Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie ''Raportowanie w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)''

Szkolenie ''Raportowanie w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)''

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on środa, 29 listopada 2023 | 11:15

Szkolenie - gospodarka odpadami, z uwzględnieniem odpadów opakowaniowych

Szkolenie ''Raportowanie o uwolnieniach i transferach zanieczyszczeń oraz o transferach odpadów w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)''

Szkolenie przeznaczone dla firm posiadających pozwolenia zintegrowane, które są zobowiązane po przekroczeniu progów określonych w rozporządzeniu E-PRTR (Nr 166/2006) składać sprawozdania do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) do dnia 31 marca każdego roku. Szkolenie przygotowuje uczestników do samodzielnego wypełniania sprawozdania za pomocą portalu prowadzonego przez GIOŚ.


Najbliższe terminy (ON-LINE):
 • 16 grudnia 2024 r.
 
Małe grupy szkoleniowe, praktyczna wiedza, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia.

Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych! - Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanieAdresaci szkolenia:
 • Osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska / specjaliści ds. ochrony środowiska
 • Pracownicy zakładów posiadających pozwolenia zintegrowane lub chcących takowe uzyskać
 • Doradców i konsultantów z zakresu ochrony środowiska
 • Wszystkie pozostałe osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką

Wymagania wstępne: brak (w szkoleniu mogą wziąć udział Uczestnicy nie posiadający jeszcze żadnej wiedzy w przedmiotowym temacie).
 

https://forms.gle/F6d6JUjUaL93aaHe7Organizator szkolenia:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z ponad 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017
 


Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:


 

 

Szkolenia ON-LINE dobywają się na platformie ClickMeeting.

Godziny szkolenia:
 • 9.00-14.00
  (
  plus możliwość bezpośrednich, zdalnych konsultacji dla Uczestników 14.00-16.00)

Program szkolenia
 • Wstęp (przedstawienie się, zebranie oczekiwań, prezentacja programu)
 • Wprowadzenie merytoryczne
  • Podstawowe akty prawne na poziomie europejskim i krajowym
  • Podstawowe definicje
  • Zakłady, rodzaje działalności, substancje oraz progi wydajności, do których ma zastosowanie rozporządzenie E-PRTR
  • Organy nadzoru
 • Zasady sporządzenia raportów rocznych
  • Rejestracja w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
  • Zakres raportu
  • Sposoby pozyskiwania danych i ustalania wielkości
  • Emisje do powietrza
  • Emisje do wód
  • Emisje do ziemi
  • Transfer odpadów i ścieków
 • Omówienie przykładowego raportu wprowadzonego do systemu
 • Powiązanie z raportowaniem do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE) oraz sprawozdawczością za korzystanie ze środowiska
 • Kontrole i odpowiedzialność karna
 • Zakończenie: sesja pytania i odpowiedzi, analiza przypadków, podsumowanie


Absolwent tego szkolenia

 • Wykorzystuje zapisy najważniejszych aktów prawnych dotyczących PRTR
 • Definiuje podstawowe pojęcia w zakresie PRTR
 • Rozróżnia i klasyfikuje działalności objęte obowiązkiem sprawozdawczym PRTR
 • Wypełnia sprawozdanie PRTR

 

Metody szkoleniowe: 

 • Wykład
 • Prezentacja multimedialna
 • Omawianie przykładów/studia przypadków (case studies)
 • Dyskusja moderowana


Ekspert prowadzący szkolenie:

Jacek Zatoński - Trener i konsultant z zakresu ochrony środowiska. Posiada wiedzę ekspercką m.in. w dziedzinach: emisji do powietrza oraz obliczania śladu węglowego, zmian klimatu, gospodarki odpadami, ekoinnowacji, geograficznych systemów informacyjnych (mapy, analizy przestrzenne), systemów zarządzania środowiskowego, społecznej odpowiedzialności biznesu i BHP.
Absolwent Kształtowania Środowiska Przyrodniczego na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tym samym wydziale uzyskał również tytuł doktora nauk o ziemi w zakresie geografii.
Od 2006 roku aktywny zawodowo w branży ochrony środowiska. Obejmował stanowiska związane z pracami laboratoryjnymi, geologicznymi, opracowaniami dokumentacji przyrodniczej i dokumentów strategicznych dla gmin, analizami GIS, obsługą firm, wolontariatem pracowniczym itp. Dzięki pracy na różnych stanowiskach oraz współpracy zarówno z biznesem, administracją jak i organizacjami pozarządowymi posiada szeroką wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju.
Od 2008 roku zajmuje się profesjonalnie prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony środowiska (ponad 4000 godzin szkoleniowych). Przeszedł roczne szkolenie trenerskie Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (160 godz.). W pracy szkoleniowej wykorzystuje metody szkoleniowe nastawione na interakcje uczestników, specjalizuje się także w grach symulacyjnych, które sam tworzy.Zasady naboru:
Szkolenie ma charakter otwarty. Dla zgłoszenia na szkolenie wymagane jest:

do 5 dni roboczych przed datą szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt w celu ustalenia, czy są jeszcze miejsca).Inwestycja w szkolenie:

Cena: 790 zł netto (971,70 brutto)/OsobęRabaty, promocje i dofinansowania dotyczące tego szkolenia:

 • Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych
 • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia Polski Ruch CP
 • 50% dla Ekspertów Czystszej Produkcji NIF-NOT - Absolwentów Szkół/Akademii Czystszej Produkcji
 • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Polski Ruch CP
 • 5% dla Absolwentów naszych szkoleń
 • 3% dla dla grupy od 2 do 3 Osób zgłoszonych z tej samej firmy 
 • 15 % przy zgłoszeniu co najmniej 4 Osób z tej samej firmy

Uwaga! powyższe rabaty/promocje nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższy przysługujący spośród wymienionych powyżej opustów

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
 • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia,
 • możliwość konsultacji e-mailowych z Prelegentem przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia. 

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice
Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska)

Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – PRTR"Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?
 • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
 • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
 • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
 • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
 • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
 • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, studia przypadków (case studies), warsztaty.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych osobistych konsultacji z Prelegentem 2 godziny po zakończeniu szkolenia.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
 • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe
 • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
 • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie.

 

Zobacz przykładowe statystyczne podsumowanie opinii o naszych szkoleniach, na podstawie ankiet ewaluacyjnychPrzykładowe opinie o naszych szkoleniach oraz pozostałe referencje
Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:

Serdecznie zapraszamy!
 

 

 https://forms.gle/F6d6JUjUaL93aaHe7


Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz