Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji

Struktura i Władze Stowarzyszenia

Aktualną strukturę organizacyjną Stowarzyszenia przedstawia poniższy schemat.


Jednostką centralną jest Polskie Centrum Czystszej Produkcji w Katowicach
ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice


WŁADZE STOWARZYSZENIA W KADENCJI 2016-2020

Zarząd:
 • Michał Jan Cichy - Prezes Zarządu, tel. 601 337 170, ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice;  mj.cichy@cp.org.pl
 • Anna Wójcik - Wiceprezes Zarządu, tel. 605 199 555; aw504@wp.pl
 • Grażyna Maciąg - Wiceprezes Zarządu - tel. 503 190 826
 •  Krystyna Lenarczyk - Sekretarz, tel. 695 146 887, ul. Parkingowa 20/10, 96-300 Żyrardów; cp.mazowsze@gmail.com
 • Marek Wasilewski - Skarbnik, tel. 601 517 081; marekwas@gmail.pl
 • Anna Jagoda-Siegmund - Członek Zarządu, anna.jagoda.cp@gmail.com
 • Marian Stani - Członek Zarządu - tel. 603 917 769; marian.stani@o2.pl

Honorowy Prezes Stowarzyszenia:
 • Prof. Zygfryd Nowak


Komisja Rewizyjna:
 • Józef Kostka - Przewodniczący
 • Andrzej Patejczyk
 • Zbigniew Palicki

Sąd Koleżeński:
 • Barbara Dołowa
 • Kazimierz Manios
 • Grażyna Nowak

Członkowie Honorowi:
 • Andrzej Jagusiewicz - były Główny Inspektor Ochrony Środowiska, obecnie dyrektor ds. eko-bezpieczeństwa w Międzynarodowym Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego


Regionalne Punkty Kontaktowe: są w trakcie tworzenia
 

ZARZĄDY BYŁYCH ODDZIAŁÓW TERENOWYCH

Oddział Terenowy - woj. dolnośląskie

Zarząd Oddziału
 • Iwona Bilińska - Prezes Oddziału, tel. (074) 832 48 30, ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów; ibilinska@galwanizer.pl
 • Józef Kostka, tel. (074) 851 35 05, ul. Basztowa 2, 58-100 Świdnica; jokostka@gmail.com
 • Anna Tomikowska, tel. (074) 851 35 05, Świdnica

Oddział Terenowy - woj. łódzkie
kontakt e-mail: grazynanowak2000@gmail.com

Zarząd Oddziału
 • Grażyna Nowak - Prezes Oddziału, tel. (042) 675 55 03
 • Tadeusz Robaczyński - Wiceprezes + Skarbnik, tel. (042) 675 55 03
 • Stanisław Jankowski - Sekretarz  
 • Krystyna Sabok - Skarbnik

Oddział Terenowy - woj. mazowieckie:
Siedziba Oddziału: 96-300 Żyrardów, ul. Parkingowa 20/10, tel. 46 855 86 35
kontakt e-mail: cp.mazowsze@gmail.com

Zarząd Oddziału
 • Krystyna Lenarczyk - Prezes Oddziału, tel. kom. 695 146 887
 • Marian Stani - Wiceprezes
 • Jerzy Lenik - Sekretarz
 • Andrzej Patejczyk - Skarbnik
 • Barbara Dołowa
 • Edyta Tuźnik-Kosno
 • Anna Wójcik

Komisja Rewizyjna
 • Jerzy Zduńczyk - Przewodniczący
 • Edward Michałowski
 • Jerzy Frączek

Oddział Terenowy - woj. śląskie:

Zarząd Oddziału
  • Anna Jagoda-Siegmund - Prezes Oddziału
  • Jolanta Baran - Wiceprezes
  • Małgorzata Hordyńska - Sekretarz
  • Małgorzata Harat - Skarbnik
  • Lidia Skórzak
  Komisja Rewizyjna
  • Michał Jan Cichy - Przewodniczący
  • Marek Wasilewski

  Oddział Terenowy - woj. wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie:
  Zarząd Oddziału
  • Zbigniew Palicki - Prezes Oddziału / Skarbnik, tel. 793 660 448
  • Ryszard Cegłowski - Wiceprezes
  • Witold Śniegowski - Sekretarz
  • Hanna Grunt
  • Ryszard Klimaszewski
  Komisja Rewizyjna
  • Krysiak Danuta - Przewodnicząca
  • Czeszewski Kazimierz