Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , » Odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejerstru CP i OP (12.04.2019)

Odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejerstru CP i OP (12.04.2019)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on poniedziałek, 15 kwietnia 2019 | 15:47


12 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. Przypomnijmy, że Laureatami Rejestru są przedsiębiorstwa i inne instytucje wyróżniające się w zakresie zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń u źródeł ich powstawania oraz ograniczania zużycia zasobów w swojej działalności, a także mogące pochwalić się prowadzeniem działań prospołecznych. Patronami Rejestru są Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

W obradach wzięło udział 16 Osób, m.in. z Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, GIOŚ, GDOŚ, PARP, instytucji nagrodzonych tytułem Lidera Czystszej Produkcji (reprezentowanych na posiedzeniu przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie oraz Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie) oraz - prowadzącego program Czystszej Produkcji w naszym kraju, w tym system DZE CP - Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Kapituły – Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie powstałego pod auspicjami UNEP/ONZ i działającego w od 30 lat Polskiego Ruchu Czystszej Produkcji – który został powołany jako pilotażowy program na poziomie krajowym, od którego uczyły następnie się inne kraje. Podkreślił, że Ruch CP przyczynia się do realizacji działań z zakresu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, m.in. poprzez swój praktyczny program edukacyjny adresowany do firm. Zaznaczył duże znaczenie dążenia do GOZ w Polsce, którego kierunki nakreśla powstały projekt polskiej „Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”. Zapewnił też o poparciu Ministerstwa dla działań Ruchu CP w Polsce.
Krótki adres do Uczestników przedstawiła także reprezentantka GIOŚ – instytucji od początku patronującej Rejestrowi, a przedstawicielka kolejnego patrona – Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii – podkreśliła, że Polski Rejestr CP i OP został wpisany do finalnego projektu polskiej „Mapy GOZ” – który to zapis, jeśli zostanie zatwierdzony w obecnej formie, może przyczynić się do powstania kolejnych zachęt dla firm, motywujących do starań o wpis do Rejestru.

Dalszą część posiedzenia poprowadził Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji – Michał Jan Cichy. W krótkim wystąpieniu podsumował najważniejsze wydarzenia ostatniego roku – wśród których m.in. wymienił wpisanie Polskiego Rejestru CP do kryteriów jakościowych przy ocenie wniosków o dofinansowanie niektórych nowych inwestycji, jak również ujęcie go w projekcie polskiej „Mapy GOZ” oraz podjęcie przez Stowarzyszenie współpracy z Europejskim Centrum Efektywności Zasobowej dla MMŚP powołanym przez Komisję Europejską (EREK). Podkreślił także, że w obecnym roku przypada jubileusz 30-lecia ustanowienia światowego i polskiego programu Czystszej Produkcji, a głową częścią obchodów będzie w Polsce konferencja planowana jesienią bieżącego roku.
Następnie omówione i przegłosowane zostały poprawki do Regulaminu Rejestru – w tym m.in. najważniejsza: skracająca do jednego roku okres od uzyskania Świadectwa Czystszej Produkcji, po którym można kandydować do Polskiego Rejestru CP i OP.
Następnie, po krótkim sprawozdaniu w prowadzonych od poprzedniego posiedzenia działań, Prezes omówił poszczególne kandydatury oraz otworzył dyskusję na temat Kandydatów. Spośród 19 kandydujących w obecnej edycji instytucji, Kapituła zatwierdziła 18 Laureatów, natomiast 1 wpis wstrzymała do czasu wyjaśnienia zgłoszonych na posiedzeniu wątpliwości.
Posiedzenie zakończyło nakreślenie planów działań, w tym w zakresie realizowanych oraz planowanych projektów (m.in. planowanej kampanii promującej GOZ z wykorzystaniem doświadczeń CP i EMAS, a także konferencji poświęconej unijnym zmianom prawnym zmierzającym do eliminowania jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych) oraz dyskusja.
Kolejna edycja Rejestru już trwa. Chcesz, aby Twoja Firma też kandydowała do Rejestru? Potrzebne informacje uzyskasz na stronie internetowej Rejestru: www.prcpiop.pl, lub kontaktując się ze Stowarzyszeniem Polski Ruch Czystszej Produkcji: biuro@cp.org.pl, tel. 601 33 71 70.

Otwarcie posiedzenia - wystąpienie Przewodniczącego Kapituły, P. Sławomira Mazurka - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska.
Fot.: Ministerstwo Środowiska

Wystąpienie P. Michała Jana Cichego - Prezesa Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji.
Fot.: Ministerstwo Środowiska

Dyskusja nad zmianami w Regulaminie Rejestru.
Fot.: Ministerstwo Środowiska

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz