Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie ''Opłaty za korzystanie ze środowiska 2018-2019 z podstawami raportowania KOBIZE - praktyczne warsztaty'' (Katowice, Wrocław, Żyrardów)

Szkolenie ''Opłaty za korzystanie ze środowiska 2018-2019 z podstawami raportowania KOBIZE - praktyczne warsztaty'' (Katowice, Wrocław, Żyrardów)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on czwartek, 3 stycznia 2019 | 17:35

Szkolenie - opłaty za korzystanie ze środowiska z podstawami KOBIZE
Opłaty za korzystanie ze środowiska

''Opłaty za korzystanie ze środowiska 2018-2019 z podstawami raportowania KOBIZE - praktyczne warsztaty''Najbliższe szkolenia:

- 21 marca 2019 r., Katowice


Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych! - Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie


Uwaga! Opłaty za korzystanie ze środowiska za poprzedni rok należy samodzielnie obliczyć i - w przypadku przekroczenia progu - wnieść na rachunek właściwego Urzędu Marszałkowskiego (a czasem nawet kliku Urzędów Marszałkowskich - gdy firma działa w 2 lub więcej lokalizacjach) do 31 marca. Brak rozliczenia się z opłat może spowodować naliczenie kar, a także stanowić przeszkodę przy staraniach o środki unijne lub z funduszy ochrony środowiska.


Te praktyczne warsztaty adresowane do wszystkich Osób zainteresowanych wyliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska. Zyskasz wiedzę na temat obowiązkowych opłat, a także spróbujesz samodzielnego ich wyliczania - przy komputerze, pod okiem doświadczonego eksperta. Poznasz także podstawy obowiązkowego raportowania do KOBIZE.
Nie złożyłeś wymaganego sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego lub nie jesteś pewien/pewna, czy dobrze raportujesz opłaty? - to szkolenie jest dla Ciebie. Zapraszamy!
Organizator:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z prawie 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017

Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:


Miejsce szkolenia:

Czas szkolenia:

Najbliższe zaplanowane terminy:
 • 21 marca 2019 r., Katowice 

Godziny szkolenia:
 • Katowice:
  10,00-16,00
  (plus możliwość bezpłatnych konsultacji dla Uczestników szkolenia: 16,00-18,00)

 • Wrocław:
  9,00-15,00
  (plus możliwość bezpłatnych konsultacji dla Uczestników szkolenia: 15,00-17,00)

 • Żyrardów:
  9,00-15,00
  (plus możliwość bezpłatnych konsultacji dla Uczestników szkolenia: 15,00-17,00)

Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć:
 • jakie są podstawowe wymagania prawne z zakresu opłat za korzystnie ze środowiska i KOBiZE oraz jak spełnić związane z nimi obowiązki firm?
 • jakie podmioty są zobowiązane do ponoszenia opłat środowiskowych i wykonywania raportów KOBiZE,
 • w jakich terminach oraz gdzie kierować sprawozdawczość zw. z opłatami środowiskowymi oraz KOBiZE
 • w jaki sposób zmienią się obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska?
 • w jaki sposób wyprowadzić zaległości dot. opłat za korzystanie ze środowiska i KOBiZE, jakie są konsekwencje niewywiązywania się z przedmiotowych obowiązków?

Po tym szkoleniu będziesz umieć:
 • wyliczyć opłaty środowiskowe dot. najczęściej występujących rodzajów korzystania ze środowiska
 • zarejestrować się w KOBiZE i wprowadzić prosty, typowy raport
 • korzystać z powszechnie dostępnych narzędzi do obliczania opłat środowiskowych

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie
2. Podmiot korzystający ze środowiska - kogo dotyczą obowiązki?
3. Terminy i organy właściwe do wnoszenia opłat i przedkładania sprawozdań, aktualne stawki, wzory wykazów za korzystanie ze środowiska
4. Obowiązujące przepisy i praktyka
5. Narzędzia ułatwiające naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska – część warsztatowa, przy komputerach:
 • emisja zanieczyszczeń do powietrza (silniki spalinowe, kotły grzewcze, źródła technologiczne np. spawanie, malowanie, przeładunek benzyn itp., a także urządzenia klimatyzacyjne)
 • wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi
 • pobór wód podziemnych i powierzchniowych
 • składowanie i magazynowanie odpadów
6. Zwolnienia oraz opłaty podwyższone
7. Sankcje w tym kary za brak lub niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków dot. opłat środowiskowych
8. Naliczanie opłat zaległych, korygowanie wykazów, zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami środowiskowymi
9. Raportowanie do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE)
 • Podstawy raportowania
 • Projektowane zmiany
10. Planowane zmiany w prawodawstwie zw. z opłatami za korzystanie ze środowiska
11. Problematyczne przypadki – orzecznictwo
12. Dyskusja


Metody szkoleniowe:
Warsztaty (przy komputerach),
omawianie przykładów/studia przypadków (case studies), wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja moderowana.

Ekspert prowadzący szkolenie:
Anna Jagoda-Siegmund – trenerka i konsultantka w dziedzinie ochrony środowiska, z ponad 15-letnim doświadczeniem w bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami oraz samorządami, w tym m.in. w usługach i outsourcingu środowiskowym (kompleksowa obsługa firm w zakresie ochrony środowiska). Posiada duże doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. W swojej pracy trenerskiej zwraca głównie uwagę na indywidualne potrzeby Uczestnika szkolenia oraz przekładanie teorii na praktykę. Uczestniczyła w wielu projektach edukacyjno-szkoleniowych oraz szkoleniach z zakresu ochrony środowiska, skierowanych do przedsiębiorców oraz administracji samorządowej. Czynnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Polski Ruch Czystszej Produkcji, w którym pełni funkcje: Członka Zarządu Głównego oraz Prezesa Zarządu Oddziału Śląskiego.
Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej (specjalność: Czyste Technologie Energetyczne) oraz studiów podyplomowych „Gospodarka Odpadami”, dodatkowo dysponuje państwowym egzaminem stwierdzającym kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.


Zasady naboru:
Szkolenie ma charakter otwarty. Dla zgłoszenia na szkolenie wymagane jest:

do 3 dni roboczych przed datą szkolenia (po ww. terminie prosimy o kontakt telefoniczny na ww. numery telefonów, w celu ustalenia czy są jeszcze miejsca). 


Wymagania wstępne:
Należy przynieść własny laptop (w przypadku problemów z dostępem do własnego komputera prosimy o informację przed szkoleniem)


Inwestycja w szkolenie:
 • Cena:
  • Katowice: 550 netto (676,50 zł brutto)/Osobę
  • Wrocław: 650 zł netto (799,50 zł brutto)/Osobę
  • Żyrardów: 590 zł netto (725,70 zł brutto)/Osobę


Rabaty/promocje:
  • Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych (nie dotyczy firmz woj. mazowieckiego i pomorskiego)
  • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (w przypadku delegowania uczestnika przez firmę będącą Członkiem Wspierającym)
  • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (w przypadku zgłoszenia się jako osoba fizyczna)
  • 10% dla Absolwentów Szkół Czystszej Produkcji / Akademii Czystszej Produkcji 
  • 5% dla Absolwentów naszych poprzednich szkoleń
  • 5% dla drugiego i następnych Pracowników, w przypadku zgłoszenia na to szkolenie większej liczby Osób z jednej firmy
  • W przypadku zgłoszenia czterech Osób z tej samej firmy - czwarta Osoba gratis
  Uwaga! powyższe rabaty/promocje nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższy spośród przysługujących danemu Uczestnikowi rabatów.

  Cena zawiera:

  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
  Dodatkowo, bezpłatnie otrzymują Państwo:
  • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia,
  •  możliwość konsultacji e-mailowych z Prowadzącą przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.

  Dane do przelewu: 
  Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji” 
  ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice 
  Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska) 
  Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – Opłaty środowiskowe


  Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?
  • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
  • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
  • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
  • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
  • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
  • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, warsztaty.
  • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych, osobistych konsultacji z Prelegentem 2 godziny po zakończeniu szkolenia.
  • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
  • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe.
  • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
  • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie


  Przykładowe rekomendacje dla naszego szkolenia z opłat środowiskowych:


  Referencje - Unilever

  Referencje - Opłaty za korzystanie ze środowiska  Zobacz statystyczne podsumowanie ocen naszych szkoleń   Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:

   • Adam Pieloch - sprawy organizacyjne, zapisy
    tel. 668 222 646
    e-mail: a.pieloch@cp.org.pl
   • Michał Jan Cichy - sprawy merytoryczne i organizacyjne, zapisy
    tel. 601 337 170
    e-mail: mj.cichy@cp.org.pl


   Serdecznie zapraszamy!

   Jeżeli poniższy formularz zgłoszeniowy nie wyświetla się prawidłowo, kliknij tutaj.

   Zobacz jakie jeszcze szkolenia przygotowaliśmy dla Ciebie


   Udostępnij

   0 komentarze :

   Prześlij komentarz