Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie ''Odpady komunalne, czyli jak zachować czystość i porządek w gminie''

Szkolenie ''Odpady komunalne, czyli jak zachować czystość i porządek w gminie''

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on środa, 29 listopada 2023 | 10:20

 

"Odpady komunalne, czyli jak zachować czystość i porządek w gminie"

Małe grupy szkoleniowe, praktyczna wiedza, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia.
 
Najbliższe zaplanowane terminy:
 • Terminy (ON-LINE / Katowice):
  • 29 listopada 2024 r.

Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych! - Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie

 
Adresowane jest ono głównie do:
 • pracowników organów samorządowych i jednostek gminnych,  zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi,
 • podmiotów oferujących usługi w zakresie odbioru transportu i przetwarzania odpadów komunalnych,
 • osób zajmujących się ochroną środowiska, gospodarką odpadami
Zdobądź cenną dla Ciebie wiedzę podczas szkolenia, a także po szkoleniu: na zadawanie pytań e-mailowo będziesz mieć aż 14 dni.
 


Organizator:

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z ponad 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017


 
 

Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:


 

Udział ON-LINE:

 • na platformie ClickMeeting.

Udział stacjonarny:

 • Katowice
  • Polskie Centrum Czystszej Produkcji; sala szkoleniowa pod adresem: ul. Krasińskiego 8 / 135
   lub
  • Park Technologiczny Ekoenergia Woda Bezpieczeństwo, ul. Żeliwna 38a

Godziny szkolenia:
 • 8.00 - 15.00
  (plus możliwość konsultacji dla Uczestników szkolenia: 15,00-17,00)


Program szkolenia
 
 1. Odpady komunalne – o czym mowa.
 2. Przegląd aktów prawnych ze wskazaniem kluczowych przepisów dotyczących odpadów komunalnych (ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, prawo ochrony środowiska).
 3. Miejsce gminy w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 4. Związki międzygminne.
 5. Rola regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz innych aktów prawa miejscowego w gospodarowaniu odpadami komunalnymi.
 6. Zabudowa jednorodzinna, budynki wielolokalowe, nieruchomości niezamieszkałe – obowiązki właścicieli i zarządców w świetle aktualnych przepisów.
 7. Wybór metody obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Warunki i częstotliwość odbierania odpadów
 9. Ograniczenia w odbiorze bioodpadów (częściowe zwolnienie z opłaty za kompostowanie, limity „pojemnikowe”).
 10. PSZOK
 11. Kalkulacja stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Dopłaty do systemu – kiedy możliwe?
 13. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Kontrola
 15. Wymagania dla podmiotów odbierających, transportujących i przetwarzających odpady komunalne
 16. Obowiązki sprawozdawcze
 17. Przepisy sankcyjne
 18. Dyskusja

Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć:
 • które przepisy prawne są kluczowe w procesie organizowania systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
 • jak prawidłowo opracować akty prawa miejscowego z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
 • na co należy zwrócić uwagę ustalając wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • jak prowadzić kontrolę i uszczelnić system
Po tym szkoleniu będziesz umieć:
 • zweryfikować zapisy dotyczące gospodarowania odpadami zawarte w aktach prawa miejscowego
 • określić kluczowe obszary mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami oraz przygotować założenia do kalkulacji tej opłaty
 • opracować plan kontroli i zidentyfikować istotne źródła danych pozwalających na weryfikację złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • przygotować niezbędne dokumenty sprawozdawcze

Metody szkoleniowe:

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu połączonego z dyskusją, warsztatami oraz analizą przypadków.


Ekspert prowadzący szkolenie:

Andrzej Milian - samorządowiec kierujący wydziałem ochrony środowiska w jednej z największych gmin w Polsce. Wcześniej trener i praktyk ponad 20 lat współpracujący z przedsiębiorcami i uczelniami wyższymi w zakresie ochrony środowiska.
Konsultant-doradca, projektant (rekultywacje terenów przekształconych, zdegradowanych, składowisk odpadów), Ekspert Czystszej Produkcji. Szkoleniowiec, od wielu lat współpracujący ze Stowarzyszeniem Polski Ruch Czystszej Produkcji, m.in. w zakresie prowadzenia licznych szkoleń otwartych oraz zamawianych.
Wieloletnie i wielopłaszczyznowe doświadczenie w sprawach związanych z ochroną środowiska zaowocowało m.in. udziałem, w charakterze trenera, w szeregu ogólnopolskich projektów szkoleniowych realizowanych dla administracji publicznej w związku z systemowymi zmianami przepisów prawnych w Polsce, cyklach szkoleniowych dla przedsiębiorców w zakresie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie środowiska oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Administrowania Funduszami Unijnymi organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.


Zasady naboru:

Szkolenie ma charakter otwarty. Rejestracji na szkolenie można dokonać poprzez:
Zgłoszenia przyjmujemy do 3 dni roboczych przed datą szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt telefoniczny na wymienione poniżej numery telefonów, w celu upewnienia się czy są jeszcze miejsca).

Inwestycja w szkolenie:
 • Cena: 690 zł netto/Osobę (848,70 zł brutto)
 
Rabaty, promocje i dofinansowania dotyczące tego szkolenia:
 • Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych
 • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia Polski Ruch CP
 • 50% dla Ekspertów Czystszej Produkcji NIF-NOT - Absolwentów Szkół/Akademii Czystszej Produkcji
 • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Polski Ruch CP
 • 5% dla Absolwentów naszych szkoleń
 • 3% dla dla grupy od 2 do 3 Osób zgłoszonych z tej samej firmy 
 • 15 % przy zgłoszeniu co najmniej 4 Osób z tej samej firmy

Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy (dotyczy tylko udziału stacjonarnego)
 • lunch (dotyczy tylko udziału stacjonarnego)
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
 • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia,
 • możliwość konsultacji e-mailowych z Prelegentem przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.
 
Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice
Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska)
Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – odpady komunalne"


Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?

 • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
 • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
 • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
 • Jesteśmy Organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
 • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
 • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, studia przypadków (case studies), warsztaty.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych osobistych konsultacji z Prelegentem 2 godziny po zakończeniu szkolenia.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
 • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe.
 • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
 • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie. 
 
 
 
Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:
 • Adam Pieloch - sprawy organizacyjne i księgowe, zapisy
  tel. 668 222 646
  e-mail: a.pieloch@cp.org.pl 
 • Michał Jan Cichy - sprawy merytoryczne i organizacyjne, zapisy
  tel. 601 33 71 70
  e-mail: mj.cichy@cp.org.pl 
 • Anna Jagoda-Siegmund - sprawy merytoryczne i dofinansowanie z BUR
  tel. 665 462 133
  e-mail: a.jagoda-siegmund@cp.org.pl

Serdecznie zapraszamy!
 

Aby przejść do formularza zgłoszeniowego, kliknij poniższy klawisz: 
 Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz