Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , » Zakończyła się 3 edycja Akademii CP w trybie indywidualnym

Zakończyła się 3 edycja Akademii CP w trybie indywidualnym

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on poniedziałek, 10 maja 2021 | 18:57

W dobie transformacji na Gospodarkę o Obiegu Zamkniętym (GOZ), znowu szczególnego znaczenia nabrała idea Czystszej Produkcji (CP), czyli ciągłego stosowania zintegrowanej, prewencyjnej strategii w odniesieniu do procesów, produktów i usług w celu uzyskania korzyści ekologicznych, ekonomicznych i społecznych. Od ponad 30 lat nasze Stowarzyszenie nie tylko promuje tę ideę wśród polskich firm, ale także pomaga im „przekuć” ją na konkretne działania, dające konkretne efekty – w tym oszczędności.

Wiedzę jak wdrożyć i stosować w firmach strategię CP przekazujemy podczas Akademii Czystszej Produkcji – która, w odróżnieniu od wielu innych kursów – poza modułem szkoleniowo-warsztatowym, zawiera także wyjątkowy moduł praktyczny. Uczestnicy opanowują procedurę zarządzania środowiskowego opartą o strategię CP, a następnie przy jej pomocy opracowują i wdrażają w swoich firmach konkretne Projekty Czystszej Produkcji – czyli działania dające wymierne efekty ekologiczne (takie jak np. zmniejszenie zużycia materiałów, paliw, surowców i energii, redukcja ścieków czy odpadów), ekonomiczne (oszczędności wynikające ze zmniejszenia opłat środowiskowych i innych kosztów, dzięki zredukowaniu ilości wytwarzanych odpadów, zrzutu ścieków czy emisji do powietrza) oraz społeczne. Zaznaczamy przy tym, że każdy z takich Projektów zwraca się – jeden w miesiąc, inny w 3 lata… Akademia jest więc inwestycją, która z czasem przynosi coraz większe korzyści, w tym redukcję kosztów prowadzenia działalności.

Nowością ostatnich miesięcy jest wprowadzenie (od listopada 2020 r.) Akademii CP w „trybie indywidualnym” (indACP). Dlaczego „indywidualnym”? – Dlatego, że po 30 latach realizacji Akademii „otwartych”, adresowanych do dużych grup szkoleniowych, dla których wymagany jest długi nabór, a sam kurs trwa około 10-12 miesięcy, opracowaliśmy równoległą „szybką ścieżkę”. Szybką – bo każda realizowana w ten sposób Akademia jest adresowana dla 1 firmy, albo dla niewielkiej grupy firm, co pozwala zrealizować cały cykl szkoleniowo-projektowo-wdrożeniowy w dużo krótszym czasie (zwykle ok. 40 dni). Dodatkowym atutem, pozwalającym na tak szybkie przeprowadzenie Akademii, jest realizacja wykładów oraz części konsultacji w formule „on-line”.

Nowa, „szybka” ścieżka Akademii najwyraźniej spodobała się firmom, gdyż w ciągu 5 i pół miesiąca zrealizowaliśmy już 3 kolejne edycje. W zakończonej 30 kwietnia br. trzeciej, najliczniejszej jak dotąd jeśli chodzi o Uczestników, Akademii „indywidualnej” uczestniczyły aż 4 firmy:
 • Testronic Sp. z o.o. w Warszawie: firma posiadająca ponad 20 lat doświadczenia w dziedzinie testowania: gier komputerowych, Virtual Reality (VR) oraz filmów. Testronic Sp. z o.o. jest częścią korporacji, posiadającej swoje placówki w Polsce, Wielkiej Brytanii, USA, Rumunii i Serbii. Polski oddział zajmuje się testowaniem gier na wielu platformach, VR, wsparciem użytkownika (graczy) czy testami językowymi (ponad 40 różnych języków). Posiada specjalnie dostosowane miejsca pracy, na przykład soundroomy oraz openspace wyposażone w najnowszy sprzęt przeznaczony do testów gier.
 • PPUH GAL Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Bielsku-Białej: przedsiębiorstwo prywatne powstałe w 1981 roku. Specjalizuje się w wykonywaniu powłok antykorozyjnych. Firma realizuje zamówienia zarówno dla dużych kontrahentów w kraju i za granicą, jak i dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób prywatnych. Posiada oddziały zlokalizowane w Bielsku-Białej, Żorach, Czechowicach-Dziedzicach i Rybniku.
 • PLACOMA Sp. z o. o. Sp. k. we Wrocławiu: firma, która powstała w 2015 r., rozpoczynając działalność od handlu tworzywami sztucznymi. Obecnie firma zajmuje ok. 1000 m2 powierzchni magazynowej i sprzedaje miesięcznie ok. 250 Mg surowców termoplastycznych z recyklingu. Dostarcza surowce w postaci przemiałów i regranulatów oraz doradza w procesie doboru materiałów i produkcji.
 • Eltronik MEDIA Sp. z o.o. – Sp.k. w Brodnicy: lokalny operator telekomunikacyjny. Od 1993 roku świadczy usługi dostępu do Internetu, telewizji oraz telefonii. Swoim zasięgiem obejmuje miasta Brodnica, Nowe Miasto Lubawskie i Lubawę. Od kilku lat postawiono tu na rozwój nowoczesnych sieci światłowodowych. Firma modernizuje wysłużone sieci koncentryczne, zastępując je technologia optyczną. W minionym roku powiększono ofertę o telewizję IP.

Zgodnie z założeniami Akademii, w każdej z tych firm przeprowadzono przegląd środowiskowy, który pozwolił na określenie kierunków działań, a także na wybór jednego projektu do wdrożenia. 
W trakcie 3indACP zrealizowano:

1. Dwa projekty organizacyjne, minimalizujące ilości powstających odpadów oraz porządkujące gospodarkę odpadami w realizujących je firmach:
 • „Minimalizacja odpadów z tworzyw sztucznych poprzez modyfikację procedury magazynowej i wprowadzenie ewidencji” – Placoma Sp. z o. o. Sp. k.
  Projekt dotyczył zmniejszenia wielkości próby pobieranej w celu kontroli jakości dostaw, z każdego opakowania zbiorczego przy wysyłce, z 1,5 kg-2 kg do 200-500 g. Wprowadzenie zmian w procedurze magazynowej prowadzić będzie do zmniejszenia generowanej ilości odpadów prób o co najmniej 50%, tj. ponad 2 Mg/rok.
 • „Zapobieganie powstawania odpadów światłowodowych w fazie budowy sieci i przyłączy telekomunikacyjnych” – Eltronik Media Sp. z o. o. Sp. k.
  Projekt objął m.in. wdrożenie nowego sposobu dysponowania kablami światłowodowymi poprzez: zamawianie większych bębnów kablowych, dysponowanie dwoma bębnami kabla tego samego rodzaju, szukanie sposobu na wykorzystanie małych odcinków w mniejszych inwestycjach oraz staranne zabezpieczanie końcówek zdjętych z bębna. Wprowadzone zmiany postępowania podczas instalacji sieci światłowodowych pozwolą na zmniejszenie ilości powstających odpadów do ok. 50 mb z 10.000 mb kabla, który może trafić do utylizacji (tj. do ok 0,5%). Efektem społecznym z wdrożenia tego projektu będzie zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i współpracowników, dzięki lepszemu postępowaniu przy zabezpieczaniu końcówek światłowodowych, co zapobiegnie narażeniu na szkodliwe dla zdrowia pyły z rozdrobnionych światłowodów.
2. Dwa projekty inwestycyjne, związane z redukcją zużycia energii elektrycznej – czyli pośrednio ograniczające również m.in. emisje do powietrza, w tym CO2:

 • „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w części pomieszczeń biurowych firmy Testronic Sp. z o.o.”. Wymiana lamp jarzeniowych na energooszczędne lampy LED pozwoli na redukcję zużycia energii elektrycznej oraz związanych z nią opłat. Oświetlenie LED pobiera mniej prądu oraz jest efektywniejsze, a czas jego eksploatacji jest znacznie dłuższy niż w przypadku jarzeniowych źródeł światła. Wprowadzona zmiana spowoduje również zmniejszenie wytwarzania ciepła, co może przyczynić się do dodatkowego ograniczenia zużycia energii elektrycznej zużywanej do klimatyzowania pomieszczeń w okresie wiosennym i letnim.
  Oszacowano, iż w wyniku planowanego zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną, emisja dwutlenku węgla powinna zostać zredukowana o ok. 27,5 Mg CO2/rok.
  Projekt pozwolił także na wyeliminowanie źródeł światła zawierających rtęć.
 • "Zmniejszenie zużycia energii i ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu zawieszonego poprzez instalację paneli fotowoltaicznych w oddziale PPUH GAL Sp. z o. o. Sp. k. w Rybniku". Zakładając 30-letnią trwałość paneli PV oraz biorąc pod uwagę strukturę paliw dostawcy energii oszacowano, że nowa instalacja powinna pozwolić na uniknięcie emisji blisko 35 Mg CO2 na rok, czyli w ciągu 30 lat pracy paneli – 1050 Mg CO2.


Ukończenie Akademii Czystszej Produkcji daje możliwość uzyskania:
 • międzynarodowego dyplomu Eksperta Czystszej Produkcji, dla osób uczestniczących w pełnym cyklu Akademii, obejmującym wykłady, konsultacje oraz udział w pracach projektowych.
  W 3IndACP dyplomy takie otrzymało 12 Uczestników, a 2 osoby otrzymały zaświadczenia o ukończeniu części wykładowej Akademii CP.
 • Świadectwa Czystszej Produkcji – dla firm.
  W 3indACP wszystkie 4 uczestniczące w niej firmy otrzymały ww. Świadectwo i zostały wpisane do Rejestru Świadectw Czystszej Produkcji pod numerami od 251 do 255. Pełną listę Świadectw Czystszej Produkcji możesz zobaczyć na naszej stronie www.

Trzecia edycja indACP była wyjątkowa jeszcze pod jednym względem: podczas jej zakończenia wręczyliśmy dyplom Eksperta Czystszej Produkcji nr 1500! – tyle właśnie Osób uzyskało już takie dyplomy, a wiele z nich do dziś kontynuuje współpracę z naszym Stowarzyszeniem. Dyplom Eksperta CP daje nie tylko prestiż, ale także m.in. możliwość konsultowania firm uczestniczących w Akademii CP w jej kolejnych edycjach.

W ramach 3indACP dyplomy Ekspertów Czystszej Produkcji (za ukończenie pełnego cyklu Akademii, włącznie z pracami przy pilotażowym Projekcie CP) uzyskali:
 • z firmy Placoma Sp. z o.o. Sp. k.:
  • Joanna Masternak
  • Grzegorz Rak
 • z firmy Eltronik Media Sp. z o.o. Sp. k.:
  • Łukasz Gęsicki
  • Paweł Węgrzynowski
 • z firmy PPUH Gal Sp. z o.o. Sp. k.:
  • Monika Piksa
  • Katarzyna Ruś
  • Anna Szczotka
 • z firmy Testronic Sp. z o.o.
  • Paulina Stolarska
  • Agata Wieczorek
  • Diana Fazel
  • Jacek Kret
  • Natalia Sieniewicz (dyplom nr 1500)
Zaświadczenia o ukończeniu części wykładowej Akademii otrzymały dwie Uczestniczki z firmy Testronic Sp. z o.o.: Katarzyna Zdrojewska i Ewelina Kwarta. 
 

Wszystkim Absolwentom Akademii – Ekspertom CP oraz firmom, które uzyskały Świadectwa Czystszej Produkcji – serdecznie gratulujemy!Opracowali: Anna Wójcik, Michał Cichy
 
 
 
Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz