Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji działa na rzecz ochrony środowiska w przedsiębiorstwach i innych organizacjach. Namawiamy do podejmowania działań z tego zakresu i udowadniamy, że działania takie mogą przynieść firmom wymierne korzyści, w tym ekonomiczne.
W szczególny sposób promujemy nowoczesną strategię ochrony środowiska, zalecaną przez ONZ - Czystszą Produkcję (ang. Cleaner Production - CP; Czystsza Produkcja zakłada zapobieganie zanieczyszczeniom i marnotrawstwu zasobów u źródła ich powstawania: np. zamiast oczyszczać spaliny - zmień paliwo, zamiast zajmować się odpadem - spraw, by nie powstał on w ogóle itp.). Pokazujemy też jakimi metodami można poprawiać wpływ firm na środowisko. Wszystko po to, aby nasze otoczenie było choć trochę czystsze, a firmy przekonywały się, że ochrona środowiska może być dla nich opłacalna - nie tylko z powodu poprawy wizerunku, ale też dzięki oszczędnościom (mniej zużytej wody = mniejsze opłaty, mniej emisji do powietrza = mniejsze opłaty lub ich brak itd.).

Naszym podstawowym kursem jest "Akademia Czystszej Produkcji", adresowana głównie do przedsiębiorców. Podczas Akademii jej Uczestnicy nie tylko zdobywają wiedzę na temat praktyki ochrony środowiska w firmach i innych organizacjach, ale też w praktyczny sposób realizują u siebie przykładową zmianę proekologiczną. Dla zapewnienia Uczestnikom motywacji do dalszych działań (aby nie zakończyło się na jednym projekcie) zapraszamy Ich do udziału w dwóch rejestrach dla firm odpowiedzialnych ekologicznie i społecznie, które prowadzimy. Bardziej zaawansowany z tych rejestrów, Polski Rejestr Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, zyskał uznanie polskich władz. Obecnie funkcjonuje on pod przewodnictwem Wiceministra Klimatu i Środowiska oraz pod patronatem m.in. Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Podejmujemy też inne działania edukacyjne, informacyjno-wydawnicze - m.in. strony internetowe www.cp.org.pl i www.prcpiop.pl, ogólnopolskie czasopismo "Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie"), portale społecznościowe - a także działania konsultacyjno-wdrożeniowe.

Zrzeszamy ekspertów, specjalistów i pasjonatów ochrony środowiska, doświadczonych praktyków oraz przedstawicieli świata nauki.

Działamy na terenie całej Polski, w szczególności na Śląsku i Mazowszu. Nasza siedziba - Polskie Centrum Czystszej Produkcji - mieści się w Katowicach, w budynku Politechniki Śląskiej.

Możesz wspierać nasze działania na wiele sposobów, np. przekazując darowiznę na nasze konto, zostając naszym Członkiem Wspierającym (jako Firma) lub Członkiem Zwyczajnym (jako Osoba), zgłaszając się jako Wolontariusz, Stażysta lub po prostu informując o nas i o naszych działaniach swoich Znajomych, albo wybierając wspieranie Stowarzyszenia przy okazji zakupów internetowych - dzięki Fundacji FaniMani. Jeśli chcesz nawiązać z nami kontakt, zapraszamy do rozmowy - wspólnie określimy możliwości współpracy.

Polski Ruch Czystszej Produkcji powstał w wyniku konferencji UNEP "Przemysł i środowisko" w Warszawie (1989), jako pierwszy krajowy program zajmujący się Czystszą Produkcją - strategią zdefiniowaną i ogłoszoną w tym czasie przez ONZ. W formie stowarzyszenia działamy od roku 1999.
Wśród otrzymanych nagród możemy wymienić np. nagrodę ONZ „Global 500” z 1998 r. oraz tę najnowszą - Ekolaur Polskiej Izby Ekologii 2017 za całokształt działań na rzecz ochrony środowiska.

Jesteśmy członkiem UN Global Compact, europejskiej sieci EREK, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Partnerstwa na Rzecz Realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 ONZ, Polskiego Paktu Plastikowego oraz Śląskiej Sieci Trzeciego Sektora (organizacji wspierającej NGO-sy działające na Śląsku).
Mamy podpisane stałe umowy o współpracy z Wydziałami Organizacji i Zarządzania, Inżynierii Materiałowej oraz Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej, a także z Polską Izbą Ekologii.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.