Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie ''Baza danych o odpadach (BDO) - aktualne wymagania oraz zmiany od 2020 r.''

Szkolenie ''Baza danych o odpadach (BDO) - aktualne wymagania oraz zmiany od 2020 r.''

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on sobota, 21 września 2019 | 07:00


Szkolenie ''Baza danych o odpadach (BDO) - aktualne wymagania oraz zmiany od 2020 r.''

Najbliższe terminy:
 • Katowice
  • 30.11 2019 r. (sobota)
  • 14.12.2019 r. (sobota)
  • 9.01.2020 r.
  • 23.01.2020 r.
  • 20.02.2020 r.
  • 17.03.2020 r
 • Warszawa
  • 7.12.2019 r. (sobota)
 • Wrocław 
  • 10.01.2020 r.

Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych! - Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się gospodarowaniem odpadami w firmach. Jeśli chcesz poznać rewolucyjne zmiany, jakie nadchodzą od roku 2020 w rejestrze, w tym w zakresie prowadzenia za jego pomocą ewidencji opadowej, lub jeśli chcesz zgłosić się do BDO i prawidłowo wywiązywać ze związanych z tym obowiązków - to szkolenie jest dla Ciebie. Uzyskasz unikalną wiedzę z zakresu korzystania rejestru BDO po najnowszych zmianach prawnych, wraz z omówieniem praktycznych przykładów.


Organizator:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z ponad 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017
Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:


 


Miejsce szkolenia:

Godziny szkolenia:
 • 10.00-16.00 (plus możliwość bezpłatnych konsultacji dla Uczestników 16.00-17.00)

Program szkolenia:
 • Rejestr BDO:
  • krótko na temat rejestracji i obecnych zasad funkcjonowania BDO
  • nowe kategorie przedsiębiorców objętych obowiązkiem wpisu BDO
   • wniosek elektroniczny
   • nowe wzory wniosków rejestrowych i aktualizacyjnych,
  • rodzaje wpisów dla różnych podmiotów – wprowadzających opakowania, produkty i produkty w opakowaniach, gospodarujących odpadami: wytwórców, transportujących, zbierających, przetwarzających, recyklerów, organizacji odzysku…,
  • indywidualne konta użytkowników BDO,
  • kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów,
  • wykreślenia z urzędu z rejestru na skutek rażących naruszeń przepisów prawa,
  • najnowsze zmiany w przepisach ustawy o odpadach w zakresie BDO
 • Zmiany dotyczące rejestru BDO od 1 stycznia 2020:
  • rejestracja i logowanie w bazie BDO,
  • nowe moduły do prowadzenia ewidencji odpadów i składania sprawozdań dotyczących produktów, opakowań i odpadów
  • rodzaje sprawozdań i terminy ich składania,
  • przejęcie przez marszałków województw (od 1.01.2020 r.) dotychczasowych obowiązków Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie zużytego sprzętu i wprowadzania pojazdów, w tym składanie sprawozdań za rok 2019
 • Opłata recyklingowa za torebki foliowe a BDO:
  • najnowsze zmiany w przepisach ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach
  • obowiązki prowadzących jednostki handlu detalicznego
  • obowiązek rejestracji w BDO
  • system księgowy poza bazą BDO - płatności z tytułu opłaty recyklingowej na konta urzędów marszałkowskich
  • pierwsze sprawozdanie za rok 2019 wprowadzane za pośrednictwem bazy BDO
 • Obowiązki przedsiębiorców podlegających Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, z uwzględnieniem kwestii dot. BDO
  • rodzaje opakowań objętych obowiązkiem recyklingu i odzysku
  • obowiązki edukacyjne dla wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach
  • porozumienia dotyczące opakowań wielomateriałowych i opakowań po produktach niebezpiecznych, zmiany dotyczące kaucjonowania opakowań po środkach niebezpiecznych
  • nowe zasady rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach
  • zwolnienia z ustawowych obowiązków dla wprowadzających produkty w opakowaniach
  • rejestr BDO przedsiębiorców podlegających ustawie
  • zasady obliczania poziomów odzysku i recyklingu – nowy sposób obliczania opakowań wprowadzonych na rynek
  • przykłady wyliczania wysokości należnej opłaty produktowej
  • obowiązki organów administracji oraz nowe administracyjne kary pieniężne
 • Obowiązki przedsiębiorców podlegających ustawie o bateriach i akumulatorach, z uwzględnieniem kwestii dot. BDO
  • definicje ustawowe
  • rejestr przedsiębiorców w BDO
  • obowiązki wprowadzających baterie lub akumulatory
  • obowiązki sprawozdawcze wynikające z ustawy
  • wzory formularzy
  • wyłączenia z zakresu obowiązywania ustawy – pomoc de minimis
  • zmiany dotyczące prowadzenia kampanii edukacyjnych
 • Panel Dyskusyjny - problemy, pytania, konsultacje indywidualne
Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć:
  • jakie są podstawy prawne w zakresie BDO?
  • jakie są terminy sprawozdawcze w rejestrze BDO?
  • jakie nowe wymagania powstaną wraz z wprowadzeniem elektronicznej ewidencji odpadów w systemie BDO?
  • jakie zmiany prawne zostały wprowadzone w zakresie opakowań, odpadów opakowaniowych, baterii i akumulatorów oraz jakie są związki tych zmian z BDO?
  • jakie są korzyści z wprowadzenia systemu BDO, a jakie kary grożą za nieprzestrzeganie przepisów?
  Po tym szkoleniu będziesz umieć:
  • zarejestrować się w BDO oraz prawidłowo informować o swoim wpisie do rejestru
  • prawidłowo prowadzić ewidencję odpadów w BDO z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych, w tym wypełniać karty przekazania i ewidencji odpadów
  Metody szkoleniowe:
  Prezentacja multimedialna, warsztaty, omawianie przykładów, dyskusja moderowana  Ekspert prowadzący szkolenie:
  Artur Sobiesiek - pracownik urzędu marszałkowskiego, inżynier ochrony środowiska (Politechnika Częstochowska, Uniwersytet Śląski). Specjalista w zakresie ustawy o opakowaniach i opłaty produktowej, ustawy o bateriach i akumulatorach oraz ustawy o odpadach, BDO oraz sprawozdawczości do marszałka województwa. Posiada 10-letnie praktyczne doświadczenie służbowe w zakresie ochrony środowiska, w tym m.in. jako wykładowca/trener (prowadzi szkolenia zamknięte i otwarte dla firm prywatnych i państwowych oraz urzędów, dla różnych grup zawodowych; od wielu lat współpracuje z instytucjami szkoleniowymi w zakresie ochrony środowiska).  Zasady naboru:
  Szkolenie ma charakter otwarty. Dla zgłoszenia na szkolenie wymagane jest:

  do 5 dni roboczych przed datą szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt w celu ustalenia, czy są jeszcze miejsca).


  Inwestycja w szkolenie:

  • Cena: 
   • Katowice, Warszawa: 590 zł netto (725,70 zł brutto)/Osobę
   • Wrocław: 650 zł netto (799,5 zł brutto)/Osobę

  Rabaty i promocje:

  • Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych
  • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (w przypadku zgłoszenia uczestnika przez firmę)
  • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (w przypadku zgłoszenia się jako osoba fizyczna)
  • 10% dla absolwentów Szkół Czystszej Produkcji / Akademii Czystszej Produkcji
  • 5% dla absolwentów naszych poprzednich szkoleń
  • 5% dla drugiej i kolejnych osób zgłoszonych na to szkolenie z tej samej firmy
  • 25% przy zgłoszeniu 4 lub więcej osób z tej samej instytucji 
  Uwaga! powyższe rabaty/promocje nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższy przysługujący spośród wymienionych powyżej opustów

  Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu
  Dodatkowo, bezpłatnie otrzymują Państwo:
  • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 1 godziny po zakończeniu każdego dnia szkolenia,
  • możliwość konsultacji e-mailowych z Prowadzącym przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia

  Dane do przelewu:
  Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”
  ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice
  Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska)
  Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – BDO"
  Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?
  • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
  • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
  • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
  • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
  • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
  • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, studia przypadków (case studies), warsztaty.
  • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych osobistych konsultacji z Prelegentem bezpośrednio po zakończeniu szkolenia.
  • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
  • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe
  • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
  • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie.

  Zobacz statystyczne podsumowanie ocen naszych szkoleń

  Przykładowe opinie o naszych szkoleniach i pozostałe referencje.


  Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:
  • Adam Pieloch - sprawy organizacyjne, zapisy
   tel. 668 222 646
   e-mail: a.pieloch@cp.org.pl
  • Michał Jan Cichy - sprawy merytoryczne i organizacyjne, zapisy
   tel. 601 337 170
   e-mail: mj.cichy@cp.org.pl

  Serdecznie zapraszamy!

  Uwaga! Jeśli poniższy formularz zgłoszeniowy źle się wyświetla, kliknij tutaj.
   


  Zobacz jakie jeszcze szkolenia przygotowaliśmy dla Ciebie

   
  Udostępnij

  0 komentarze :

  Prześlij komentarz