Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie: gospodarka odpadami w firmach - w tym najnowsze zmiany prawne (Katowice, Warszawa, Wrocław)

Szkolenie: gospodarka odpadami w firmach - w tym najnowsze zmiany prawne (Katowice, Warszawa, Wrocław)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on czwartek, 3 stycznia 2019 | 17:55

Szkolenie - gospodarka odpadami, z uwzględnieniem odpadów opakowaniowych


Szkolenie ''Odpady w firmach - wymagania prawne, najnowsze zmiany, ewidencja, sprawozdawczość, gospodarka odpadami w praktyce''

Najbliższe terminy:


Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych! - Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie


To praktyczne szkolenie adresowane jest do osób, którym zostały powierzone (lub mają zostać powierzone) sprawy dotyczące gospodarki odpadami w firmie, dla osób które pracują lub planują w przyszłości pracować w działach/na stanowiskach dotyczących ochrony środowiska oraz innych zainteresowanych tematyką gospodarki odpadami, przepisów i najnowszych zmian prawnych w tym zakresie. W programie szkolenia m.in. najnowsze zmiany dotyczące BDO.
Fachową wiedzę popieramy przykładami. Dowiesz się
m.in. o obowiązkach firm w zakresie odpadów, a wątpliwości rozwiejesz podczas konsultacji (na mailowe konsultacje będziesz mieć aż 14 dni).
 

Jeśli chcesz się dowiedzieć jak prawidłowo gospodarować odpadami zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, jakich używać dokumentów, jakie dotyczą Cię opłaty, ewidencje, sprawozdania i inne obowiązki (oraz jak je wypełniać), jakich możesz spodziewać się sankcji, jakie zmiany w prawie odpadowym są obecnie planowane - to szkolenie jest dla Ciebie. Zapraszamy!

Organizator:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z prawie 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017
Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:


 Miejsce szkolenia:

 • Katowice:
  ul. Krasińskiego 13
  Współrzędne GPS miejsca szkolenia: szer. geogr. 50.255409, dł. geogr. 19.033602
  Zobacz lokalizację w Google Maps

  lub:
  Park Technologiczny Ekoenergia Woda Bezpieczeństwo, ul. Żeliwna 38a, Katowice
  lub:

  Restauracja "Retro", ul. Krahelskiej 11 (boczna od ul. Krasińskiego)
 • Warszawa"Centrum Żoliborz", Plac Inwalidów 10
  Współrzędne GPS miejsca szkolenia: szer. geogr. 52.2650926, dł. geogr. 20.990233
  Zobacz lokalizację w Google Maps
   
 • Wrocław:
  Dom Technika NOT, ul. Piłsudskiego 74
  Współrzędne GPS miejsca szkolenia: szer. geogr. 51.100758, dł. geogr. 17.032738
  Zobacz lokalizację w Google Maps

Obecnie zaplanowane terminy:
Godziny:
 • Katowice, Wrocław: 10,00-16,00 (plus możliwość bezpłatnych konsultacji dla Uczestników 16.00-18.00)
 • Warszawa, Kraków: 10.00-16.30 (plus możliwość bezpłatnych konsultacji dla Uczestników 16.30-17.30)


Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć:
 • jakie są podstawowe wymagania prawne z zakresu gospodarki odpadami i jak spełnić związane z nimi obowiązki firm?
 • w jaki sposób zidentyfikować odpady zgodnie z katalogiem odpadów oraz w jaki sposób postępować z odpadami będących w posiadaniu firmy?
 • jakie nowe obowiązki będą dotyczyły firmy, w jakim terminie i w jaki sposób je spełnić?
 • do jakiego organu, w jaki sposób należy przedkładać wykazy dotyczące gospodarki odpadami?
 • jakie sankcje grożą za niewypełnienie obowiązków w zakresie gospodarki odpadami?

Po tym szkoleniu będziesz umieć:
 • wypełnić kartę ewidencji odpadu oraz kartę przekazania odpadu,
 • zidentyfikować oraz spełnić podstawowe obowiązki firmy z zakresu gospodarki odpadami środowiska.


Program szkolenia
 • Wprowadzenie
 • Podstawowe regulacje prawne dotyczące odpadów – przypomnienie najważniejszych wiadomości
 • BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) oraz Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – zmiany w nowych obowiązkach dla przedsiębiorców 
 • Najnowsze zmiany w gospodarce odpadami: – skrócenie czasu magazynowania odpadów, monitoring miejsc magazynowania, zabezpieczenie roszczeń w gospodarce odpadami, zmiany w zezwoleniach na zbieranie i przetwarzanie odpadów, tytuł prawny do miejsc magazynowania odpadów, kary w gospodarce odpadami itp.
 • Podmioty i pojęcia w gospodarce odpadami – dodatkowe możliwości (również inwestycyjne):
 • pośrednik w obrocie odpadami, sprzedawca odpadów,
 • zmiana klasyfikacji odpadów,
 • utrata statusu odpadów, produkt uboczny - zmiany
 • Aktualne regulacje związane z zezwoleniami oraz innymi decyzjami dotyczącymi odpadów, obowiązkowe dostosowanie aktualnych zezwoleń na przetwarzanie i zbieranie odpadów,
 • Odpowiedzialność w gospodarce odpadami
 • zabezpieczenie roszczeń w gospodarce odpadami - nowość
 • odpowiedzialność wytwórcy, transportującego odpady itp.
 • możliwość przekazania odpadów osobom fizycznym
 • Wybrane studia przypadków dotyczących gospodarki odpadami, na podstawie orzeczeń sądowych
 • Ekologiczne i ekonomiczne sposoby na odpady – wybrane dobre praktyki w gospodarce odpadami
 • Większe sankcje w gospodarce odpadami - najnowsze zmiany, również w ustawie o Inspekcji ochrony środowiska
 • Przepisy przejściowe
 • Ewidencja odpadów (warsztaty)
 • obowiązek prowadzenia pełnej lub uproszczonej ewidencji odpadów zwolnienia z prowadzenia ewidencji odpadów,
 • rodzaje oraz aktualne wzory kart ewidencji i kart przekazania odpadów
 • wypełnianie kart ewidencji i kart przekazania odpadów – warsztaty,
 • praktyczne omówienie problemów uczestników szkolenia
 • Sprawozdawczość dotycząca odpadów (warsztaty)
 • zbiorcze zestawienie danych o odpadach
 • poprawne wypełnienie formularza zbiorczego zestawienia o odpadach, warsztaty
 • Praca z katalogiem odpadów – określanie prawidłowych kodów odpadów (warsztaty)
 • Podstawy gospodarki odpadami opakowaniowymi.


 • Metody szkoleniowe:

  Warsztaty, omawianie przykładów, studia przypadków (case studies), wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja moderowana.


  Ekspert prowadzący szkolenie:
  Anna Jagoda-Siegmund – trenerka i konsultantka w dziedzinie ochrony środowiska, z 15-letnim doświadczeniem w bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami oraz samorządami, w tym m.in. w usługach i outsourcingu środowiskowym (kompleksowa obsługa firm w zakresie ochrony środowiska). Posiada duże doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. W swojej pracy trenerskiej zwraca głównie uwagę na indywidualne potrzeby Uczestnika szkolenia oraz przekładanie teorii na praktykę. Uczestniczyła w wielu projektach edukacyjno-szkoleniowych oraz szkoleniach z zakresu ochrony środowiska, skierowanych do przedsiębiorców oraz administracji samorządowej. Czynnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Polski Ruch Czystszej Produkcji, w którym pełni funkcje: Członka Zarządu Głównego oraz Prezesa Zarządu Oddziału Śląskiego.
  Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej (specjalność: Czyste Technologie Energetyczne) oraz studiów podyplomowych „Gospodarka Odpadami”, dodatkowo dysponuje państwowym egzaminem stwierdzającym kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.


   

  Zasady naboru:
  Szkolenie ma charakter otwarty. Dla zgłoszenia na szkolenie wymagane jest:

  do 4 dni roboczych przed datą szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt w celu ustalenia, czy są jeszcze miejsca).  Inwestycja w szkolenie:

  Cena:
  • Katowice, Warszawa: 590 zł netto (725,70 brutto)/Osobę
  • Kraków, Wrocław: 650 zł netto (799,50 brutto)/Osobę

  Rabaty i promocje:

  • Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych
  • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (w przypadku zgłoszenia uczestnika przez firmę)
  • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (w przypadku zgłoszenia się jako osoba fizyczna)
  • 10% dla absolwentów Szkół Czystszej Produkcji / Akademii Czystszej Produkcji
  • 5% dla absolwentów naszych poprzednich szkoleń
  • 5% dla drugiej i kolejnych osób zgłoszonych na to szkolenie z tej samej firmy
  • W przypadku zgłoszenia czterech osób z tej samej firmy - czwarta osoba gratis  
  Uwaga! powyższe rabaty/promocje nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższy przysługujący spośród wymienionych powyżej opustów

  Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu
  Dodatkowo, bezpłatnie otrzymują Państwo:
  • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentką w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia,
  • możliwość konsultacji e-mailowych z Prowadzącą przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia

  Dane do przelewu:
  Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”
  ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice
  Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska)
  Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – odpady"
  Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?
  • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
  • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
  • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
  • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
  • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
  • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, studia przypadków (case studies), warsztaty.
  • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych osobistych konsultacji z Prelegentem 2 godziny po zakończeniu szkolenia.
  • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
  • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe
  • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
  • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie.

  Zobacz statystyczne podsumowanie ocen naszych szkoleń

  Przykładowe rekomendacje dla naszego szkolenia związanego z gospodarką odpadami:


  Zobacz także inne przykładowe opinie o naszych szkoleniach i pozostałe referencje.


  Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:

  • Adam Pieloch - sprawy organizacyjne, zapisy
   tel. 668 222 646
   e-mail: a.pieloch@cp.org.pl
  • Michał Jan Cichy - sprawy merytoryczne i organizacyjne, zapisy
   tel. 601 337 170
   e-mail: mj.cichy@cp.org.pl
  Serdecznie zapraszamy!

  Uwaga! Jeśli poniższy formularz zgłoszeniowy źle się wyświetla, kliknij tutaj.
  Zobacz jakie jeszcze szkolenia przygotowaliśmy dla Ciebie

  Udostępnij

  0 komentarze :

  Prześlij komentarz