Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie z przepisów prawnych w ochronie środowiska - praktyczne kompendium dla firm (on-line, hybrydowe, stacjonarne; Katowice, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra)

Szkolenie z przepisów prawnych w ochronie środowiska - praktyczne kompendium dla firm (on-line, hybrydowe, stacjonarne; Katowice, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on czwartek, 1 października 2020 | 17:12

Szkolenie ochrona środowiska - kompendium przepisów prawnych; ABC ochrony środowiska dla firm

"Przepisy prawne w ochronie środowiska - praktyczne kompendium dla firm"

Małe grupy szkoleniowe, praktyczna wiedza, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia.

Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych! - Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie

Najbliższe zaplanowane terminy:
 • Terminy HYBRYDOWE (on-line + możliwość udziału stacjonarnego w Katowicach):
  • 9 listopada 2021 r.
  • 7 grudnia 2021 r.
Jeśli zostały Ci powierzone sprawy dotyczące ochrony środowiska w firmie, lub np. rozpoczynasz działalność (albo planujesz istotne zmiany w swoim przedsiębiorstwie, które mogą mieć wpływ na środowisko) i chcesz zadbać o to, by firma nie naruszała przepisów środowiskowych (narażając się tym samym np. na sankcje prawno-finansowe oraz pogorszenie wizerunku) - to szkolenie jest dla Ciebie.
 
W przystępny i praktyczny sposób przekażemy Ci podstawową wiedzę na temat przepisów środowiskowych. Dowiesz się co powinieneś/powinnaś robić, w jakich terminach, do jakich instytucji kierować wymagane sprawozdania itp.

Serdecznie zapraszamy.https://goo.gl/forms/9Vz2Mnu59qRi78D42Organizator:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z ponad 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017


 

Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:


 

Szkolenia ON-LINE odbywają się na platformie ClickMeeting.

Miejsca szkoleń stacjonarnych:

 • Katowice
  • Polskie Centrum Czystszej Produkcji; sala szkoleniowa pod adresem: ul. Krasińskiego 8 / 225
   lub
  • Park Technologiczny Ekoenergia Woda Bezpieczeństwo, ul. Żeliwna 38a
 • Warszawa
  • "Centrum Żoliborz", Plac Inwalidów 10
   lub
  • inne lokalizacje, w pobliżu Dworca Centralnego PKP
 • Wrocław
  • Silver Conference Center (hotel Ibis Styles - obok dworca PKP), ul. plac Konstytucji 3 Maja nr 3
   lub
  • NOT Wrocław, ul. Piłsudskiego 74 
 • Zielona Góra
  • Park Naukowo - Technologiczny, Nowy Kisielin - ul. A. Wysockiego 4, 66-002 Zielona Góra (sala konferencyjna) 

Godziny szkolenia:
 • On-line:
  9.00-15.45
  (plus możliwość bezpośrednich konsultacji dla Uczestników szkolenia: 15.45-17.45; w przypadku szkolenia ON-LINE są to konsultacje zdalne, np. telefoniczne)
   
 • Hybrydowe oraz stacjonarne w Katowicach
  9.30-16.15
  (plus możliwość konsultacji dla Uczestników szkolenia: 16,15-18,15)
 • Stacjonarne w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie:
  10.00-16.45
  (plus możliwość konsultacji dla Uczestników szkolenia: 16.45-17.45)

 • Stacjonarne w Zielonej Górze:
  9.00-15.45
  (plus możliwość konsultacji dla Uczestników szkolenia: 15.45-17.45)


Program szkolenia:
 • Wprowadzenie
 • Prawodawstwo ochrony środowiska (wraz z ostatnimi zmianami) – mające wpływ na działalność przedsiębiorstwa
 • Ostatnie zmiany w kontrolach Inspekcji Ochrony Środowiska i ogólnie w gospodarce odpadami
 • Pozwolenia, zgłoszenie i inne decyzje środowiskowe
 • Emisja do powietrza – źródła powodujące obowiązki środowiskowe
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska
  • aktualne wykazy,
  • naliczanie opłat,
  • zmiany w raportowaniu.
 • KOBiZE - podstawowe informacje
  • czym jest KOBIZE i kogo dotyczy obowiązek raportowania?
  • na co zwracać szczególną uwagę?
  • zmiany dot. raportowania
 • Odpady w firmie:
  • BDO – rejestr, moduł do ewidencji i sprawozdawczości odpadowej?
  • nowe możliwości,
  • zasady ewidencji,
  • sprawozdawczość.
 • Gospodarka wodno-ściekowa:
  • zmiany wynikające z nowego Prawa wodnego,
  • system pozwoleń i zgód wodnoprawnych,
  • opłaty za usługi wodne.
 • Emisja hałasu, pól elektromagnetycznych
 • Ochrona powierzchni ziemi
 • Obowiązki związane z eksploatacją urządzeń zawierających F-gazy, SZWO
 • Wprowadzanie wyrobów w opakowaniach, opakowań i produktów – zmiany
 • Sprzęt elektryczny i elektroniczny – obowiązki
 • Baterie i akumulatory – wymagania
 • Kalendarz obowiązków specjalisty ds. ochrony środowiska
 • Sankcje za niewywiązywanie się z obowiązków i za „przestępstwa” przeciw środowisku

Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć m.in:
 • jakie są podstawowe wymagania prawne z zakresu ochrony środowiska i jak spełnić związane z nimi obowiązki firm?
 • jakie są wymagane ewidencje i sprawozdania dotyczące ochrony środowiska?
 • jakich terminów należy dotrzymać oraz do jakich organów należy kierować wymaganą zasadniczą dokumentację z zakresu ochrony środowiska?
 • jakie grożą podstawowe kary za nieprzestrzeganie przepisów środowiskowych?
Po tym szkoleniu będziesz umieć m.in.:
 • zidentyfikować źródła negatywnego wpływu działalności firmy na środowisko,
 • zidentyfikować oraz spełnić podstawowe obowiązki firmy z zakresu ochrony środowiska.

Metody szkoleniowe:
Omawianie przykładów/studia przypadków (case studies), wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja moderowana.Eksperci prowadzący szkolenie:

ON-LINE, Katowice, Kraków, Warszawa, Wrocław:
Anna Jagoda-Siegmund - trenerka i konsultantka w dziedzinie ochrony środowiska, z ponad 15-letnim doświadczeniem w bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami oraz samorządami, w tym m.in. w usługach i outsourcingu środowiskowym (kompleksowa obsługa firm w zakresie ochrony środowiska). Posiada duże doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. W swojej pracy trenerskiej zwraca głównie uwagę na indywidualne potrzeby Uczestnika szkolenia oraz przekładanie teorii na praktykę. Uczestniczyła w wielu projektach edukacyjno-szkoleniowych oraz szkoleniach z zakresu ochrony środowiska, skierowanych do przedsiębiorców oraz administracji samorządowej. Czynnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Polski Ruch Czystszej Produkcji, w którym pełni funkcje: Członka Zarządu Głównego oraz Prezesa Zarządu Oddziału Śląskiego.
Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej (specjalność: Czyste Technologie Energetyczne) oraz studiów podyplomowych „Gospodarka Odpadami”, dodatkowo dysponuje państwowym egzaminem stwierdzającym kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

Zielona Góra:
Andrzej Milian - trener i praktyk, od blisko 20 lat współpracujący z przedsiębiorcami, administracją publiczną oraz uczelniami wyższymi w zakresie ochrony środowiska. Konsultant-doradca, projektant (rekultywacje terenów przekształconych, zdegradowanych, składowisk odpadów), szkoleniowiec - m.in. w zakresie Prawa wodnego. Wieloletnie i wielopłaszczyznowe doświadczenie w sprawach związanych z ochroną środowiska zaowocowało m.in. udziałem, w charakterze trenera, w szeregu ogólnopolskich projektów szkoleniowych realizowanych dla administracji publicznej w związku z systemowymi zmianami przepisów prawnych w Polsce, cyklach szkoleniowych dla przedsiębiorców w zakresie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie środowiska oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Administrowania Funduszami Unijnymi organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.


Zasady naboru:
do 3 dni roboczych przed datą szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt telefoniczny na wymienione poniżej numery telefonów, w celu upewnienia się czy są jeszcze miejsca).

Inwestycja w szkolenie:
Cena:
 • udział on-line: 590 zł netto/Osobę (725,70 zł brutto)
 • udział stacjonarny: 690 zł netto/Osobę (848,70 zł brutto)
Rabaty/promocje/dofinansowania:
 • Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych
 • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia Polski Ruch CP
 • 50% dla Ekspertów Czystszej Produkcji NIF-NOT - Absolwentów Szkół/Akademii Czystszej Produkcji
 • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Polski Ruch CP
 • 20% przy zgłoszeniu co najmniej 4 Osób z tej samej firmy
 • 5% dla Absolwentów naszych szkoleń
 • 5% dla dla drugiego i kolejnych osób zgłoszonych z tej samej firmy
Wymienione powyżej pozycje nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższy spośród przysługujących danemu Uczestnikowi opustów.


Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy (dotyczy tylko udziału stacjonarnego)
 • lunch (dotyczy tylko udziału stacjonarnego)
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
 • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia,
 • możliwość konsultacji e-mailowych z Prelegentem przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice
Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska)
Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – Kompendium"Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?
 • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
 • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
 • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0)
 • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice. 
 • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
 • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, warsztaty.
 • W cenie szkolenia zapewniamy Uczestnikom możliwość indywidualnych, osobistych konsultacji z Prelegentem do 2 godzin po zakończeniu szkolenia.
 • W cenie szkolenia zapewniamy Uczestnikom możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia. 
 • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe.
 • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
 • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie

Zobacz przykładowe statystyczne podsumowanie opinii o naszych szkoleniach, na podstawie ankiet ewaluacyjnych

Zobacz opinie dotyczące naszych szkoleń oraz inne referencje

Przykładowe referencje dotyczące m.in.tego szkolenia:

Referencje - UNILEVEROsoby kontaktowe w sprawie szkolenia:

    Serdecznie zapraszamy!


    https://goo.gl/forms/9Vz2Mnu59qRi78D42     
     
     
     
     

    Udostępnij

    0 komentarze :

    Prześlij komentarz