Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji

Struktura i Władze Stowarzyszenia

Aktualną strukturę organizacyjną Stowarzyszenia przedstawia poniższy schemat.


Jednostką centralną jest Polskie Centrum Czystszej Produkcji w Katowicach
ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice


WŁADZE STOWARZYSZENIA W KADENCJI 2020-2024

Zarząd:
 • Michał Jan Cichy - Prezes Zarządu, tel. 601 337 170, ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice;  mj.cichy@cp.org.pl
 • Anna Wójcik - Wiceprezes Zarządu, tel. 605 199 555; aw504@wp.pl
 • Grażyna Maciąg - Wiceprezes Zarządu - tel. 783 154 780
 • Krystyna Lenarczyk - Sekretarz Generalny, tel. 695 146 887, ul. Parkingowa 20/10, 96-300 Żyrardów, k.lenarczyk@cp.org.pl
 • Marek Wasilewski - Skarbnik, tel. 601 517 081; marekwas@gmail.pl
 • Anna Jagoda-Siegmund - Członek Zarządu, 665 462 133, a.jagoda-siegmund@cp.org.pl
 • Marian Stani - Członek Zarządu - tel. 603 917 769; marian.stani@o2.pl

Honorowy Prezes Stowarzyszenia:
 • Prof. Zygfryd Nowak  – twórca i wieloletni prezes Polskiego Ruchu Czystszej Produkcji, obecnie również delegat Stowarzyszenia do Rady Krajowej FSN-T NOT

Komisja Rewizyjna:
 • Józef Kostka - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Andrzej Patejczyk - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Mieczysław Zychora - Członek Komisji Rewizyjnej

Sąd Koleżeński:
 • Rafał Miłaszewski
 • Barbara Dołowa
 • Małgorzata Hordyńska

Członkowie Honorowi:
 • Andrzej Jagusiewicz - były Główny Inspektor Ochrony Środowiska, obecnie dyrektor ds. eko-bezpieczeństwa w Międzynarodowym Centrum Bezpieczeństwa ChemicznegoRegionalne Punkty Kontaktowe: są w trakcie tworzenia