Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji

Baza Projektów Czystszej Produkcji

W ramach Akademii Czystszej Produkcji (dawniej: Szkół CP) opracowywana jest przykładowa/demonstracyjna, często pilotażowa zmiana proekologiczna (niekoniecznie skomplikowana czy kosztochłonna), która powinna przynieść szkolonej Firmie zarówno korzyści środowiskowe, jak i oszczędności ekonomiczne (wynikające z ograniczenia zużycia surowców, zmniejszenia opłat za korzystanie ze środowiska itp.). Zmiany te nazywane są w naszym Ruchu "Projektami Czystszej Produkcji".

Z każdego takiego projektu powstaje krótkie sprawozdanie, który następnie przechowywany jest w Bibliotece Projektów CP w Polskim Centrum Czystszej Produkcji w Katowicach. Z ww. sprawozdaniami można zapoznać się na miejscu, w Katowicach, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Dla ułatwienia wyszukania konkretnego projektu prosimy wynotować jego numer.

Poniżej prezentujemy pełny spis zrealizowanych dotąd Projektów Czystszej Produkcji, z podziałem na Akademie / Szkoły CP, w ramach których zostały opracowane.

0 komentarze :

Prześlij komentarz