Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on czwartek, 8 października 2020 | 10:46

 
 
Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych pandemią, 26 września 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji (Warszawa, Centrum Szkoleniowe Żoliborz, sala "Dąb").

Przewodniczącym Zebrania wybrano Pana Mariana Stani, a Sekretarzem Panią Małgorzatę Hordyńską. Zebranie z uwagi na brak quorum odbyło się w drugim terminie.
 
Wśród najważniejszych punktów programu Walnego Zebrania Członków (WZC) znalazło się sprawozdanie z działalności zarządu oraz sprawozdanie finansowe za okres kadencji 2016-2020, przedstawione przez Prezesa Michała Jana Cichego, a także sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które wygłosił jej Wiceprzewodniczący - Pan Andrzej Patejczyk. Sprawozdania zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez uczestników Zebrania, ustępującemu Zarządowi jednogłośne udzielenie zostało absolutorium.
Kolejnym punktem był wybór władz Stowarzyszenia na kadencję 2020-2024. W wyniku przeprowadzonego głosowania, stanowiska prezesa oraz pozostałych członków Zarządu pozostały niezmienione, modyfikacji uległy natomiast składy Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
Na zakończenie został zaprezentowany został program działań na kolejną kadencję, uwzględniający m.in. zadania wynikające z realizacji 3-letniego projektu #KampaniaGOZ finansowanego ze środków NFOŚiGW (www.cp.org.pl/goz), przedstawiony przez Prezesa Michała Cichego.

Podczas Zebrania wręczono także Dyplom Uznania dla Pana Adama Pielocha - Księgowego Stowarzyszenia, z okazji 20 lat pracy w naszym Stowarzyszeniu.
 
Po dyskusji dotyczącej kierunków działań na przyszłość oraz 2 przyjęciu do realizacji wniosków zatwierdzonych przez WZC, Zebranie zostało 3 zamknięte przez Przewodniczącego Zebrania. Tuż po jego zakończeniu odbyło 4 się pierwsze posiedzenie nowego/starego Zarządu naszego Stowarzyszenia.

 
W kadencji 2020-2024, poszczególne funkcje pełnić będą:
 • w Zarządzie:
 • Prezes – Michał Jan Cichy
 • Wiceprezes – Anna Wójcik
 • Wiceprezes – Grażyna Maciąg
 • Sekretarz Generalny – Krystyna Lenarczyk
 • Skarbnik – Marek Wasilewski
 • Członek Zarządu – Marian Stani
 • Członek Zarządu – Anna Jagoda-Siegmund
 • w Komisji Rewizyjnej:
 • Przewodniczący - Józef Kostka
 • Wiceprzewodniczący - Andrzej Patejczyk
 • Członek - Mieczysław Zychora
 • w Sądzie Koleżeńskim:
 • Rafał Miłaszewski
 • Barbara Dołowa
 • Małgorzata Hordyńska
 
Opracowała:
Krystyna Lenarczyk
Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji
 
 
 
WZC CP 2020
Otwarcie Zebrania przez Prezesa M. Cichego, w tym m.in. odczytanie listu do Uczestników WZC od Honorowego Prezesa Stowarzyszenia - Prof. Zygfryda Nowaka.
Fot.: SPRCP / AJS


Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania Członków - A. Sternik, Komisja Skrutacyjna.
Przy stoliku po lewej: Przewodniczący Walnego Zebrania Członków - M. Stani.

Fot.: SPRCP / AJS


Dyplom Uznania dla A. Pielocha z okazji 20 lat pracy w CP. Od lewej: A. Pieloch, M. Cichy
Fot.: SPRCP / AJS
 
Ustawienia posta Etykiety Brak pasujących sugestii Opublikowane dnia 08.10.2020 09:16 Link bezpośredni Lokalizacja Opcje
Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz