Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie o obliczaniu śladu węglowego w zakresie trzecim (scope 3)

Szkolenie o obliczaniu śladu węglowego w zakresie trzecim (scope 3)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on środa, 29 listopada 2023 | 10:40

 

 

Szkolenie: "Obliczanie śladu węglowego w firmach w zakresie trzecim (scope 3)"

Małe grupy szkoleniowe, praktyczna wiedza, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia.
 
Najbliższe zaplanowane terminy:
 • Terminy:
  • 1 października 2024 r. (ON-LINE lub stacjonarnie w Katowicach)
  • 5 listopada 2024 r. (termin tylko ON-LINE)
  • 10 grudnia 2024 r. (termin tylko ON-LINE)

Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych! - Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie

Adresatami szkolenia są osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska w firmach oraz inne osoby, które chcą dowiedzieć się jak obliczyć ślad węglowy dla organizacji. Uwaga: szkolenie nie omawia podstaw obliczania śladu węglowego z bezpośredniej emisji firm (zakres 1 i 2). Ta tematyka jest dostępna na innym naszym szkoleniu (link tutaj). Udział w szkoleniu z zakresu 3 sugerujemy dla osób, które maja już podstawową wiedzę w liczeniu śladu węglowego lub brały udział w szkoleniu z zakresu 1 i 2.


Firmy i organizację mają duży wpływ na zmiany klimatu. Żeby właściwie zarządzać tym wpływem oraz go ograniczać niezbędne jest zrozumienie i wyliczenie śladu węglowego. Na ślad węglowy składa się bezpośrednia i pośrednia emisja gazów cieplarnianych związana z działalnością firmy, produktu czy osoby. Raportowanie śladu węglowego jest coraz częściej wymagane przez kontrahentów, czy umieszczane w raportach CSR i niefinansowych.
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę o tym jak samodzielnie wyliczać ślad węglowy, jakie można użyć do tego standardy i narzędzia oraz jak go ograniczać.

UWAGA!!!

jeszcze raz podkreślamy: to szkolenie obejmuje wyliczanie śladu węglowego w zakresie 3 (ang. scope 3 - obejmującym pośrednie emisje powstałe w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa, z wyjątkiem emisji objętych zakresem 2). Jeśli nie masz podstawowej wiedzy na temat śladu węglowego oraz wyliczania śladu węglowego w zakresach 1 i 2 (obejmujących emisje bezpośrednie oraz emisje pośrednie z zakupionej energii i chłodu), przyjdź najpierw na szkolenie od podstaw, które stanowi zarazem wstęp do niniejszego szkolenia (link tutaj).


https://forms.gle/LKbgRMnToMj4ZmU9A


Organizator:

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z ponad 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017


 

 Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:


 Szkolenia ON-LINE odbywają się na platformie ClickMeeting.

Godziny szkolenia:
 • 8.15 - 15.00
  (plus możliwość konsultacji dla Uczestników szkolenia: 15,00-17,00)

Program szkolenia:

 • Wstęp: przedstawienie prowadzącego, zebranie oczekiwań, przedstawienie programu
 • Omówienie zakresów obliczania śladu węglowego
 • Wyznaczanie granic obliczeń
 • Omówienie kategorii zakresu 3 (co obejmują, skąd wziąć dane, liczenie)
  • Zakupione towary i usługi
  • Dobra kapitałowe
  • Emisje związane z energią i paliwami nieujęte w zakresie 1 i 2
  • Transport i dystrybucja (upstream i downstream)
  • Odpady powstałe w wyniku działalności
  • Podróże służbowe
  • Dojazdy pracowników do pracy
  • Wynajęte aktywa (upstream i downstream)
  • Przetwarzanie sprzedanych produktów
  • Użytkowanie sprzedanych produktów
  • Postępowanie ze sprzedanymi produktami po zakończeniu ich użytkowania
  • Franczyzy
  • Inwestycje
 • Źródła danych o emisji CO2 i proces ich zbieranie 
 • Angażowanie kontrahentów w zbieranie danych
 • Źródła wskaźników niezbędnych do wyliczeni emisji
 • Narzędzia i kalkulatory wspierające obliczenia śladu węglowego
 • Zasady raportowania śladu węglowego
 • Ślad węglowy firmy a ślad produktu
 • Działania prowadzące do zmniejszenia wielkości śladu węglowego
 • Zakończenie: Sesja pytania i odpowiedzi, podsumowanie
Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć m.in.:
 • Jak są zasady obliczania śladu węglowego wg GHG Protocol – najczęściej na świecie stosowanego standardu?
 • Jak wyznaczać granice obliczeń?

Po tym szkoleniu będziesz umieć m.in.:
 • Przydzielać emisje do jednego z trzech zakresów
 • Przydzielać emisję do kategorii zakresu 3
 • Określać granice organizacyjne i operacyjne obliczeń
 • Identyfikować i obliczać emisję w zakresie 3

Metody szkoleniowe:

 • Prezentacja multimedialna
 • Omawianie przykładów/studia przypadków (case studies)
 • Warsztaty określania granic i wyliczania śladu węglowego na przykładowych danych

Ekspert prowadzący szkolenie:

Jacek Zatoński - Trener i konsultant z zakresu ochrony środowiska, w tym śladu węglowego.
Posiada wiedzę ekspercką m.in. w dziedzinach: obliczania śladu węglowego, zmian klimatu, gospodarki odpadami, ekoinnowacji, geograficznych systemów informacyjnych (mapy, analizy przestrzenne), systemów zarządzania środowiskowego, społecznej odpowiedzialności biznesu i BHP.
Absolwent Kształtowania Środowiska Przyrodniczego na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tym samym wydziale uzyskał również tytuł doktora nauk o ziemi w zakresie geografii.
Od 2006 roku aktywny zawodowo w branży ochrony środowiska. Obejmował stanowiska związane z pracami laboratoryjnymi, geologicznymi, opracowaniami dokumentacji przyrodniczej i dokumentów strategicznych dla gmin, analizami GIS, obsługą firm, wolontariatem pracowniczym itp. Dzięki pracy na różnych stanowiskach oraz współpracy zarówno z biznesem, administracją jak i organizacjami pozarządowymi posiada szeroką wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju.
Od 2008 roku zajmuje się profesjonalnie prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony środowiska (ponad 4000 godzin szkoleniowych). Przeszedł roczne szkolenie trenerskie Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (160 godz.). W pracy szkoleniowej wykorzystuje metody szkoleniowe nastawione na interakcje uczestników, specjalizuje się także w grach symulacyjnych, które sam tworzy.

 
Zasady naboru:
Zgłoszenie należy nadesłać do 3 dni roboczych przed datą szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt telefoniczny na wymienione powyżej numery telefonów, w celu upewnienia się czy są jeszcze miejsca).

Inwestycja w szkolenie:
 • Cena: 790 zł netto/Osobę (971,70 zł brutto)

Rabaty, promocje i dofinansowania dotyczące tego szkolenia:

 • Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych
 • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia Polski Ruch CP
 • 50% dla Ekspertów Czystszej Produkcji NIF-NOT - Absolwentów Szkół/Akademii Czystszej Produkcji
 • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Polski Ruch CP
 • 5% dla Absolwentów naszych szkoleń
 • 3% dla dla grupy od 2 do 3 Osób zgłoszonych z tej samej firmy 
 • 15 % przy zgłoszeniu co najmniej 4 Osób z tej samej firmy

Wymienione powyżej pozycje nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższy spośród przysługujących danemu Uczestnikowi opustów.


Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
 • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia,
 • możliwość konsultacji e-mailowych z Prelegentem przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice
Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska)
Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – Ślad węglowy zakres 3"Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?

 • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
 • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
 • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
 • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
 • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
 • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, warsztaty.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych, osobistych konsultacji z Prelegentem do 2 godzin po zakończeniu szkolenia.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
 • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe.
 • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
 • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie


Zobacz przykładowe statystyczne podsumowanie opinii o naszych szkoleniach, na podstawie ankiet ewaluacyjnych

Przykładowe opinie o naszych szkoleniach oraz pozostałe referencje

 
Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:
 • Adam Pieloch - sprawy organizacyjne i księgowe, zapisy
  tel. 668 222 646
  e-mail: a.pieloch@cp.org.pl 
 • Michał Jan Cichy - sprawy merytoryczne i organizacyjne, zapisy
  tel. 601 33 71 70
  e-mail: mj.cichy@cp.org.pl
 • Anna Jagoda-Siegmund - sprawy merytoryczne i dofinansowanie z BUR
  tel. 665 462 133
  e-mail: a.jagoda-siegmund@cp.org.pl

Serdecznie zapraszamy!


Aby przejść do formularza zgłoszeniowego on-line, kliknij poniższy klawisz:

 

https://forms.gle/LKbgRMnToMj4ZmU9A


 

Zobacz także, jakie jeszcze szkolenia przygotowaliśmy dla Ciebie

 

 

 

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz