Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie ''Odpady budowlane w praktyce - aktualne obowiązki i zmiany od 2025 r.''

Szkolenie ''Odpady budowlane w praktyce - aktualne obowiązki i zmiany od 2025 r.''

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on środa, 29 listopada 2023 | 09:50Szkolenie: "Odpady budowlane w praktyce - aktualne obowiązki i zmiany od 2025 r."

Małe grupy szkoleniowe, praktyczna wiedza, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia.
 
Terminy:
 • Udział albo ON-LINE, albo stacjonarnie w Katowicach):
  • 24 lipca 2024 r. (ON-LINE / Katowice)
  • 23 września 2024 r. (ON-LINE / Katowice) 
  • 25 listopada 2024 r. (ON-LINE / Katowice)

Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych! - Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie


To praktyczne szkolenie, realizowane w małych grupach (do 12 Uczestników) adresowane jest do Osób zajmujących się gospodarką odpadami, które mają do czynienia z odpadami budowlanymi, a w związku z tym muszą mieć aktualną wiedzę na temat obowiązujących i zmieniających się / planowanych w tym zakresie przepisów.
Fachową wiedzę popieramy przykładami. Dowiesz się m.in. o obowiązkach firm w zakresie gospodarowania odpadami, a wątpliwości rozwiejesz zadając pytania w trakcie szkolenia, a także podczas konsultacji (na e-mailowe konsultacje będziesz mieć aż 14 dni).

Uwaga - program szkolenia nie zawiera tematyki gospodarowania odpadami komunalnymi! Jeśli jesteś zainteresowana/y tematyką odpadów komunalnych, wybierz szkolenie: https://www.cp.org.pl/2023/01/szkolenie-odpady-komunalne.html

https://forms.gle/LKbgRMnToMj4ZmU9A


Organizator:

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z ponad 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017

 
 
 

 Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:


 Szkolenia ON-LINE odbywają się na platformie ClickMeeting.

Miejsca szkoleń stacjonarnych:

 • Katowice:
  • Polskie Centrum Czystszej Produkcji; sala szkoleniowa pod adresem: ul. Krasińskiego 8 / 135
   lub
  • Park Technologiczny Ekoenergia Woda Bezpieczeństwo, ul. Żeliwna 38a

Godziny szkolenia: 
 • Katowice/ON-LINE:
  • 8.45 - 15.00
   (plus możliwość konsultacji dla Uczestników szkolenia: 15,00-17,00)
 • Wrocław/ON-LINE:
  • 9.30 - 16.00
   (plus możliwość konsultacji dla Uczestników szkolenia: 16,00-18,00)

Program szkolenia

 • Wprowadzenie
 • Podstawowe regulacje prawne dot. odpadów budowlanych i ich zastosowanie w praktyce
 • Zasady klasyfikacji odpadów – praca z katalogiem odpadów – warsztaty
 • Odpady budowlane, komunalne i opakowaniowe – zasady segregacji, zmiany już wprowadzone oraz zmiany planowane od 2025 r.
 • Miejsca magazynowania odpadów – organizacja przestrzeni, zasady oznakowania, czasy magazynowania odpadów
 • Transport odpadów – obowiązki
 • Pozwolenia, zezwolenia – kiedy są wymagane?
 • Odpowiedzialność w gospodarce odpadami:
  • weryfikacja odbiorców odpadów,
  • odpowiedzialność podczas transportu odpadów,
  • umowy z podwykonawcami – analiza przypadku,
  • przekazywanie odpadów osobom fizycznym, jednostkom organizacyjnym
 • BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami)
  • wpis do rejestru/aktualizacja wpisu - warsztaty
  • ewidencja odpadów – zasady prowadzenia, karta przekazania odpadów KPO, karta ewidencji odpadów KEO – zasady sporządzania, możliwości - warsztaty
   Prowadzenie ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, kara od 1 tys. do 1 mln. zł
  • sprawozdawczość wytwórcy odpadów budowlanych – warsztaty
 • Podmioty i pojęcia w gospodarce odpadami – dodatkowe możliwości (również inwestycyjne):
  • pośrednik w obrocie odpadami, sprzedawca odpadów,
  • zmiana klasyfikacji odpadów z niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne,
  • problematyczna zmienia z wykopów i destrukt asfaltowy,
  • utrata statusu odpadów, produkt uboczny – zmiany i zastosowanie w przemyśle budowlanym
 • Planowane zmiany  

Uwaga: program szkolenia nie zawiera tematyki gospodarowania odpadami komunalnymi! Jeśli jesteś zainteresowna/y tematyką odpadów komunalnych, wybierz szkolenie: https://www.cp.org.pl/2023/01/szkolenie-odpady-komunalne.html


Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć m.in.:

 • jakie zmiany czekają na podmioty związane z odpadami budowlanymi do 2025 r.?
 • jakie są podstawowe wymagania prawne z zakresu gospodarki odpadami w firmie budowlanej i jak spełnić związane z nimi obowiązki?
 • w jaki sposób zidentyfikować odpady zgodnie z katalogiem odpadów oraz w jaki sposób postępować z odpadami będących w posiadaniu firmy?
 • jakie sankcje grożą za niewypełnienie obowiązków w zakresie gospodarki odpadami?

 

Po tym szkoleniu będziesz umieć m.in.:
 • wypełnić kartę ewidencji odpadu oraz kartę przekazania odpadu,
 • sporządzić sprawozdanie dot. odpadów budowlanych i wniosek aktualizacyjny w BDO,
 • zidentyfikować oraz spełnić podstawowe obowiązki firmy z zakresu gospodarki odpadami. 

 

Metody szkoleniowe:
Omawianie przykładów/studia przypadków (case studies), wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja moderowana.
Ekspert prowadzący szkolenie:

Anna Jagoda-Siegmund - trenerka i konsultantka w dziedzinie ochrony środowiska, z ponad 15-letnim doświadczeniem w bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami oraz samorządami, w tym m.in. w usługach i outsourcingu środowiskowym (kompleksowa obsługa firm w zakresie ochrony środowiska). Właścicielka Zakładu Budowlano-Instalacyjnego EKO-BUD. Posiada duże doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. W swojej pracy trenerskiej zwraca głównie uwagę na indywidualne potrzeby Uczestnika szkolenia oraz przekładanie teorii na praktykę. Uczestniczyła w wielu projektach edukacyjno-szkoleniowych oraz szkoleniach z zakresu ochrony środowiska, skierowanych do przedsiębiorców oraz administracji samorządowej. Czynnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Polski Ruch Czystszej Produkcji, w którym pełni funkcję Członka Zarządu.
Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej (specjalność: Czyste Technologie Energetyczne) oraz studiów podyplomowych „Gospodarka Odpadami”, dodatkowo dysponuje państwowym egzaminem stwierdzającym kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

Zasady naboru:
do 3 dni roboczych przed datą szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt telefoniczny na wymienione powyżej numery telefonów, w celu upewnienia się czy są jeszcze miejsca).

 

Inwestycja w szkolenie:
 • Cena: 690 zł netto/Osobę (848,70 zł brutto)
 

Rabaty, promocje i dofinansowania dotyczące tego szkolenia:

 • Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych
 • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia Polski Ruch CP
 • 50% dla Ekspertów Czystszej Produkcji NIF-NOT - Absolwentów Szkół/Akademii Czystszej Produkcji
 • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Polski Ruch CP 
 • 5% dla Absolwentów naszych szkoleń
 • 3% dla dla grupy od 2 do 3 Osób zgłoszonych z tej samej firmy 
 • 15 % przy zgłoszeniu co najmniej 4 Osób z tej samej firmy

Wymienione powyżej pozycje nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższy spośród przysługujących danemu Uczestnikowi opustów.


Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy (dotyczy tylko udziału stacjonarnego)
 • lunch (dotyczy tylko udziału stacjonarnego)
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
 • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia,
 • możliwość konsultacji e-mailowych z Prelegentem przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice
Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska)
Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – Odpady budowlane"Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?

 • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
 • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
 • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
 • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
 • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
 • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, warsztaty.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych, osobistych konsultacji z Prelegentem do 2 godzin po zakończeniu szkolenia.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
 • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe.
 • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
 • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie


Zobacz przykładowe statystyczne podsumowanie opinii o naszych szkoleniach, na podstawie ankiet ewaluacyjnych

Przykładowe opinie o naszych szkoleniach oraz pozostałe referencje

 
Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:
 • Adam Pieloch - sprawy organizacyjne i księgowe, zapisy
  tel. 668 222 646
  e-mail: a.pieloch@cp.org.pl 
 • Michał Jan Cichy - sprawy merytoryczne i organizacyjne, zapisy
  tel. 601 33 71 70
  e-mail: mj.cichy@cp.org.pl
 • Anna Jagoda-Siegmund - sprawy merytoryczne i dofinansowanie z BUR
  tel. 665 462 133
  e-mail: a.jagoda-siegmund@cp.org.pl

Serdecznie zapraszamy!


Aby przejść do formularza zgłoszeniowego, kliknij poniższy klawisz:


https://forms.gle/LKbgRMnToMj4ZmU9A


 

Zobacz także, jakie jeszcze szkolenia przygotowaliśmy dla Ciebie

 

 

 

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz