Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji

Archiwalne numery czasopisma ''Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie''


Numer 1-2/2015

Tytuł wydania:
"CP+25 - Jubileusz 25-lecia Światowego i Polskiego Programu Czystszej Produkcji"

Wkładka:
"Polski Rejestr Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości"


W numerze:
 • Polski Ruch Czystszej Produkcji – „wczoraj”, „dziś” i „jutro”
 • CP+25 – konferencja w Ministerstwie Gospodarki inaugurująca obchody 25-lecia światowego i polskiego Ruchu Czystszej Produkcji
 • Eco City Białą Podlaska (BWiK „Wod-Kan”)
 • PEC Gliwice w Programie Czystszej Produkcji
 • PEC Ciechanów w pierwszej lidze ciepła
 • PWiK Brzeg – w stronę ekologii
 • Żywiec – Gmina Czystszej Produkcji
 • Rozpoczynamy Akademię Zrównoważonej Produkcji
 • Zapraszamy na I Forum Przestrzenie Miejskie
 • Polski Rejestr Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości
 • Z życia Stowarzyszenia „Polski Ruch CP”
 • Instytucje wspierające Stowarzyszenie „Polski Ruch CP” w roku 2014
 • Wkładka: Polski Rejestr Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości w 2014 r.

Pobierz pdf-y z numerem 1-2/2015 oraz wkładką do tego numeru, klikając poniższe rysunki z ich okładkami:


https://www.dropbox.com/s/8ytfa2jbzz2tdqc/CPiEZ-1-2-2015-czasopismo.pdf?dl=0        https://www.dropbox.com/s/i775rlvefinni2a/CPiEZ-1-2-2015-wkladka.pdf?dl=0


Numer wydano dzięki wsparciu:

http://www.bwikwodkan.pl/ http://www.pec.gliwice.pl/ http://www.pecciechanow.pl/ http://pwik.brzeg.pl/ http://www.ec.zgora.pl/ http://www.orzel-bialy.com.pl/ http://www.galwanizer.pl/ http://www.zywiec.pl/ 


Numer 1-2/2013


Tytuł wydania:
"Polski Rejestr Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości 2012 – Zrównoważona Produkcja w Polskim Programie CP"


Pobierz ten numer w formacie pdfW numerze:
 • Dobrowolne Zobowiązania Ekologiczna - Laureaci, procedury
  • Cichy M.J., Galeja K.: Dobre praktyki w zakresie Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości – spotkanie Laureatów Polskiego Rejestru CP i OP w Ministerstwie Gospodarki
  • Lista Laureatów Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości
  • System Dobrowolnych Zobowiązań Ekologicznych w Polskim Programie Czystszej Produkcji – procedury, statystyki, korzyści
 • Czystsza Produkcja w praktyce
  • Laureaci Polskiego Rejestru CP i OP:
   • Czystsza Produkcja w Interchemall sp. z o.o.
   • Czystsza Produkcja w PEC Ciechanów sp. z o.o.
  • Laureaci Rejestru Świadectw Czystszej Produkcji:
   • BOLIX S.A. – proekologicznie i prospołecznie
   • Czystsza Produkcja w MCD Electronics sp. z o.o.
 • Z życia Stowarzyszenia
  • Wasilewski M.: Polski Rejestr Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości na konferencji Europejskiego Okrągłego Stołu w sprawie Zrównoważonej Konsumpcji i Produkcji
  • Lenarczyk K.: Zakończenie 45. Szkoły Czystszej Produkcji, w Żyrardowie
  • Polski Program Czystszej Produkcji w „EKOSONDZIE” Telewizji Katowice
  • Uaktualnienie spisu polskich sygnatariuszy Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji UNEP
  • Jasińska B.: Obchody 15-lecia uczestnictwa Bialskich Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN w Polskim Ruchu Czystszej Produkcji
  • Serdeczne życzenia urodzinowe dla twórcy Polskiego Ruchu CP - Profesora Zygfryda Nowaka!

Numer wydano dzięki wsparciu:
http://www.bolix.pl/ http://www.interchemall.pl/   


Numer 2/2009Tytuł wydania:
"Zrównoważona Produkcja i Konsumpcja - najważniejsze zadanie w ochronie środowiska w Polsce"

W numerze:
 • Zrównoważona Produkcja i Konsumpcja - najważniejsze zadanie w ochronie środowiska w Polsce
  • Zrównoważona Produkcja i Konsumpcja w świetle badań ankietowych (M. Wasilewski, M. Gałuszka-Harat)
 • Akademia CP
  • Elementy strategii zrównoważonego rozwoju w branży cementowej (J. Korol)
  • Strategia Zrównoważonej Produkcji i Konsumpcji w przemyśle stalowym (D. Burchart-Korol)
 • "Zielony Czek" dla lidera Polskiego Programu Czystszej Produkcji
 • Coroczne uznanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla najlepszych w regionie (Z. Nowak)
 • Wdrażanie Planu Działań na rzecz Technologii Środowiskowych w Unii Europejskiej (B. Michaliszyn)
 • Wartość przez innowacje (L. Palmen)
 • Urządzenia odpylające - czyste środowisko pracy (S. Nieświec)
 • Aktualności
  • Seminarium "Innowacje dla poprawy efektywności energetycznej małych i średnich przedsiębiorstw. Przykłady dobrych praktyk"
  • Z życia Stowarzyszenia
  • Gala w Ministerstwie Gospodarki - wręczenie tegorocznych dyplomów wpisu do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1989-2009. Dwie dekady na rzecz ekorozwoju. Odnawialne źródło finansowania.
Numer dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
http://www.nfosigw.gov.pl/


Numer 1/2009


Tytuł wydania:
"Polski Rejestr Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości 2008 - nowe wydanie. Dobrowolne raportowanie o Zrównoważonej Produkcji i Konsumpcji"


W numerze:
 • Wybrane elementy Polskiego Programu Zrównoważonej Produkcji i Konsumpcji (Materiał przygotowany przez ministerstwo Gospodarki na podstawie Założeń do Programu działań na rzecz Zrównoważonej Produkcji i Konsumpcji)
 • Dobrowolne zobowiązania ekologiczne i wpis do Rejestru CP i OP. Procedury - weryfikacja - rejestr - raporty.
  • Procedura i stan realizacji Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości jako Systemu Dobrowolnych Zobowiązań Ekologicznych (DZE CP) (Z. Nowak, M.J. Cichy)
  • Karty Raportów Ekologicznych Przedsiębiorstw CP jako syntetyczna forma raportowania wyników działalności środowiskowej (M.J. Cichy)
  • Karty Raportów Ekologicznych Laureatów Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości
 • Laureaci Konkursu na Liderów Czystszej Produkcji w 2008 r. (Z. Nowak)
  • Zrównoważona Produkcja w Hucie Małapanew Sp. z o.o. w Ozimku (E. Bagińska)
  • Instytut Tele- i Radiotechniczny na rzecz Zrównoważonej Produkcji i Konsumpcji (J. Lenik)
  • Strategia Czystszej Produkcji w Powiecie Żyrardowskim (A. Rakszewski)
 • Aktualności
  • Efektywność energetyczna. Czas na oszczędzanie energii.
 • Z życia Stowarzyszenia
  • Spotkanie Noworoczne Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji

Numer dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

http://www.nfosigw.gov.pl/


Numer 3-4/2008


Tytuł wydania:
"Zmiany klimatyczne i potrzeba ich ograniczania"


W numerze:

 • Zmiany klimatyczne i potrzeba ich ograniczania
  • Modele klimatyczne w gospodarce leśnej (G.B. Durło)
  • "Carbon footprint" - "Ślad węglowy" - pieczęć działalności człowieka odciśnięta na środowisku (M. Wasilewski)
  • Zmienność klimatu w Polsce Południowej i jej wpływ na rozwój regionalny (L. Ośródka)
  • Ekstremalne zjawiska meteorologiczne w województwie śląskim w ostatnich latach (G. Bebłot)
  • Plany Gospodarowania Wodami w Dorzeczu (PGDW) narzędziem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz kształtowania zasobów wodnych (A.R. Wójcik)
 • Prace autorskie Polskiego Ruch Czystszej Produkcji
  • Technologie recyklingu zużytych opon jako firma ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (T. Ladra)
  • Strategia czystszej produkcji w zakładzie "Bory Malinowskie" jako podstawa minimalizacji efektu cieplarnianego (M. Mularska, A. Kuboszek)
 • Akademia Czystszej Produkcji
  • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w hutnictwie żelaza i stali (D. Burchart-Korol)
 • Aktualności
  • Jubileusz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Katowicach
  • Rola biomasy w produkcji energii - konferencja naukowo-techniczna w Białowieży
  • Posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości
  • Tezy do wystąpienia Pani Grażyny Henclewskiej w trakcie spotkania Kapituły Rejestru CPiOP
  • Projekt "Polityki energetycznej Polski do 2030 r.
  • Summit on Sectoral Cooperation - porozumienie na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym
  • Wnioski Przewodniczącego międzynarodowego szczytu "Summit on Sectoral Cooperation"
  • World Energy Outlook 2008
  • Gospodarka oparta na technologiach niskoemisyjnych celem europejskiego planu naprawy gospodarczej
  • UE zdecydowała o wycofaniu żarówek z gospodarstw domowych
  • Więcej pieniędzy dla producentów energii odnawialnej
  • Światowa wystawa w Poznaniu - Technologie dla ochrony klimatu
  • Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012, z perspektywą do roku 2016
  • II Forum Oświetleniowe
  • NOT liderem społeczności technicznej
 • Z życia Stowarzyszenia
  • Seminarium "Czystsza Produkcja w samorządach terytorialnych na Mazowszu"
  • Konferencja "Czynniki klimatyczne a rozwój regionalny"
  • Seminarium "Czystsza Produkcja w energetyce cieplnej"
  • Seminarium "Gospodarka bioodpadami domowymi na skanalizowanych terenach niezurbanizowanych"
  • Seminarium "Lean Manufacturing"
  • XLIII Szkoła Czystszej Produkcji - zaproszenie do udziału

Numer dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

http://www.nfosigw.gov.pl/Numer 1-2/2008Tytuł wydania:
"Ocena cyklu życia produktu jako narzędzie w zarządzaniu środowiskiem"


W numerze:
 • Ocena cyklu życia w teorii i praktyce
  • Metodyka Oceny Cyklu Życia i jej zastosowania - 11 lat od wydania normy ISO14040 (J. Baran, Z. Nowak Z.)
  • Procedura Oceny Cyklu Życia Produktu w praktyce - pierwsza próba LCA w Polsce (1998) (Z. Nowak, L. Skórzak)
  • Zastosowania techniki LCA w projektowaniu nowych technologii wytwarzania flokulantów z wykorzystaniem odpadów polimerowych (A. Henclik, W.M. Bajdur)
  • LCA oraz eko-efektywność kopalni węgla kamiennego (J. Baran)
 • Prace autorskie Polskiego Ruch CP
 • Sposoby ograniczania niekorzystnych oddziaływań na środowisko w codziennym życiu (M.J. Cichy)
 • Akademia Czystszej Produkcji
 • Strategia zmian wzorców w produkcji i konsumpcji na sprzyjające realizacji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju (A. Nosal)
 • Miejsce i znaczenie programów ochrony środowiska i raportów z ich wykonania w zrównoważonym rozwoju gminy
 • Aktualności
 • Seminarium "Czystsza Produkcja - lepszy klimat w samorządach terytorialnych na Mazowszu" - zaproszenie
 • Konferencja "Czynniki klimatyczne a rozwój regionalny" - zaproszenie
 • Seminarium "Czystsza Produkcja - lepszy klimat w energetyce cieplnej" - zaproszenie
 • Z życia Stowarzyszenia


Numer dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

http://www.nfosigw.gov.pl/


Numer 3-4/2007


Tytuł wydania:
"Program szkoleniowo-wdrożeniowy na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji - Szkoła CP woj. mazowieckiego"


W numerze:
 • Wspomnienie o Marku Kieszkowskim
 • Program szkoleniowo-wdrożeniowy na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji - Szkoła CP woj. mazowieckiego
  • Mazowiecka Szkoła CP na rzecz Zrównoważonej Produkcji i Konsumpcji - przebieg i podsumowanie (Wójcik A.)
  • WODAMEX Sp. z o.o. - Zmniejszenie zużycia wody poprzez zamknięcie obiegu chłodzącego (K. Cicha, J. Oniszczuk)
  • "ELSOL" Zakład projektowania, realizacji, nadzoru sieci i instalacji elektrycznych - Adam Solak - Wdrożenie/stosowanie zasad strategii CP w Zakładzie "Elsol" Grodzisk Mazowiecki (E. Jucha-Solak, E. Żaczek)
  • Frito Lay Poland Sp. z o.o. - Odzysk podgrzanej wody procesu chłodzenia oleju spożywczego (S. Kordziawa, H. Bartos, J. Rurka-Okoń, W. Porębski, G. Sulima)
  • Gospodarstwo Pasieczne "Gajm" - Modernizacja kotłowni - zastąpienie węgla kamiennego paliwem alternatywnym (E. Dołęga, W. Marciniak)
  • Gospodarstwo prof. Roberta Toporkiewicza im. Siwianka w gminie Kołbiel - Zwiększenie efektu ekologicznego i ekonomicznego w gospodarstwie prof. Toporkiewicza im. Siwianka w gminie Kołbiel poprzez zwiększenie obszaru sadu prowadzonego metodami ekologicznymi i zmniejszenie zużycia wody
  • IKEA Retail Janki Sp. z o.o. - Intensyfikacja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w sklepie IKEA JANKI Sp. z o.o. (A. Gajak, P. Dmochowski)
  • MARCATO Sp. z o.o. - Minimalizacja odpadów kierowanych na składowisko poprzez ich selektywną zbiórkę u źródła (M. Dębowski, J. Olejniczak, D. Gąska)
  • Laboratorium Kosmetyczne "Joanna" Sp.j. - Objęcie zbiorników transportowych do preparatów trwale barwiących systemem mycia w cyklu zamkniętym (CIP) (W. Marciniak, A. Zdanowski, J. Kasprzak)
  • Martela Sp. z o.o. - Segregacja odpadów powstałych z opakowań po meblach biurowych oraz komponentach używanych do ich produkcji (D. Szmuksta, J. Szmuksta)
  • Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka - Modernizacja oświetlenia z rtęciowego na sodowe wysokoprężne na ul. Czajki i ul. Fletniowej (A. Staniec, A. Kiryluk)
  • Urząd Miasta Ciechanów - Minimalizacja odpadów i wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów (E. Amenda, S. Maciejewski)
  • Państwowy Zakład Higieny Instytut Naukowo-Badawczy - Optymalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i biurowymi w Państwowym Zakładzie Higieny (I. Nowak)
  • Zakłady Wytwórcze Mebli Artystycznych "Henryków" - Minimalizacja oddziaływania zakładu na środowisko poprzez segregację odpadów zgodnie z zasadami CP (D. Ochońko, K. Ochońko, M. Jędrych)
  • Powiat Żyrardowski - Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie (A. Rakszewski, Cz. Michałowski)
  • ZOMIS SP. z o.o. - Zwiększenie poziomu odzysku w procesie przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego (A. Sternik, R. Rubinkiewicz)
  • AMINEX Sp. z o.o. - Optymalizacja gospodarki odpadami poprzez intensyfikację selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Ożarów Mazowiecki (M. Mazuruk, K. Bieżuńska-Olczak, E. Tumenjargal, M. Kowalczyk)
  • Nowi sygnatariusze Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji UNEP-CP
 • Aktualności
  • Rola handlu emisjami w realizacji polityki ograniczania efektu cieplarnianego w Polsce (D. Lepucka)
 • Z życia Stowarzyszenia
  • Przygotowania Oddziałów Stowarzyszenia - oddziałowe spotkania sprawozdawczo-wyborcze
  • Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za lata 2004-2007
  • "Każde pokolenie ma swój czas!" (Z. Nowak)
  • Wybory władz StowarzyszeniaNumer 1-2/2007


Tytuł wydania:

"10 lat systemu dobrowolnych zobowiązań na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 1996-2006"


W numerze:
 • 10 lat systemu dobrowolnych zobowiązań na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 1996-2006
 • Do Laureatów Polskiego Rejestru i Aktywistów Polskiego Programu Czystszej Produkcji
 • Zrównoważona Produkcja i Konsumpcja jako podstawowy cel wdrażania filozofii Czystszej Produkcji UNEP (Z. Nowak)
 • Deklaracja Czystszej Produkcji UNEP i jej wdrażanie w Polsce jako wkład do budowy społeczeństwa zrównoważonego rozwoju (M. Gałuszka-Harat, S. Kosterski)
 • Zrównoważona konsumpcja - Czyli jak chronić środowisko na co dzień?
 • Procedura i stan realizacji Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości jako systemu dobrowolnych zobowiązań ekologicznych (DZE CP) (Z. Nowak, M.J. Cichy)
 • Karty Raportów Ekologicznych Przedsiębiorstw CP jako syntetyczna forma raportowania wyników działalności środowiskowej (M.J. Cichy)
 • Karty raportów ekologicznych
 • Z życia Stowarzyszenia
 • VII Krajowy Zjazd Stowarzyszenia "Polski Ruch Czystszej Produkcji" (E. Osostowicz)
 • VI Seminarium Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (K. Lenarczyk)
 • Powiat Żyrardowski nowym sygnatariuszem Międzynarodowej Deklaracji CP (K. Lenarczyk)
 • Pamięci Profesora Stefana Kozłowskiego


Numer sfinansowano ze składek Członków Wspierających Stowarzyszenia "Polski Ruch Czystszej Produkcji".

Dwa artykuły tematyczne, zapisane powyżej pochyłą czcionką, zostały dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Numer 04/2006


Tytuł wydania:
"Zrównoważona Produkcja i Konsumpcja – intensyfikacja działań proekologicznych"Numer 04/2006 poświęcony został szeroko pojętej tematyce Zrównoważonej Produkcji i Konsumpcji.

W części głównej czasopisma zaprezentowano szereg artykułów dotyczących Zrównoważonej Produkcji i Konsumpcji: Pani mgr inż. Joanna Burczyk na podstawie materiałów komisji UE podjęła się przedstawienia zagadnienia Zrównoważonej Produkcji

i Konsumpcji w Unii Europejskiej. „Strategie i narzędzia Rozwoju Zrównoważonego- zmiany wzorców produkcji i konsumpcji” zostały omówione w artykule Pana dr inż. Marka Wasilewskiego. Pan Marcin Półtorak oraz Pani dr inż. Lucyna Kandora w swoich artykułach przedstawili możliwości realizacji idei zrównoważonej produkcji i konsumpcji poprzez wdrażanie Systemów Zarządzania Środowiskiem zgodnie z normą ISO 140001 oraz Analizę Cyklu Życia Produktu.

Dział Polscy Liderzy Czystszej Produkcji przedstawia przedsiębiorstwa i instytucje, które podczas Konferencji „Zrównoważona konsumpcja i produkcja rozwinięciem strategii CP. Odpowiedzialność – Rozwój – Innowacja” otrzymały tytuł Lidera CP za 2005 r.

W dziale "Czystsza Produkcja – Czystsze Technologie – Czystsze Produkty" zamieszczono artykuł Pana Jana Raka, dotyczący zmian jakości wody w zbiorniku retencyjnych i ich wpływu na procesy uzdatniania. Pan Sławomir Kurek (MEWA Textill-Service) omówił perspektywę innowacyjnego spojrzenia na problem odpadów poprzez zastosowanie „czyściwa odnawialnego”.

W stałej rubryce pisma – Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie w edukacji Pan Jan Piróg przeanalizował możliwości wprowadzenia zasad Czystszej Produkcji w gospodarstwie rolnym, a Pani dr inż. Lucyna Kandora przedstawiła badania nad wdrażaniem czynników, przyczyniających się do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Polsce jako realizacji idei zrównoważonego rozwoju.

Aktualności, czyli rubryka „Z życia Stowarzyszenia Polski Ruch CP”, to relacja z Konferencji „Zrównoważona konsumpcja i produkcja rozwinięciem strategii CP. Odpowiedzialność – Rozwój – Innowacja”, która odbyła się z dniach 21 i 22 listopada 2006r. w Warszawskim Domu Technika NOT. Przedstawiono również podsumowanie z zrealizowanego Programu „Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju”, które było zapowiedziane w poprzednim numerze Biuletynu.

W Dobrych Wiadomościach podano krótką relację ze Spotkania Kapituły Polskiego Rejestr Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, w Ministerstwie Środowiska. Pani Anna Wójcik z oddziału mazowieckiego Stowarzyszenia – Kierownik Projektu Szkoleniowego „Strategia CP” – przedstawiła zakres, cel oraz tematykę realizowanego Projektu.


Numer dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
http://www.nfosigw.gov.pl/

Numer 03/2006


Tytuł wydania:

"Innowacyjność ekologiczna celem strategii Czystszej Produkcji"Główna część biuletynu przedstawia artykuły promujące działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom, realizowane w polskich przedsiębiorstwach.

W biuletynie umieszczono artykuł Profesora Józefa Suchego na temat innowacyjności, która wg Profesora jest obowiązkiem każdego inżyniera. To właśnie inżynierowie wykorzystując swoją ogromną wiedzę i doświadczenie poszukują nowości dla osiągnięcia efektów ekonomicznych, uzyskania efektów społecznych, ale także dla zrealizowania pasji. Artykuł Profesora Suchego jak również drugi artykuł – Profesora Zygfryda Nowaka – „Lider CP - trudny wybór wśród najlepszych”, to ważny wstęp do kolejnych tekstów, napisanych przez pracowników przedsiębiorstw, szczycących się nieustającą działalnością na rzecz zmniejszania negatywnego wpływu ich firm na środowisko. Wśród artykułów Liderów Czystszej Produkcji znalazły się:
 • artykuł pani Barbary Kasprzyk z „FERRUM” S.A. z Katowic, opisujący kroki, podejmowane dla uzyskania świadectwa Czystszej Produkcji i certyfikatu ISO 14001,
 • artykuł opisujący działania prośrodowiskowe w ANWIL SA Włocławek, autorstwa Pana Eugeniusza Trzyńskiego,
 • opis zarządzania środowiskiem i innowacji środowiskowych w FAMED SA Żywiec, autorstwa Pani Lidii Skórzak,
 • artykuł o gminie Żywiec - przyjaznej środowisku i ludziom, zaprezentowanym przez panią Edytę Gara,
 • artykuł Pani Grażyny Maciąg, opisujący podejście do ochrony i zarządzania środowiskiem w firmie GALWANIZER Sp. z o.o. w Dzierżoniowie,
 • prezentacja pro-środowiskowych działań firmy ZOMIS Sp. z o.o. w Warszawie.
W stałym dziale „Czystsza Produkcja – Czystsze Technologie – Czystsze Produkty” umieszczono m.in. artykuły panów Janusza Kulesza i Mieczysława Muraszkiewicza „Modernizacja i innowacyjność” oraz pana Wojciecha Laska nt. nowoczesnego podejścia do zagospodarowania stałych odpadów garbarskich.

W dziale „Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie w edukacji” absolwentka Politechniki Śląskiej, Agnieszka Grabska-Faber, opisała problematykę zawartą w jej pracy magisterskiej, dotyczącą zarządzania środowiskiem w Gminie Łodygowice.

Z kolei w dziale „Z życia Stowarzyszenia „Polski Ruch CP” oraz w „Dobrych wiadomościach” umieszczono informacje na temat przeprowadzonych przez Stowarzyszenie szkoleń oraz zaproszenie do wzięcia udziału w Konferencji „Zrównoważona Produkcja i Konsumpcja - rozwinięciem strategii CP Odpowiedzialność - Rozwój – Innowacja”.


Numer dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
http://www.nfosigw.gov.pl/

Numer 02/2006


Tytuł wydania:
"Czystsza Produkcja jako strategia poszukiwania Najlepszej Dostępnej Techniki"


Numer ten został poświęcony wdrażaniu pozwoleń zintegrowanych oraz zagadnieniom związanym z wymaganiami Najlepszych Dostępnych Technik (BAT).

W części głównej czasopisma zaprezentowano szereg artykułów, poruszających tematykę i problemy związane z BAT. Pani Dorota Burchart-Korol zwróciła uwagę w swoim artykule na nowe wyzwanie dla przemysłu, wynikające z konieczności badania tzw. stałych zanieczyszczeń organicznych. Pan Przemysław Francik zaprezentował techniczne i technologiczne możliwości obniżania emisji pyłowo-gazowej w „hutach zintegrowanych”, czyli posiadających pełny cykl produkcyjny. Podstawy Najlepszych Dostępnych Technik BAT oraz główne źródła zasad i wymagań BAT dla obróbki powierzchniowej metali i tworzyw sztucznych według Dyrektywy IPPC to tematyka artykułu napisanego przez Pana Marka Kieszkowskiego.

W dziale "Czystsza Produkcja – Czystsze Technologie – Czystsze Produkty" zamieszczono artykuł Pani Zofii Buczko, dotyczący analizy kierunków i uwarunkowań rozwoju technologii produktowych i procesowych.

W stałej rubryce pisma – "Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie w edukacji" – Pan Jerzy Korol opisał prace naukowo-badawcze w zakresie technologii utylizacji i recyklingu, realizowane w Katedrze Nauki o Materiałach Politechniki Śląskiej, w ramach prac dyplomowych.

"Aktualności" to między innymi Program PHARE, czyli krótki opis działań realizowanych przez Stowarzyszenie „PRCP” w ramach projektu „Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju”.

W "Dobrych Wiadomościach" podano m.in. bieżące informacje na temat Elektrowni Łaziska.Numer dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
http://www.nfosigw.gov.pl/

Numer 01/2006Tytuł wydania:
"Czystsza energia z węgla: gospodarstwa domowe – sektor komunalny"


Numer ten został poświęcony wykorzystywaniu węgla w tzw. małej energetyce dla gospodarstw domowych i obiektów komunalnych. Zwrócono szczególną uwagę na możliwość bezdymnego spalania węgla, co w znacznym stopniu redukuje negatywne oddziaływanie na środowisko.

Główna część czasopisma została podzielona na trzy podtematy: węgiel i jego międzynarodowe znaczenie, program THERMIE WE i jego kontynuacja oraz samorządy terytorialne – najważniejszy partner w upowszechnianiu czystszego spalania węgla.
Znaczenie węgla zaznaczono w trzech artykułach. Artykuł Profesora Romana Neya dotyczy zwiększenia efektywności energetycznej i jej wpływu na rozwój gospodarczy. Prezes Zarządu Kompani Węglowej – Maksymilian Klank podzielił się swoim nowym spojrzeniem na wykorzystanie węgla kamiennego. Profesor Zygfryd Nowak poświęcił swój artykuł działalności Europejskiej Komisji Ekonomicznej ONZ na rzecz czystszego użytkowania węgla.
Szczegóły na temat programu THERMIE zawarto w artykule Profesora Zygfryda Nowaka i Allana Strettona. Z kolei dr Krystyna Kubica poświęciła swój artykuł analizie procesu spalania paliw stałych w instalacjach małej mocy. W tej części znaleźć można również artykuły na temat formalno-prawnych uwarunkowań ograniczania emisji z niskich źródeł oraz działań WFOŚiGW.
Działania samorządów terytorialnych w zakresie upowszechniania czystszego spalania węgla zostały przedstawione na przykładzie Rudy Śląskiej i pierwszej umowy społecznej w zakresie bezdymnego spalania węgla, Tychów i wzorcowego programy ograniczenia niskiej emisji oraz Lędzin i jej Kompleksowego Programu Likwidacji Niskiej Emisji.

W stałej rubryce pisma – Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie w edukacji – zawarto artykuł opracowany na podstawie pracy magisterskiej, poruszającej tematykę świadomości ekologicznej mieszkańców miasta Tychy.

W dziale "Czystsza Produkcja – Czystsze Technologie – Czystsze Produkty" zamieszczono artykuł autorstwa Jarosława Zuwały na temat urządzeń i systemów grzejnych dla ogrzewnictwa indywidualnego.

W dziale "Aktualności" opisano spotkanie seminaryjne Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia oraz spotkanie w Warszawie, dotyczące globalnych wyzwań w zakresie Zrównoważonego Rozwoju.

W "Dobrych Wiadomościach" zawarto podsumowanie sympozjum nt. gospodarki odpadami komunalnymi, które odbyło się w Łodzi.Numer dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
http://www.nfosigw.gov.pl/


Numer 04/2005


Tytuł wydania:
"Strategia zrównoważonego rozwoju w pracach studialnych"


Numer czwarty został poświęcony w swojej głównej części dwóm referatom programowym dotyczącym zaleceń wynikających z powszechnie znanej strategii wdrażania zrównoważonego rozwoju – Czystszej Produkcji (i Konsumpcji). Do zaleceń tych zalicza się przede wszystkim silniejszą integrację celów społecznych z celami ekonomicznymi i ekologicznymi – szczególnie niewystarczająca dotychczas w odniesieniu do krajów rozwijających się, zmianę postaw i ograniczenie nawyków pro-konsumpcyjnych ludzi (dotyczy to szczególnie krajów wysoko rozwiniętych), czy też silniejsze włączenie czynników ekonomicznych w politykę ochrony środowiska, poprzez systemy podatków, opłat i innych mechanizmów rynkowych, stwarzających bodźce finansowe dla zrównoważonego rozwoju.

Pierwszym artykułem dotyczącym Czystszej Produkcji jest artykuł Pani dr inż. Agnieszki Janik przedstawiający szczegółową analizę problematyki opłat produktowych, jako ekonomicznego instrumentu wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Drugi artykuł ,odnoszący się do wspomnianej tematyki, jest autorstwa Pana mgr inż. Marka Szafrańca, a dotyczy on informacyjnych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Redaktor wydania zaprosił w swoim wprowadzeniu do dyskusji nad tezami i wnioskami zawartymi w publikacjach, a także do zgłaszania wyników własnych prac w powyższym zakresie.

W stałym dziale „Czystsza Produkcja – Czystsze Technologie – Czystsze Produkty” umieszczono trzy artykuły prezentujące nowoczesne rozwiązania proekologiczne. Autorami poszczególnych artykułów są: doc. dr inż. Marek Kieszkowski, który zaprezentował rolę i znaczenie czystszych technologii produkcyjnych w obróbce powierzchniowej metali. Pani dr inż. Dorota Burchart-Korol opisała analizę czynników wpływających na emisje zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z procesu spiekania rud żelaza. Trzeci artykuł autorstwa Pani mgr inż. Ewy Bagńskiej przedstawia drogę od świadectwa Czystszej Produkcji do certyfikatu ISO 14001 na przykładzie Huty MAŁAPANEW Sp. z o.o. w Ozimku.

W dziale „Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie w edukacji” umieszczono podsumowanie jednej pracy dyplomowej, dotyczącej problematyki pozwoleń zintegrowanych. Z kolei w dziale „Z życia Stowarzyszenia „Polski Ruch CP” – w aktualnościach – opisano niektóre ze zmian w prawie ochrony środowiska Unii Europejskiej, jak również zamieszczono artykuł promujący działalność Stowarzyszenia „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.

W „Dobrych wiadomościach” zamieszczono informację o uroczystym zakończeniu i podsumowaniu projektu „Czystsza Produkcja a ochrona środowiska”. Podsumowano również szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie pt. „Czystsza Produkcja narzędziem wdrażania Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001 i EMAS” oraz „Zasady tworzenia i oceny wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego”.

***
Bieżący numer ukazał się nakładem 2000 sztuk. Zwiększenie ilości egzemplarzy związane jest z promocją Czystszej Produkcji i działalności Stowarzyszenia m.in. poprzez przekazanie kilkuset egzemplarzy do bibliotek na terenie całego kraju, a także z większym zapotrzebowaniem na publikację zgłoszonym przez oddziały Stowarzyszenia.Numer dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
http://www.nfosigw.gov.pl/

Numer 03/2005


Tytuł wydania:
„Program Czystszej Produkcji we współpracy z funduszami strukturalnymi unii europejskiej”.
Numer ten został poświęcony w głównej mierze zrealizowanemu przez Opolski Oddział Stowarzyszenia „Polski Ruch Czystszej Produkcji” i Naczelną Organizację Techniczną w Opolu projektowi „Czystsza Produkcja a ochrona środowiska” finansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który rozpoczął się 15 stycznia 2005 roku, a zakończył z dniem 4 czerwca 2005 roku.

Dwa podstawowe artykuły tego numeru to:
 • Pani Danuty Lepuckiej (pomysłodawczyni oraz kierownika całego projektu) - Podsumowanie projektu opolskiego .
 • Pani Danuty Jazłowieckiej - dotyczący możliwości wykorzystania Funduszy Europejskich dla dostosowania polskich przedsiębiorstw do spełnienia wymogów unijnych w zakresie ochrony środowiska.
W dalszej części numeru zaprezentowano poszczególne projekty (zmiany proekologiczne) przygotowane przez uczestników Szkoły Opolskiej. Każda z prezentacji składa się z trzech części, tzn.:
 • Informacji o przedsiębiorstwie przygotowującym projekt,
 • Wariantach rozwiązań (spośród których wybierano najlepsze do realizacji)
 • Efektach uzyskanych dzięki realizacji danego projektu minimalizacji odpadów.
W stałym dziale „Czystsza Produkcja – Czystsze Technologie – Czystsze Produkty” umieszczono trzy artykuły prezentujące nowoczesne rozwiązania proekologiczne. Autorami poszczególnych artykułów są:
 • dr inż. Dorota Burchart-Korol, opisująca możliwości ograniczenia emisji dioksyn w procesach hutnictwa żelaza i stali,
 • dr inż. Jan Wyskida prezentujący korzyści wynikające z wdrożenia zasad Czystszej Produkcji w gospodarstwie rolnym,
 • dr inż. Andrzej Piechocki poruszający zagadnienia dotyczące szkodliwości sześciofluorków siarki stosowanych w aparaturze elektroenergetycznej.
W dziale „Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie w edukacji” umieszczono podsumowanie dwóch prac dyplomowych, a w dziale „Z życia Stowarzyszenia „Polski Ruch CP” przedstawiono podsumowania wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie tj. m.in. III Konferencja – „Zasoby wodne Triasu Opolskiego i ekologia jezior turawskich” oraz opisano zmiany w Prawie ochrony środowiska.

W „Dobrych wiadomościach” umieszczono informację o powstających Ośrodkach Innowacyjności NOT, opisano szkolenia, w których biorą udział pracownicy Stowarzyszenia oraz zapowiedzi konferencji i szkoleń organizowanych w ramach Polskiego Programu Czystszej Produkcji, które będą miały miejsce w pod koniec trzeciego i w czwartym kwartale 2005 r.


Numer dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
http://www.nfosigw.gov.pl/


oraz przy wsparciu:

http://www.zywiec.pl/ http://www.orzel-bialy.com.pl/ httphttp://www.srubena.pl/


Numer 02/2005 


Tytuł wydania:
„15 lat Polskiego Programu Czystszej Produkcji – wyniki i przyszłe wyzwania”


Numer drugi Biuletynu to swego rodzaju podsumowanie działalności Stowarzyszenia, a także istnienia programu Czystszej Produkcji. W bieżącym roku minęło 15 lat Polskiego Programu CP – z tej okazji w Warszawie odbyła się uroczysta Konferencja „15 lat Polskiego Programu Czystszej Produkcji – strategii zrównoważonego rozwoju” , której to został poświęcony właśnie ten numer publikacji. Listy do odczytania podczas konferencji skierowali do jej uczestników: Pan Stavros Dimas – Komisarz UE ds. Ochrony Środowiska, Pan Klaus Toepfer – Sekretarz Generalny UNEP oraz Pan Jacek Piechota – Minister Gospodarki i Pracy. Osobiście głos zabrał obecny na konferencji Prezes NFOŚiGW – Pan Jerzy Małachowski. Wystąpienia te otwierają niniejszy numer czasopisma. Główną część numeru stanowią treści referatów zaprezentowanych podczas jubileuszowej konferencji. Wśród nich należy wrócić uwagę na referat Pana Jacka Piechoty dotyczący tematyki energochłonności oraz artykuł Pana Andrzeja Skowrońskiego – „Zapobieganie – najważniejsza zasada realizacji strategii zrównoważonego rozwoju”. Prezes Stowarzyszenia – prof. Zygfryd Nowak, Wice-prezes – Pan Marek Wasilewski oraz Pan Michał Cichy przygotowali podsumowanie 15-lecia programu Czystszej Produkcji, jak również zwrócili uwagę na wyzwania i zadania, jakie teraz i w przyszłości, są i pojawią się przed Stowarzyszeniem i jego członkami.

Dodatkowo w numerze przedstawiono główne problemy natury ekologicznej poruszane przez gości zaproszonych na Konferencję 15-lecia w trakcie tzw. Dyskusji Panelowej.

W stałej rubryce pisma – Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie w edukacji – zawarto artykuły napisane w oparciu o 2 prace magisterskie poruszające problematykę prawnych i technicznych aspektów rekultywacji terenów pogórniczych oraz opisujących kierunki działań w energetyce zawodowej ograniczające emisję gazów do atmosfery.

W dziale "Czystsza Produkcja - Czystsze Technologie - Czystsze Produkty" przedstawiono na przykładzie Fabryki Samochodów Osobowych S.A. proces dochodzenia od Świadectwa Czystszej Produkcji do Certyfikatu ISO 14001.

W dziale aktualności opisano między innymi współpracę Stowarzyszenia z NFOŚiGW, przedstawiono podsumowanie seminarium w Łodzi – „Koniec życia samochodów i co dalej?” oraz seminarium z okazji Dnia Ziemi, które odbyło się w Warszawie.

Dział Dobrych Wiadomości obejmuje tym razem m.in. informacje dotyczące możliwości uzyskania kredytu BOŚ na inwestycje proekologiczne.


Numer dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
http://www.nfosigw.gov.pl/


oraz przy Wsparciu polskich Przedsiębiorstw CP:
httphttp://www.srubena.pl/ http://www.galwanizer.pl/ httphttp://www.srubena.pl/

Numer 1/2005 


Tytuł wydania:
„Cleaner Production after 15 years - the Cebtral Eastern Europe' Environmental Strategy for the Accession Period to EU”


Niniejszy numer czasopisma „Czystsza Produkcji i Eko-zarządzanie” został poświęcony rozwojowi idei Czystszej Produkcji i jej znaczeniu dla sprostania wymogom EU w zakresie ochrony środowiska. Przedstawiono w nim doświadczenia różnych państw w zakresie wdrażania i promowania zasad CP w ciągu 15 lat istnienia tej nowoczesnej strategii zarządzania środowiskiem. W numerze zamieszczono szereg artykułów opisujących doświadczenia i osiągnięcia różnych krajów i organizacji we wdrażaniu strategii CP.

W celu zebrania odpowiednich materiałów do publikacji, Stowarzyszenie nawiązało kontakt z wieloma krajowymi Centrami CP, stowarzyszeniami promującymi tematykę CP i innymi organizacjami, funkcjonującymi w krajach europejskich, przyjętych w roku bieżącym do UE. Korespondencja została również rozesłana do ministerstw właściwych do spraw środowiska w poszczególnych krajach, w celu nawiązania kontaktu i współpracy w zakresie rozpowszechniania idei Czystszej Produkcji w Europie.

Z uwagi na międzynarodowy charakter niniejszego numeru, został on wydany (wyjątkowo) w języku angielskim.


Numer dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
http://www.nfosigw.gov.pl/

Numer 4/2004 


Tytuł wydania:
„Ekologia bez granic”


W numerze tym poruszono tematykę międzynarodowej współpracy pomiędzy państwami wchodzącymi w skład Unii Europejskiej mającej na celu tworzenie i wdrażanie wspólnej polityki ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem dobrowolnych zobowiązań ekologicznych. Zawarto między innymi list intencyjny Ministrów Ochrony Środowiska Polski, Czech i Saksonii, który został podpisany na Konferencji w Krzyżowej we wrześniu 2004r.. Opublikowano artykuł Pana Jerzego Swatonia pt. " Polski system finansowania polityki ekologicznej jako wsparcie proekologicznej działalności przedsiębiorstw.", w którym przedstawiono między innymi rolę funduszy ekologicznych. Przedstawiono również kilka artykułów dotyczących systemu dobrowolnych zobowiązań w Polsce, Republice Czeskiej i Saksonii.

Dodatkowo przedstawiono ekstrakty z trzech prac magisterskich poruszających problematykę korzyści stosowania energii odnawialnej w domkach jednorodzinnych oraz restrukturyzacji finansowej górnictwa.

W dziale "Czystsza Produkcja - Czystsze Technologie - Czystsze Produkty" przedstawiono możliwość wykorzystywania ubocznych produktów spalania węgla w energetyce oraz artykuł przedstawiający podstawy prawne recyklingu samochodów.

W dziale aktualności opisano między innymi rozwój strategii Czystszej Produkcji w Gruzji. Podsumowano także działania podejmowane przez oddziały Stowarzyszenia PRCP w 2004 roku.


Numer dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
http://www.nfosigw.gov.pl/


Numer 3/2004


Tytuł wydania:
„Raportowanie ekologiczne”


W numerze tym poruszono tematykę raportowania ekologicznego, zwracając uwagę na niezaprzeczalną potrzebę informowania społeczeństwa o ekologicznych efektach działalności przedsiębiorstw, o prawnych regulacjach dotyczących raportowania ekologicznego oraz możliwościach, jakie w tej kwestii dostarczają systemy informatyczne takie jak np. TEAMS. Dodatkowo przedstawiono ekstrakty z trzech prac magisterskich powiązanych z tematyką raportowania ekologicznego.

W dziale „Czystsza Produkcja – Czystsze Technologie – Czystsze Produkty” przedstawiono przykład zastosowania anaerobowej fermentacji gnojowicy w instalacji biogazowni rolniczej w przedsiębiorstwie POLDANOR S.A. z Przechlewa.

Dodatkowo przedstawiono kolejnych laureatów Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, notatki związane ze spotkaniami, które miały miejsce: Czesko – Niemiecko – Polska Konferencja „Ekologia bez granic” w Krzyżowej oraz spotkanie rzeczoznawców-ekspertów CP w Łodzi. W dziale aktualności opisano projekt zmian ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej a także regulacje obejmujące nowe opłaty za wprowadzenie do obrotu substancji CFC i HCFC.


Numer dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
http://www.nfosigw.gov.pl/


Numer 2/2004


Tytuł wydania:
„Nowoczesne podejście do zarządzania środowiskiem w świetle wymagań Dyrektywy IPPC”


Numer ten poświęcony został tematyce związanej z nowym instrumentem w polskim prawie ochrony środowiska - pozwoleniami zintegrowanymi. W prezentowanych artykułach przedstawiono m.in. charakterystykę pozwoleń zintegrowanych, prawne podstawy systemu zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom, zagadnienia dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT), roli ministerialnych Technicznych Grup Roboczych oraz inspekcji ochrony środowiska, udziału organów administracji państwowej w procesie uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych.

W dziale „Czystsza Produkcja – Czystsze Technologie” znaleźć można przykład wdrożenia Najlepszych Dostępnych Technik poprzez realizację strategii Czystszej Produkcji w żywieckim Famedzie - jednym z pilotażowych polskich zakładów, który do zgodności z IPPC przygotował się w ramach projektu polsko-duńskiego.

Ponadto w numerze zawarto sylwetki kolejnych laureatów Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, artykuły dotyczące zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń w pracach Stowarzyszenia oraz opis doświadczeń z wdrażania strategii CP w Mołdawii, Gruzji i Kazachstanie.


Numer dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
http://www.nfosigw.gov.pl/

Numer 1/2004


Tytuł wydania:
"Dobrowolne zobowiązania ekologiczne: Świat - Europa - Polska. Polski Rejestr Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości"


W numerze omówiono systemy dobrowolnych zobowiązań ekologicznych (DZE), stanowiących nowoczesną formę realizacji polityki ochrony środowiska. W przedstawionych artykułach omówiono przykładowe systemy obowiązujące w Holandii, Niemczech oraz Kanadzie i Australii oraz realizowany w Polsce od roku 1996 system oparty na strategii Czystszej Produkcji (CP). W przygotowywaniu opublikowanych materiałów uczestniczyli specjaliści z Polski, Niemiec i Holandii.

W ramach polskiego systemu DZE wg CP zamieszczono m.in. najnowsze informacje na temat Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości oraz działalności jego Kapituły. Zaprezentowano też sylwetki ekologiczne laureatów ww. Rejestru.

Poza tym czytelnicy znajdą w numerze szereg ciekawych informacji, dotyczących m.in. finansowania ochrony środowiska z funduszy poakcesyjnych, stanie prac legislacyjnych nad wybranymi aktami prawnymi w ochronie środowiska, wdrażaniu strategii CP i systemów zarządzania środowiskiem, programach i instytucjach międzynarodowych oraz informacje z życia Stowarzyszenia "Polski Ruch CP".


Numer dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
http://www.nfosigw.gov.pl/

0 komentarze :

Prześlij komentarz