Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie ''CBAM - graniczny podatek węglowy: nowy obowiązek importerów, na drodze do redukcji emisji gazów cieplarnianych''

Szkolenie ''CBAM - graniczny podatek węglowy: nowy obowiązek importerów, na drodze do redukcji emisji gazów cieplarnianych''

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on środa, 29 listopada 2023 | 12:00

 

 

Szkolenie: "CBAM - graniczny podatek węglowy: nowy obowiązek importerów, na drodze do redukcji emisji gazów cieplarnianych"

Małe grupy szkoleniowe, praktyczna wiedza, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia.
 
Najbliższe zaplanowane terminy:
 • Udział ON-LINE lub stacjonarnie w Katowicach:
  • Szkolenia dwudniowe:
   • 23-24 maja 2024 r.
   • 19-20 czerwca 2024 r.

Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych! - Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie


Od 1 października 2023 r. w Unii Europejskiej obowiązuje graniczny podatek węglowy (CBAM – ang. Carbon Border Adjustment Mechanism). Import do UE towarów wytwarzanych w wybranych branżach wysokoemisyjnych (cement, żelazo, stal, aluminium, energia elektryczna oraz niektóre wyroby przemysłu chemicznego jak nawozy i wodór) będzie wiązać się z dodatkowymi obowiązkami i formalnościami, a po okresie przejściowym z dodatkowymi kosztami. Dotyczy to również wyrobów pochodnych, jak np. produkty z wymienionych metali typu drut, śruby, blachy, płyty, profile, rury czy pojemniki.
Jeśli importują Państwo tego typu towary powinni Państwo wziąć udział w tym szkoleniu aby poznać zasady CBAM oraz obowiązki które należy dopełnić.

 
Adresatami tego szkolenia są:

 • Osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska
 • Osoby odpowiedzialne za rozliczenia import towarów i rozliczenia podatkowe
 • Wszystkie inne osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

https://forms.gle/LKbgRMnToMj4ZmU9A


Organizator:

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z ponad 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017


 Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:


 Szkolenia ON-LINE odbywają się na platformie ClickMeeting.

Miejsca szkoleń stacjonarnych:

 • Katowice
  • Polskie Centrum Czystszej Produkcji; sala szkoleniowa pod adresem: ul. Krasińskiego 8 / 135
   lub
  • Park Technologiczny Ekoenergia Woda Bezpieczeństwo, ul. Żeliwna 38a

 
Godziny szkolenia:
 • Dwudniowe: 
  • 9.00 - 15.00 (plus możliwość konsultacji dla Uczestników szkolenia: 15,00-17,00 w drugim dniu szkolenia)

 

Program szkolenia dwudniowego:

 Dzień 1

 • Wstęp: przedstawienie, zebranie oczekiwań, przedstawienie programu
 • Co to jest CBAM i na czym polega
 • Czym są zmiany klimatu i na czym polega europejska strategia klimatyczna
 • Ogólne informacje o  systemie handlu emisjami EU ETS (CBAM jest jego uzupełnieniem)
 • Cel wprowadzenia CBAM
 • Podstawa prawna (rozporządzenie wprowadzające i wykonawcze)
 • Źródła informacji o CBAM
 • Zakres obowiązywania
  • Kategorie produktów – ćwiczenie z ustalania które produkty podlegają pod CBAM
  • Obszary geograficzne
  • Kryterium wartości
 • Podmioty objęte przepisami
 • Organy biorące udział w procesie
 • Kontrole kary i odpowiedzialność
 • Harmonogram wdrażania, długość okresu przejściowego
 • Obowiązki CBAM w okresie przejściowym do 2026 roku
 • Obowiązki CBAM w okresie docelowym od 2026 roku
 • Przyszłość regulacji CBAM – wprowadzenie nowych kategorii produktów i obowiązków
 • Plan wdrażania we firmie
  • Określenie produktów objętych CBAM
  • Zasady współpracy i zbierania danych od dostawców
  • Potrzebne zasoby lub delegacja obowiązków
 • Informacje o emisjach
  • Gazy uwzględniane w mechanizmie
  • Ekwiwalent dwutlenku węgla i GWP
  • Emisje wbudowane w towary i prekursory
  • Emisje bezpośrednie
  • Emisje pośrednie
 • Portal CBAM i jego funkcje – jak składać sprawozdania

Dzień 2

 • Zasady obliczanie emisji wbudowanych
  • Możliwe metodyki obliczania w fazie przejściowej i docelowej
  • Ścieżki produkcyjne
  • Granice systemowe
  • Towary proste
  • Towary złożone
  • z wytwarzania energii z sieci oraz w instalacjach, w tym z kogeneracji (CHP)
  • Emisje materiałów wsadowych (prekursorów)
  • Wartości standardowe dostarczone przez Komisję Europejską
 • Przykłady obliczenia emisji dla
  • wyrobów ze stali i żelaza,
  • wyrobów z aluminium
  • klinkieru i cementu
  • nawozów
  • innych wskazanych przez uczestników
 • Uwzględnianie opłaty emisyjnej uiszczanej w państwie trzecim
 • Arkusz zbierania danych od dostawców – jak go wypełniać
 • Zakończenie: sesja pytania i odpowiedzi, podsumowanie


Absolwent tego szkolenia:

 • Ocenia zakres nowych obowiązków dotyczących granicznego podatku węglowego (CBAM) dla danego podmiotu,
 • Uzasadnia wprowadzenie CBAM,
 • Rozróżnia jakich produktów dotyczy CBAM,
 • Szacuje koszty związane z nowymi obowiązkami,
 • Identyfikuje emisje wbudowane oraz wie jak je obliczać,
 • Wypełnia sprawozdania kwartalne CBAM,
 • Planuje przygotowanie firmy do wdrożenia CBAM.

 

Metody szkoleniowe:

 •  Wykład
 •  Prezentacja multimedialna
 •  Omawianie przykładów/studia przypadków (case studies)
 •  Dyskusja moderowana
 •  Rozwiązywanie testów
 •  Warsztaty z wyliczania emisji wbudowanych, na przykładowych danychEkspert prowadzący szkolenie:
 
Jacek Zatoński - Trener i konsultant z zakresu ochrony środowiska, w tym śladu węglowego.
Posiada wiedzę ekspercką m.in. w dziedzinach: obliczania śladu węglowego, zmian klimatu, gospodarki odpadami, ekoinnowacji, geograficznych systemów informacyjnych (mapy, analizy przestrzenne), systemów zarządzania środowiskowego, społecznej odpowiedzialności biznesu i BHP.
Absolwent Kształtowania Środowiska Przyrodniczego na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tym samym wydziale uzyskał również tytuł doktora nauk o ziemi w zakresie geografii.
Od 2006 roku aktywny zawodowo w branży ochrony środowiska. Obejmował stanowiska związane z pracami laboratoryjnymi, geologicznymi, opracowaniami dokumentacji przyrodniczej i dokumentów strategicznych dla gmin, analizami GIS, obsługą firm, wolontariatem pracowniczym itp. Dzięki pracy na różnych stanowiskach oraz współpracy zarówno z biznesem, administracją jak i organizacjami pozarządowymi posiada szeroką wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju.
Od 2008 roku zajmuje się profesjonalnie prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony środowiska (ponad 4000 godzin szkoleniowych). Przeszedł roczne szkolenie trenerskie Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (160 godz.). W pracy szkoleniowej wykorzystuje metody szkoleniowe nastawione na interakcje uczestników, specjalizuje się także w grach symulacyjnych, które sam tworzy.


Zasady naboru:
do 3 dni roboczych przed datą szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt telefoniczny na wymienione powyżej numery telefonów, w celu upewnienia się czy są jeszcze miejsca).

Inwestycja w szkolenie:
 • Cena:
  • szkolenie dwudniowe: 1290 zł netto/Osobę (1586,70 zł brutto)
 

Rabaty, promocje i dofinansowania dotyczące tego szkolenia:

 • Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych
 • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia Polski Ruch CP
 • 50% dla Ekspertów Czystszej Produkcji NIF-NOT - Absolwentów Szkół/Akademii Czystszej Produkcji
 • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Polski Ruch CP
 • 5% dla Absolwentów naszych szkoleń
 • 3% dla grupy od 2 do 3 Osób zgłoszonych z tej samej firmy 
 • 15 % przy zgłoszeniu co najmniej 4 Osób z tej samej firmy

Wymienione powyżej pozycje nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższy spośród przysługujących danemu Uczestnikowi opustów.


Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
 • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia,
 • możliwość konsultacji e-mailowych z Prelegentem przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice
Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska)
Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – CBAM"Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?

 • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
 • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
 • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
 • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
 • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
 • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, warsztaty.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych, osobistych konsultacji z Prelegentem do 2 godzin po zakończeniu szkolenia.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
 • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe.
 • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
 • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie


Zobacz przykładowe statystyczne podsumowanie opinii o naszych szkoleniach, na podstawie ankiet ewaluacyjnych

Przykładowe opinie o naszych szkoleniach oraz pozostałe referencje

 
Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:
 • Adam Pieloch - sprawy organizacyjne i księgowe, zapisy
  tel. 668 222 646
  e-mail: a.pieloch@cp.org.pl 
 • Michał Jan Cichy - sprawy merytoryczne i organizacyjne, zapisy
  tel. 601 33 71 70
  e-mail: mj.cichy@cp.org.pl
 • Anna Jagoda-Siegmund - sprawy merytoryczne i dofinansowanie z BUR
  tel. 665 462 133
  e-mail: a.jagoda-siegmund@cp.org.pl

Serdecznie zapraszamy!


Aby przejść do formularza zgłoszeniowego, kliknij poniższy klawisz:

 

https://forms.gle/LKbgRMnToMj4ZmU9A


 

Zobacz także, jakie jeszcze szkolenia przygotowaliśmy dla Ciebie

 

 

 

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz