Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Jak w codziennych czynnościach przyczyniać się do ochorny powietrza?

Jak w codziennych czynnościach przyczyniać się do ochorny powietrza?

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on niedziela, 15 marca 2015 | 19:19

Pamiętając o poniżej opisanych sprawach, ograniczysz zanieczyszczenie powietrza:

  • Używanie pieców węglowych nowych konstrukcji, o wysokiej sprawności energetycznej lub zmiana paliwa na bardziej ekologiczne (np. gaz, brykiety słomy, czy choćby mniej zasiarczony węgiel); wbrew pozorom nie wszystkie zanieczyszczenia pochodzą głównie z przemysłu – np. w 2003 roku około 54,5% emisji tlenku węgla w Polsce pochodziło z procesów spalania w sektorze komunalnym i mieszkaniowym, podczas gdy sektor produkcji i transformacji energii, dzięki odpowiednim konstrukcjom kotłów oraz urządzeniom ograniczającym emisję, był odpowiedzialny jedynie za 1,3% krajowej emisji CO.
  • Używanie w racjonalny sposób kominka, stosując wyłącznie niemalowane, nieimpregnowane, suche drewno. Unikanie spalania w piecach lub kominkach odpadów [5] – np. przy spalaniu tworzyw sztucznych typu PET powstają emisje rakotwórczych dioksyn.
  • Korzystanie z środków komunikacji miejskiej – autobusy, tramwaje, kolej, metro (niższe zużycie paliwa – o około 80% na osobę w porównaniu do samochodów indywidualnych; mniejsza emisja spalin; wg [3] każdy kilometr przejechany prywatnym samochodem oznacza 2-3 razy większe zużycie paliwa niż kilometr przejechany transportem publicznym).
  • Do ekologicznych środków masowego przewozu nie można zaliczyć transportu lotniczego, związanego ze spalaniem ogromnych ilości paliwa oraz związanymi z tym emisjami [5], dostającymi się w dodatku wprost w wyższe części atmosfery.
  • Używanie samochodu ze sprawnym katalizatorem.
  • Korzystanie z rowerów zamiast samochodu [2], gdzie tylko jest to możliwe (np. dojazdy na krótkich trasach), można też wybrać spacer.
  • Wspólne dojeżdżanie np. do pracy (wykorzystanie miejsc w jednym aucie, zamiast zabierania przez każdą z osób oddzielnego samochodu – mniejsze zużycie paliwa, mniej emisji) [2].
  • Zgniatanie opakowań przed wyrzuceniem – ograniczenie objętości odpadów przyczynia się do zmniejszenia ilości kursów samochodów służb komunalnych, a więc do ograniczenia emisji spalin.
  • Wykorzystywanie farb (oraz lakierów, klejów) wodorozcieńczalnych zamiast rozpuszczalnikowych (ograniczenie emisji lotnych związków organicznych).
Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz