Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , , » Efekty uzyskane podczas 7. indywidualnej edycji Akademii Czystszej Produkcji, realizowanej online w dniach 8.03. - 15.04. 2022 r.

Efekty uzyskane podczas 7. indywidualnej edycji Akademii Czystszej Produkcji, realizowanej online w dniach 8.03. - 15.04. 2022 r.

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on czwartek, 28 kwietnia 2022 | 15:29


 
Wstęp

Przystąpienie do Akademii Czystszej Produkcji (ACP) to deklaracja organizacji, że jest gotowa na zmniejszanie swojego negatywnego oddziaływania na środowisko zgodnie ze strategią Czystszej Produkcji (CP).

Ukończenie ACP i otrzymanie Świadectwa Czystszej Produkcji jest wyrazem wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego wg CP. Podstawowym celem SZŚ wg CP jest perspektywa ciągłego zmniejszania szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne człowieka. A podstawowym zadaniem jest realizacja tzw. „Projektów CP”, to jest działań związanych z ochroną środowiska w zakresie ograniczenia zasobów naturalnych i zapobiegania zanieczyszczeniom.

Model SZŚ wg CP to ciągłe stosowanie zintegrowanej, prewencyjnej strategii w odniesieniu do procesów, produktów i usług w celu uzyskania korzyści dla przyrody, dla człowieka i dla organizacji. Wdrożenie i utrzymanie systemu to ciągła realizacja projektów CP to kierunek działań zmierzających do Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ).

Wiedzę jak to zrobić stanowią szkolenia pod nazwą Akademia Czystszej Produkcji, zawierające moduł teoretyczny i praktyczny. Podczas ACP uczestnicy opanowują procedurę zarządzania środowiskowego wg CP. Przy jej pomocy, podczas trwania ACP opracowują i wdrażają w swoich organizacjach konkretne działania nazywane Projektem CP i w ten sposób uzyskując wymierne efekty ekologiczne i ekonomiczne takie jak np. zmniejszenia zużycia materiałów, paliw, surowców i energii oraz redukcji ponoszonych opłat i kar środowiskowych z powodu zminimalizowania ilości wytwarzania odpadów, zrzutu ścieków czy emisji gazów.

Najlepszym przykładem takiego postępowania niech będzie 7. indywidualna edycja ACP, zrealizowana przez Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji, w formule on-line, w dniach 8.03 - 15.04.2022 r.

 
I. Firmy uczestniczące w Akademii:
 1. PPHU Polipack Sp.J. I. Więckowska I K. Kolmetz
  Firma średniej wielkości, zatrudniająca 153 pracowników. Firma została założona w 1992 roku w Gościcinie (woj. pomorskie). Podstawową jej działalnością jest produkcja opakowań: kosmetycznych, dla przemysłu farmaceutycznego, sektora spożywczego (w tym suplementów diety), przemysłu tytoniowego na bazie takich surowców jak: polietylen (PE), polipropylen (PP), polistyrenu (PS), poli(styren-co-akrylonitryl) (SAN) oraz poli(tereftalan etylenu)] (PET). Firma prowadzi produkcję w oparciu o nowoczesny park maszynowy. Produkcja odbywa się na energooszczędnych wtryskarkach nowej generacji. Firma ma wdrożony SZŚ wg ISO 14001, a od 15.04.2022 r firma wdrożyła również SZŚ wg CP.

 2. Sławomir Mohr Firma Handlowo Usługowa „S&S Projekt”
  Przedsiębiorstwo prywatne znajdujące się w Gronowie Górnym. Firma została założona w 2011 roku, ale swymi korzeniami sięga lat 90-tych. Jest firmą rodzinną z wieloletnim doświadczeniem w branży. Doświadczenie zdobywane przez lata w pracy nad technologią pozwoliło stworzyć wysokiej klasy i atrakcyjny produkt. Firma jest wiodącym producentem frontów lakierowanych w regionie, a wyroby firmy trafiają do odbiorców na obszarze niemal całego kraju, wielu krajów Unii Europejskiej oraz na rynki wschodnie.. Polityka firmy przyczynia się od jej rozwoju, m.in. poprzez rozbudowę przestrzeni produkcyjnej, powiększenia i unowocześnianie parku maszynowego, udoskonalanie technologii, rozszerzanie oferty zwiększając asortyment z zachowaniem szczególnej ostrożności i wrażliwości na środowisko naturalne. Dodatkowo, poprzez zastosowanie najnowocześniejszych technologii, działalność nie jest uciążliwa dla środowiska. Firma od 15.04.2022 r. wdrożyła SZŚ wg CP.

 3. Reich-cK sp. z o.o.
  Początki firmy sięgają roku 2005, kiedy to została założona firma cK-elastic w Jastrzębiu Zdroju, specjalizująca się przede wszystkim w produkcji elementów gumowych na zlecenie firmy Reich Kupplungen GmbH. W roku 2008 spółka „cK-elastic” weszła w skład grupy Reich i funkcjonując pod nową nazwą. Stała się, obok zakładu w Bochum, jedną z najważniejszych lokalizacji o charakterze produkcyjnym przedsiębiorstwa Reich Kupplungen GmbH. Specjalizuje się w produkcji wyrobów gumowych, gumowo-metalowych, silikonowych i poliuretanowych, które mają zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. REICH dostarcza do klientów sprzęgła oraz gotowe rozwiązania w obszarze technologii napędowych. Firma inwestuje w rozwój jak również w technologie służące ochronie środowiska. Ogrzewanie w firmie w całości bazuje na geotermii, a na dachu zamontowano instalację fotowoltaiczną. Firma od 15.04.2022 r wdrożyła SZŚ wg CP.

 4. LM Technic Sp. z o.o. Sp. k.
  Przedsiębiorstwo LM TECHNIC jest polską firmą znajdującą się w Bytomiu, specjalizującą się w produkcji narzędzi stosowanych m.in. w kopalniach węgla kamiennego, brunatnego oraz rudy miedzi. Wyroby są używane również w przemyśle leśniczym, kamieniołomach oraz w szeroko rozumianym automotive. Szeroki zakres oferowanych wyrobów obejmuje główne kategorie produktów jakimi są: noże kombajnowe, uchwyty nożowe, tuleje nożowe, żerdzie wiertnicze, koronki do wiercenia udarowego, raczki do wiercenia obrotowego, łączniki oraz wszelkiego rodzaju osprzęt pomocniczy. Produkcja oparta jest na nowoczesnym parku maszynowym, najwyższej jakości surowcach oraz doświadczeniu i potencjale intelektualnym załogi. Firma LM Technic posiada certyfikat zarządzania jakością spełniając tym samym wymagania normy ISO 9001:2015 w zakresie projektowania i produkcji narzędzi urabiających, skrawających oraz obróbki mechanicznej komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego oraz wdrożoną metodykę 5S. Firma od 15.04.2022 r wdrożyła SZŚ wg CP

 5. WS Wschodni Front Łukasz Dawidziuk Paweł Fiedoruk s.c
  Firma WS Wschodni Front Łukasz Dawidziuk Paweł Fiedoruk jest firmą prywatną a nazwa zakładu produkcyjnego w Białymstoku to Kuchnia Vikinga. Firma działającą na rynku od 9.05.2018 r. powstała z pasji do gotowania i przyjemności z dobrego jedzenia. Początkowa działalność firmy skupiała się tylko na działalności restauracyjnej. Z uwagi na fakt, iż współwłaściciele firmy są pasjonatami kulturystyki i dużą część czasu wolnego spędzali na siłowni, zauważyli, że na lokalnym rynku brakuje działalności gastronomicznej skierowanej głównie do osób o dużej aktywności fizycznej, które potrzebują całodniowej zbilansowanej diety. Tak powstał koncept cateringu dietetycznego i 14.09.2018 wyjechały pierwsze diety pudełkowe do klientów Kuchni Vikinga. Na początku z racji na małą ilość zamówień posiłki przygotowywane były na terenie restauracji. W związku ze wzrostem zainteresowania cateringiem dietetycznym 1.05.2020, następnie 1.10.2020 firma zmieniła lokalizację na większe obiekty, aż ostatecznie 1.04.2021 przeniesiona została do obecnego zakładu produkcyjnego, w pełni dostosowanego do wielkości produkcji i umożliwiającej dalszy wzrost działalności Kuchni Vikinga.


II. Projekty CP zrealizowane podczas akademii:1. Trzy Projekty CP minimalizujące odpady, jak:

1.1. tworzywa sztuczne typu Polipropylen i PET w firmie Polipack

Tytuł projektu CP: „Zmiana sposobu dostawy i magazynowania wybranych tworzyw sztucznych z jednorazowych big-bagów na transport samochodowymi cysternami i przechowywanie w silosach”

Wdrożenie projektu w konsekwencji pozwoli na zminimalizowanie wpływu Spółki na środowisko w aspekcie generowania odpadów z tworzyw sztucznych. Dzięki realizacji projektu wyeliminowano 99,47 ton tworzyw sztucznych oraz otrzymano:
 • Mniejsze obciążenie praca manualną
 • Wzrost ergonomii pracy
 • Bezpieczniejsze przechowywanie surowca, mniejsze ryzyko zabrudzenia (ze strony palet i samego big baga)
 • Zwolnienie przestrzeni magazynowej
 • Mniejsze wykorzystanie palet
 • Nie wprowadzamy do obiegu palet przemysłowych
 • Mniejsze wykorzystanie worków, mniejsza ilość odpadów
 • Oszczędność energii – brak wykorzystania wózków do rozładunku big-bagów/palet z tworzywem
 • Mniejsze ryzyko przestoju maszyn produkcyjnych

1.2. tworzywa sztuczne typu gumy w firmie Reich-cK

Tytuł projektu CP: „Ograniczenie zużycia mieszanki gumowej z równoczesną redukcją wytwarzania odpadów powulkanizacyjnych”

Kluczowym procesem produkcyjnym w firmie Reich-cK jest proces wulkanizacji. W procesie tym mieszanka gumowa jest formowana w ostateczny kształt, który pozostaje zachowywany do końca życia produktu. Aby było to jednak technologicznie możliwe, należy do komory wtryskowej włożyć pewien naddatek mieszanki, który po procesie staje się odpadem nie nadającym się do ponownego użycia w procesie wulkanizacji – guma po wulkanizacji jest zsieciowana. Biorąc pod uwagę wielkość odpadów całej firmy – ok. 39 Mg w 2021 r, stwierdzono, że modyfikacja formy AC10, służącej do wytwarzania głównego produktu firmy – sprzęgieł wysokoelastycznych (w skrócie AC10), pozwoli na zaoszczędzenie ok. 1,5 Mg/rok materiałów oraz odpadów rocznie. Modyfikację formy przeprowadzono u zewnętrznego dostawcy usług związanych z obróbką metalu.1.3. tworzywa sztuczne typu PET w firmie Kuchnia Vikinga

Tytuł Projektu CP: „Instalacja źródełek wody pitnej na terenie zakładu produkcyjnego Kuchnia Vikinga celem minimalizacji wytwarzania odpadu plastikowego oraz reorganizacja parkingu pracowników - instalacja stojaków na rowery.”

Celem projektu jest instalacja źródełek wody pitnej zastępując kupowanie wody pracownikom w jednorazowych butelkach PET oraz instalacja stojaków na rowery, aby zachęcić pracowników do komunikacji rowerowej. Celem szczegółowym jest znaczne zmniejszenie ilości nieekologicznego plastikowego odpadu oraz względy ekonomiczne. Cele szczegółowe obejmują:
 • wykorzystanie istniejących źródeł wody i instalacja na nich filtrów wodnych
 • zakup bidonów wielorazowego użytku pracownikom firmy
 • instalacja stojaków na rowery
Instalacją 4 źródełek wody pitnej i przydzieleniu pracownikom bidonów w celu rezygnacji z zakupu wody pitnej dla pracowników w butelkach PET o pojemności 0,5l, spowoduje zmniejszenie o 1,8 Mg odpadów PET a emisja do atmosfery będzie zmniejszona o 3 ,870 Mg/rok CO2 w skali roku.
Instalacja 16 stojaków na rowery zredukuje dojazd (w okresie ciepłym) do pracy samochodami spalinowymi (9 diesli, 4 benzyna, 3 benzyna i gaz) co wpłynie na zmniejszenie śladu węglowego o ok. 0,2 Mg/rok CO2 (lepszy klimat).2. Dwa projekty CP minimalizujące emisję gazów cieplarnianych (ślad węglowy) poprzez zastosowanie:2.1. energooszczędnego oświetlenia w firmie LM Technic

Tytuł Projektu CP: „Wdrożenie rozwiązań energooszczędnych w nowo projektowanych obiektach LM TECHNIC w ramach stosowania strategii Czystszej Produkcji”

Przedmiotem projektu jest zastosowanie energooszczędnego oświetlenia LED w nowo powstałej hali warsztatowej z częścią biuro-socjalną firmy LM Technic. Do świetlenia pomieszczeń oraz elewacji i parkingu będą zastosowane oprawy energooszczędne LED (ilość opraw 60 szt) dla hali warsztatowej o powierzchni ok 1500 m2. Uzyskane efekty ekologiczne to mniejsze o 21 MWh/rok zużycie energii elektrycznej. Obniżenie zużycia energii będzie skutkowało zmniejszeniem śladu węglowego (carbon footprint) oraz zmniejszeniem szkodliwych emisji do powierza, w spodziewanej ilości ok.16 Mg/rok CO2. Zmniejszonej emisji gazów i szkodliwych substancji do powietrza będzie pozytywnie wpływał na kwestie zmian klimatycznych


2.2 energii odnawialnej w firmie S&S Projekt

Tytuł Projektu CP: „Modernizacja instalacji CWU poprzez wdrożenie nowoczesnej pompy ciepła”

Oszczędność energii elektrycznej w wysokości ok 3,7 MWh/rok uzyskano poprzez zamianę medium grzewczego ciepłej wody użytkowej z bojlerów elektrycznych na pompę ciepła. Woda użytkowa w zakładzie S&S Projekt jest wykorzystywana do ogrzewania przestrzeni socjalnej, w której znajdują się bojlery ciepłej wody użytkowej (CWU) z grzałką elektryczną, które mają za zadanie utrzymywać określoną temperaturę CWU na stałym poziomie. Analizując rynek i najnowsze trendy zdecydowano się na zakup pompy ciepła na potrzeby CWU. Należy stwierdzi, że jest to dzisiaj najczęściej wybierana forma ogrzewania wody w gospodarstwach domowych jak i w przedsiębiorstwach, ponieważ przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2. Wdrożenie nowoczesnej pompy ciepła w firmie pozwoliło na minimalizację emisji CO2 w wysokości 2,7 Mg/rok


III. Efekty 7. ind. ACP

Ukończenie VII Ind. ACP przyczyniło się do ograniczenia negatywnego oddziaływania firm na środowisko i w rezultacie uzyskano:

1. Efekty ekologiczne – korzyści dla środowiska w postaci:
 • zmniejszyliśmy ślad węglowy – ok. 44 Mg/rok CO2
 • zminimalizowaliśmy odpady z tworzyw sztucznych – ok 25 Mg/rok
 • zaoszczędziliśmy zasoby naturalne – węgiel – ok 12 Mg/rok
2. Efekty ekonomiczne – korzyści dla firm

3. Efekty społeczne 
 
Uzyskane przez firmy uczestniczące w 7. ind. ACP efekty społeczne to:
 • Wzrost świadomości ekologicznej poprzez:
  • Kształtowanie proekologicznych postaw wśród współpracowników, podwykonawców, klientów poprzez przeprowadzanie cyklicznych szkoleń;
  • Kształtowanie racjonalnego postępowania z wytwarzanymi odpadami;
  • Poszerzenie wiedzy pracowników i uwrażliwienie ich na problem minimalizacji odpadów,
 • Zmniejszenie wpływu przedsiębiorstwa na zmiany klimatyczne
 • Podniesienie jakości życia;
 • Poprawa warunków pracy, mniejsze zapylenie, mniejsze obciążenie pracą manualną
 • Poprawienie wizerunku firm, jako firm przyjaznych środowisku wśród społeczności lokalnej i szerokiej rzeszy klientów

4. Efekty dla osób uczestniczących w ACP

Certyfikat - międzynarodowego Eksperta Czystszej Produkcji. W 7. ind. ACP 12-tu uczestników otrzymało ten certyfikat.

 
5. Efekty dla firm

Świadectwo CP i wpis do Rejestru Świadectw CP: w 7. ind. ACP wszystkie 5 firm uczestniczących w akademii otrzymały Świadectwo CP / wpis do Rejestru.


Opracowała: Anna WójcikUdostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz