Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , » Czystsze Inspiracje: Odzysk ciepła z procesów technologicznych w firmie BOLIX

Czystsze Inspiracje: Odzysk ciepła z procesów technologicznych w firmie BOLIX

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on środa, 15 czerwca 2016 | 15:21
Pozyskiwanie ciepła zazwyczaj wiąże się ze spalaniem paliw, co powoduje emisje, a zwykle także powstawanie odpadów. Są jednak procesy, w których powstaje „ciepło odpadowe”, będące ubocznym efektem danego procesu. Zamiast je tracić, dlaczego więc z niego nie skorzystać?

W firmie Bolix wdrożono innowacyjny, prototypowy system odzysku ciepła i oczyszczania spalin. Jest to innowacyjny, prototypowy sposób odzyskiwania i wykorzystania ciepła odpadowego, opracowany przez dr. inż. Piotra Ostrowskiego z Politechniki Śląskiej, chroniony polskimi patentami. Zastosowany tu niekonwencjonalny wymiennik ciepła odzyskuje nawet 3 razy więcej mocy niż jego standardowy odpowiednik.

W opisywanym rozwiązaniu wykorzystano potencjał ciepła odpadowego z urządzeń produkcyjnych w zakładowej suszarni piasku. Ciepło odzyskane w instalacji bezprzeponowego schładzania i oczyszczania spalin jest przekazywane do wody obiegowej w układzie centralnego ogrzewania.

Uruchomiony w grudniu 2014 r. ww. zautomatyzowany system odzysku ciepła ze spalin wylotowych przynosi wymierne korzyści. Instalacja zapewnia obecnie oszczędność ponad 25% energii wytwarzanej do ogrzania budynków Firmy przy pomocy zakładowej kotłowni olejowej.

Wdrożenie tej innowacji przekłada się również na korzyści ekonomiczne, szacowane na ok. 37.000 zł rocznie, dzięki redukcji zużycia oleju opałowego lekkiego. Inwestycja zwróci się w około 4 lata.

W wyniku wprowadzonej zmiany zredukowane zostały również oddziaływania na środowisko w postaci emisji gazowych i pyłowych.

Opracowała:
Magdalena Jurczak
Pełnomocnik ds. Czystszej Produkcji
w BOLIX S.A. Żywiec
Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz