Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji

Dobre praktyki CP: 15. Elektrownia słoneczna w firmie (BWiK WOD-KAN)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on poniedziałek, 30 marca 2020 | 09:10


Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją

Przykład nr 15:
Budowa instalacji fotowoltaicznej

Firma:
BWiK WOD-KAN Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej

Branża: wodno-kanalizacyjna, odpadowa

Zasoby, których dotyczy to działanie:
 • Energia elektryczna
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
 • Emisje do atmosfery
Koszt wdrożenia: Wysoki (ok. 585 000 zł)
Opis problemu:
Obsługiwana przez Spółkę Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Narutowicza (SUW) od 2007 r. jest ogrzewana przy pomocy 8 pomp ciepła, które do swojej pracy wykorzystują ciepło wody ujmowanej ze studni jurajskiej. Do pracy sprężarek pomp potrzebna jest energia elektryczna, która dotychczas była kupowana z zakładu energetycznego. Postanowiono, aby również pozyskiwanie energii elektrycznej do pracy przyjaznych dla środowiska pomp ciepła odbywało się w sposób jak najbardziej ekologiczny, tj. przy pomocy własnej instalacji fotowoltaicznej.
  Zastosowane rozwiązanie:
  W ramach projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w spółce Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” wykonano elektrownię słoneczną: instalację fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej 108,54 kW i mocy przyłączeniowej 100 kW, składającej się z 402 szt. polikrystalicznych paneli fotowoltanicznych o mocy 270 Wp każdy. Zostały zainstalowane na dachu budynku magazynowego i administracyjnego. Stosownie do potrzeb zmodernizowano także stację transformatorową. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

  Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia:
   • redukcja emisji gazów cieplarnianych o 33,22 tony ekwiwalentu CO2/rok
   • dywersyfikacja dostaw energii, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego firmy
   • produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii: 100 MWhe/rok liczba nowo utworzonych miejsc pracy: 1
    Realizacja zadania wpisuje się w działania proekologiczne realizowane przez Spółkę w ramach idei EKOCITY Biała Podlaska (ekologiczne miasto) oraz w strategię zrównoważonego rozwoju realizowaną w ramach Programu Czystszej Produkcji.


    Instalacja fotowoltaiczna - galeria:
    Źródła:
    • Materiały nadesłane przez firmę BWiK WOD-KAN Sp. z o.o.
    https://www.cp.org.pl/goz
    Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.    Udostępnij

    0 komentarze :

    Prześlij komentarz