Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji

Wykaz wykorzystanych źródeł:

  1. Bredo J.: Zrównoważony rozwój - w stronę życia w harmonii z przyrodą, Earth Conservation, Sopot 2006
  2. Dobrzański G. (red.): ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1997.
  3. Earth Conservation - strona internetowa: http://www.earth-conservation.org/
  4. Figlaszewska I. (Rzecznik Odbiorców Paliw i Energii): Oszczędzanie energii. Jak płacić mniejsze rachunki za energię elektryczną - czyli odkurzmy kaloryfer, usuńmy kamień z czajnika, gotujmy pod przykrywką - artykuł zamieszczony na stronach Urzędu Regulacji Energetyki: http://www.ure.gov.pl/palm/pl/297/1903/Jak_placic_mniejsze_rachunki_za_energie_elektryczna__czyli_odkurzmy_kaloryfer_us.html
  5. Fundacja GAP Polska (Global Action Plan International) - strona internetowa: http://www.gappolska.org/
  6. Internetowy serwis informacyjny Urzędu Miasta Rzeszów: http://www.erzeszow.pl/
  7. Najbardziej proekologiczna społeczność gminna Małopolski - kampania promująca selektywną zbiórkę odpadów, strona internetowa: http://www.recykling.org/
  8. Szyszło A.: Odpady, rodzaje odpadów: http://www.gajanet.pl/Odpady

0 komentarze :

Prześlij komentarz