Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, najnowsze zmiany prawne oraz BDO (Katowice)

Szkolenie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, najnowsze zmiany prawne oraz BDO (Katowice)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on czwartek, 3 stycznia 2019 | 12:00

Szkolenie - Obowiązki dotyczące opakowań oraz baterii, akumulatorów, olejów i opon

 Szkolenie ''Opakowania i odpady opakowaniowe, opłata produktowa, BDO - jakie są aktualne wymagania prawne i jak je spełnić?''

Najbliższe zaplanowane terminy:

 • 27 lutego 2020 r., Katowice
 • 14 maja 2020 r., Katowice

Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych! - Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie

Szkolenie poprowadzi doświadczony pracownik urzędu marszałkowskiego, specjalista w dziedzinach dotyczących tego szkolenia.


Uwaga! opakowania to także np. palety, folia stretch, klamry metalowe i inne niebędące produktem elementy spinające towary np. na czas transportu. Mogą nimi być również używane powszechnie „reklamówki” z tworzyw sztucznych, ale też różnego rodzaju torby, foldery itp. w szczególności zawierające logo firmy. Jeśli używasz wymienionych powyżej opakowań - dotyczą Cię obowiązki, za których nieprzestrzeganie lub nieprawidłową realizację możesz otrzymać nawet pół miliona złotych kary. Nie zwlekaj z uporządkowaniem tych kwestii w Twojej Firmie, zwłaszcza wobec zmian prawnych, jakie czekają nas od 1 stycznia 2018 r.

W programie  szkolenia znajdują się również najnowsze zmiany dotyczące bazy BDO!
To praktyczne szkolenie adresowane jest głównie do przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach oraz importerów takich produktów, m.in. producentów towarów oraz gastronomii (pizzerie, fast-food, piekarnie) i sklepów detalicznych.

Szkoleniem tym powinny zainteresować się również te przedsiębiorstwa, których w znacznym stopniu dotyczą najnowsze zmiany prawne, tj. importerzy towarów, w których występuje bateria lub akumulator oraz importerzy pojazdów i komisy samochodowe.


Fachową wiedzę popieramy przykładami. Dowiesz się m.in. jakie obowiązki, a wątpliwości rozwiejesz podczas bezpłatnych konsultacji (na e-mailowe konsultacje będziesz mieć aż 14 dni).Organizator:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z prawie 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017.

Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:


 Miejsce szkolenia:
Katowice, ul. Krasińskiego 13
Współrzędne GPS miejsca szkolenia: szer. geogr. 50.255409, dł. geogr. 19.033602

Zobacz lokalizację w Google Maps


Czas szkolenia:


Obecnie zaplanowane terminy:
 • 27 lutego 2020 r., Katowice
 • 14 maja 2020 r., Katowice

Godz. 10,00-16,00
(plus możliwość bezpłatnych konsultacji dla Uczestników: 16,00-18,00)

Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć:

 • Jakie zamiany i obowiązki wiążą się z uruchomieniem bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)
 • Jakie obowiązki nakładają na przedsiębiorców przepisy prawne w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
 • W jaki sposób prawidłowo klasyfikować opakowania i produkty
 • Które produkty i opakowania nie podlegają ustawom
 • Jakie zmiany prawne wprowadzono w przepisach dotyczących baterii i akumulatorów oraz olejów smarowych i niektórych opon
 • Jakie są planowane zmiany prawne i jakie sankcje grożą za nieprzestrzeganie przepisów objętych zakresem szkolenia

Po tym szkoleniu będziesz umieć:
 • Wypełnić wniosek o wpis do rejestru BDO
 • Sporządzać sprawozdania dotyczące opakowań i wyliczać opłaty produktowe


Program szkolenia
 1. Nowe wymagania prawne w gospodarce odpadami: Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - BDO.
 2. Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
  • Podstawowe definicje – opakowanie, odpady opakowaniowe, środki niebezpieczne.
  • Zasadnicze wymagania dotyczące opakowań.
  • Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe.
  • Zwolnienia przedsiębiorców z ustawowych obowiązków – pomoc de minimis.
  • Nowe zasady rozliczania wprowadzanych na rynek opakowań.
  • Zmiany w zakresie rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach.
  • Porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach.
  • Nowe zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku opakowań.
  • Publiczne kampanie edukacyjne – obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku.
  • Nowa dokumentacja potwierdzająca wykonanie odzysku i recyklingu i nowe zasady jej wystawiania.
  • Nowy wzór zbiorczego sprawozdania o opakowaniach – ćwiczenia w wypełnianiu i wyliczaniu opłaty produktowej
  • Akty wykonawcze wydane do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
 3. Zmiany w zakresie przepisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
  • Rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy – o oleje smarowe oraz niektóre opony.
  • Poziomy odzysku i recyklingu dla nowych produktów.
 4. Zmiany w zakresie baterii i akumulatorów w tym m.in.:
  • Wyłączenia z zakresu obowiązywania ustawy.
  • Zmiany dotyczące prowadzenia kampanii edukacyjnych.
  • Nowy sposób naliczania opłaty depozytowej za akumulatory samochodowe.
  • Nowe zasady współpracy z pośrednikiem w zakresie realizacji ustawowych obowiązków.
 5. Planowane zmiany prawne (wszystkie zmiany weszły w życie od 1 stycznia 2018 r.)
  • Projekt ustawy o zmiany ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - dotyczący m.in. objęcia odrębnymi regulacjami lekkich toreb foliowych – zwiększenie kosztów dla niektórych przedsiębiorców.
  • Zmiany dotyczące ewidencji opakowań
  • Nowe administracyjne kary pieniężne
  • Doprecyzowano kryteria kontroli przedsiębiorców
 6.  Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących opakowań
  • Za co konkretnie grozi sankcja?
  • Wysokości kar.
  • Organy kontrolne i przebieg kontroli

Metody szkoleniowe:

Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia, omawianie przykładów / studia przypadków (case studies), dyskusja moderowana.Ekspert prowadzący szkolenie:

Artur Sobiesiek - pracownik urzędu marszałkowskiego, inżynier ochrony środowiska (Politechnika Częstochowska, Uniwersytet Śląski). Specjalista w zakresie ustawy o opakowaniach i opłaty produktowej, ustawy o bateriach i akumulatorach oraz ustawy o odpadach, a także sprawozdawczości do marszałka województwa. Posiada 10-letnie praktyczne doświadczenie służbowe w zakresie ochrony środowiska, w tym m.in. jako wykładowca/trener (prowadzi szkolenia zamknięte i otwarte dla firm prywatnych i państwowych oraz urzędów, dla różnych grup zawodowych; od wielu lat współpracuje z instytucjami szkoleniowymi w zakresie ochrony środowiska).


Zasady naboru:
Szkolenie ma charakter otwarty. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 dni roboczych przed datą szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt w celu ustalenia, czy są jeszcze miejsca). Dla rejestracji na szkolenie wymagane jest:


Inwestycja w szkolenie:

 • Cena: 600 netto (738 brutto)/Osobę

Rabaty, promocje, dofinansowania:


 • Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych
 • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (w przypadku zgłoszenia uczestnika przez firmę)
 • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (w przypadku zgłoszenia się jako osoba fizyczna)
 • 10% dla absolwentów Szkół Czystszej Produkcji / Akademii Czystszej Produkcji
 • 5% dla absolwentów naszych poprzednich szkoleń
 • 5% dla drugiej i kolejnych osób zgłoszonych na to szkolenie z tej samej firmy
 • W przypadku zgłoszenia czterech osób z tej samej firmy - czwarta osoba gratis

Uwaga! powyższe rabaty/promocje/dofinansowania nie sumują się. Od ceny można odliczyć jedną z powyższych pozycji.

 
Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Dodatkowo, bezpłatnie otrzymują Państwo:
 • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia,
 • możliwość konsultacji e-mailowych z Prowadzącym przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”
ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice
Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska)
Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – opakowania"
Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?

 • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
 • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
 • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
 • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.  
 • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
 • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, studia przypadków (case studies), warsztaty.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych osobistych konsultacji z Prelegentem 2 godziny po zakończeniu szkolenia.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
 • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe
 • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
 • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie.


Zobacz statystyczne podsumowanie ocen naszych szkoleń

Zobacz także inne przykładowe opinie o naszych szkoleniach i pozostałe referencje.


Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:
 • Michał Jan Cichy - sprawy merytoryczne i organizacyjne, zapisy
  tel. 601 33 71 70
  e-mail: mj.cichy@cp.org.pl

Serdecznie zapraszamy!


Uwaga! Jeśli poniższy formularz zgłoszeniowy źle się wyświetla, kliknij tutaj.
Zobacz jakie jeszcze szkolenia przygotowaliśmy dla Ciebie
Udostępnij

0 komentarze :

Publikowanie komentarza