Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Informujemy o Branżowych Targach Gospodarki Obiegu Zamkniętego, Gospodarki Odpadami i Zasobami terratec

Informujemy o Branżowych Targach Gospodarki Obiegu Zamkniętego, Gospodarki Odpadami i Zasobami terratec

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on poniedziałek, 6 marca 2017 | 21:03
Branżowe Targai Gospodarki Obiegu Zamkniętego, Gospodarki Odpadami i Zasobami terratec
Lipsk, 5-7 kwietnia 2017 r.1. Międzynarodowa platforma dla gospodarki obiegu zamkniętego

Wychodząc naprzeciw aktualnym priorytetom polityki gospodarczej Unii Europejskiej wiodący niemiecki ośrodek targowy Targi Lipskie (Leipziger Messe GmbH) organizuje w dniach 5 - 7 kwietnia Branżowe Targi Gospodarki Obiegu Zamkniętego, Gospodarki Odpadami i Zasobami terratec. Celem imprezy jest promocja idei zrównoważonej produkcji i konsumpcji ze szczególną uwagą skierowaną na wprowadzanie innowacji w gospodarce odpadami. Istotnymi zagadnieniami prezentowanymi podczas targów będą rozwiązania i koncepcje służące uniknięciu powstawania odpadów oraz efektywne gospodarowanie surowcami. Uzupełnieniem przedstawianej oferty będzie tematyka zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi. Targi terratec wspierane są przez wiodące niemieckie stowarzyszenia, instytucje oraz ekspertów branży ochrony środowiska. Patronat nad imprezą objęło m.in.: Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody, Budownictwa i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec.

Targi terratec stanowić będą idealną platformę łączącą przedsiębiorców, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe z terenu Europy centralnej, dla których priorytetem jest spełnianie rosnących wymagań w zakresie ochrony środowiska. Podczas targów terratec będzie można zapoznać się z nowymi instrumentami i narzędziami związanymi z tematyką dotyczącą zarządzania środowiskiem. Możliwe będzie także nawiązywanie międzynarodowych kontaktów kooperacyjnych. W ramach targów przygotowywany jest bogaty program konferencji i forów wspierający dialog i wymianę informacji między wystawcami a odwiedzającymi.

2. Międzynarodowa kooperacja i globalny networking 

Do szerokiego grona partnerów targów terratec należy ISWA - International Solid Waste Association, międzynarodowa organizacja non-profit, działająca na rzecz interesu publicznego, której celem jest promocja zrównoważonej gospodarki odpadami na świecie oraz optymalne nią zarządzanie. ISWA jest otwarta zarówno na podmioty indywidualne, jak i na organizacje ze środowiska naukowego, instytucje publiczne, a także na firmy prywatne i państwowe, które prowadzą działalność w różnych sektorach przemysłu, czy świadczą usługi z zakresu doradztwa i jednocześnie zainteresowane są zarządzaniem gospodarką odpadami. Podczas targów terratec ISWA będzie organizatorem spotkań dla młodej kadry z całego świata „Get to know the ISWA Young Professionals Group“ oraz spotkań kooperacyjnych speed-datings pomiędzy doświadczonymi pracownikami z wieloletnim stażem i młodą kadrą „Greenhorn meets Oldtimer“. Pod kierownictwem prof. dr Rüdigera Siechau, rzecznika zarządu spółki oczyszczania miasta Hamburga odbędzie się natomiast dyskusja panelowa, która prowadzona będzie przez przedstawicieli zarządu przedsiębiorców oraz przedstawicieli uczelni. Pod hasłem „Nauka spotyka gospodarkę” nastąpi wymiana opinii na temat możliwości kooperacji oraz założeń jakie obie strony musiałyby spełnić w celu rozpoczęcia interesującej dla obu stron współpracy. "Niemcy, jako światowy pionier w gospodarce obiegu zamkniętego stanowią dla innych państw członkowskich przykład godny naśladowania. Targi terratec będą idealną platformą wymiany doświadczeń w zakresie efektywnego wykorzystania surowców na płaszczyźnie międzynarodowej", podkreśla Siechau.
Targom terratec już po raz kolejny towarzyszyć będzie Międzynarodowa Giełda Kooperacji Green Ventures. Zalicza się ona do największych giełd B2B dla branży ochrony środowiska i branży energetycznej na terenie Niemiec, a jej organizatorem jest Izba Przemysłowo-Handlowa w Poczdamie. Giełda skierowana jest do branży związanej z utrzymaniem czystości wód, gruntów i powietrza, z zarządzaniem odpadami oraz recyklingiem, jak i do branży energetycznej i budowlanej. Do tej pory we wszystkich edycjach giełdy udział wzięło łącznie ponad 4 900 przedsiębiorców z ponad 120 państw. Krajem partnerskim tegorocznej, 20-stej edycji będzie Japonia. Na ten moment udział w giełdzie zgłosiły już liczne delegacje z wielu krajów. Uzupełnieniem prowadzonych podczas giełdy rozmów B2B będą seminaria na temat rynków takich krajów jak Francja, Węgry czy Afryka.

3. Recykling jest przyszłością

Wiodącym tematem targów terratec będzie powtórne wykorzystanie odpadów różnego pochodzenia. We współpracy z branżowymi organizacjami odbędzie się m.in. Forum Recyklingu, w ramach którego omawiane będą kwestie recyklingu tworzyw sztucznych oraz materiałów budowlanych. Niemieckie Towarzystwo Gospodarki Odpadami (DGAW) będzie organizatorem forum "Recykling samochodów - między wyzwaniem a rzeczywistością", podczas którego zaprezentowane zostaną zarówno aspekty prawne, jak i nowe technologie recyklingu. Dyskusje dotyczyć będą m.in. tego, że przygotowanie do recyklingu powinno odbywać się już na etapie projektowania samochodów.

Temat ochrony środowiska naturalnego jest od wielu lat jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań i wdrażanie ich w życie codzienne, tak zwykłych obywateli, jak i zakładów przemysłowych jest wyzwaniem dla świata nauki i przedstawicieli niemalże wszystkich gałęzi gospodarki.

Targi terratec i imprezy im towarzyszące dadzą odpowiedzi na aktualne pytania, udowadniając, że zastosowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska w przemyśle może dać wymierne korzyści, także finansowe.


Więcej informacji na temat targów terratec 2017 uzyskają Państwo w biurze przedstawicielstwa Targów Lipskich w Polsce, tel. 22 414 44 71, info@targilipskie.pl oraz na stronie www.terratec-leipzig.de.
Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz