Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , » Zapraszamy na wydarzenie ''30 lat Czystszej Produkcji – na drodze do GOZ'' (7.10.2019, Warszawa)

Zapraszamy na wydarzenie ''30 lat Czystszej Produkcji – na drodze do GOZ'' (7.10.2019, Warszawa)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on poniedziałek, 9 września 2019 | 14:20


Utworzenie międzynarodowego Programu Czystszej Produkcji zastało ogłoszone przez ONZ/UNEP jesienią 1989 r., podczas konferencji w Warszawie. Wkrótce potem powstał pierwszy pilotażowy program krajowy - w Polsce. Program CP, który od lat tworzy podstawy dla dzisiejszej idei Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ), obchodzi zatem w bieżącym roku 30-lecie swojego istnienia.

Aby uczcić tę okrągłą rocznicę, 7 października br. organizujemy w Warszawie międzynarodową konferencję zatytułowaną „30 lat Czystszej Produkcji – na drodze do GOZ”. Poniżej znajdziesz program tego Wydarzenia, na które zapraszamy wiele znaczących osobistości i organizacji zajmujących się szeroko pojętą Czystszą Produkcji.

Chcąc zapewnić uroczystą oprawę tego wyjątkowego Wydarzenia, na ww. uroczystości wybraliśmy najbardziej reprezentacyjną salę „A” w Warszawskim Domu Technika NOT, co stało się możliwe dzięki 3-letniemu grantowi dofinansowanemu ze środków NFOŚiGW nt. „Kampania edukacyjna na temat zapobiegania zanieczyszczeniom oraz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS”. Będzie to zatem równocześnie konferencja otwierająca ww. projekt.

Podczas tego wydarzenia dokonamy m.in. dorocznego wręczenia dyplomów laureatom Ruchu CP, w tym Rejestru Świadectw CP oraz Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.

Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, w przypadku dużego zainteresowania zostanie utworzona lista rezerwowa. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą zamieszczonego poniżej formularza zgłoszeniowego.

Mamy nadzieję, że Konferencja 30-lecia Programu Czystszej Produkcji na długo i bardzo pozytywnie zapadnie w naszej pamięci, otwierając niejako nowy rozdział w rozwoju Ruchu Czystszej Produkcji oraz w dążeniu do GOZ.

Planowany program konferencji

(Program może ulec zmianie. Prelegenci w trakcie potwierdzania)

 • 9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników
 • 9.30 – 9.50 Otwarcie konferencji i wprowadzenie w tematykę spotkania, informacje o „Kampanii edukacyjnej na temat zapobiegania zanieczyszczeniom oraz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS” – projekt finansowany ze środków NFOŚiGW
 • 9.50 – 10.30 Wystąpienia okolicznościowe - przedstawiciele patronów Konferencji i innych zaproszonych Gości Honorowych
 • 10.30 – 11.00: Idea Czystszej Produkcji w kontekście Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ), 30 lat działań w Polsce
 • 11.00 – 13.15 (w tym 15 minut przerwy kawowej): Wystąpienia zaproszonych gości / ekspertów – referaty na temat rozwoju Czystszej Produkcji / zapobiegania zanieczyszczeniom
 • 13.15 – 13.45 Lunch
 • 13.45 – 14.30 Polski Rejestr Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości jako ukoronowanie działań z zakresu CP w Polsce (krótko zostanie zaprezentowany system dobrowolnych zobowiązań ekologicznych, wypracowany na rzecz rozwoju CP/GOZ w Polsce oraz wręczone zostaną dyplomy laureatom rejestrów dotyczących Czystszej Produkcji). Nastąpi także uroczyste podpisanie Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji UNEP i/lub deklaracji poparcia dla inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ UN Global Compact, wraz z wyjaśnieniem czym są i do czego obligują oba te dokumenty
 • 14.30 – 15.00 Aktualny plan prac w Polsce i w Unii Europejskiej w zakresie wdrażania zasad GOZ, w tym obecne i planowane zmiany legislacyjne
 • 15.00 – 15.30 Jak zdobyć środki finansowe na Czystszą Produkcję i GOZ?
 • 15.30 – 16.00 Dyskusja i zakończenie konferencji
 • 16.00 – 16.30 Dyskusje kuluarowe, przy kawie

Konferencja jest organizowana w ramach dotacji z NFOŚiGW:
Kampania GOZ
Za treść ww. materiału odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz