Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Eko-znaki - broń Konsumenta. Czy umiesz nią władać?

Eko-znaki - broń Konsumenta. Czy umiesz nią władać?

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on sobota, 7 marca 2015 | 09:57


Na produktach możemy znaleźć wiele oznakowań, które pozwalają nam dokonać bardziej świadomych i odpowiedzialnych wyborów. Jako kupujący jesteś więc wyposażony w nie lada "broń" - gdyż z tych oznaczeń możesz dowiedzieć się więcej o produkcie lub jego producencie.

Cóż Ci jednak po "broni", którą nie umiesz się posługiwać? Sprawdź, czy wiesz co oznaczają poszczególne produktowe piktogramy. Poniżej prezentujemy niektóre z nich.


Na wstępie... pochwalimy się;-) - my też mamy swoje 2 eko-znaki. A oto ich znaczenie:


Znaku tego mogą używać (m.in. na produktach) instytucje uczestniczące w Polskim Programie Czystszej Produkcji, posiadające Świadectwo Czystszej Produkcji. Świadczy on o tym, że producent dobrowolnie, stale ogranicza negatywne oddziaływania na środowisko swoich procesów (znak nie dotyczy cech konkretnego produktu, ale ogólnej działalności firmy). Ważne: znak informuje o uczestnictwie w określonej inicjatywie, a nie o cechach konkretnego produktu jako takiego.


Znaku tego mogą używać (m.in. na produktach) instytucje uczestniczące w Polskim Programie Czystszej Produkcji, posiadające wpis do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. Świadczy on o tym, że producent dobrowolnie, stale ogranicza negatywne oddziaływania na środowisko swoich procesów (znak nie dotyczy cech konkretnego produktu, ale ogólnej działalności firmy), a także prowadzą szeroko pojętą działalność prospołeczną. Ważne: znak informuje o uczestnictwie w określonej inicjatywie, a nie o cechach konkretnego produktu.


A oto inne, przykładowe eko-znaki, które możesz znaleźć na produktach. Spróbuje je odnaleźć stojąc przy sklepowej półce:Błękitny Anioł – najstarszy eko-znak (1978), wywodzący się z Niemiec, a obecnie obejmujący 4350 różnych produktów zebranych w ok. 80 kategorii. Nadawany jest produktom, które mają zdecydowanie lepszą charakterystykę środowiskową od innych artykułów z tej samej grupy towarów (są środowiskowymi liderami danej grupy). Obok znaku wypisane są właściwości wyróżniające dany produkt. Znak ten może być nadawany nie tylko wyrobom, ale i procesom.
Znak Der gruene punkt (zielony punkt), powstał początkowo dla produktów pochodzących z Niemiec, aczkolwiek jest dziś stosowany w wielu innych krajach. Oznacza, że za opakowanie danego wyrobu producent wniósł wkład finansowy na rzecz krajowej organizacji odzysku opakowań.
W Polsce znak ten oznacza, że „producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych tworzonego przez Rekopol Organizacja Odzysku S.A., zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych”.
„Stokrotka” (znany też jako „Margerytka” lub „Eco-label”) – znak nadawany wyrobom wytworzonym w Unii Europejskiej, w oparciu o analizę ich cyklu życia – czyli oddziaływania wyrobu na środowisko od pozyskania i przetwarzania surowców, poprzez jego produkcję i użytkowanie aż do utylizacji. Obecnie znak ten nadaje się produktom zaszeregowanym do 24 kategorii (wymienionych m.in. na stronie internetowej).


Polski znak ekologiczny Eko – oznacza, że produkt jest przyjazny dla środowiska i zdrowia. Ocenia się cały cykl życia danego wyrobu. Zasady jego przyznawania są obecnie podobne do nadawania „Margaretki”, stąd oba znaki można uzyskać równocześnie. Wiele krajów posiada własne znaki ekologiczne. 
Energy star – potwierdza, że posiadające go urządzenia elektryczne zużywają tylko niezbędną ilość energii potrzebną do pracy.
Znak informujący, że dany produkt został wytworzony na obszarze Zielonych Płuc Polski, zgodnie z obowiązującymi normami ochrony środowiska. Produkty z tym znakiem są bezpieczne dla środowiska i człowieka, nie zawierają łatwo uwalniających się szkodliwych substancji, spełniają wymagania jakościowe i normy bezpieczeństwa dla danej grupy wyrobów, podlegają stałej kontroli (jakości, przestrzegania procedur wytwarzania) oraz są nowoczesne i poszukiwane na rynku.FSC (Forest Stewardship Council) – znak ten informuje, że produkt zrobiony jest z drewna pochodzącego z lasu zarządzanego zgodnie z ekologicznymi zasadami.

Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego obowiązujący na terenie Unii Europejskiej (po lewej: obecny, po prawej: używany do 2010). Wybierając taki produkt mamy pewność, że m.in.: przynajmniej 95% składników danego produktu zostało wyprodukowane metodami ekologicznymi, produkt był nadzorowany podczas procesu produkcji i przygotowania, produkt jest sprzedawany bezpośrednio przez producenta lub w zamkniętych, zabezpieczonych i oznakowanych opakowaniach, na produkcie widoczne jest nazwisko lub nazwa handlowa producenta, przetwórcy i sprzedawcy, a dodatkowo nazwa i kod jednostki certyfikującej.Ekoland – znak nadawany certyfikowanym gospodarstwom rolnym prowadzącym produkcję przy pomocy metod ekologicznych. Podstawą przyznania znaku jest ocena stanu środowiska i sposobu produkcji (hodowli i uprawy), a nie produktu finalnego. Znak ten informuje też o spełnieniu przez żywność europejskich standardów jakości.Znak ten informuje, że dany produkt jest w pełni biodegradowalny. Może być kompostowany, nie uwalniając w tym procesie żadnych szkodliwych substancji.


Znak ten informuje, że dany produkt nie powoduje emisji substancji niszczących warstwę ozonową.
„Pętla Mobiusa” – może mieć dwojakie znaczenie. Jeżeli w środku lub obok znaku podano liczbę (%), oznacza to, że wyrób lub opakowanie zostało wykonane częściowo z surowców pochodzących z recyklingu (podana liczba informuje, jaki procent materiału wejściowego pochodził z recyklingu). Jeżeli znak nie ma żadnej liczby, oznacza wtedy, że opakowanie nadaje się do recyklingu. 
Znak ten informuje, że opakowanie danego wyrobu może być wykorzystywane wielokrotnie.
Znak ten informuje, że opakowanie danego wyrobu nadaje się do recyklingu
Znak OIL – oznacza, że olej, na którego opakowaniu ten znak umieszczono, nadaje się do recyklingu.Znak ten informuje, że dany produkt nie był testowany na zwierzętach (dotyczy to np. kosmetyków).Dbaj o czystość – znak przypomina o tym, że puste opakowanie po danym produkcie należy wyrzucić do kosza na śmieci.


Oczywiście to tylko przykłady. Eko-znaków jest znacznie więcej. Niektóre są międzynarodowe, a inne charakterystyczne dla poszczególnych krajów.
Udostępnij

1 komentarze :