Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , » Czystsze Inspiracje: Własna elektrownia słoneczna w firmie OPA LABOR

Czystsze Inspiracje: Własna elektrownia słoneczna w firmie OPA LABOR

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on czwartek, 10 grudnia 2015 | 13:40Chcesz zdywersyfikować źródła energii w firmie? Może ciekawym pomysłem okaże się... własna elektrownia fotowoltaiczna? Zobacz, jakie doświadczenia w tym zakresie ma siemianowicka firma OPA-LABOR.

W siedzibie Przedsiębiorstwa OPA-LABOR  Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Wyzwolenia 22, pracują dwie elektrownie fotowoltaiczne, które zostały wybudowane przy wsparciu z WFOŚiGW w Katowicach. Od lipca 2013 r. pracuje instalacja fotowoltaiczna o mocy falowników 102 kW, zbudowana na dachu hali technologicznej, na którą składa się 346 modułów o sumarycznej mocy 102,07 kWp i łącznej pow. 664 m². Instalacja jest włączona do sieci OSD TAURON poprzez rozdzielnię 20/0,4 kV. Od stycznia 2015 r.  pracuje instalacja zabudowana na dachu tej samej hali technologicznej i na trackerze przed wjazdem do firmy, składająca się z 438 modułów o łącznej pow. 722 m²  i mocy 104,52 kWp oraz falowników o mocy 98 kW,  podłączona do sieci energetycznej niskiego napięcia.

Instalacja o mocy 104,52 kWp na dachu hali (panele ułożone poziomo w czterech rzędach)
Instalacja o mocy 102,07 kWp na dachu hali (panele ułożone pionowo w dwóch rzędach)

W ostatniej instalacji zastosowano tracker SOLAR-TRAK 2000 - dwuosiowy system śledzenia słońca (wg azymutu i położenia pion/poziom)  przeznaczony dla modułów fotowoltaicznych. Składa się on zasadniczo z trzech elementów: masztu, obrotowej głowicy z zintegrowaną elektroniką oraz obracającej się w dwóch osiach ramy z modułami. System śledzenia kierowany jest przez astronomiczny system sterowania. Dodatkowo czujnik wiatrowy zabezpiecza urządzenie przed silnym wiatrem poprzez płaskie poziome ułożenie ramy z modułami w celu zmniejszenia oddziaływania wiatru.  Dane techniczne trackera:  moc modułów -  2280 Wp, moc falownika  -  2,1 kW, przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej -  3,48 MWh.
  
Na zdjęciach „awers” i „rewers” trackera  czyli urządzenia nadążającego za śledzonym słońcem (tracking z ang. śledzący). Urządzenie usytuowane przed wjazdem do siedziby firmy OPA-LABOR.

Od uruchomienia do 30.11.2015 r. elektrownie wyprodukowały łącznie 374,7 MWh energii elektrycznej z czego obecnie prawie połowa jest wykorzystywana na własne potrzeby, reszta sprzedawana do sieci energetycznej, docelowo udział własnego zużycia będzie wzrastać. Uzyskiwany efekt ekonomiczny to ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej na własne potrzeby (najbardziej korzystny przelicznik MWh), przychód związany ze sprzedażą nadwyżek energii do sieci OSD oraz „zielonych certyfikatów”. Szacunkowo instalacje powinny przynosić rocznie efekt ekonomiczny w kwocie ponad 100 tys. zł. Poza efektem ekonomicznym osiągnięto również w tym czasie efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery w ilości ok. 412,7 MgCO2, która wystąpiłaby przy produkcji energii elektrycznej w konwencjonalnej elektrowni węglowej.


Urządzenia rozdzielni instalacji fotowoltaicznej 102 kW. Z lewej liczniki energii elektryczne. W środku falowniki o mocy 17 kW każdy, oraz zdjęcie  powiększonego pola wyświetlacza falownika - obrazujące chwilowe wartości produkowanej przez niego energii elektrycznej. Z prawej strony wyłącznik i zabezpieczenia.

OPA-LABOR  wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii, była jednym z założycieli Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, aktywnie uczestniczy w dyskusji wokół spraw dotyczących OZE oraz podejmuje działania w branży OZE.
Więcej informacji na: http://www.opalabor.pl/ lub na tworzonej stronie www.fotowoltaika.opalabor.pl
 
Opisane tu inwestycje zostały dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach


W artykule wykorzystano fotografie wykonane i dostarczone przez firmę OPA-LABOR.

Opracował: Jan Harazin
 OPA LABOR Sp. z o.o.

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz