Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji

Międzynarodowa Deklaracja CP UNEP - polski tekst

MIĘDZYNARODOWA DEKLARACJA CZYSTSZEJ PRODUKCJI

 

Uważamy, że osiągnięcie zrównoważonego rozwoju jest naszym wspólnym obowiązkiem. Działania mające na celu ochronę globalnego środowiska muszą zawierać udoskonalone praktyki zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

Wierzymy, że Czystsza Produkcja i inne strategie prewencyjne (zapobiegawcze) takie jak eko-efektywność, „zazielenianie" produkcji, zapobieganie zanieczyszczeniom - są preferowanymi opcjami. Wymagają one rozwoju, wspierania i wdrażania właściwych środków.

Czystszą Produkcję rozumiemy jako ciągłe stosowanie zintegrowanej, prewencyjnej strategii, w odniesieniu do procesów, produktów i usług, dla osiągania korzyści ekologicznych, ekonomicznych i społecznych oraz korzyści związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem.

W tym celu zobowiązujemy się do:

KIEROWNICTWO

wykorzystywania naszego wpływu w celu

 • zachęcania do przyjęcia praktyk zrównoważonej produkcji i konsumpcji poprzez
  nasze kontakty z uczestnikami procesu.

 

ŚWIADOMOŚĆ,
EDUKACJA
I SZKOLENIA

tworzenia podstaw

 • poprzez rozwijanie i kierowanie świadomości, edukacji i szkoleń wewnątrz naszej organizacji;
 • poprzez zachęcanie do włączania koncepcji i zasad [Czystszej Produkcji] na wszystkich poziomach edukacji.

                                                                        

INTEGRACJA

zachęcania do integracji strategii prewencyjnych

 • na wszystkich poziomach naszej organizacji;
 • wewnątrz systemów zarządzania środowiskiem;
 • poprzez używanie takich narzędzi jak: ocena działań ekologicznych,
  ekologiczna księgowość, oddziaływania ekologiczne, cykl życia oraz oceny skuteczności Czystszej Produkcji.

 

BADANIA
I ROZWÓJ

tworzenia rozwiązań innowacyjnych

 • poprzez promowanie zmiany priorytetów z takich które zakładają podejście typu „koniec rury" na takie, które opierają się na strategiach zapobiegawczych w naszych badaniach, działaniach i w rozwijanych przez nas politykach;
 • poprzez wspieranie rozwoju produktów i usług, które są ekologicznie efektywne
  i odpowiadają potrzebom konsumentów.

 

KOMUNIKACJA
[SPOŁECZNA]

 

dzielenia się naszymi doświadczeniami

 • poprzez sprzyjanie dialogowi na temat wdrażania strategii prewencyjnych oraz informowanie zewnętrznych uczestników procesu o ich korzyściach

 

WDRAŻANIE

podejmowania działań na rzecz przyswojenia Czystszej Produkcji

 • poprzez ustalenie celów będących wyzwaniem i regularne przygotowywanie
  raportów o postępie [prac] w ramach stworzonego systemu zarządzania;
 • poprzez zachęcanie do nowego lub dodatkowego finansowania technologicznych rozwiązań zapobiegawczych (prewencyjnych) i inwestowania w nie oraz poprzez promowanie współpracy i transferów pomiędzy krajami w dziedzinie technologii przyjaznych środowisku;
 • poprzez współpracę z UNEP i innymi partnerami oraz uczestnikami procesu
  w popieraniu tej deklaracji i dokonywaniu przeglądu sukcesów w jej wdrażaniu.

0 komentarze :

Prześlij komentarz