Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , , , , , , , , , , » Dobre praktyki CP: 13. Instalacje do ujmowania biogazu oraz wytwarzania energii w kogeneracji (BWiK WOD-KAN)

Dobre praktyki CP: 13. Instalacje do ujmowania biogazu oraz wytwarzania energii w kogeneracji (BWiK WOD-KAN)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on poniedziałek, 30 marca 2020 | 09:00


Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją

Przykład nr 13:
Instalacje do ujmowania biogazu oraz wytwarzania w kogeneracji energii elektrycznej i cieplnej

Firma: BWiK WOD-KAN Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej

Branża: wodno-kanalizacyjna, odpadowa

Zasoby, których dotyczy to działanie:
 • Energia elektryczna
 • Energia cieplna
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
 • Emisje do atmosfery
 • Odpady
Koszt wdrożenia:
 • Etap 1, rok 2000: Wysoki
 • Etap 2, rok 2014: Wysoki (ok. 20,6 mln. zł)
Opis problemu:
 1. Procesy oczyszczania ścieków i zagospodarowania odpadów są bardzo energochłonne. Jednocześnie w ściekach i w odpadach komunalnych zakumulowany jest znaczący, możliwy do odzyskania w wyniku procesu fermentacji, potencjał energetyczny.
 2. Biogaz może być pozyskiwany dzięki fermentacji organicznej frakcji odpadów komunalnych, a jego wykorzystanie właśnie z takiego źródła stało się możliwe dzięki budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska.

Zastosowane rozwiązanie:
 1. W 2000 r. w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków wykonano instalację ujmowania biogazu z osadów ściekowych i wytwarzania w kogeneracji energii elektrycznej i cieplnej. Został zakupiony pierwszy gazogenerator.
 2. W 2014 r. w ramach „Budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów”, powstała instalacja umożliwiająca wytwarzanie biogazu z odpadów komunalnych oraz produkcję energii elektrycznej i energii cieplnej w zblokowanych elektrociepłowni gazowych tzw. „gazmotorach”. Nadwyżki biogazu z ZZO są przesyłane rurociągiem do elektrociepłowni biogazowej w Oczyszczalni Ścieków, dla pełnego wykorzystania wytworzonej energii elektrycznej i cieplnej.

Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia:
 • Roczna produkcja:
  • biogazu: ok. 600 000 m3/rok
  • energii elektrycznej: ok. 1 300 MWh (pokrywa średnio ponad 20% zapotrzebowania procesu oczyszczania ścieków i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz w pełni zabezpiecza potrzeby Spółki w energię cieplną)
  • energii cieplnej: ok. 8 000 GJ.
 • Wykorzystywanie odnawialnego źródła energii
 • Oszczędności dla mieszkańców (cena dostawy 1 m3 wody i odprowadzania ścieków dla mieszkańców Białej Podlaskiej wynosi 6,83 zł i jest najniższa w woj. lubelskim).
Realizacja w/w zadania wpisuje się w działania proekologiczne realizowane przez Spółkę w ramach idei EKOCITY Biała Podlaska (ekologiczne miasto) oraz w strategię zrównoważonego rozwoju realizowaną w ramach Programu Czystszej Produkcji.

Komory fermentacyjne i zbiornik biogazu – Zakład Zagospodarowania Odpadów
Gazmotory – Zakład Zagospodarowania Odpadów


Źródła:
 • „Raporty o zrównoważonym rozwoju” składane przez BWiK WOD-KAN Sp. z o.o. w ramach Ruchu Czystszej Produkcji
 • Materiały nadesłane przez firmę BWiK WOD-KAN Sp. z o.o.
https://www.cp.org.pl/goz
Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz