Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie: gospodarka odpadami w firmach - w tym najnowsze zmiany prawne (on-line, Katowice, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra)

Szkolenie: gospodarka odpadami w firmach - w tym najnowsze zmiany prawne (on-line, Katowice, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on czwartek, 1 października 2020 | 17:16


Szkolenie: "Odpady w firmach - wymagania prawne, najnowsze zmiany, ewidencja, sprawozdawczość, gospodarka odpadami w praktyce"

Małe grupy szkoleniowe, praktyczna wiedza, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia.
 
Najbliższe zaplanowane terminy:
 • ON- LINE (webinaria; małe grupy, możliwość dyskusji):
  • 13 maja 2021 r.
  • 15 czerwca 2021 r.
  •  8-9 lipca 2021 r. (uwaga! - szkolenie w tym terminie jest wyjątkowo rozłożone na 2 dni i odbywa się w godzinach popołudniowych - od 16.30 do 20.00 każdego dnia)
 • STACJONARNE:
  • Obecnie brak zaplanowanych terminów

Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych! - Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie


To praktyczne szkolenie adresowane jest do osób, którym zostały powierzone (lub mają zostać powierzone) sprawy dotyczące gospodarki odpadami w firmie, dla osób które pracują lub planują w przyszłości pracować w działach/na stanowiskach dotyczących ochrony środowiska oraz innych zainteresowanych tematyką gospodarki odpadami, przepisów i najnowszych zmian prawnych w tym zakresie. W programie szkolenia m.in. najnowsze zmiany dotyczące BDO.
Fachową wiedzę popieramy przykładami. Dowiesz się m.in. o obowiązkach firm w zakresie odpadów, a wątpliwości rozwiejesz podczas konsultacji (na mailowe konsultacje będziesz mieć aż 14 dni).

Jeśli chcesz się dowiedzieć jak prawidłowo gospodarować odpadami zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, jakich używać dokumentów, jakie dotyczą Cię opłaty, ewidencje, sprawozdania i inne obowiązki (oraz jak je wypełniać), jakich możesz spodziewać się sankcji, jakie zmiany w prawie odpadowym są obecnie planowane - to szkolenie jest dla Ciebie. Zapraszamy!

https://forms.gle/LKbgRMnToMj4ZmU9A


Organizator:

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z ponad 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017 Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:


 Szkolenia ON-LINE odbywają się na platformie ClickMeeting.

Miejsca szkoleń stacjonarnych:

 • Katowice:
  • Park Technologiczny Ekoenergia Woda Bezpieczeństwo, ul. Żeliwna 38a
   lub
  • Polskie Centrum Czystszej Produkcji, ul. Krasińskiego 13
 • Warszawa
  • "Centrum Żoliborz", Plac Inwalidów 10
   lub
  • inne lokalizacje, w pobliżu Dworca Centralnego PKP
 • Wrocław
  • Silver Conference Center (hotel Ibis Styles - obok dworca PKP), ul. plac Konstytucji 3 Maja nr 3
   lub
  • NOT Wrocław, ul. Piłsudskiego 74 
 • Zielona Góra:
  • Park Naukowo - Technologiczny, Nowy Kisielin - ul. A. Wysockiego 4, 66-002 Zielona Góra (sala konferencyjna)


Godziny szkolenia:

 • ON-LINE
  • maj i czerwiec: 9.00-15,45
   (plus możliwość zdalnych konsultacji dla Uczestników szkolenia: 15,45-17,45)
  • lipiec: 16.30-20.00 (dwa dni; plus możliwość konsultacji zdalnych w drugim dniu szkolenia godz. 20.00-21.00)
 • Katowice, Wrocław:
  10.00-16.00
  (plus możliwość bezpośrednich konsultacji dla Uczestników szkolenia: 16,00-18,00)

 • Warszawa, Kraków:
  10.00-16.30
  (plus możliwość bezpośrednich konsultacji dla Uczestników szkolenia: 16.30-17.30)
 • Zielona Góra:
  9.00-15.45
  (plus możliwość bezpośrednich konsultacji dla Uczestników szkolenia: 15,45-17.45)

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie
 • Podstawowe regulacje prawne dotyczące odpadów – przypomnienie najważniejszych wiadomości
 • Zasady klasyfikacji odpadów – praca z katalogiem odpadów - warsztaty
 • BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) – zmiany terminów sprawozdawczości i obowiązkowej ewidencji odpadów w BDO
  • rejestr podmiotów – podmioty obowiązane do posiadania nr BDO, zakres działalności wymagający uwzględnienia w BDO, aktualizacja wniosku o wpis do BDO
  • moduł do ewidencji odpadów – karta przekazania odpadów KPO, karta ewidencji odpadów KEO – zasady sporządzania, możliwości - warsztaty
  • moduł do sprawozdawczości odpadów
 • Prowadzenie ewidencji odpadów do 30 czerwca 2020 r. – dopuszczone możliwości, konsekwencje
 • Zasady w ewidencja odpadów
  • obowiązek prowadzenia pełnej lub uproszczonej ewidencji odpadów, zwolnienia z prowadzenia ewidencji odpadów,
  • praktyczne omówienie problemów uczestników szkolenia
 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Sprawozdawczość dotycząca odpadów
  • zbiorcze zestawienie danych o odpadach – termin, właściwe organy, zmiany
  • poprawne wypełnienie formularza zbiorczego zestawienia o odpadach
 • Pozostałe zmiany w gospodarce odpadami: – zmiany czasu magazynowania odpadów, zmiany w zezwoleniach na zbieranie i przetwarzanie odpadów (monitoring miejsc magazynowania, zabezpieczenie roszczeń w gospodarce odpadami, operaty p. poż. itp.), tytuł prawny do miejsc magazynowania odpadów, kary w gospodarce odpadami itp.
 • Podmioty i pojęcia w gospodarce odpadami – dodatkowe możliwości (również inwestycyjne):
  • pośrednik w obrocie odpadami, sprzedawca odpadów,
  • zmiana klasyfikacji odpadów,
  • utrata statusu odpadów, produkt uboczny - zmiany
 • Odpowiedzialność w gospodarce odpadami
  • zabezpieczenie roszczeń w gospodarce odpadami - nowość
  • odpowiedzialność wytwórcy, transportującego odpady itp.
  • możliwość przekazania odpadów osobom fizycznym
 • Wybrane studia przypadków dotyczących gospodarki odpadami, na podstawie orzeczeń sądowych
 • Ekologiczne i ekonomiczne sposoby na odpady – wybrane dobre praktyki w gospodarce odpadami
 • Większe sankcje w gospodarce odpadami - zmiany, również w ustawie o Inspekcji ochrony środowiska
 • Podstawy gospodarki odpadami opakowaniowymi i obowiązki związane z BDO

Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć m.in.:
 • jakie są podstawowe wymagania prawne z zakresu gospodarki odpadami i jak spełnić związane z nimi obowiązki firm?
 • w jaki sposób zidentyfikować odpady zgodnie z katalogiem odpadów oraz w jaki sposób postępować z odpadami będących w posiadaniu firmy?
 • jakie nowe obowiązki w BDO dotyczą podmiotów, w jakim terminie i w jaki sposób je spełnić?
 • do jakiego organu, w jaki sposób należy przedkładać wykazy dotyczące gospodarki odpadami?
 • jakie sankcje grożą za niewypełnienie obowiązków w zakresie gospodarki odpadami?
Po tym szkoleniu będziesz umieć m.in.:
 • wypełnić kartę ewidencji odpadu oraz kartę przekazania odpadu,
 • zidentyfikować oraz spełnić podstawowe obowiązki firmy z zakresu gospodarki odpadami.

Metody szkoleniowe:
Omawianie przykładów/studia przypadków (case studies), wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja moderowana.
Eksperci prowadzący szkolenie:

ON-LINE oraz w Katowicach, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu:
Anna Jagoda-Siegmund - trenerka i konsultantka w dziedzinie ochrony środowiska, z ponad 15-letnim doświadczeniem w bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami oraz samorządami, w tym m.in. w usługach i outsourcingu środowiskowym (kompleksowa obsługa firm w zakresie ochrony środowiska). Posiada duże doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. W swojej pracy trenerskiej zwraca głównie uwagę na indywidualne potrzeby Uczestnika szkolenia oraz przekładanie teorii na praktykę. Uczestniczyła w wielu projektach edukacyjno-szkoleniowych oraz szkoleniach z zakresu ochrony środowiska, skierowanych do przedsiębiorców oraz administracji samorządowej. Czynnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Polski Ruch Czystszej Produkcji, w którym pełni funkcję Członka Zarządu Głównego.
Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej (specjalność: Czyste Technologie Energetyczne) oraz studiów podyplomowych „Gospodarka Odpadami”, dodatkowo dysponuje państwowym egzaminem stwierdzającym kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

W Zielonej Górze:
Andrzej Milian - trener i praktyk, od blisko 20 lat współpracujący z przedsiębiorcami, administracją publiczną oraz uczelniami wyższymi w zakresie ochrony środowiska. Konsultant-doradca, projektant (rekultywacje terenów przekształconych, zdegradowanych, składowisk odpadów), szkoleniowiec - m.in. w zakresie Prawa wodnego. Wieloletnie i wielopłaszczyznowe doświadczenie w sprawach związanych z ochroną środowiska zaowocowało m.in. udziałem, w charakterze trenera, w szeregu ogólnopolskich projektów szkoleniowych realizowanych dla administracji publicznej w związku z systemowymi zmianami przepisów prawnych w Polsce, cyklach szkoleniowych dla przedsiębiorców w zakresie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie środowiska oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Administrowania Funduszami Unijnymi organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Zasady naboru:
do 3 dni roboczych przed datą szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt telefoniczny na wymienione powyżej numery telefonów, w celu upewnienia się czy są jeszcze miejsca).

Inwestycja w szkolenie:
 • Ceny:
  • ON-LINE: 590 zł netto/Osobę (725,70 zł brutto)
  • Stacjonarne: 690 zł netto/Osobę (848,70 zł brutto)

Rabaty/promocje/dofinansowania:
 • Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych
 • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia Polski Ruch CP
 • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Polski Ruch CP
 • 10% dla Absolwentów Szkół Czystszej Produkcji / Akademii Czystszej Produkcji
 • 5% dla Absolwentów naszych poprzednich szkoleń
 • 5% dla dla drugiego i kolejnych osób zgłoszonych z tej samej firmy 
 • W przypadku zgłoszenia co najmniej czterech Osób z tej samej firmy: 25% rabatu
Wymienione powyżej pozycje nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższy spośród przysługujących danemu Uczestnikowi opustów.


Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy (dotyczy tylko szkoleń stacjonarnych)
 • lunch (dotyczy tylko szkoleń stacjonarnych)
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
 • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia,
 • możliwość konsultacji e-mailowych z Prelegentem przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice
Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska)
Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – Odpady"Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?
 • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
 • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
 • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
 • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
 • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
 • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, warsztaty.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych, osobistych konsultacji z Prelegentem do 2 godzin po zakończeniu szkolenia.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia. 
 • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe.
 • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
 • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie

Zobacz statystyczne podsumowanie opinii o naszych szkoleniach, na podstawie ankiet ewaluacyjnych


Zobacz referencje dotyczące naszych szkoleń

 
Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:
 • Adam Pieloch - sprawy organizacyjne i księgowe, zapisy
  tel. 668 222 646
  e-mail: a.pieloch@cp.org.pl 
 • Michał Jan Cichy - sprawy merytoryczne i organizacyjne, zapisy
  tel. 601 33 71 70
  e-mail: mj.cichy@cp.org.pl
 • Anna Jagoda-Siegmund - sprawy merytoryczne i dofinansowanie z BUR
  tel. 665 462 133
  e-mail: anna.jagoda.cp@gmail.com


Serdecznie zapraszamy!


Aby przejść do formularza zgłoszeniowego, kliknij poniższy klawisz:

 

https://forms.gle/LKbgRMnToMj4ZmU9A


 

Zobacz także, jakie jeszcze szkolenia przygotowaliśmy dla Ciebie

 

 

 

Udostępnij

0 komentarze :

Publikowanie komentarza