Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie ''Transgraniczne przemieszczanie odpadów''

Szkolenie ''Transgraniczne przemieszczanie odpadów''

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on środa, 29 listopada 2023 | 10:05

  

Szkolenie "Transgraniczne przemieszczanie odpadów"

Najbliższe terminy (ON-LINE):

 • 6 września 2024 r.
 • 26 listopada 2024 r.

 

Małe grupy szkoleniowe, praktyczna wiedza, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia.

Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych! - Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie

 

Jeśli Twoja firma planuje wejść na rynek międzynarodowy w zakresie obrotu odpadami lub już w nim uczestniczy – i chcesz zadbać o to, aby nie naruszała przepisów w tym zakresie, czym mogłaby narazić się na sankcje prawne i finansowe oraz pogorszenie wizerunku – to szkolenie jest dla Ciebie.

Adresaci szkolenia:

 • Firmy wywożące lub przywożące odpady do Polski lub zainteresowane tą dzielnością
 • Osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska / specjaliści ds. ochrony środowiska
 • Osoby odpowiedzialne za gospodarkę odpadami / specjaliści ds. gospodarki odpadami
 • Sprzedawcy, pośrednicy w obrocie odpadami i surowcami wtórnymi
 • Firmy transportujące odpady
 • Pełnomocnicy i konsultanci w zakresie ochrony środowiska
 • Wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką


Wymagania wstępne: brak, w szkoleniu mogą wziąć udział uczestnicy nie posiadający jeszcze żadnej wiedzy w przedmiotowym temacie


https://forms.gle/c9ct3egqRT5jUMni7
 


Organizator:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z ponad 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017 Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:


 

 

Szkolenia ON-LINE odbywają się na platformie ClickMeeting.

Godziny szkolenia:
 • 8.15-15.00

Program szkolenia:

 • Wstęp (przedstawienie się, zebranie oczekiwań, prezentacja programu)
 • Wprowadzenie merytoryczne
  • Podstawowe akty prawne na poziomie globalnym, europejskim i krajowym
  • Podstawowe definicje
  • Podmioty biorące udział w transgranicznym przemieszczaniu odpadów oraz organy nadzoru
  • Klasyfikacja odpadów (kody odpadów, lista zielona i bursztynowa)
  • Procesy odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania
 • Zasady i obowiązki
  • Wymogi dla transportu odpadów
  • Zasady transgranicznego przemieszczania odpadów w obrębie Wspólnoty Europejskiej i poza jej obszar
  • Procedura informowania dla odpadów z listy zielonej (np. tworzywa sztuczne, złom, sztuczka szklana, makulatura, opony)
  • Procedura uprzedniego zgłoszenia i zgody z listy bursztynowej (odpady niebezpieczne, pojazdy, tworzywa sztuczne, zmieszane odpady komunalne )
  • Gwarancje finansowe i niefinansowe
  • Sprzeciw wobec planowanego międzynarodowego przemieszczenia odpadów
  • BDO – wpis do rejestru i prowadzenie ewidencji odpadów
  • SENT – rejestracja, zgłoszenia i wypełnianie formularzy
  • Sprawozdawczość do GIOŚ
 • Kontrole i odpowiedzialność karna w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów
  • Czym jest nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów
  • Kontrole transgraniczne przemieszczanie odpadów
  • Postępowanie w przypadku stwierdzenia nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów i zwrot odpadów
  • Konsekwencje naruszenia przepisów – sankcje karne
 • Perspektywy zmian w przepisach dotyczących TPO w świetle planowanych przepisów UE
 • Zakończenie: sesja pytania i odpowiedzi, analiza przypadków, podsumowanie


Absolwent tego szkolenia: 
 • Definiuje podstawowe pojęcia w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów
 • Klasyfikuje odpady dla potrzeb międzynarodowego przemieszczenia odpadów
 • Ustala procedurę przemieszczenia odpadów
 • Realizuje procedury międzynarodowego przemieszczania odpadów
 • Wypełnia dokumenty wymagane podczas międzynarodowego przemieszczenia odpadów
 • Organizuje obowiązki uczestnika międzynarodowego przemieszczenia odpadów


Metody szkoleniowe:

 • Wykład
 • Prezentacja multimedialna
 • Omawianie przykładów/studia przypadków (case studies)
 • Dyskusja moderowana
 • Rozwiązywanie testów
 • Warsztaty wypełniania niezbędnych dokumentów


Ekspert prowadzący szkolenie:

Jacek Zatoński - Trener i konsultant z zakresu ochrony środowiska, w tym śladu węglowego.
Posiada wiedzę ekspercką m.in. w dziedzinach: obliczania śladu węglowego, zmian klimatu, gospodarki odpadami, ekoinnowacji, geograficznych systemów informacyjnych (mapy, analizy przestrzenne), systemów zarządzania środowiskowego, społecznej odpowiedzialności biznesu i BHP.
Absolwent Kształtowania Środowiska Przyrodniczego na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tym samym wydziale uzyskał również tytuł doktora nauk o ziemi w zakresie geografii.
Od 2006 roku aktywny zawodowo w branży ochrony środowiska. Obejmował stanowiska związane z pracami laboratoryjnymi, geologicznymi, opracowaniami dokumentacji przyrodniczej i dokumentów strategicznych dla gmin, analizami GIS, obsługą firm, wolontariatem pracowniczym itp. Dzięki pracy na różnych stanowiskach oraz współpracy zarówno z biznesem, administracją jak i organizacjami pozarządowymi posiada szeroką wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju.
Od 2008 roku zajmuje się profesjonalnie prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony środowiska (ponad 4000 godzin szkoleniowych). Przeszedł roczne szkolenie trenerskie Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (160 godz.). W pracy szkoleniowej wykorzystuje metody szkoleniowe nastawione na interakcje uczestników, specjalizuje się także w grach symulacyjnych, które sam tworzy.

Zasady naboru:
Szkolenie ma charakter otwarty. Dla zgłoszenia na szkolenie wymagane jest:

do 3 dni roboczych przed datą szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt w celu ustalenia, czy są jeszcze miejsca).


Inwestycja w szkolenie:

 • Cena: 690 zł netto/Osobę (848,70 zł brutto)


Rabaty, promocje i dofinansowania dotyczące tego szkolenia:
 

 • Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych
 • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia Polski Ruch CP
 • 50% dla Ekspertów Czystszej Produkcji NIF-NOT - Absolwentów Szkół/Akademii Czystszej Produkcji
 • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Polski Ruch CP
 • 5% dla Absolwentów naszych szkoleń
 • 3% dla dla grupy od 2 do 3 Osób zgłoszonych z tej samej firmy 
 • 15 % przy zgłoszeniu co najmniej 4 Osób z tej samej firmy

Uwaga! powyższe rabaty/promocje nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższy przysługujący spośród wymienionych powyżej opustów

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
 • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 1 godziny po zakończeniu szkolenia,
 • możliwość konsultacji e-mailowych z Prelegentem przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.


Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice
Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska)
Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – Międzynarodowe przemieszczanie odpadów"
Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?

 • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
 • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
 • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
 • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
 • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
 • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, studia przypadków (case studies), warsztaty.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych osobistych konsultacji z Prelegentem bezpośrednio po zakończeniu szkolenia.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
 • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe
 • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
 • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie.

 

Zobacz przykładowe statystyczne podsumowanie opinii o naszych szkoleniach, na podstawie ankiet ewaluacyjnych

Przykładowe opinie o naszych szkoleń oraz pozostałe referencje

 

Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:

Serdecznie zapraszamy!

 

https://forms.gle/c9ct3egqRT5jUMni7

 
Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz