Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie ''Podstawy raportowania KOBiZE oraz opłaty za korzystanie ze środowiska - praktyczne warsztaty''

Szkolenie ''Podstawy raportowania KOBiZE oraz opłaty za korzystanie ze środowiska - praktyczne warsztaty''

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on środa, 29 listopada 2023 | 11:30

Szkolenie - opłaty za korzystanie ze środowiska z podstawami KOBIZE
Opłaty za korzystanie ze środowiska

''Podstawy raportowania KOBiZE oraz opłaty za korzystanie ze środowiska - praktyczne warsztaty"


Terminy:
 • Udział ON-LINE lub stacjonarny (w miastach - jak poniżej):
  • 21 czerwca 2024 r. (ON-LINE / Katowice)
  • 18 lipca 2024 r. (ON-LINE / Katowice)
  • 28 sierpnia 2024 r. (ON-LINE / Katowice)
  • 20 września 2024 r. (ON-LINE / Katowice)
 
Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych! - Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie


Uwaga! - czy wiesz, że:
 • Raportowanie z zakresu emisji do powietrza (opłaty "marszałkowskie" oraz KOBIZE) dotyczy firmy nawet jeśli np. "tylko" zużywa się w niej paliwo w samochodzie lub innym urządzeniu (jak wózek widłowy, kosiarka spalinowa itp.), albo np. jeśli firma posiada własny kocioł (nawet małej mocy), prowadzi prace malarskie emitując substancje podlegające opłatom środowiskowym (włącznie z własnymi remontami, jeśli posiada faktury za farbę wystawione na siebie), użytkuje urządzenia chłodnicze/klimatyzacyjne itp.
 • Brak rozliczenia się z opłat może spowodować naliczenie kar, a także stanowić przeszkodę przy staraniach o środki unijne lub z funduszy ochrony środowiska.
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska za poprzedni rok należy samodzielnie obliczyć i - w przypadku przekroczenia progu - wnieść na rachunek właściwego Urzędu Marszałkowskiego (a czasem nawet kliku Urzędów Marszałkowskich - gdy firma działa w 2 lub więcej lokalizacjach) do 31 marca.
 • Przy małych emisjach występują zwolnienia z opłat lub z konieczności raportowania, co jednak nie zwalnia firmy z obowiązku obliczenia opłaty i w razie konieczności wykazania, że nie musiała ona być uiszczana. 
 • Obowiązkowe raportowanie do Krajowej Bazy (KOBIZE) odbywa się przez Internet, wymagane jest założenie konta w bazie oraz coroczne raportowanie emisji, do końca lutego.


To praktyczne szkolenie adresowane jest do wszystkich Osób zainteresowanych raportowaniem do KOBIZE oraz wyliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska. Jest to szkolenie "od podstaw", odpowiednie m.in. dla Osób, które dopiero zaczynają raportowanie emisji (uwaga: Osoby zainteresowane konkretnie KOBIZE, które mają już doświadczenie w tym raportowaniu, zapraszamy na szkolenie: www.cp.org.pl/warsztaty-kobize)
Zyskasz wiedzę na temat obowiązkowego raportowania do KOBIZE oraz obowiązkowych opłat odprowadzanych do Urzędów Marszałkowskich, a także spróbujesz samodzielnego ich wyliczania - pod okiem doświadczonego eksperta.
Nie złożyłeś wymaganego sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego lub nie jesteś pewien/pewna, czy dobrze raportujesz opłaty? Chcesz założyć konto w KOBIZE, dowiedzieć się jak to działa i sprawdzić jak wypełnić typowy raport? - to szkolenie jest dla Ciebie. Zapraszamy!https://goo.gl/forms/r78eW6XPoithhSWo2Organizator:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z ponad 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:
Szkolenia ON-LINE odbywają się na platformie ClickMeeting.
 
Miejsca szkoleń stacjonarnych:
 • Katowice:
  • Polskie Centrum Czystszej Produkcji; sala szkoleniowa pod adresem: ul. Krasińskiego 8 / 135
   lub
  • Park Technologiczny Ekoenergia Woda Bezpieczeństwo, ul. Żeliwna 38a
 • Warszawa
  • "Centrum Żoliborz", Plac Inwalidów 10
   lub
  • inne lokalizacje, w pobliżu Dworca Centralnego PKP
 • Wrocław
  • Silver Conference Center (hotel Ibis Styles - obok dworca PKP), ul. plac Konstytucji 3 Maja nr 3
   lub
  • NOT Wrocław, ul. Piłsudskiego 74


Godziny szkolenia:
 • ON-LINE / Katowice:
  • 8.00 - 15.00
   (plus możliwość konsultacji dla Uczestników szkolenia: 15,00-17,00)
 • ON-LINE / Wrocław
  • 9.00 - 16.00
   (plus możliwość konsultacji dla Uczestników szkolenia: 16,00-18,00)

Program szkolenia:
 1. Wprowadzenie
 2. Podmiot korzystający ze środowiska - kogo dotyczą obowiązki?
 3. Terminy i organy właściwe do wnoszenia opłat i przedkładania raportu KOBiZE oraz aktualne stawki i wzory wykazów za korzystanie ze środowiska
 4. Obowiązujące przepisy i praktyka - nowe funkcjonalności w systemie Krajowej Bazy
 5. Warsztaty: wypełnianie typowego raportu KOBiZE (praca on-line w systemie Krajowej Bazy) oraz narzędzia ułatwiające naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska (wyliczanie opłat: ćwiczenia):
  - silniki spalinowe
  - mała kotłownia
  - klimatyzacja
  - przeładunek benzyn i oleju napędowego
  - przykładowe procesy technologiczne
  - inna emisja niezorganizowana np. spawanie, malowanie
 6. Warsztaty c.d: pozostałe opłaty za korzystanie ze środowiska, ćwiczenia przy komputerach:
  - pobór wód podziemnych i powierzchniowych
  - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
  - wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi
  - składowanie odpadów.
 7. Zwolnienia oraz opłaty podwyższone, naliczanie opłat zaległych, korygowanie wykazów, zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami środowiskowym
 8. Sankcje w tym kary za brak lub niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków
 9. Planowane zmiany w prawodawstwie związanym z tematyką szkolenia
 10. Problematyczne przypadki – orzecznictwo
 11. Pytania, dyskusja
   
Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć:
 • jakie są podstawowe wymagania prawne z zakresu KOBIZE i opłat za korzystnie ze środowiska oraz jak spełnić, aktualnie i w przyszłości, związane z nimi obowiązki firm?
 • jakie podmioty są zobowiązane do ponoszenia opłat środowiskowych i wykonywania raportów KOBiZE,
 • w jakich terminach oraz gdzie kierować raporty KOBIZE i sprawozdawczość związaną z opłatami środowiskowymi?
 • w jaki sposób zmienią się obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska?
 • w jaki sposób wyprowadzić zaległości dot. opłat za korzystanie ze środowiska i KOBiZE, jakie są konsekwencje niewywiązywania się z przedmiotowych obowiązków?

Po tym szkoleniu będziesz umieć:

 • zarejestrować się w KOBiZE i wprowadzić prosty, typowy raport
 • wyliczyć opłaty środowiskowe dot. najczęściej występujących rodzajów korzystania ze środowiska
 • korzystać z powszechnie dostępnych narzędzi do obliczania opłat środowiskowych

Metody szkoleniowe:
Warsztaty (przy komputerach), omawianie przykładów/studia przypadków (case studies), wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja moderowana (w tym możliwość zadawania pytań w trakcie trwania szkolenia).

Ekspert prowadzący szkolenie:
Anna Jagoda-Siegmund – trenerka i konsultantka w dziedzinie ochrony środowiska, z ponad 15-letnim doświadczeniem w bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami oraz samorządami, w tym m.in. w usługach i outsourcingu środowiskowym (kompleksowa obsługa firm w zakresie ochrony środowiska). Posiada duże doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. W swojej pracy trenerskiej zwraca głównie uwagę na indywidualne potrzeby Uczestnika szkolenia oraz przekładanie teorii na praktykę. Uczestniczyła w wielu projektach edukacyjno-szkoleniowych oraz szkoleniach z zakresu ochrony środowiska, skierowanych do przedsiębiorców oraz administracji samorządowej. Czynnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Polski Ruch Czystszej Produkcji, w którym pełni funkcję Członka Zarządu.
Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej (specjalność: Czyste Technologie Energetyczne) oraz studiów podyplomowych „Gospodarka Odpadami”, dodatkowo dysponuje państwowym egzaminem stwierdzającym kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.


Zasady naboru:
Szkolenie ma charakter otwarty. Dla zgłoszenia na szkolenie wymagane jest:

do 3 dni roboczych przed datą szkolenia (po ww. terminie prosimy o kontakt telefoniczny na ww. numery telefonów, w celu ustalenia czy są jeszcze miejsca). 


Wymagania wstępne:
Należy przynieść własny laptop (w przypadku problemów z dostępem do własnego komputera prosimy o informację przed szkoleniem)


Inwestycja w szkolenie:
 
Cena: 
 • Cena: 690 zł netto/Osobę (848,70 zł brutto)

Rabaty, promocje i dofinansowania dotyczące tego szkolenia:
  • Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych
  • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia Polski Ruch CP 
  • 50% dla Ekspertów Czystszej Produkcji NIF-NOT - Absolwentów Szkół/Akademii Czystszej Produkcji 
  • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Polski Ruch CP 
  • 5% dla Absolwentów naszych szkoleń
  • 3% dla dla grupy od 2 do 3 Osób zgłoszonych z tej samej firmy 
  • 15 % przy zgłoszeniu co najmniej 4 Osób z tej samej firmy
   
  Uwaga! powyższe rabaty/promocje nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższy spośród przysługujących danemu Uczestnikowi rabatów.

  Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy (dotyczy tylko udziału stacjonarnego)
  • lunch (dotyczy tylko udziału stacjonarnego)
  • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
  • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentką w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia (w przypadku szkoleń on-line są to konsultacje telefoniczne),
  • możliwość konsultacji e-mailowych z Prelegentką przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.

  Dane do przelewu: 
  Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
  ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice 
  Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska) 
  Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – Opłaty i KOBIZE


  Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?
  • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
  • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
  • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
  • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
  • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
  • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, warsztaty.
  • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych, osobistych konsultacji z Prelegentem 2 godziny po zakończeniu szkolenia.
  • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
  • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe.
  • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
  • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie

  Przykładowe rekomendacje dla naszego szkolenia z opłat środowiskowych:


  Referencje - Unilever

  Referencje - Opłaty za korzystanie ze środowiska  Zobacz przykładowe statystyczne podsumowanie ocen naszych szkoleń
   Przykładowe opinie dotyczące naszych szkoleń oraz inne referencje
    

    
   Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:
   • Adam Pieloch - sprawy organizacyjne i księgowe, zapisy
    tel. 668 222 646
    e-mail: a.pieloch@cp.org.pl
   • Michał Jan Cichy - sprawy merytoryczne i organizacyjne, zapisy
    tel. 601 337 170
    e-mail: mj.cichy@cp.org.pl
   • Anna Jagoda-Siegmund - sprawy merytoryczne i dofinansowanie z BUR
    tel. 665 462 133
    e-mail: a.jagoda-siegmund@cp.org.pl


   Serdecznie zapraszamy!


   https://goo.gl/forms/r78eW6XPoithhSWo2


   Udostępnij

   0 komentarze :

   Prześlij komentarz