Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Nasze Stowarzyszenie na Światowym Kongresie Bezpieczeństwa Chemicznego CHEMSS 2016.

Nasze Stowarzyszenie na Światowym Kongresie Bezpieczeństwa Chemicznego CHEMSS 2016.

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on poniedziałek, 25 kwietnia 2016 | 12:33

 
„Odpowiedzialność biznesu we wdrażaniu zintegrowanej oceny oddziaływania”, to myśl przewodnia dyskusji panelowej, która obyła się w ramach seminarium: „Zintegrowana ocen oddziaływania - wyzwanie dla nowych inwestycji – CHEMSS 2016”, w trakcie pierwszego Światowego Kongresu Bezpieczeństwa Chemicznego - The Gobal Summit on Chemical Safety and Security CHEMSS 2016.

Kongres Bezpieczeństwa Chemicznego to pierwsze w Polsce spotkanie inwestorów z przemysłu, samorządów, administracji oraz ekspertów ds. ochrony środowiska i biznesu. W trakcie seminarium przedstawiono wpływ inwestycji na środowisko w połączeniu z oceną ekonomiczną korzyści środowiskowych i społecznych związanych z wybranymi technologiami.

Stowarzyszenie PRCP, reprezentowane przez kol. Marka Wasilewskiego, uczestniczyło w dyskusji panelowej. W nawiązaniu do tematyki seminarium oraz myśli wiodącej panelu uzyskaliśmy możliwość aby ramowo zaprezentować System Dobrowolnych Zobowiązań Ekologicznych w Polskim Programie Czystszej Produkcji (DZE CP). Dyskusja, stworzyła również okazję do podzielenia się naszymi - już ponad 25 letnimi - doświadczeniami w realizowaniu Programu Czystszej Produkcji w Polsce.

Dyskusja poprzedzona została sesją seminaryjną, w trakcie której uczestnicy seminarium mieli okazję wysłuchać kilku prezentacji podejmujących tematykę zintegrowanej oceny oddziaływania w następujących aspektach: jako kluczowego elementu zarządzania środowiskowego, w kontekście oddziaływań transgranicznych, najlepszych praktyk w zakresie rozwoju i wprowadzania zintegrowanej oceny wpływu, w tym społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility - CSR), jako katalizatora idei „circular economy” (tj. tzw. gospodarki o obiegu zamkniętym) oraz wykorzystanie oceny ryzyka jako elementu zintegrowanej oceny oddziaływania na przykładzie badania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów.

Program Czystszej Produkcji, propagujący i wdrażający w polskim przemyśle takie zasady, jak: zapobieganie zanieczyszczeniom, ciągłe doskonalenie działań środowiskowych, dążenie do produkcji „bezodpadowej”, zamykanie obiegów materiałowych, promowanie idei „circular economy” oraz analiza oddziaływań środowiskowych w możliwie szerokim zakresie cyklu życia wyrobu, włączając w to również fazę projektowania, w sposób jednoznaczny wpisuje się w tezy przedstawiane i dyskutowane w trakcie seminarium.

W seminarium , któremu przewodniczył dr Andrzej Jagusiewicz – były Główny Inspektor Ochrony Środowiska, obecnie Dyrektor Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS), uczestniczyli prof. Jozef Pacyna oraz Dr Leonor Tarrason reprezentujący Norweski Instytut Ochrony Powietrza (NILU), Pan Whicher Schrage – były sekretarz Konwencji UNECE o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, prof. Wojciech Nowak, Centrum Energetyki AGH Kraków, dr Tomasz Szczygielski - Politechnika Warszawska, dr Monika Konieczyńska - reprezentująca Państwowy Instytut Geologiczny. Gościem honorowym CHEMSS 2016 był Dyrektor Wykonawczy Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska (EEA) w Kopenhadze, prof. Hans Bruyninckx, który przedstawił interesujący wykład dotyczący roli Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska w zwiększaniu bezpieczeństwa ekologicznego oraz przyczynianiu się do promowania idei „circular economy” i zrównoważonego rozwoju.

W tracie seminarium zostało zaprezentowane konsorcjum ICENIL. Jest to pierwszy tego typu polski podmiot, który zajmie się wdrażaniem ekologicznych technologii energetycznych oraz zmniejszeniem ryzyka skażeń chemicznych, wynikających ze złego zarządzania substancjami toksycznymi i odpadami przez zakłady przemysłowe. Skład konsorcjum tworzą Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS), Norweski Instytut Ochrony Powietrza (NILU) i NILU Polska oraz Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej.

Poza Seminarium nt. oceny wpływu inwestycji na środowisko, wiodącymi wydarzeniami programu CHEMSS 2016, były następujące wydarzenia: Forum „Cyber-bezpieczeństwo i niezawodność przemysłowych systemów kontroli”, Afrykańskie Forum Bezpieczeństwa Chemicznego, Ukraińskie Forum Bezpieczeństwa Chemicznego, tzw. Dialog Chiński, w trakcie którego liczna delegacja chińska przedstawił politykę i potrzeby Chin w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego oraz Forum Technologii Podwójnego Przeznaczenia, gdzie zademonstrowano potencjał i doświadczenia polskich i międzynarodowych producentów techniki wojskowej i cywilnej w rozwoju i produkcji sprzętu ochronnego i podwójnego przeznaczenia.

Na zakończenie Kongresu Bezpieczeństwa Chemicznego została przyjęta deklaracja ws. rozwoju globalnej kultury bezpieczeństwa chemicznego, a także zainicjowano międzynarodowe konsorcjum ws. utworzenia w Polsce międzynarodowego centrum szkoleń praktycznych w zakresie bezpieczeństwa chemicznego.

Więcej na temat kongresu i targów na stronie http://www.chemss2016.org.

Opracował: Marek Wasilewski
Członek Zarządu Stowarzyszenia
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz