Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » CP na debacie koalicji Reconomy o Gospodarce o Obiegu Zamkniętym (Warszawa, 10.05.2017)

CP na debacie koalicji Reconomy o Gospodarce o Obiegu Zamkniętym (Warszawa, 10.05.2017)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on sobota, 20 maja 2017 | 11:58

 
10 maja 2017 r., w siedzibie Pracodawców RP w Warszawie, uczestniczyliśmy w zamkniętej debacie na temat Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ) w wybranych branżach, zorganizowanej w Warszawie przez Fundację Instytut Innowacyjna Gospodarka oraz koalicję Reconomy. W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, przedsiębiorstw, uczelni oraz organizacji pozarządowych. Dyskusja toczyła się głównie wokół wdrażania zasad Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w kilku konkretnych branżach, tj. w  FMCG, retail, recyklingu, opakowaniach, AGD oraz w produkcji żywności.
Jednym z bardzo miłych dla nas akcentów spotkania było zamieszczenie na jednym ze slajdów w prezentacji prof. Bolesława Roka okładki naszego czasopisma "Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie - znalazła się ona na "pętli ważnych wydarzeń", jakie miały miejsce w GOZ w Polsce począwszy od konferencji koalicji Reconomy, która odbyła się 23.11.2016 (rysunek poniżej). 
Slajd z prezentacji Prof. Bolesława Roka, debata dotycząca GOZ, Warszawa, 10 maja 2017 r.
W spotkaniu wziął udział m.in. Prezes Zarządu naszego Stowarzyszenia - Michał Jan Cichy. W dyskusji zwrócił m.in. uwagę na podstawy kształcenia w zakresie GOZ - które rozpoczynają się od właściwej edukacji ekologicznej. Jak wynika z doświadczeń Ruchu CP, świadomość ekologiczna polskich firm wciąż pozostawia niestety wiele do życzenia, szczególnie w sektorze MMŚP, w tym zwłaszcza - co do zasady - w najmniejszych firmach. Zatem, aby Gospodarka o Obiegu Zamkniętym była dobrze rozumiana, równocześnie z edukacją na temat GOZ powinniśmy kłaść nacisk na bardziej podstawową edukację. Należy uświadamiać pracownikom i kadrze zarządzającej m.in. jakie znaczenie mają kwestie środowiskowych dla ich biznesów, jakie są zakresy obowiązków środowiskowych ich firm oraz jakie istnieją możliwości czerpania korzyści z zarządzania środowiskowego - w tym m.in. ekonomicznych oraz wizerunkowych. Jako przykład takiego podejścia Prezes podał Szkoły Czystszej Produkcji - obecnie realizowane jako Akademia Zrównoważonej Produkcji - dzięki którym nasze Stowarzyszenie pomogło już wdrożyć (firmom i innym instytucjom) 741 zmian proekologicznych, przynoszących konkretne efekty środowiskowe i finansowe. Zaznaczył, że wiele z wdrożonych w ten sposób rozwiązań jest zgodnych z ideą zamykania obiegów. Dodał też, że Stowarzyszenie Polski Ruch CP rozwinęło przy tym swoisty "system motywacyjny", dla najlepszych instytucji, na czele z Polskim Rejestrem Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. To wszystko stanowi poważny dorobek, z którego należy korzystać w rozwijaniu GOZ w Polsce - zarówno w zakresie rozwiązań wdrożeniowych, jak i edukacyjnych.
W kontekście szeroko pojętej edukacji ekologicznej dotyczącej ochrony środowiska i GOZ, Prezes wspomniał też m.in. o wprowadzeniu na Politechnice Śląskiej pierwszego przedmiotu ujmującego w swoim tytule Gospodarkę o Obiegu Zamkniętym. Podkreślał także znaczenie proekologicznego kształcenia osób dorosłych, które, m.in. jako pracodawcy, również kształtują - w sensie pozytywnym lub negatywnym -  postawy proekologiczne "wyedukowanych" ekologicznie młodych ludzi.

Ze szczegółową relacją z tego spotkania, zawierającą m.in. opinie dotyczące wdrażania GOZ w poszczególnych omawianych na spotkaniu branżach, można zapoznać się na stronie http://ingos.pl/pl/news/podsumowanie-debaty-nt-pakietu-circular-economy.
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie na tę debatę, która stanowiła pierwsze z cyklu spotkań poświęconych różnym aspektom wdrażania GOZ w Polsce.fot. w nagłówku: Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz