Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie: gospodarka odpadami w firmach - w tym najnowsze zmiany prawne (on-line, hybrydowe, stacjonarne - Katowice, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra)

Szkolenie: gospodarka odpadami w firmach - w tym najnowsze zmiany prawne (on-line, hybrydowe, stacjonarne - Katowice, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on czwartek, 1 października 2020 | 17:16


Szkolenie: "Odpady w firmach - wymagania prawne, najnowsze zmiany, ewidencja, sprawozdawczość, gospodarka odpadami w praktyce"

Małe grupy szkoleniowe, praktyczna wiedza, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia.
 
Najbliższe zaplanowane terminy:
 • Terminy HYBRYDOWE (on-line plus możliwość udziału stacjonarnego w Katowicach):
  • 9 grudnia 2021 r.

Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych! - Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie


To praktyczne szkolenie adresowane jest do osób, którym zostały powierzone (lub mają zostać powierzone) sprawy dotyczące gospodarki odpadami w firmie, dla osób które pracują lub planują w przyszłości pracować w działach/na stanowiskach dotyczących ochrony środowiska oraz innych zainteresowanych tematyką gospodarki odpadami, przepisów i najnowszych zmian prawnych w tym zakresie. W programie szkolenia m.in. najnowsze zmiany dotyczące BDO.
Fachową wiedzę popieramy przykładami. Dowiesz się m.in. o obowiązkach firm w zakresie odpadów, a wątpliwości rozwiejesz podczas konsultacji (na mailowe konsultacje będziesz mieć aż 14 dni).

Jeśli chcesz się dowiedzieć jak prawidłowo gospodarować odpadami zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, jakich używać dokumentów, jakie dotyczą Cię opłaty, ewidencje, sprawozdania i inne obowiązki (oraz jak je wypełniać), jakich możesz spodziewać się sankcji, jakie zmiany w prawie odpadowym są obecnie planowane - to szkolenie jest dla Ciebie. Zapraszamy!

https://forms.gle/LKbgRMnToMj4ZmU9A


Organizator:

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z ponad 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017

 Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:


 Szkolenia ON-LINE odbywają się na platformie ClickMeeting.

Miejsca szkoleń stacjonarnych:

 • Katowice:
  • Polskie Centrum Czystszej Produkcji; sala szkoleniowa pod adresem: ul. Krasińskiego 8 / 225
   lub
  • Park Technologiczny Ekoenergia Woda Bezpieczeństwo, ul. Żeliwna 38a
 • Warszawa
  • "Centrum Żoliborz", Plac Inwalidów 10
   lub
  • inne lokalizacje, w pobliżu Dworca Centralnego PKP
 • Wrocław
  • Silver Conference Center (hotel Ibis Styles - obok dworca PKP), ul. plac Konstytucji 3 Maja nr 3
   lub
  • NOT Wrocław, ul. Piłsudskiego 74 
 • Zielona Góra:
  • Park Naukowo - Technologiczny, Nowy Kisielin - ul. A. Wysockiego 4, 66-002 Zielona Góra (sala konferencyjna)


Godziny szkolenia:

 • ON-LINE
  9.00-15,45
  (plus możliwość zdalnych konsultacji dla Uczestników szkolenia: 15,45-17,45)
 • hybrydowo oraz stacjonarnie w miastach: Katowice, Wrocław, Warszawa, Kraków:
  9.30-16.15
  (plus możliwość bezpośrednich konsultacji dla Uczestników szkolenia: 16,15-18,15)

  • Stacjonarnie w Zielonej Górze:
   9.00-15.45
   (plus możliwość bezpośrednich konsultacji dla Uczestników szkolenia: 15,45-17.45)

  Program szkolenia:

  • Wprowadzenie
  • Podstawowe regulacje prawne dotyczące odpadów – przypomnienie najważniejszych wiadomości
   Omówienie zmian obowiązujących od 23 września 2021 r. m. in. czas magazynowania odpadów, wysokości kar w gospodarce odpadami
  • Zasady klasyfikacji odpadów – praca z katalogiem odpadów - warsztaty
  • BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) – najnowsze zmiany w obowiązkowej ewidencji odpadów w BDO 
   • rejestr podmiotów – podmioty obowiązane do posiadania nr BDO, zakres działalności wymagający uwzględnienia w BDO, aktualizacja wniosku o wpis do BDO 
   • moduł do ewidencji odpadów – karta przekazania odpadów KPO, karta ewidencji odpadów KEO – zasady sporządzania, możliwości - warsztaty 
   • moduł do sprawozdawczości odpadów
  • Zasady w ewidencja odpadów 
   • obowiązek prowadzenia pełnej lub uproszczonej ewidencji odpadów, zwolnienia z prowadzenia ewidencji odpadów, 
   • praktyczne omówienie problemów uczestników szkolenia 
  • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów 
  • Sprawozdawczość dotycząca odpadów – terminy, zasady sporządzania w BDO, praca na przykładach uczestników - warsztaty
  • Modyfikacje w gospodarce odpadami w ostatnich latach: – zmiany w zezwoleniach na zbieranie i przetwarzanie odpadów (monitoring miejsc magazynowania, zabezpieczenie roszczeń w gospodarce odpadami, operaty p. poż. itp.), tytuł prawny do miejsc magazynowania odpadów, kary w gospodarce odpadami itp. 
  • Magazynowanie odpadów – zmiany od 2021 r.
  • Podmioty i pojęcia w gospodarce odpadami – dodatkowe możliwości (również inwestycyjne): 
   • pośrednik w obrocie odpadami, sprzedawca odpadów,
   • zmiana klasyfikacji odpadów,
   • utrata statusu odpadów, produkt uboczny - zmiany
  • Odpowiedzialność w gospodarce odpadami 
   • zabezpieczenie roszczeń w gospodarce odpadami - nowość 
   • odpowiedzialność wytwórcy, transportującego odpady itp.
   • możliwość przekazania odpadów osobom fizycznym
  • Wybrane studia przypadków dotyczących gospodarki odpadami, na podstawie orzeczeń sądowych
  • Ekologiczne i ekonomiczne sposoby na odpady – wybrane dobre praktyki w gospodarce odpadami
  • Większe sankcje w gospodarce odpadami - zmiany, również w ustawie o Inspekcji ochrony środowiska
  • Podstawy gospodarki odpadami opakowaniowymi i obowiązki związane z BDO
  • Planowane zmiany dla wprowadzających produkty w opakowaniach

  Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć m.in.:
  • jakie są podstawowe wymagania prawne z zakresu gospodarki odpadami i jak spełnić związane z nimi obowiązki firm?
  • w jaki sposób zidentyfikować odpady zgodnie z katalogiem odpadów oraz w jaki sposób postępować z odpadami będących w posiadaniu firmy?
  • jakie nowe obowiązki w BDO dotyczą podmiotów, w jakim terminie i w jaki sposób je spełnić?
  • do jakiego organu, w jaki sposób należy przedkładać wykazy dotyczące gospodarki odpadami?
  • jakie sankcje grożą za niewypełnienie obowiązków w zakresie gospodarki odpadami?
  Po tym szkoleniu będziesz umieć m.in.:
  • wypełnić kartę ewidencji odpadu oraz kartę przekazania odpadu,
  • zidentyfikować oraz spełnić podstawowe obowiązki firmy z zakresu gospodarki odpadami.

  Metody szkoleniowe:
  Omawianie przykładów/studia przypadków (case studies), wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja moderowana.
  Eksperci prowadzący szkolenie:

  ON-LINE oraz w Katowicach, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu:
  Anna Jagoda-Siegmund - trenerka i konsultantka w dziedzinie ochrony środowiska, z ponad 15-letnim doświadczeniem w bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami oraz samorządami, w tym m.in. w usługach i outsourcingu środowiskowym (kompleksowa obsługa firm w zakresie ochrony środowiska). Posiada duże doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. W swojej pracy trenerskiej zwraca głównie uwagę na indywidualne potrzeby Uczestnika szkolenia oraz przekładanie teorii na praktykę. Uczestniczyła w wielu projektach edukacyjno-szkoleniowych oraz szkoleniach z zakresu ochrony środowiska, skierowanych do przedsiębiorców oraz administracji samorządowej. Czynnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Polski Ruch Czystszej Produkcji, w którym pełni funkcję Członka Zarządu Głównego.
  Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej (specjalność: Czyste Technologie Energetyczne) oraz studiów podyplomowych „Gospodarka Odpadami”, dodatkowo dysponuje państwowym egzaminem stwierdzającym kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

  W Zielonej Górze:
  Andrzej Milian - trener i praktyk, od blisko 20 lat współpracujący z przedsiębiorcami, administracją publiczną oraz uczelniami wyższymi w zakresie ochrony środowiska. Konsultant-doradca, projektant (rekultywacje terenów przekształconych, zdegradowanych, składowisk odpadów), szkoleniowiec - m.in. w zakresie Prawa wodnego. Wieloletnie i wielopłaszczyznowe doświadczenie w sprawach związanych z ochroną środowiska zaowocowało m.in. udziałem, w charakterze trenera, w szeregu ogólnopolskich projektów szkoleniowych realizowanych dla administracji publicznej w związku z systemowymi zmianami przepisów prawnych w Polsce, cyklach szkoleniowych dla przedsiębiorców w zakresie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie środowiska oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Administrowania Funduszami Unijnymi organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

  Zasady naboru:
  do 3 dni roboczych przed datą szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt telefoniczny na wymienione powyżej numery telefonów, w celu upewnienia się czy są jeszcze miejsca).

  Inwestycja w szkolenie:
  • Ceny:
   • udział on-line: 590 zł netto/Osobę (725,70 zł brutto)
   • udział stacjonarny: 690 zł netto/Osobę (848,70 zł brutto)
   

  Rabaty/promocje/dofinansowania:

  • Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych
  • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia Polski Ruch CP
  • 50% dla Ekspertów Czystszej Produkcji NIF-NOT - Absolwentów Szkół/Akademii Czystszej Produkcji
  • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Polski Ruch CP
  • 20% przy zgłoszeniu co najmniej 4 Osób z tej samej firmy
  • 5% dla Absolwentów naszych szkoleń
  • 5% dla dla drugiego i kolejnych osób zgłoszonych z tej samej firmy

  Wymienione powyżej pozycje nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższy spośród przysługujących danemu Uczestnikowi opustów.


  Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy (dotyczy tylko udziału stacjonarnego)
  • lunch (dotyczy tylko udziału stacjonarnego)
  • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
  • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia,
  • możliwość konsultacji e-mailowych z Prelegentem przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.

  Dane do przelewu:
  Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
  ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice
  Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska)
  Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – Odpady"  Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?
  • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
  • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
  • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
  • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
  • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
  • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, warsztaty.
  • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych, osobistych konsultacji z Prelegentem do 2 godzin po zakończeniu szkolenia.
  • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia. 
  • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe.
  • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
  • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie

  Zobacz przykładowe statystyczne podsumowanie opinii o naszych szkoleniach, na podstawie ankiet ewaluacyjnych

  Przykładowe opinie o naszych szkoleniach oraz pozostałe referencje

   
  Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:
  • Adam Pieloch - sprawy organizacyjne i księgowe, zapisy
   tel. 668 222 646
   e-mail: a.pieloch@cp.org.pl 
  • Michał Jan Cichy - sprawy merytoryczne i organizacyjne, zapisy
   tel. 601 33 71 70
   e-mail: mj.cichy@cp.org.pl
  • Anna Jagoda-Siegmund - sprawy merytoryczne i dofinansowanie z BUR
   tel. 665 462 133
   e-mail: a.jagoda-siegmund@cp.org.pl

  Serdecznie zapraszamy!


  Aby przejść do formularza zgłoszeniowego, kliknij poniższy klawisz:

   

  https://forms.gle/LKbgRMnToMj4ZmU9A


   

  Zobacz także, jakie jeszcze szkolenia przygotowaliśmy dla Ciebie

   

   

   

  Udostępnij

  0 komentarze :

  Prześlij komentarz