Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , » Zakończenie Akademii Czystszej Produkcji nr 1 (46)

Zakończenie Akademii Czystszej Produkcji nr 1 (46)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 27 kwietnia 2018 | 12:07


W środę 25 kwietnia 2018 r. zakończyła się trwająca ponad 10 miesięcy 46. edycja szkoły Czystszej Produkcji - a równocześnie pierwsza zrealizowana pod nową, odświeżoną nazwą Akademia Czystszej Produkcji. Patronat nad Akademią sprawowała firma BOLIX S.A. z Żywca – będąca jednym z Laureatów Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.

W ramach Akademii dyplomy Eksperta Czystszej Produkcji otrzymało jak dotąd 12 Osób, które ukończyły cały cykl szkoleniowy, uczestniczyły w części projektowo-wdrożeniowej oraz przystąpiły do obrony prac końcowych.
W ramach ww. części projektowo-wdrożeniowej, w szkolonych instytucjach opracowano i wdrożono 8 Projektów Czystszej Produkcji, czyli zmian proekologicznych zapobiegających zanieczyszczeniom i/lub nadmiernemu zużyciu zasobów u źródeł ich powstawania. Ostatni, dziewiąty projekt, będzie broniony w późniejszym terminie.

Podczas 8 dni szkoleniowych, Uczestnicy poznali zasady Czystszej Produkcji oraz poszczególne fazy realizowania Projektu CP. W ramach zajęć odbywały się wykłady oraz warsztaty. Każdy zespół projektowy miał przydzielonego Konsultanta - Eksperta Czystszej Produkcji, który był jego opiekunem przez cały czas trwania Akademii.

Wśród wykładowców Akademii znaleźli się: Michał Jan Cichy, Krystyna Lenarczyk, Anna Wójcik, Marian Stani, Jerzy Lenik, Mieczysław Zychora, Kazimierz Manios, Rafał Miłaszewski, Jerzy Grzegorz Frączek, Anna Rozkosz, Maciej Krzyczkowski, Wioletta Fabrycka, Radosław Sałaciński i Kamil Wyszkowski.

Wśród projektów zrealizowanych w ramach Akademii - a przynoszących wymierne korzyści ekologiczne, ekonomiczne i społeczne - znalazły się:
  1. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska poprzez zwiększenie efektywności odwadniania osadów z zakładowej oczyszczalni ścieków" - zrealizowany przez Zespół z Polpharmy ze Stargardu Gdańskiego, w składzie Dorota Gomuła i Marcin Ciechanowski - Konsultant Anna Wójcik
  2. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery z domu jednorodzinnego przez zmianę systemu ogrzewania z olejowego i kominka na system ogrzewania gazem ziemnym" - projekt zrealizowany przez Lucjana Krupińskiego z Instytutu Inwestycji i Ochrony Środowiska z Suwałk - Konsultant Jerzy Lenik
  3. „Optymalizacja gospodarki surowców i mediów w Spółce EcoProgress k.m. w Warszawie" zrealizowany przez Joannę Szyłak-Szydłowsą - Konsultant Kazimierz Manios
  4. „Poprawa efektywności energetycznej w pomieszczeniach socjalno-bytowych Spółki" zrealizowana w firmie Aquanet Sp. z o.o. w Poznaniu przez Zespół projektowy w składzie: Agata Maciołek, Katarzyna Holubowska i Bożena Nowicka - Konsultant Marian Stani
  5. „Ograniczenie emisji gazów i pyłów do atmosfery poprzez zmianę sposobu ogrzewania kotłów produkcyjnych, na gazowe" - projekt zrealizowany w Firmie Gyllow Tradycje przez Andrzeja i Tomasza Ciołkowskich - Konsultant Krystyna Lenarczyk
  6. „Zapobieganie powstawaniu odpadów skór garbowanych chromowo” - projekt zrealizowany w Firmie Kegar Sp. z o.o. w Kępicach przez Zespół w składzie: Daria Kulis i Anna Olszewska - Konsultant Krzysztof Galeja
  7. „Minimalizacja odpadów oraz strat energii dla Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej” - projekt zrealizowany przez zespół w składzie Małgorzata Hordyńska, Anna Jagoda-Siegmund, Karolina Ceglarz - Konsultant Michał Jan Cichy
  8. „Recykling złota z odpadowych kąpieli po złoceniu obwodów drukowanych” - projekt zrealizowany w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym w Warszawie - Konsultant Jerzy Lenik
Prezentacja projektu realizowanego w firmie Unibep przez Paulinę Danowską i Huberta Dołęgowskiego, na wniosek uczestników została przeniesiona na termin późniejszy.

Wszystkim nowym Ekspertom Czystszej Produkcji, życzymy owocnej pracy na rzecz środowiska w którym żyją i pracują i zapraszamy do stałej współpracy ze Stowarzyszeniem Polski Ruch Czystszej Produkcji, a instytucje nieuczestniczące jeszcze w systemie Dobrowolnych Zobowiązań Ekologicznych - zachęcamy do aplikowania o Świadectwo Czystszej Produkcji i/lub wpis w Polskim Rejestrze Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.Kierownik Akademii Czystszej Produkcji
Krystyna Lenarczyk

Koordynator Akademii Czystszej Produkcji
Anna Wójcik


Fot. na tej stronie: Stowarzyszenie Polski Ruch CP

Poniżej fotoreportaż z zakończenia Akademii:

Podczas wykładowej części ostatniego zjazdu Akademii

Ostatnie przygotowania przed Sesją Egzaminacyjną

Anna Kamińska z ITR prezentuje swój Projekt CP

Lucjan Krupiński z Suwałk

Dyskusja podczas obrony projektu - Anna Wójcik

Prezentacja Projektu CP - Agata Maciołek z Aquanet Poznań; Komisja Egzaminacyjna

Prezentacja Projektu CP - Katarzyna Holubowska z Aquanet Poznań

Prezentacja Projektu CP - Bożena Nowicka  z Aquanet Poznań

Zespół projektowy z Polpharmy z Starogardu Gdańskiego

Joanna Szydłowska podczas prezentacji projektu zrealizowanego w Eco Progress.k.m. w Warszawie

Tomasz Ciołkowski z Firmy Gyllow Tradycyjnie

Hubert Dołęgowski odbiera zaświadczenie ukończenia Akademii

Kierownik Akademii Krystyna Lenarczyk wręcza dyplom eksperta czystszej produkcji  Maciejowi Ciechanowskiemu z Polpharmy

Dyplom Eksperta CP odbiera Dorota Gomuła z Polpharmy - Anna Wójcik i Krystyna Lenarczyk

Ddyplom eksperta odbiera Lucjan Krupiński

Dyplom eksperta odbiera Katarzyna Holubowska

Dyplom eksperta odbiera Bożena Nowicka

Dyplom Eksperta CP odbiera Małgorzata Hordyńska z Politechniki Śląskiej - Anna Wójcik i Krystyna Lenarczyk

Joanna Szydłowska z Eco Progres odbiera dyplom EkspertaCP

Dyplom Eksperta CP odbiera Dorota Gomuła z Polpharmy - Anna Wójcik i Krystyna Lenarczyk

Uczestniczki Akademii Anna Olszewska (z lewej) i Daria Kulis (z prawej), w środku Dyrektor Firmy Kegar w Kępicach Anna Ćwiękowska

Małgorzata Hordyńska z Ekspertem CP Andrzejem Patejczykiem
Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz