Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie ''Opłaty za korzystanie ze środowiska 2018 z podstawami raportowania KOBIZE - praktyczne warsztaty'' (Katowice)

Szkolenie ''Opłaty za korzystanie ze środowiska 2018 z podstawami raportowania KOBIZE - praktyczne warsztaty'' (Katowice)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on poniedziałek, 16 kwietnia 2018 | 11:30

Szkolenie - opłaty za korzystanie ze środowiska z podstawami KOBIZE
Opłaty za korzystanie ze środowiskaNajbliższe szkolenie: 20 września 2018 r., Katowice


Uwaga! Opłaty za korzystanie ze środowiska za poprzedni rok należy samodzielnie obliczyć i - w przypadku przekroczenia progu - wnieść na rachunek właściwego Urzędu Marszałkowskiego (a czasem nawet kliku Urzędów Marszałkowskich - gdy firma działa w 2 lub więcej lokalizacjach) do 31 marca. Brak rozliczenia się z opłat może spowodować naliczenie kar, a także stanowić przeszkodę przy staraniach o środki unijne lub z funduszy ochrony środowiska.


Te praktyczne warsztaty adresowane do wszystkich Osób zainteresowanych wyliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska. Zyskasz wiedzę na temat obowiązkowych opłat, a także spróbujesz samodzielnego ich wyliczania - przy komputerze, pod okiem doświadczonego eksperta. Poznasz także podstawy obowiązkowego raportowania do KOBIZE.
Nie złożyłeś wymaganego sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego lub nie jesteś pewien/pewna, czy dobrze raportujesz opłaty? - to szkolenie jest dla Ciebie. Zapraszamy!
Organizator:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z prawie 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017
Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:


 

Miejsce szkolenia:
Czas szkolenia:
Najbliższe zaplanowane terminy:
 • Katowice, 20 września 2018 r.
Godz. 10,00-16,00
(plus możliwość bezpłatnych konsultacji 16,00-18,00)

Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć:
 • jakie są podstawowe wymagania prawne z zakresu opłat za korzystnie ze środowiska i KOBiZE oraz jak spełnić związane z nimi obowiązki firm?
 • jakie podmioty są zobowiązane do ponoszenia opłat środowiskowych i wykonywania raportów KOBiZE,
 • w jakich terminach oraz gdzie kierować sprawozdawczość zw. z opłatami środowiskowymi oraz KOBiZE
 • w jaki sposób zmienią się obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska?
 • w jaki sposób wyprowadzić zaległości dot. opłat za korzystanie ze środowiska i KOBiZE, jakie są konsekwencje niewywiązywania się z przedmiotowych obowiązków?

Po tym szkoleniu będziesz umieć:
 • wyliczyć opłaty środowiskowe dot. najczęściej występujących rodzajów korzystania ze środowiska
 • zarejestrować się w KOBiZE i wprowadzić prosty typowy raport
 • korzystać z powszechnie dostępnych narzędzi do obliczania opłat środowiskowych

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie
2. Podmiot korzystający ze środowiska - kogo dotyczą obowiązki?
3. Terminy i organy właściwe do wnoszenia opłat i przedkładania sprawozdań, aktualne stawki, wzory wykazów za korzystanie ze środowiska - formularz za 2017 rok
4. Obowiązujące przepisy i praktyka
5. Narzędzia ułatwiające naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska – część warsztatowa, przy komputerach:
 • emisja zanieczyszczeń do powietrza (silniki spalinowe, kotły grzewcze, źródła technologiczne np. spawanie, malowanie, przeładunek benzyn itp., a także urządzenia klimatyzacyjne)
 • wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi
 • pobór wód podziemnych i powierzchniowych
 • składowanie i magazynowanie odpadów
6. Zwolnienia oraz opłaty podwyższone
7. Sankcje w tym kary za brak lub niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków dot. opłat środowiskowych
8. Naliczanie opłat zaległych, korygowanie wykazów, zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami środowiskowymi
9. Raportowanie do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE)
 • Podstawy raportowania
 • Projektowane zmiany
10. Planowane zmiany w prawodawstwie zw. z opłatami za korzystanie ze środowiska
11. Problematyczne przypadki – orzecznictwo
12. Dyskusja


Metody szkoleniowe:
Warsztaty (przy komputerach),
omawianie przykładów/studia przypadków (case studies), wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja moderowana.

Ekspert prowadzący szkolenie:
Anna Jagoda-Siegmund – trenerka i konsultantka w dziedzinie ochrony środowiska, z 15-letnim doświadczeniem w bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami oraz samorządami, w tym m.in. w usługach i outsourcingu środowiskowym (kompleksowa obsługa firm w zakresie ochrony środowiska). Posiada duże doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. W swojej pracy trenerskiej zwraca głównie uwagę na indywidualne potrzeby Uczestnika szkolenia oraz przekładanie teorii na praktykę. Uczestniczyła w wielu projektach edukacyjno-szkoleniowych oraz szkoleniach z zakresu ochrony środowiska, skierowanych do przedsiębiorców oraz administracji samorządowej. Czynnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Polski Ruch Czystszej Produkcji, w którym pełni funkcje: Członka Zarządu Głównego oraz Prezesa Zarządu Oddziału Śląskiego.
Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej (specjalność: Czyste Technologie Energetyczne) oraz studiów podyplomowych „Gospodarka Odpadami”, dodatkowo dysponuje państwowym egzaminem stwierdzającym kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.


Zasady naboru:
Szkolenie ma charakter otwarty. Dla zgłoszenia na szkolenie wymagane jest:

do 3 dni roboczych przed datą szkolenia (po ww. terminie prosimy o kontakt telefoniczny na ww. numery telefonów, w celu ustalenia czy są jeszcze miejsca). 


Wymagania wstępne:
Należy przynieść własny laptop (w przypadku problemów z dostępem do własnego komputera prosimy o informację przed szkoleniem)


Inwestycja w szkolenie:
 • Cena: 480 zł netto (590,4 brutto)/Osobę


Rabaty/promocje:
 • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (w przypadku delegowania uczestnika przez firmę będącą Członkiem Wspierającym)
 • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (w przypadku zgłoszenia się jako osoba fizyczna)
 • 10% dla Absolwentów Szkół Czystszej Produkcji / Akademii Czystszej Produkcji 
 • 5% dla Absolwentów naszych poprzednich szkoleń
 • 5% dla drugiego i następnych Pracowników, w przypadku zgłoszenia na to szkolenie większej liczby Osób z jednej firmy
 • W przypadku zgłoszenia czterech Osób z tej samej firmy - czwarta Osoba gratis
Uwaga! powyższe rabaty/promocje nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższy spośród przysługujących danemu Uczestnikowi rabatów.

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
Dodatkowo, bezpłatnie otrzymują Państwo:
 • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia,
 •  możliwość konsultacji e-mailowych z Prowadzącą przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.

Dane do przelewu: 
Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji” 
ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice 
Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska) 
Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – Opłaty środowiskowe


Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?
 • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
 • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
 • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
 • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, warsztaty.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych, osobistych konsultacji z Prelegentem 2 godziny po zakończeniu szkolenia.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
 • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
 • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe.
 • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
 • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie


Przykładowa rekomendacja dla naszego szkolenia z opłat środowiskowych:

Referencje - Opłaty za korzystanie ze środowiskaZobacz statystyczne podsumowanie ocen naszych szkoleń  Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:

  Adam Pieloch - sprawy organizacyjne, zapisy
  tel. 668 222 646
  e-mail: a.pieloch@cp.org.pl
  Michał Jan Cichy - sprawy merytoryczne i organizacyjne, zapisy
  tel. 601 337 170
  e-mail: mj.cichy@cp.org.pl


  Serdecznie zapraszamy!

  Jeżeli poniższy formularz zgłoszeniowy nie wyświetla się prawidłowo, kliknij tutaj.

  Zobacz jakie jeszcze szkolenia przygotowaliśmy dla Ciebie


  Udostępnij

  0 komentarze :

  Prześlij komentarz