Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie ''Kierownik składowiska odpadów oraz kierownik spalarni i współspalarni''

Szkolenie ''Kierownik składowiska odpadów oraz kierownik spalarni i współspalarni''

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on środa, 29 listopada 2023 | 09:45

Szkolenie dwudniowe: "Kierownik składowiska odpadów oraz kierownik spalarni i współspalarni"

Małe grupy szkoleniowe, praktyczna wiedza, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia.
 
Najbliższe zaplanowane terminy:
 • Udział ON-LINE:
  • 9-10 stycznia 2025 r.

Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych! - Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie

Adresatami tego szkolenia są:
 • Osoby przygotowujące się do zdobycia świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami,
 • Zarządzający, kierujący składowiskiem odpadów/spalarnią odpadów,
 • Pracownicy przedsiębiorstw komunalnych i zakładów gospodarki odpadami,
 • Wszystkie pozostałe osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.
Praktyczną wiedzę popieramy przykładami. Wątpliwości rozwiejesz zarówno podczas szkolenia (pytania można zadawać na bieżąco, podczas trwania szkolenia), jak i podczas konsultacji. Możesz skorzystać zarówno z bezpośrednich konsultacji z Trenerem w ciągu 2 godzin po szkoleniu, jak również zadawać pytania e-mailowo przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.


Organizator:

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z ponad 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017

 
 
 

 Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:


 Szkolenia ON-LINE odbywają się na platformie ClickMeeting.

Godziny szkolenia:
 • 8.15 - 15.00
  (plus możliwość konsultacji dla Uczestników - w drugim dniu szkolenia: 15,00-17,00)

Program szkolenia:

Dzień 1
 • Zasady gospodarowania odpadami w myśl ustawy o odpadach oraz innych aktów wykonawczych
 • Kluczowe regulacje prawne określające obowiązki kierowników:
  • akty prawne,
  • posiadacz odpadów i jego obowiązki,
  • zasady gospodarowania odpadami,
  • badanie odpadów w spalarniach - procedury.
 • Wymagania techniczne dla termicznego przekształcania odpadów oraz składowania odpadów:
  • procesy techniczne,
  • spalanie odpadów zawierających związki chloroorganiczne,
  • skuteczne systemy oczyszczania spalin,
  • rodzaje składowisk,
  • metody techniczne budowy składowisk,
  • zagospodarowanie odpadów.
 • Efektywne zarządzanie spalarnią:
  • niezbędne kwalifikacje kierownika spalarni,
  • wyzwania i obowiązki kierownika,
  • czynniki decydujące o efektywnym zarządzaniu instalacją.
 • Efektywne zarządzanie składowiskiem odpadów:
  • zakres obowiązków kierownika składowiska,
  • kryteria i zasady dopuszczania odpadów do składowania,
  • aspekty prawne eksploatacji składowiska,
  • czynniki decydujące o efektywnym zarządzaniu składowiskiem
Dzień 2
 • Podsumowanie wiedzy zdobytej 1. dnia szkolenia z wyjaśnieniem zagadnień problematycznych.
 • Praktyczne przygotowanie do egzaminu:
  • informacje organizacyjne,
  • przykładowy zakres pytań testowych z omówieniem poprawnych odpowiedzi.
 • Egzamin Próbny:
  • przeprowadzenie próbnego egzaminu wewnętrznego,
  • podsumowanie wyników egzaminu, wyjaśnienia w przypadku błędnych odpowiedzi.
 • Dyskusja


Absolwent tego szkolenia:
 • Potrafi wymienić najważniejsze akty prawne dotyczące gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska
 • Zna zasady gospodarowania odpadami
 • Ma wiedzę w zakresie przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska
 • Jest świadomy obowiązków i odpowiedzialności osoby kierującej składowiskiem/spalarnią odpadów
 • Potrafi udzielić odpowiedzi na większość pytań mogących pojawić się na teście egzaminacyjnym


Metody szkoleniowe:

