Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Nasze patronaty: Ekolaury 2020 PIE

Nasze patronaty: Ekolaury 2020 PIE

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 17 kwietnia 2020 | 17:58


Podobnie jak w poprzednich latach, nasze Stowarzyszenie oraz "Czasopismo Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie" objęły patronatem medialnym kolejną edycję konkursu "Ekolaury" Polskiej Izby Ekologii.

W szczególności polecamy utworzoną we współpracy z nami kategorię "Czystsza Produkcja" - dla projektów zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, zapobiegających nadmiernemu zużyciu zasobów oraz zamykających obiegi materiałowe.Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów.

  Celem Konkursu jest:
 • wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w edukację ekologiczną;
 • popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej;
 • promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. 
  Ekolaury i wyróżnienia są przyznawane w kategoriach:
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
 • Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
 • Ekoprodukt, zielone technologie
 • Edukacja ekologiczna
 • Ochrona przyrody i zwiększenie bioróżnorodności
 • Energooszczędność, efektywność energetyczna
 • Czystsza Produkcja
 • Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska
  Kryteria i zasady oceny oceny wniosków Konkursowych:
 • uzyskany efekt ekologiczny i społeczny oraz efektywność ekonomiczną,
 • wpływ na środowisko jako całość, ze szczególnym uwzględnieniem ponadregionalnego oddziaływania na środowisko,
 • innowacyjność, nowoczesność, oryginalność,
 • uniwersalność,
 • strukturę finansowania przedsięwzięcia,
 • zasięg możliwego zastosowania (lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy),
 • udział w programach zarządzania środowiskiem,
 • edukację i współpracę ze społeczeństwem.
  Terminarz:
 • do 30 sierpnia 2020 r. - nadsyłanie wniosków konkursowych na adres Biura PIE;
 • do 15 września 2020 r. - ocena formalna wniosków konkursowych;
 • do 31 września 2020 r. - ocena merytoryczna wniosków;     
 • 30 października 2020 r. - wyłonienie Laureatów Konkursu;
 • październik 2020 r. - ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali wręczenia nagród Laureatom.
Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego na adres biura PIE (40-009 Katowice, ul Warszawska 3) - z dopiskiem "Ekolaury 2020" - do dnia 30 czerwca 2020 r.
  


Źródło: Polska Izba Ekologii
Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz