bazy, ale także szczegóły dotyczące samego systemu. Dyplomowana trener szkoleniowiec.


Zasady naboru:

Szkolenie ma charakter otwarty. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 dni roboczych przed datą szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt w celu ustalenia, czy są jeszcze miejsca). Dla rejestracji na szkolenie wymagane jest:

Inwestycja w szkolenie:
 • Cena: 690 zł netto / 848,70 brutto za osobę
Rabaty, promocje, dofinansowania:
 • Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych
 • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (w przypadku delegowania uczestnika przez firmę będącą Członkiem Wspierającym)
 • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (w przypadku zgłoszenia się jako osoba fizyczna)
 • 15% dla Absolwentów Szkół Czystszej Produkcji / Akademii Czystszej Produkcji 
 • 5% dla Absolwentów naszych poprzednich szkoleń
 • 5% dla drugiego i następnych Pracowników, w przypadku zgłoszenia na to szkolenie większej liczby Osób z jednej firmy
 • W przypadku zgłoszenia czterech Osób z tej samej firmy - czwarta Osoba gratis
Uwaga! powyższe rabaty/promocje/dofinansowania nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższy spośród przysługujących danemu Uczestnikowi rabatów.

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
Dodatkowo, bezpłatnie otrzymują Państwo:
 • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia,
 • możliwość konsultacji e-mailowych z Prowadzącym przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”
ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice
Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska)
Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – Kompendium"
Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?
 • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
 • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
 • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
 • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
 • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
 • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, warsztaty.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych, osobistych konsultacji z Prelegentem 2 godziny po zakończeniu szkolenia.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
 • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe.
 • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
 • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie


Zobacz statystyczne podsumowanie ocen naszych szkoleń


Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:

 • Michał Jan Cichy - sprawy merytoryczne i organizacyjne, zapisy
  tel. 601 337 170
  e-mail: mj.cichy@cp.org.pl

Serdecznie zapraszamy!

Aby przejść do formularza zgłoszeniowego, kliknij poniższy klawisz:https://goo.gl/forms/NwUhfJgztKdDyJ4b2 
Udostępnij

0 komentarze :

Publikowanie komentarza