 • Wykład
 • Prezentacja multimedialna
 • Omawianie przykładów/studia przypadków (case studies)
 • Dyskusja moderowana
 • Rozwiązywanie testów

 

Ekspert prowadzący szkolenie:

Jacek Zatoński - Trener i konsultant z zakresu ochrony środowiska.
Posiada wiedzę ekspercką m.in. w dziedzinach: gospodarki odpadami, obliczania śladu węglowego, zmian klimatu, ekoinnowacji, geograficznych systemów informacyjnych (mapy, analizy przestrzenne), systemów zarządzania środowiskowego, społecznej odpowiedzialności biznesu i BHP.
Absolwent Kształtowania Środowiska Przyrodniczego na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tym samym wydziale uzyskał również tytuł doktora nauk o ziemi w zakresie geografii.
Od 2006 roku aktywny zawodowo w branży ochrony środowiska. Obejmował stanowiska związane z pracami laboratoryjnymi, geologicznymi, opracowaniami dokumentacji przyrodniczej i dokumentów strategicznych dla gmin, analizami GIS, obsługą firm, wolontariatem pracowniczym itp. Dzięki pracy na różnych stanowiskach oraz współpracy zarówno z biznesem, administracją jak i organizacjami pozarządowymi posiada szeroką wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju.
Od 2008 roku zajmuje się profesjonalnie prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony środowiska (ponad 4000 godzin szkoleniowych). Przeszedł roczne szkolenie trenerskie Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (160 godz.). W pracy szkoleniowej wykorzystuje metody szkoleniowe nastawione na interakcje uczestników, specjalizuje się także w grach symulacyjnych, które sam tworzy.

 
Zasady naboru:
Zgłoszenie należy nadesłać do 3 dni roboczych przed datą szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt telefoniczny na wymienione powyżej numery telefonów, w celu upewnienia się czy są jeszcze miejsca).

Inwestycja w szkolenie:
 • Cena: 1280 zł netto/Osobę (1574,40 zł brutto)

Rabaty, promocje i dofinansowania dotyczące tego szkolenia:

 • Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych
 • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia Polski Ruch CP
 • 50% dla Ekspertów Czystszej Produkcji NIF-NOT - Absolwentów Szkół/Akademii Czystszej Produkcji
 • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Polski Ruch CP
 • 5% dla Absolwentów naszych szkoleń
 • 3% dla dla grupy od 2 do 3 Osób zgłoszonych z tej samej firmy 
 • 15 % przy zgłoszeniu co najmniej 4 Osób z tej samej firmy

Wymienione powyżej pozycje nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższy spośród przysługujących danemu Uczestnikowi opustów.


Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
 • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia,
 • możliwość konsultacji e-mailowych z Prelegentem przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice
Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska)
Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – Kierownik składowiska i spalarni"Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?

 • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
 • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
 • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
 • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
 • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
 • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, warsztaty.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych, osobistych konsultacji z Prelegentem do 2 godzin po zakończeniu szkolenia.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
 • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe.
 • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
 • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie


Zobacz przykładowe statystyczne podsumowanie opinii o naszych szkoleniach, na podstawie ankiet ewaluacyjnych


Przykładowe opinie o naszych szkoleniach oraz pozostałe referencje

 
Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:
 • Adam Pieloch - sprawy organizacyjne i księgowe, zapisy
  tel. 668 222 646
  e-mail: a.pieloch@cp.org.pl 
 • Michał Jan Cichy - sprawy merytoryczne i organizacyjne, zapisy
  tel. 601 33 71 70
  e-mail: mj.cichy@cp.org.pl
 • Anna Jagoda-Siegmund - sprawy merytoryczne i dofinansowanie z BUR
  tel. 665 462 133
  e-mail: a.jagoda-siegmund@cp.org.pl

Serdecznie zapraszamy!


Aby przejść do formularza zgłoszeniowego on-line, kliknij poniższy klawisz:

 

http://


 

Zobacz także, jakie jeszcze szkolenia przygotowaliśmy dla Ciebie

 

 

 

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz