Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Czystsza Produkcja w RDOŚ Warszawa

Czystsza Produkcja w RDOŚ Warszawa

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on środa, 5 czerwca 2013 | 08:49

 

Wywiad dla Stowarzyszenia Polski Ruch CP z Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie - Panią Aleksandrą Atłowską
3 czerwca 2013 r.
  • Podczas uroczystości zakończenia 45. Szkoły Czystszej Produkcji, w Żyrardowie, w imieniu RDOŚ Warszawa, podpisała Pani dwa oenzetowskie dokumenty: Międzynarodową Deklarację Czystszej Produkcji UNEP oraz deklarację Global Compact. Co podpisanie tych dokumentów oznacza dla RDOŚ?
Podpisanie deklaracji było naturalną konsekwencją podjętych przez nas działań z zakresu oszczędzania surowców i energii oraz optymalizowania gospodarki odpadami. W 2012 roku zrealizowaliśmy dwa projekty w ramach 45 Szkoły Czystszej Produkcji zgodne z założeniami tej strategii zrównoważonego zarządzania środowiskiem. Podpisując Międzynarodową Deklarację Czystszej Produkcji UNEP formalnie potwierdziliśmy gotowość do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania i funkcjonowania naszego urzędu. Jako jedna z głównych instytucji dbających o utrzymanie standardów ochrony środowiska w województwie mazowieckim, dokładamy wszelkich starań, aby dawać dobry przykład, promować zachowania ekologiczne. Jednocześnie, wykonując pracę, każdorazowo przykładamy ogromną wagę do przestrzegania zasad i norm etycznych. Dbamy także o zapewnienie jak najlepszych warunków pracy, zachęcamy do zdrowego trybu życia i poszerzania wiedzy przez naszych pracowników. Te wszystkie działania są zgodne z punktami wspomnianych przez Pana deklaracji.
  • Dlaczego zdecydowaliście się Państwo na udział w Szkole Czystszej Produkcji?
Już od pewnego czasu nasi pracownicy sygnalizowali m.in. chęć selektywnej zbiórki odpadów. Pomyśleliśmy, że warto pójść nieco dalej i wprowadzić kompleksowe rozwiązania w postaci sformułowania polityki ekologicznej oraz wprowadzenia systemu zarządzania środowiskiem. Z jednej strony zależało nam na promowaniu zachowań proekologicznych, zarówno wśród pracowników jak i naszych wnioskodawców, zaś z drugiej strony chcieliśmy wprowadzić konkretne rozwiązania, które pozwoliłyby na oszczędzanie surowców i poprawę gospodarowania odpadami. Mieliśmy nieco ułatwione zadanie, gdyż Pani Natalia Marczykiewicz, Naczelnik Wydziału Ocen Oddziaływania, jest ekspertem CP i licencjonowanym rzeczoznawcą. Za jej zachętą postanowiliśmy przeszkolić kilku pracowników, których zadaniem jest obecnie realizacja projektów zgodnych z założeniami CP.
  • Jak CP wpisuje się w zadania realizowane przez RDOŚ?
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie jest organem niezespolonej administracji rządowej. Prowadzimy postępowania z zakresu ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, ochrony przyrody, zapobiegania i naprawy szkód w środowisku oraz udzielania informacji o środowisku. Naszą misją jest zachowanie walorów przyrodniczych i standardów środowiska dla rozwoju województwa mazowieckiego z myślą o przyszłych pokoleniach Zjednoczonej Europy. We wszystkich działaniach kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju, a za kluczowe elementy uznajemy zapobieganie zanieczyszczeniom oraz utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego. Oceniając wpływ planowanych inwestycji na środowisko RDOŚ zwraca szczególną uwagę na spełnianie przez planowane inwestycje Najlepszych Dostępnych Technik.
  • Czy zasady CP mogą być promowane przez pracowników RDOŚ w trakcie ich pracy? Jeśli tak – w jaki sposób?
Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie opracowali dwa projekty:
• „Minimalizacja ilości powstających odpadów i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie”,
• „Minimalizacja ilości powstających odpadów poprzez propagowanie działań edukacyjnych na terenie Województwa Mazowieckiego przez Wydział Spraw Terenowych I Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie”.
W wyniku realizacji tych projektów na korytarzach urzędu, w miejscach powszechnie dostępnych, ustawiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, rozwieszono plakaty informacyjne na temat zasad segregacji odpadów oraz zasad dobrych praktyk Czystszej Produkcji w RDOŚ w Warszawie. We wszystkich pokojach naszego urzędu zostały zamieszczone znaczki przypominające o wyłączeniu urządzeń po zakończeniu pracy, wyłączaniu światła, oszczędzaniu papieru podczas drukowania, segregacji odpadów. Obecnie kontynuowane są działania edukacyjne skierowane nie tylko do pracowników RDOŚ, ale także wnioskodawców oraz przedstawicieli innych instytucji. Na własnym przykładzie pokazujemy, że realizacja projektu CP jest efektywna i zasadna nie tylko w zakładach produkcyjnych i zachęcamy do podążania naszym śladem. Już teraz widzimy, że takie podejście przynosi efekty – goście odwiedzający nasz urząd interesują się prowadzonymi przez nas działaniami proekologicznymi i deklarują gotowość przeniesienia doświadczeń RDOŚ do swoich miejsc pracy.
  • Czy udział w Szkole spełnił Wasze oczekiwania? Czy możecie polecić Szkołę innym organizacjom?
Szkoła CP, a przede wszystkim przykłady projektów zrealizowanych zarówno przez zakłady, przedsiębiorstwa, jak i urzędy czy organizacje pozarządowe stanowią zachętę do podejmowania działań przynoszących mierzalne, pozytywne dla środowiska efekty. Prezentacja obszarów, w których można podejmować działania, sposobów jak najefektywniejszego osiągania wyznaczonych celów była inspiracją do planowania naszego autorskiego projektu. Udział tego typu inicjatywach jest korzystny nie tylko ze względów środowiskowych, ale też ekonomicznych i społecznych, czego sami doświadczamy. Zachęcamy wszystkich do podejmowania takich wyzwań, czy to w ramach Szkoły CP czy poprzez inne inicjatywy.
 

Podpisanie Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji przez RDOŚ w Warszawie (8 września 2012 r., podczas uroczystości zakończenia 45 Szkoły Czystszej Produkcji, w żyrardowskiej Resursie). Na zdjęciu, od lewej: Krzysztof Galeja - Prezes Stowarzyszenia "Polski Ruch CP", Aleksandra Atłowska - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Krystyna Lenarczyk - Sekretarz Generalny Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" / Prezes Oddziału Mazowieckiego.
Zdjęcie: z archiwum Polskiego Centrum CP:
Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz