Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji

Struktura i Władze Stowarzyszenia

Aktualną strukturę organizacyjną Stowarzyszenia przedstawia poniższy schemat.


Jednostką centralną jest Polskie Centrum Czystszej Produkcji w Katowicach
ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice


WŁADZE STOWARZYSZENIA W KADENCJI 2020-2024

Zarząd:

Honorowy Prezes Stowarzyszenia:
  • Prof. Zygfryd Nowak  – twórca i wieloletni prezes Polskiego Ruchu Czystszej Produkcji, obecnie również delegat Stowarzyszenia do Rady Krajowej FSN-T NOT

Komisja Rewizyjna:
  • Józef Kostka - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Andrzej Patejczyk - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Mieczysław Zychora - Członek Komisji Rewizyjnej

Sąd Koleżeński:
  • Rafał Miłaszewski
  • Barbara Dołowa
  • Małgorzata Hordyńska

Członkowie Honorowi:
  • Andrzej Jagusiewicz - były Główny Inspektor Ochrony Środowiska, obecnie dyrektor ds. eko-bezpieczeństwa w Międzynarodowym Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego