Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie ''Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie''

Szkolenie ''Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie''

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on środa, 29 listopada 2023 | 10:15

"Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie"

Małe grupy szkoleniowe, praktyczna wiedza, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia.
 
Najbliższe zaplanowane terminy:
 • Terminy (ON-LINE):
  • 14 marca 2024 r.
  • 27 czerwca 2024 r.

Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych! - Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie

 
Adresowane jest ono głównie do pracowników organów administracji rządowej, samorządowej oraz innych podmiotów udzielających informacji o środowisku lub zainteresowanych dostępem do informacji o środowisku np. osoby zajmujące się ochroną środowiska w firmie, firmy konsultingowe itp.

Zdobądź cenną dla Ciebie wiedzę podczas szkolenia, a także po szkoleniu: na zadawanie pytań e-mailowo będziesz mieć aż 14 dni.Organizator:

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z ponad 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017
Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:


 

Udział ON-LINE:

 • na platformie ClickMeeting.

Udział stacjonarny:

 • Katowice
  • Polskie Centrum Czystszej Produkcji; sala szkoleniowa pod adresem: ul. Krasińskiego 8 / 212
   lub
  • Park Technologiczny Ekoenergia Woda Bezpieczeństwo, ul. Żeliwna 38a

Godziny szkolenia:
 • 8.00 - 15.00
  (plus możliwość konsultacji dla Uczestników szkolenia: 15,00-17,00)


Program szkolenia
 1. Czym jest informacja o środowisku i jego ochronie
 2. Przepisy krajowe i wspólnotowe ustalające zasady dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie
 3. Podmioty posiadające prawo dostępu do informacji o środowisku
 4. Organy zobowiązane do udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie
 5. Kwalifikowanie wniosku o udostępnienie informacji o środowisku lub informacji publicznej
 6. Informacje podlegające udostępnieniu
 7. Opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
 8. Udostępnianie informacji na wniosek pisemny, ustny oraz udostępnianie droga elektroniczną
 9. Terminy udostępnienia informacji
 10. „Nadużycie” prawa do informacji
 11. Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie
 12. Bezczynność organu w zakresie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie
 13. Odpowiedzialność za nieudostępnienie informacji o środowisku
 14. Dyskusja

Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć:
 • jakie informacje podlegają pod udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie,
  a jakie o informacji publicznej
 • jakie informacje podlegają opłacie, a które są zwolnione
 • jak prawidłowo udzielać informacji i naliczać opłaty za ich udostępnienie

Po tym szkoleniu będziesz umieć:
 • zweryfikować wniosek o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie
 • zidentyfikować informacje podlegające udostępnieniu i wyłączone z udostępniania
 • przygotować informacje do udostępnienia
 • naliczyć i wyegzekwować opłatę za udostępnienie informacji

Metody szkoleniowe:

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu połączonego z dyskusją, warsztatami oraz analizą przypadków.


Ekspert prowadzący szkolenie:

Andrzej Milian - samorządowiec kierujący wydziałem ochrony środowiska w jednej z największych gmin w Polsce. Wcześniej trener i praktyk ponad 20 lat współpracujący z przedsiębiorcami i uczelniami wyższymi w zakresie ochrony środowiska.
Konsultant-doradca, projektant (rekultywacje terenów przekształconych, zdegradowanych, składowisk odpadów), Ekspert Czystszej Produkcji. Szkoleniowiec, od wielu lat współpracujący ze Stowarzyszeniem Polski Ruch Czystszej Produkcji, m.in. w zakresie prowadzenia licznych szkoleń otwartych oraz zamawianych.
Wieloletnie i wielopłaszczyznowe doświadczenie w sprawach związanych z ochroną środowiska zaowocowało m.in. udziałem, w charakterze trenera, w szeregu ogólnopolskich projektów szkoleniowych realizowanych dla administracji publicznej w związku z systemowymi zmianami przepisów prawnych w Polsce, cyklach szkoleniowych dla przedsiębiorców w zakresie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie środowiska oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Administrowania Funduszami Unijnymi organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Zasady naboru:

Szkolenie ma charakter otwarty. Rejestracji na szkolenie można dokonać poprzez:
Zgłoszenia przyjmujemy do 3 dni roboczych przed datą szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt telefoniczny na wymienione poniżej numery telefonów, w celu upewnienia się czy są jeszcze miejsca). 


Inwestycja w szkolenie:
 
 • Cena: 690 zł netto/Osobę (848,70 zł brutto)
Rabaty/promocje/dofinansowania:
 • Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych
 • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia Polski Ruch CP
 • 50% dla Ekspertów Czystszej Produkcji NIF-NOT - Absolwentów Szkół/Akademii Czystszej Produkcji
 • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Polski Ruch CP
 • 5% dla Absolwentów naszych szkoleń
 • 3% dla dla grupy od 2 do 3 Osób zgłoszonych z tej samej firmy 
 • 15 % przy zgłoszeniu co najmniej 4 Osób z tej samej firmy
Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy (dotyczy tylko udziału stacjonarnego)
 • lunch (dotyczy tylko udziału stacjonarnego)
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
 • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia,
 • możliwość konsultacji e-mailowych z Prelegentem przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.
 
Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice
Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska)
Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – udzielanie informacji o środowisku"


Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?
 • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
 • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
 • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
 • Jesteśmy Organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
 • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
 • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, studia przypadków (case studies), warsztaty.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych osobistych konsultacji z Prelegentem 2 godziny po zakończeniu szkolenia.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
 • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe.
 • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
 • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie. 
 
 
 
Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:
 • Adam Pieloch - sprawy organizacyjne i księgowe, zapisy
  tel. 668 222 646
  e-mail: a.pieloch@cp.org.pl 
 • Michał Jan Cichy - sprawy merytoryczne i organizacyjne, zapisy
  tel. 601 33 71 70
  e-mail: mj.cichy@cp.org.pl 
 • Anna Jagoda-Siegmund - sprawy merytoryczne i dofinansowanie z BUR
  tel. 665 462 133
  e-mail: a.jagoda-siegmund@cp.org.pl

Serdecznie zapraszamy!
 

Aby przejść do formularza zgłoszeniowego, kliknij poniższy klawisz: 
 
Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz